Python Web Service From Idea to Production

Build Python web service and publish it to the world!

Intensive course on w21 and w22.

Enroll at 08:00 on Monday! Most seats were booked right after enrollment opened. Enrollment is open right now. Update: Only few seats left. Fully booked. Queue started, enroll quickly to get better position in the queue.

Make a web app that

100% remote, in Finnish, every day Mon-Fri 9-16. Starts on 2021-05-24 w21 Monday, ends on w22 Wednesday.

Koska kurssi on suomeksi, loput tästä sivusta on suomeksi.

Ilmoittautuminen alkaa 2021-03-15 w11 maanantaina 08:00. Kurssi on "Python weppipalvelu - ideasta tuotantoon" ja koodi on ICT8TN034-3001.

Kurssin moodle-sivu

Kuuden rivin weppipalvelu

Tule kurssille, niin kerron, miten tuo koodi toimii.

Alustava aikataulu

w21

w22

Aikataulu on alustava ja muuttuu kurssin kuluessa.

Kurssi päättyy kokonaan w22 keskiviikkona. Sen jälkeen ei voi eikä tarvitse palauttaa mitään.

Osaamistavoiteet

Rakenna weppipalvelu Pythonilla ja asenna se julkiselle palvelimelle.

Opit tekniikan, joka

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Intensiivikurssi: Kurssi edellyttää 100% etäläsnäoloa koko kurssin ajan ma-pe 9-16 ja ma-ti 9-16.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Kurssille tullessa pitää osata

Tarvittavat taidot on voinut hankkia esimerkiksi kursseilla "Linux palvelimena" ja millä tahansa ohjelmoinnin alkeiskurssilla. Esitiedot tarkistetaan tarvittaessa alkutestillä tai -haastattelulla. Kurssille tullessa ei tarvitse osata Pythonia.

Kurssi toteutetaan 100% etäopetuksena. Osallistumiseen tarvitaan Linux, Internet-yhteys, videokamera, kuulokkeet ja mikrofoni. Palvelimen vuokraamiseen pilvestä tarvitset noin viisi euroa (tai voit käyttää ilmaisia Github Education -palveluita, jos sinulla on niitä käyttämättöminä). Kurssille tullessa opiskelijalla olisi hyvä olla Linux asennettuna itselle. Myös virtuaalikoneeseen asennus käy. Ilmoittautuneet saavat ohjeen ympäristön asentamisesta.

Sisältö

Sisällössä on toteutuskohtaisia muutoksia, aikataulu kehittyy vielä toteutuksen aikana.

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osallistuu opetukseen ja tekee tehtävät. Opiskelija pystyy esimerkeistä muokkaamalla tekemään yksinkertaisia, omia verkkopalveluita. Tietoturvan minivaatimusten noudattaminen onnistuu esimerkiksi käyttämällä hyviä salasanoja.

Taso 3: Opiskelija täyttää alempien tasojen kriteerit. Opiskelija pystyy tekemään yksinkertaisia palvelimella ajettavia weppiohjelmia, joilla on selkeä käyttötarkoitus. Ohjelmien sovittaminen onnistuu siten, että ne palvelevat luontevasti pääasiallista käyttötarkoitustaan.

Taso 5: Opiskelija täyttää alempien tasojen kriteerit. Opiskelija pystyy soveltamaan opittuja tekniikoita. Opiskelija osaa hankkia lisää tietoa eri lähteistä ja ratkaista vastaantulevia ongelmia. Sovelluksilla on ilmeinen käyttötarkoitus, jota tehdyt valinnat palvelevat. Sovellusten käyttö on helposti ymmärrettävää tai ilmeistä ilman tekijän erillistä neuvontaa. Asennukset on tehty turvallisesti, järkevästi ja ylläpidettävästi.

Palautteen hyödyntäminen

Kurssilla on hyödynnetty palautetta aiemmilta kursseiltani. "Go-ohjelmointi" on saanut huipppupalautteen 4.9/5 kiitettävä. "Go ohjelmointi" osoitti, että intensiivikurssi riittää uuteen kieleen tutustumiseen ja sen käyttöön miniprojektissa. Kurssin tekniikoita on kokeiltu alustavasti myös projektikursseilla ja kurssilla "Linux palvelimet".

Tällä kurssilla kerätään kokemuksia tuleville Python-kursseille.

Opiskelijoiden toiveiden mukaisesti teoria opetetaan tietokoneiden ääressä käytännön esimerkkien yhteydessä. Opettajakeskeinen opetus ja opiskelijoiden lyhyet tuntiharjoitukset vuorottelevat. Harrastuneisuutta tuetaan ja opiskelijoita kannustetaan taitojen välittömään kokeiluun kurssin ulkopuolella. Kurssilla syntyvien raporttien julkaisemiseen ja vapaaseen lisensointiin kannustetaan.

Palautetta, kommentteja, vanhoja arvioitavia laboratorioharjoituksia ja linkkejä kotitehtävien esimerkkiratkaisuihin mainituilta kursseilta (mm. "Go ohjelmointi", "Linux palvelimet"):

https://TeroKarvinen.com

Lisätietoja

Nimi: Python weppipalvelu - ideasta tuotantoon
Koodi: ICT8TN034-3001
Opettaja: Tero Karvinen
Ajoitus: 2021-05-24 w21 ma ... 2021-06-02 w22 ke.
Ilmoittautumisaika: 2021-03-05 08:00 - 2021-03-25 16:00
Ryhmä:
Toteutustapa: ONLINE - edellyttää 100% etäläsnäoloa.
Paikkoja: 15 - 30
Koulutusohjelma: HETI Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
Arviointitavat: 1-5
Opintopistemäärä: 5 op
Vastuuyksikkö: Digitalous

Kurssi kestää 7 arkipäivää, joka päivä 9-16. Edellyttää 100% etäläsnäoloa. Kurssi päättyy kokonaan w22 tiistaina, sen jälkeen ei saa eikä tarvitse palauttaa mitään.

Linkkejä

Kurssin moodle-sivu

Opinto-jakson kuvaus opinto-oppaassa

Tämä sivu päivittyy jatkuvasti.