Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021-3004 ti – alkukevät 2019 – 5 op

English: Learn to manage your own Linux server – in 8 weeks. Beginners welcome. Student feedback excellent 4.7 out of 5. Course is in Finnish.

Aloita nollasta. Opiskele 8 viikkoa ja hallitset omaa Linux-palvelinta.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hallita Linuxia palvelimena
 • Osaa tehdä tärkeimmät asetukset tärkeimmille palvelimille (Apache, OpenSSH)
 • Osaa asentaa www-ohjelmointiin sopivan alustan
 • Osaa tehdä itselleen uusia asetuksia palvelinohjelmistoihin ohjeiden avulla
 • Tietää esimerkkejä palvelintilan tarjoajista ja hinnoista sekä fyysisten palvelinten vastaavista ominaisuuksista

Aikataulu 2019

Kurssi kestää 3. periodin eli 2019 alkukevään (w03-w11, ei w08), yhteensä 8 viikkoa. Kaikki tunnit ovat tiistaisin kello 13:00 – 18:20 labrassa 5004. Kotitehtäväraporttien linkit palautetaan 24 h ennen lähiopetuskerran alkua Moodleen.

Peruskäyttö
1. Asennus, työpöytä ja lisenssit FSF Free Software Definition, Rise of Open Source: Chapter 5. Raportin kirjoittaminen. w03

2. Komentokehote, ylläpito ja paketinhallinta w04 Command Line Basics, Commands for Admin.

Demonit

3. Apache-weppipalvelin ja LAMP kehitysalusta w05
Install Apache Web Server on Ubuntu, MySQL Install and One Table Database, Change MySQL Password on Ubuntu, Dealing with Forms, PHP Database Connection with PHP-PDO, Instant Firewall – sudo ufw enable.

4. Syventävä aihe weppipalvelimista w06, jokin näistä: Virtuaalipalveliten vuokraaminen/Sisällönhallintajärjestelmä/TLS/palvelimen suorituskyky/Tietokannat.
Apachen oletussivu, Monta nimeä samaan IP-osoitteeseen. Virtuaalipalvelimia vuokrataan: Linode (associate link), Digitalocean, Amazon (monet Amazonin palvelut skaalautuvat automaattisesti, maksimihinnan rajoittaminen voi olla tarpeen). Julkisia nimiä vuokrataan: NameCheap, Gandi. Harjoittelua varten voit kokeilla myös http://www.dot.tk/ (ei tärkeille nimille). WordPressin asennus. First Steps on a New Virtual Private Server – an Example.

5. OpenSSH-etähallinta. Tulimuuri. w07. Mahdollinen lisäaihe, jos aikaa jää: Järjestelmän tilan seuraaminen ja prosessinhallinta / Tiedostojärjestelmän hierarkia / Rosvoja ja kunnon kansalaisia.

w08 on talviloma, voit leikkiä koko viikon Linuxilla.

Automatisointi

6. Automaatio ja ohjelmointiympäristöt w09, bash-skriptaus
Shell Scripting, aboutusers.sh, Over the Wire: bandit

Loppuhuipennus

7. Kertaus w10

8. Arvosteltava labraharjoitus (50% arvosanasta) w11

Linkkejä

Moodle (edellyttää Haaga-Helian tunnuksia)

Kurssilla käytetään Xubuntu 18.04 amd64 Linuxia. Kannattaa pitää sitä aina mukana USB-tikulla. UnetBootin. Xubuntu.org.
Vanhoilta kotisivuilta löytyy opiskelijoiden kommentteja ja esimerkkiratkaisuja:

Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021 8-ma, 7-ti ja 6-to – alkukevät 2018 – 5 opAikataulu – Linux palvelimet ict4tn021 4-ti ja 5-to – alkusyksy 2017 – 5 op, Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021 2-ti ja 3-ke – Alkukevät 2017 – 5 op, Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021-1 – 5 op – alkusyksy 2016.
Vanhoja arvioitavia laboratorioharjoituksia: Final lab test for group 4-Tuesday. Final lab test for group 5-Thursday. Arvioitava laboratorioharjoitus – Linux palvelimet ict4tn021-2 (uusi OPS) alkukeväällä 2017 p1, Arvioitava laboratorioharjoitus – Linux palvelimet ict4tn021-3 (uusi OPS) alkukeväällä 2017 p1

Arviointi

Arvosteltava labraharjoitus 50%
Läksyt 50%
Kummastakin osuudesta on saatava hyväksyttävä suoritus. Lopullinen arvosana perustuu kokonaisharkintaan kaikista kurssisuorituksista.

Läksyt

Läksyt tehdään ja raportoidaan kunkin tunnin jälkeen. Tehtävät saa julkaista missä haluaa ja palauttaa linkin Moodleen.
Kotitehtäväraportin tulee olla suoraan selaimella katseltavassa muodossa, tavallisena HTML-weppisivuna. Ei odt, ei odp, ei ppt, ei docx, ei doc, ei pdf. Kotitehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse. Linkit palautetaan Moodleen, mutta itse raportteja ei voi palauttaa Moodleen. Maksutonta kotisivutilaa saa esimerkiksi WordPress.com (helppo) ja GitHub.com.
Läksyt käydään läpi seuraavalla tapaamiskerralla, ratkotaan yhdessä ongelmia ja annetaan suullista palautetta. Arvosana kotitehtäväpaketista tulee vasta kurssin lopuksi, mutta tehtävät tulee silti palauttaa aina vuorokautta ennen seuraavia tunteja. Kurssilta poistetaan ne, jotka eivät ala suorittaa kurssia palauttamalla tehtäviä.
Julkaiseminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Jos et jostain syystä uskalla tai muuten halua julkaista, voit laittaa työn weppisivulle salasanan taakse (kaikille kotitehtäville sama salasana) ja jakaa tämän salasanan kurssilaisten kanssa.
Jos tuntien yhteydessä järjestetään testejä läksyjen aiheista, niiden pisteet sisältyvät arvostelun kohtaan läksyt (50%).

Alustavat tehtävänannot

Tehtävät ovat virallisia vasta, kun ne on annettu tunnilla. Tehtävänannot muuttuvat vielä, koska tuntien aiheetkin voivat muuttua, ja lopullisessa arvioinnissa tehtävät arvioidaan niiden annettujen, virallisten tehtävien mukaan.

h1

a) Tee oma Linux-livetikku. Kokeile sitä jossain muussa kuin koulun koneessa. Tämä kohta ei edellytä asentamista – jos kuitenkin asennat, ota ensin varmuuskopiot. Jos ehdit tehdä tikun jo tunnilla, voit poikkeuksellisesti raportoida muistin perusteella jälkikäteen, mutta muista silloin mainita muistinvaraisuudesta.

b) Listaa testaamasi koneen rauta (‘sudo lshw -short -sanitize’).
c) Asenna kolme itsellesi uutta ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.
d) Mitä lisenssiä kukin näistä ohjelmista käyttää? Selitä lyhyesti, mitä oikeuksia ja velvolisuuksia tuosta lisenssistä seuraa.
e) Listaa käyttämäsi ohjelmat (esim. MS Word), kunkin ohjelman käyttötarkoitus (esim. Tekstinkäsittely) ja vastaava vapaa Linux-ohjelma (esim. LibreOffice Writer). Jos johonkin tarkoitukseen ei löydy vapaata Linux-ohjelmaa, listaa sekin. (Päivitetty: korjasin tämän kohdan tunnuskirjaimen d->e)
f) Vapaaehtoinen lisätehtävä: varmuuskopioi tiedostosi (voit käyttää esimerkiksi ulkoista USB-levyä)

h2

a) Aiheuta lokiin kaksi eri tapahtumaa: yksi esimerkki onnistuneesta ja yksi esimerkki epäonnistuneesta tai kielletystä toimenpiteestä. Analysoi rivit yksityiskohtaisesti.
b) Vapaaehtoinen kohta, ei ole opetettu vielä: Asenna SSH-demoni. Kokeile omalla ssh-palvelimellasi jotain seuraavista: ssh-copy-id, sshfs, scp tai git. (Helpoin lienee scp: ‘scp foo.txt tero@example.com:’)
c) Tee unelmien apt-get -komento: yksi komentorivi, joka asentaa suosikkiohjelmasi.
d) Asenna komentokehotteen paketinhallinnasta kolme itsellesi uutta komentorivillä toimivaa ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.
e) Opettele ulkoa ja harjoittele tärkeimmät komennot (tätä “opettele ulkoa” alakohtaa ei tarvitse raportoida):
http://terokarvinen.com/2009/command-line-basics-4
http://terokarvinen.com/2008/commands-for-admin-4

h3

Tee viisi vapaavalintaista kohtaa. Säädä vaikeustaso oikeaksi: jos olet ihan alussa ja tämä on haastavaa, tee helpoimmat a b c d i. Jos osaat jo perusteet, tee useampia tai vaikeampia kohtia. Tarkoitus on, että tehtävät tehtyäsi osaat enemmän kuin osasit ennen.
a) Asenna Apache, laita käyttäjien kotisivut (http://example.com/~tero) toimimaan. Testaa esimerkkikotisivulla.
b) Surffaa oman palvelimesi weppisivuja. Etsi Apachen lokista esimerkki onnistuneesta (200 ok) sivulatauksesta ja epäonnistuneesta (esim 404 not found) sivulatauksesta. Analysoi rivit.Tee jokin seuraavista (yksi riittää, useampi vapaaehtoisena lisätehtävänä):
c) Tee virhe weppipalvelimella ajettavaan koodiin (esim PHP tai Python), etsi se lokista ja analysoi tuo lokirivi
d) Tee virhe johonkin Apachen asetustiedostoon, etsi ja analysoi tuo rivi. Etsimiseen sopivat esimerkiksi Apachen omat lokit, syslog sekä ‘apache2ctl configtest’.
e) Asenna ja kokeile PhpMyAdmin:a tai jotain muuta valmista weppiliittymää tietokantojen hallinnointiin.
f) Tee palvelimella ajettava weppiohjelma, joka tekee käyttäjälle jonkin yksinkertaisen laskun (esim. painoindeksi BMI)
g) Tee palvelimella ajettava weppiohjelma, joka käyttää tietokantaa. Voit tehdä jonkin yksinkertaisen CRUD-ohjelman, esimerkiksi TODO-listan
h) Tee Apachelle uusi sivu, joka näkyy suoraan palvelimen pääsivulla, mutta jonka sivuja voi muokata normaalin käyttäjän oikeuksilla (name based virtual host, DocumentRoot käyttäjän kotihakemistoon).
i) Kuinka monta eri HTTP Status:ta (200, 404, 500…) saat aiheutettua lokeihin? Selitä, miten aiheutit tilanteet ja analysoi yksi rivi kustakin statuksesta.
j) Asenna LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Testaa kunkin komponentin toiminta. Testaa lopuksi kokonaisuus. (Voit aloittaa tilanteesta, jossa Linux-käyttöjärjestelmä on jo asennettu, mutta ei muita (AMP) osia.
k) Kokeile jotain Flaskin uutta ominaisuutta flask-testipalvelimessa. Voit kokeilla esim. muotteja (templates), tietokantaa tai syötteiden ottamista lomakkeilta (forms).
l) Asenna Python Flask + PostgreSQL + Apache mod WSGI. Testaa kunkin komponentin toiminta. Testaa lopuksi kokonaisuus. (vaikea)

h4

Kuten tunnilla puhuttiin, muutin tätä tehtävää vastaamaan opeteltuja asioita.
a) Laita hankkimallesi virtuaalipalvelimelle mahdollisuus tehdä kotisivuja normaalin käyttäjän oikeuksin.
s) Laita hankkimallesi virtuaalipalvelimelle käyttäjän kotihakemistoon tallennettu sivu näkymään Apachen oletussivuna.
y) Etsi palvelimesi lokeista esimerkkejä murtautumisyrityksistä. Voit etsiä lisätietoa IP-osoitteista ottamatta niihin yhteyttä esimerkiksi komennoilla ipcalc, geoiplookup ja whois.
b) Tee weppisivuja paikallisella koneellasi ja kopioi ne palvelimelle scp-komennolla.
c) Laita palvelimellesi jokin yksinkertainen PHP-sivu. Voit esimerkiksi tulostaa käyttäjän IP-osoitteen$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] tms. Ole huolellinen, jos otat vastaan syötteitä lomakkeilla (forms).
Vapaaehtoisia tehtäviä
Vinkkejä: lue linkitetyt artikkelit aikataulusta yltä ennenkuin alat tehdä tehtäviä. Muista viitata kaikkiin lähteisiin. Käytä aina hyviä salasanoja, joka hetki ja joka paikassa.
r) Kokeile julkista virtuaalipalvelinta (VPS). Voit vuokrata palvelimen esimerkiksi Linodelta, Amazonilta, DigitalOceanilta, OVH:lta tai monista muista paikoista. Edullisinta on käyttää GitHub Education -paketista DigitalOceanin palveluita.
Vaihtoehto: jos et jostain syystä halua vuokrata virtuaalipalvelinta, voit kokeilla tehdä testipalvelimen vagrantilla, mutta tämä ei ole yhtä jännittävää.
x) Laita julkinen domain-nimi osoittamaan koneeseesi. NameCheap ja Gandi ovat tunnettuja nimien vuokraajia. GitHub Education -paketista saa NameCheapilta .me domainin ilmaiseksi vuodeksi.

v) Laita monta DNS-nimeä samaan IP-osoitteeseen. Apache Name Based Virtual Hosting.t) Asenna WordPress. Se on maailman suosituin sisällönhallintajärjestelmä (CMS). Samalla opit asentamaan kolmannen osapuolen valmiita PHP-ohjelmia. WordPress kannattaa asentaa wordpress.org:sta löytyvästä tervapallosta (.tar.gz).
u) Kokeile WordPressia kirjoittamalla esimerkkisisältöä.
WordPress vapaaehtoisia:
c) Ota järkevät URLit (permalinks) käyttöön
d) Vaihda teema
e) Varmuuskopioi sisältö
f) Palauta varmuuskopioitu sisältö puhtaaseen WordPress-asennukseen
g) Tee WordPressiin oma teema
h) Asenna WordPressiin plugin (esim Dofollow)
i) Tee WordPressiin oma plugin
j) Lisää kuvia WordPressiin (ja laita tämä toimimaan)
k) Laita WordPress nimipohjaiseen virtuaalipalvelimeen (http://thello.foo tms)
Muita vapaaehtoisia:
l) Asenna Drupal ja kokeile sitä
m) Asenna Joomla ja kokeile sitä
n) Hanki virallinen, selainten hyväksymä TLS-sertifikaatti Let’s Encryptistä
o) Vaikea: Tee esimerkkisivu Python Flaskilla
p) Vaikea: Tee esimerkkisivu Ruby on Rails (tuotantotyyppinen, ei pelkkä yhden käyttäjän testipalvelin)
q) Vaikea: Tee esimerkkisivu Python Django:lla (tuotantotyyppinen, ei pelkkä yhden käyttäjän testipalvelin)

h5

a) Asenna SSH-demoni
b) Suojaa kone tulimuurilla, mutta tee ensin reikä SSH:lle
c) Siirrä tiedostoja ssh:lla
d) Automatisoi kirjatuminen julkisen avaimen menetelmällä
j) Asenna ja konfiguroi ja käynnistä sysstat-paketti. Tarkista sar-komennolla, että se on päällä, esim. näyttää lokimerkinnän “Linux reboot…”. Anna sysstatin pyöriä päivä tai pari. Tutki kuormitushistoriaa sysstatin komennoilla sar, iostat, pidstat… Analysoi tulokset, eli selitä perusteellisesti mitä tulokset tarkoittavat.
i) (Ryhmä 7 tiistai varsinainen tehtävä, muille vapaaehtoinen): Ratkaise Scan of the Month 15. Katso vinkkejä Forensic File Recovery with Linux – Undelete. Älä katso malliratkaisua netistä, ellet ole jumissa, ja merkitse raporttiisi, jos katsoit. Kuva sisältää oikeaa haittakoodia, älä käsittele sitä arvokkailla tietokoneilla tai työnantajan tuotantoverkossa, äläkä aja siltä löytyviä ohjelmia. Kaikki vastaukset löytyvät kuvasta, tässä tehtävässä ei tutkita mitään muita järjestelmiä.
e) (vapaaehtoinen) Vaihda sshd:n portti
f) (vapaaehtoinen) Salli vain ryhmän sshers jäsenten kirjautuminen. Lisää itsesi tähän ryhmään.
g) (vapaaehtoinen) Liitä hakemisto sshfs:n avulla verkon yli.

h6

a) Kirjoita ja suorita “Hei maailma” kolmella kielellä. Asenna tarvittavat ympäristöt.
b) (vapaaehtoinen) Kirjoita kullakin kielellä yksinkertainen ohjelma, jolla on jokin käyttötarkoitus. Ideoita: hyödynnä kielen vahvuuksia. Ota käyttäjältä syöte, tee jokin lasku ja tulosta vastaus (input-processing-output).

h7

a) Ratkaise valitsemasi vanha arvioitava laboratorioharjoitus tältä kurssilta. (Löytyy DuckDuckGolla tai Googlella sekä linkeistä tältä sivulta).
b) Kaikki tehtävät arvioitavaksi. Palauta linkki sivuun, josta löytyvät kaikki kotitehtäväraporttisi. Arviointi tehdään ensisijaisesti tästä linkistä. Linkki voi olla esimerkiksi blogin etusivu (jos blogissa on vain kotitehtävät) tai sivuun, jossa on linkki kuhunkin tehtävään. Kaikki tehtävät -linkin palautus Moodlessa kohtaan “Kaikki tehtävät arvioitavaksi”.

c) (vapaaehtoinen) Käytä Linuxia kurssin ulkopuolella.
d) (vapaaehtoinen) Varaa kalenteristasi viikon välein aikoja Linux-harjoitteluun kurssin jälkeen.

Suhde muihin kursseihin

Tämä kurssi (Linux palvelimet ict4tn021) on esitietovaatimuksena monille kursseille, esimerkiksi

 • Palvelinten hallinta
 • Monialaprojekti
 • Linuxin keskitetty hallinta

Tämä kurssi (Linux palvelimet ict4tn021) on uuden opetussuunnitelman 5 op kurssi, jossa opetus alkaa Linuxin alkeista. Eri kurssi kuin osittain päällekkäinen vanhan opetussuunnitelman jo lopetettu kurssi “Linux palvelimena” ict4tn003 (3 op).
Adminstrivia: tämä sivu päivittyy kurssin edetessä. Tämä sivu sisältää alustavaa tietoa tulevasta kurssista, ja monet seikat voivat vaikuttaa siihen, toteutuuko kurssi ja missä muodossa.

Posted in Uncategorized | 24 Comments

24 Responses to Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021-3004 ti – alkukevät 2019 – 5 op

 1. Max Mäkinen says:

  Successfully run Xubuntu 18.04 Live desktop (from USB) on Acer Aspire A515-51G-560V
  Successfully run VM (Virtual Machine) on Acer Aspire A515-51G-560V
  Also successfully installed Xubuntu 18.04 as WSL (Windows Subsystem for Linux)
  https://maxmakinen.com/index.php/linux-servers-exercise-1/186/

 2. Xubuntu 18.04 virtuaalikone pyörii onnistuneesti Asus UX430U kannettavalla VirtualBoxin kautta.

 3. Testasin Xubuntu liveä 18.04 työkannettavalla Lenovo Yoga 370

 4. Hyvin toimi Live desktop itse kasatulla pöytäkoneella.
  https://a1704502.wordpress.com/

 5. Lauri Mustakallio says:

  Xubuntu 18.04 Live desktop toimii Asus 550V läppärillä.
  http://myy.haaga-helia.fi/~a1700365/LinuxHtml/

 6. Xubuntu 18.4 onnistuneesti ajettu Dell Latitude E6530.

 7. Sampo Kaarenmaa says:

  Vissiin joku Otaniemen teekkari kirjoitellut humoristiset pöhinät Disobeysta.

  Joo ois taas Disobeyn aika. Mä ja mun frendi Kuustosen Nepa ollaan taas menos. Meil on red haxor tiimi jonka nimi on H4x0r T34m. Niille jotka ei tiedä ni tiedoks et redtiimaus on kyberin eliittiä ja toi nimi on suomeks haksor tiimi. Me ollaan kyberin eturintamassa ja se on täyttä sotaa 24/7, mitä moni ei tajuu. Ollaan ownattu aika monta saittii. Esim kerran Nepa puukotti sen mutsin koneen hostifilen silleen, et sen mutsi ei päässy faseen ennen ku se vei sen koneen huoltoon. Kelaa, pistettiin fase polvilteen. Mahto olla Zuckerberg vihane.

  Eniveis se Disobey on kova. Siel on suomen parhaat hakkerit eli me ja sit kaikkii hängaroundeja. Mustat hupparit, lippikset ja burneriläppärit kali distroilla ja anonymous-tarroilla on meidän tavaramerkki. Kamat kannetaan tietty aina pakastepusseissa tai muuten folioon käärittynä sillä meille opsec on elämäntapa, sillä koskaan ei tiedä onko joku valtiollinen toimija perässä. Paikallisisista kytistä ei oo niin välii, ku ne ei osais ees kytkeä ärjiinelivitosta weelaniin.

  Päästiin sit lopulta kaapelille kävellen, ku metro ei kulkenu. Vitun espoolaiset pilannu senkin. Astuttiin sisään ni heti ekana nähtii jotain konsultteja ajamassa radio-ohjattavilla autoilla. Siis kelaa, pikkulasten leluilla. Huudettiin niille et pienoismallimessut on nykyää Otaniemessä. Painukaa sinne. Ownattiin ne ihan totaalisesti. Ne jäi mumisee jostai corporate governancesta.
  Siitä painettiin sit yhelle toimittajan ständille. Sieltä sai ilmasta viinaa. Ilmanen viina on parhautta kybertapahtumissa. Kaikki pöydät oli vaan ihan täynnä jotain korporaatio cispejä, cisoja ja cismejä. Saatto joku virkamiespaavokin olla siel. Ne puhu jostain regulaatiosta. Kaikki ku ei osaa koodata linuxia. Käveltiin iha niiden iholle kiinni ja sanottiin, et jos ei perse ala nouseen penkistä niin me rootataan niiden duuniläppärit. Windowsmiehet lähti vikisten menemää.

  Vedettiin siinä sit aikamme ipaa. Kaikki jotka on jotain, vetää ipaa. Se on oikeesti vitun pahaa, mut mitä sitä ei tekis imagon eteen. Redtiimaus on sotaa. Kymmenen tuopin jälkeen alko vähän penattaan. Joo, penattaan eli pentestauttaan. Päätettiin kiivetä lavalle Nepan kaa. Siel oli just pari tyyppiä selittämässä jostain hotellin lukkojen murtamisesta. Oltiin vaan et jos joku tommosen keksis niin se ei todellakaan ois jossain tällasessa tapahtumassa kertomassa siitä vaan vetäis mojitoja John Macafeen kanssa jossain väliamerikassa. Paljastettii niitte bluffi. Ne katos lavalta nopeemmin ku bitcoinin arvo.

  Alettiin sit häxää. Eka Nepa heitti klassikon. Se meni yhen ministeriön saitille ja koodas hakukentään et *sote*. No ne sivuthan kaatu samantien. Kovan luokan OWASP TOP10 injektio-ongelma. Oh snap. Sit jatkettii parin ison firman saititen parii. Laitoin kehiin vähä whoissii ja whoppa whoppa eikös sieltä alkanu löytyy mailiosotteita, nimiä, puhelinnumeroita. Ne ei vissii ollu kuullu geedeepeeärrästä. Tälläsestä vulnista saattais joutuu maksaa nykyää miljoonia, sillä toisten tietoja ei saa levittää. Sit alko janottaa ja Nepa päätti tilata verkkiksestä Club Matee. Se tilas pari lava ja pisti tilauksen menee sen mutsin luottokortin numerolla. Kelaa! Sen mutsin tiedoilla jota se oli kopsannu ja kaikki meni läpi. Ei mitää tietoturvaa verkkokaupassa puhumattakaan pankeista. Ihan aloittelijoita. Nepa sano et jos se tietäis sen kortin pinin ni sil pystyis nostaa seinästä massii. Alkeellista touhua. Me ei tosin mitää FIAT-rahaa käytetä vaa kaikki o kryptoissa, siel ne on turvassa.

  Ollaan silleen vastuullisia et raportoidaan aina kaikki meidän havainnot. Pistettiin kooteekoolle mailii. Niille jotka ei tiedä ni se on kyberkeskus ruohiksessa tai nykyää kai jossain landella, ehkä oulussa. Me neuvotaan niitä ja siks ne tietää jotain. Mut nyt meidän maili bouncas takas. Mikä loukkaus! Ne onki nykyää joku väylävirasto. Siihe meni valtion kyberturva jossain virastouudistuksessa. No otettiin sit isot tykit esii ja pistetiin meidän vulnit twitterissä parille journolle ja tutkijalle. Ei aikaakaan ku kaikki isot lehdet hehkutti meidän löytöjä. Saatii ihan professoritason kommentteja.

  Sit alkoki iltabileet. Jotai ihme konemusaa ja me oltii et missä on Iron Maiden. 80-luvun rokki on parasta. Bongattiin sieltä parinsadan miesoletetun joukosta pari ihan hyväräkkistä misua. Nepan kanssa ollaan toiminnan miehiä ja meinattiin et parin tunnin päästä mentäis kysymään niiltä et haluisko ne lähtee ylikellottaan. Sit mun oneplussa soi, faija oli ulkona venaamassa. Oltii pyydetty siltä kyytiä himaa ku se metro oli nii epävarma. Päätettii Nepan kaa et opsecin takii nyt on parasta häipyä. Me ei olla ikinä samassa mestassa yli neljää tuntia. Hypättiin faijan Octavian takapenkille ja se heitti Nepan kotii Matinkylää maalaa figuja ja mä ehin vielä kattoon pari star warsia. Ihan vitun hyvät Disobeyt taas. Näytettii ketkä o suomen ykköshaxorit. Ens vuonna sit taas uudestaa.

 8. Maiju Nurmi says:

  Testattu onnistuneesti Xubuntu 18.04 Live-työpöytää Dell Latitude kannettavalla tietokoneella
  https://maijunurmi.wordpress.com/2019/01/19/linuxpalvelimet-kurssin-aloitus/

 9. Näin asennat ja käytät Xubuntu 18.04.1 linux käyttöjärjestelmää HP Notebook 15-ba023no 15,6″ win10 kannettavalla. Artikkelissa myös asennan muutaman ohjelman ja tarkastelen niiden lisenssejä.

  https://wordpress.com/read/feeds/92662316/posts/2142604404

 10. Joni Hakala says:

  Xubuntu 18.10.1-desktop-amd64 Live tikun asennus ja kokeilu HP ProBook 655 G1 kannetavalla tietokoneella.

 11. Santeri Siirilä says:

  Succesfully run Xubuntu 18.04.1. Live desktop on custom built desktop computer with GTX 970, Intel 6600K, ASUS z170 Pro Gaming Motherboard.
  Wrote a blog about it in Finnish: https://linuxserver.home.blog/2019/01/20/linux-palvelimet-harjoitus-1/

 12. Elina Rajala says:

  Xubuntu 18.04 virtuaalikone pyörii Lenovo 700 läppärillä
  https://elinarajala.wordpress.com

 13. Meri Vainio says:

  Käytin Xubuntu 18.04 Live versiota Compaq cq58 läppärillä.
  https://merivainio391486265.wordpress.com/2019/01/21/harjoitus-1/

 14. Succesfully run Xubuntu 18.04 Live desktop on Levono Thinkpad E480 laptop.
  https://a1700360.wordpress.com/2019/01/20/h1/

 15. Ajoin onnistuneesti Xubuntu 18.04 Live-työpöytää HP Probook 655 G1 -läppärillä.
  https://helkera.wordpress.com/2019/01/20/ensimmaiset-tehtavat-livetikun-luonti-ohjelmien-asennus-ja-lisenssit/

 16. Testasin Asus kannettavaani pyörittämistä xubuntu 18.04
  https://aapomikko.wordpress.com/2019/01/21/h1/

 17. Alex says:

  Hyvin toimii xubuntu 18.04 live desktop omalla kotikoneella

  https://a1600499.wordpress.com/

 18. Ajettu onnistuneesti Xubuntu 18.04 livetyöpöytä Lenovo P51 läppärillä.
  https://ossiilmari.wordpress.com/2019/01/20/asennus-ja-lisensointi/

 19. Succesfully ran Xubuntu 18.10 Live Desktop on ASUS X550J laptop.

  https://tommioffinland.fi/2019/01/20/h1-first-assignment/

 20. Erik says:

  I’ve succesfully run xubuntu 18.04 on school’s lab desktop
  https://erikilonen899008014.wordpress.com/2019/01/19/linux-palvelimet/

 21. Succesfully run Live desktop on ASUS X540Y.
  Succesfully run dual-boot (Xubuntu & Windows 10) Dell E5440
  https://linuxpalvelimetjaakko.wordpress.com/2019/01/20/viikko-1/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *