Linux Basics Exam – Linux perusteet uusinta

Linux Basics Exam – Linux perusteet uusinta

The gibberish after each item is translation in Finnish. Pöpinä ennen kutakin kohtaa on englantia, samat asiat ovat perässä suomeksi.

(Background: Students did not know beforehand if it was going to be a computer lab exam or paper exam. The exam started with the instruction to install Ubuntu Linux 7.04 Feisty from given CDs, then browse to this exam. To finish within the time limit, many students answered questions by using system from Live CD while it was installing. Taustaa: Opiskelijat eivät tienneet etukäteen, olisiko koe paperilla vai tietokoneluokassa. Koe alkoi ohjeella asentaa Ubuntu Linux 7.04 Feisty annetulta rompulta ja surffata lukemaan koetta. Aikataulussa pysyäkseen monet opiskelijat huomasivatkin vastata kysymyksiin käyttämällä selainta rompulta asennuksen ollessa käynnissä.)

There is about 3 hours of time. Aikaa on noin 3 tuntia.


Rules briefly – Tiivistelmä säännöistä

Forbidden: Two-way communication, any items not specifically allowed, speaking without permission, looking others monitors

Allowed: Browsing public web, using search engines

Kielletty: Kaksisuuntainen viestintä, luvattomat esineet, puhuminen ilman lupaa, toisten monitoreiden katselu

Sallittu: Weppisurffailu, hakukoneet


1 Questions – Kysymykset

1a) which command lists files – mikä komento listaa tiedostot

1b) which command lists commands showing human readable file sizes – mikä komento listaa tiedostot ja niiden koon ihmisen luettavassa muodossa

1c) what document defines the purpose of “var”? – mikä dokumentti määrittelee “var”:n tarkoituksen?

1d) what is the purpose of “/var”? – mikä on “/var” tarkoitus?

1e) give examples of a how businesses can benefit for each of the four freedoms mentioned in GNU Free software definition. – anna esimerkit, kuinka kutakin GNU:n vapaan ohjelmiston määritelmässä olevasta neljästä vapaudesta voi hyödyntää kaupallisesti

1f) What does it matter if you put slash ‘/’ in the beginning of path? Give examples in your answer. – Mitä merkitystä on sillä, alkaako hakemistopolku kauttaviivalla ‘/’? Anna esimerkkejä vastauksesssasi.

I will check answers from a plain text document. You can leave that doc open on the screen. – Vastaukset pelkkänä tekstinä. Jätä dokumentti auki ruudulle.


2. Web – Weppi

Your company has 7 employees: Maija Mehilänen, Pekka Hurme, Muhamad Muhamad, Håkan Petersson, Jim Jones, Einari Vähäkäähkä, CEO Eija Väntäri.

Create a sample homepage for each of them on your local web server

Leave all homepages open on tabs after the exam.

Finnish: Yrityksessäsi on 7 työntekijää: Maija Mehilänen, Pekka Hurme, Muhamad Muhamad, Håkan Petersson, Jim Jones, Einari Vähäkäähkä, TJ Eija Väntäri.

Tee kullekin esimerkkikotisivu omalla koneellasi olevalle weppipalvelimelle.

Jätä kaikki kotisivut auki välilehtiin tarkastamista varten.


3. Remote access – Etäkäyttö

All users want to access the computer remotely from various countries. Make it possible for users to access the system remotely. Write brief instructions how users can remotely login to this system (command line) and transfer files (command line or gui). Users are using a Linux system on their own computers. Do tests on your computer that show these services working.

After the exam, leave on your screen the instructions for remote access. Also leave on screen examples of remote file transfer and remote command line working.

Kaikki käyttäjät haluavat käyttää tätä konetta etänä eri maista. Laita etäkäyttö toimimaan. Kirjoita lyhyet ohjeet sisäänkirjautumiseen (komentokehote) ja tiedostojen siirtämiseen (graafinen tai komentokehote) etänä. Käyttäjillä on Linux omilla koneillaan.

Kokeen jälkeen jätä näytöllesi ohjeet. Jätä näkyviin myös esimerkit siitä, kuinka tiedostojen siirto ja etäkäyttö toimivat.


Feedback – Palautetta

Leave feedback – very important for me. What was good, what should be improved? Where are you goin to use Linux skills after the course?

Anna palautetta – tärkeää minulle. Mikä oli hyvää, miten voisin vielä parantaa kurssia? Miten aiot käyttää opittuja taitoja kurssin ulkopuolella?


The End – Loppu

Verify that you have

 • Returned hard drive
 • All required documents and tests open on your screen
 • Your screen is unlocked and your saver will not lock screen
 • You have left feedback
 • You have your ID with you

Varmista, että

 • Palautit kovalevyn
 • Pyydetyt dokumentit ja testit ovat auki ruudullasi
 • Ruutusi ei ole lukittu eikä mene ruudunsäästäjällä itsestään lukkoon
 • Annoit palautetta
 • Otit henkilötodistuksesi mukaan

Thanks for the course! Kiitos kurssista!


Posted in Old Site | Tagged , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • Recent Posts

 • Picks

 • Boxing Clock for AndroidOcton8 Diving T-ShirtsShaking Tower Panda Android GameLearn Chinese with Android
 • Student projects