This is a static mirror of matto.guru, crawled 2016-10-11.

Linux Palvelimena: Tehtävä 6

Tehtävä

h6.

Kokeile virtuaalipalvelinta (VPS). Voit vuokrata palvelimen esimerkiksi Linodelta, Amazonilta, DigitalOceanilta, OVH:lta tai monista muista paikoista. Amazonilla saattaa olla ilmainen kokeilupaketti, DigitalOcean on halvin. Vaihtoehto: jos et jostain syystä halua vuokrata virtuaalipalvelinta, voit kokeilla tehdä oman vagrantilla.

Laita monta DNS-nimeä samaan IP-osoitteeseen. Apache Name Based Virtual Hosting.

========================

Vaikeampi vaihtoehtoinen tehtävä, jos olet jo aiemmin hankkinut virtuaalipalvelimen ja asettanut Name Based Virtual Hostingin Apachelle: Tee Python Flaskista tuotantoasennus ja kokeile sitä.

Lähde http://terokarvinen.com/2016/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-22-ja-23-alkusyksy-2016

Virtuaalipalvelin

Tämä raportti perustui tilanteeseen, jossa oli jo olemassa DigitalOceanin käyttäjätili ja tilillä oli määritettynä ennestään maksutiedot.

Luominen

DigitalOcean https://www.digitalocean.com/ kirjautumisen jälkeen oltiin tilanteessa
Pääsivu
Aloitin virtuaalipalvelimen luomisen valitsemalla Create Droplet

Ensimmäisenä piti valita mikä käyttöjärjestelmä haluttiin käyttöön. Valitsin tästä vaihtoehdon Ubuntu 16.04.1 x64.
Käyttöjärjestelmän valinta

Seuraavana oli vuorossa virtuaalipalvelimen koko. Valitsin vaihtoehdoista pienimmän, koska koneen oli tarkoitus toimia vain harjoitustehtävien tekemisessä.
Virtuaalipalvelimen koko

Palvelimelle olisi myös voinut valita lisätallennustilaa, mutta tätä ei tarvittu. Valitsin palvelimen sijainniksi Frankfurtin, koska se on kohtuullisen matkan päässä Suomesta, eikä tällä palvelimella ollut muita käyttäjiä kuin minä.
Storage Blocks & Palvelimen sijainti

Ennen palvelimen luomista olisi vielä ollut mahdollista ottaa käyttöön lisäpalveluita, mutta näitä ei tässä tapauksessa tarvittu. SSH avainta en myöskään tässä yhteydessä lähtenyt ottamaan käyttöön. Palvelimen nimeksi valitsin koulu.matto.guru.
Loppuvaihtoehdot ja palvelimen nimi

Lopuksi painoin Create-painiketta.

Muutaman minuutin jälkeen palvelin oli luotuna ja käytettävissä annetuilla tiedoilla
Valmis palvelin

Palvelimen suojaaminen

Koska palvelin sai julkisen ip-osoitteen 46.101.147.244 piti seuraavaksi ottaa käyttöön suojausmekanismit.

Ensimmäiseksi palvelimelle piti kirjautua sähköpostiin tulleilla tunnuksilla.

$ ssh root@46.101.147.244
The authenticity of host '46.101.147.244 (46.101.147.244)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:naCKyr6/0npNt6VVQ1Q/lsgpNAQxakJw75Drf81erlE.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '46.101.147.244' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@46.101.147.244's password: 
You are required to change your password immediately (root enforced)
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-38-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:    https://ubuntu.com/advantage

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

Changing password for root.
(current) UNIX password: 
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 

Kirjautuminen edellytti myös salasanan vaihtamista.

Seuraavaksi otin palvelimella palomuurin käyttöön. Tätä ennen piti kuitenkin sallia SSH-liikenne palvelimen palomuurin ohi, jotta ylläpito oli mahdollista.

root@koulu:~# ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
root@koulu:~# ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup

Seuraavaksi loin uuden käyttäjän matto, ja lisäsin käyttäjälle ylläpito-oikeudet.

root@koulu:~# adduser matto
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_CTYPE = "UTF-8",
	LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_US.UTF-8").
Adding user `matto' ...
Adding new group `matto' (1000) ...
Adding new user `matto' (1000) with group `matto' ...
Creating home directory `/home/matto' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
Changing the user information for matto
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: 
	Room Number []: 
	Work Phone []: 
	Home Phone []: 
	Other []: 
Is the information correct? [Y/n] y
root@koulu:~# adduser matto sudo
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_CTYPE = "UTF-8",
	LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_US.UTF-8").
Adding user `matto' to group `sudo' ...
Adding user matto to group sudo
Done.
root@koulu:~# adduser matto adm
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LC_CTYPE = "UTF-8",
	LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_US.UTF-8").
Adding user `matto' to group `adm' ...
Adding user matto to group adm
Done.

Seuraavaksi testasin matto-käyttäjän kirjautumisen koneelle, avaamalla uuden terminaalin

$ ssh matto@46.101.147.244
matto@46.101.147.244's password: 
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-38-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:    https://ubuntu.com/advantage

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo ".
See "man sudo_root" for details.

matto@koulu:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for matto: 

Kirjautuminen onnistui hienosto joten lopuksi estin root-kirjautumisen koneelle

root@koulu:~# usermod --lock root

Tämän testaus onnistui kirjautumalla ulos ja yrittämällä uudelleen kirjautumista

root@koulu:~# exit
logout

Connection to 46.101.147.244 closed.
$ ssh root@46.101.147.244
root@46.101.147.244's password: 
Permission denied, please try again.
root@46.101.147.244's password: 
Permission denied, please try again.
root@46.101.147.244's password: 
Permission denied (publickey,password).

Lopuksi asensin suojausmekanismiksi palvelimelle fail2ban ohjelmiston. Olen aiemmin havainnut, että tuolla ohjelmalla voidaan pienentää palvelimen kuormaa huomattavasti.

matto@koulu:~$ sudo apt-get install fail2ban
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python
 python-minimal python2.7 python2.7-minimal python3-pyinotify whois
Suggested packages:
 mailx monit python-doc python-tk python2.7-doc binutils binfmt-support
 python-pyinotify-doc
The following NEW packages will be installed:
 fail2ban libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python
 python-minimal python2.7 python2.7-minimal python3-pyinotify whois
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 31 not upgraded.
Need to get 4193 kB of archives.
After this operation, 18.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y

Tuon osalta perusasetukset ovat riittävät, joten otin sen vain käyttöön komennolla

matto@koulu:~$ sudo service fail2ban start

perl: warning: Setting locale failed.

Olin törmännyt vastaavaan virheeseen aikaisemminkin ja tuo virheilmoitus tulee usein, jossei tilannetta korjata. Tämän vuoksi muutin tiedostoa /etc/default/locale komennolla

matto@koulu:~$ sudo nano /etc/default/locale

Tiedoston sisällöksi laitoin

LC_ALL=en_US.UTF-8
LANG=en_US.UTF-8

Palvelimen nimiasetukset

Jotta tuo palvelimen nimi koulu.matto.guru saatiin toimimaan ilman, että tarvitsi muistaa tuota ip-osoitetta, kävin muuttamassa Gandin asetuksia.

Käytännössä Zone-tiedostoon piti lisätä rivit

koulu 10800 IN A 46.101.147.244
*.koulu 10800 IN A 46.101.147.244

Testasin toiminnan seuraavana päivänä (koska nimipalvelinten päivittyminen kestää useamman tunnin) avaamalla ssh yhteyden nimen, enkä ip:n mukaan.

Apache

Seuraavaksi asensin apachen komennolla

matto@koulu:~$ sudo apt-get install apache2

Seuraavaksi määritin käyttöön käyttäjien omat hakemistot

matto@koulu:~$ sudo a2enmod userdir
Enabling module userdir.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 restart
matto@koulu:~$ sudo service apache2 restart

Ennen testausta piti vielä avata palomuuriin portti komennolla

matto@koulu:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rule added
Rule added (v6)

Testasin pääsyä oman työasemani internet selaimella (Chrome Version 53.0.2785.116 (64-bit)) ja ip-osoitteella sain auki testisivun.

Sivut

Ensin loin käyttäjälle kansion internet sivuja varten:

matto@koulu:~$ mkdir public_html

Kansion alle tein kolme alikansiota eri sivuille

matto@koulu:~/public_html$ mkdir sivusto1
matto@koulu:~/public_html$ mkdir sivusto2
matto@koulu:~/public_html$ mkdir sivusto3

Lopuksi tein testausta varten jokaiseen alikansioon tiedoston index.html, sisällöltään

Sivusto X toimii!

Jossa tuo X on sivuston numero.

Lopuksi rakenne oli siis tällainen

matto@koulu:~/public_html$ tree
.
├── sivusto1
│   └── index.html
├── sivusto2
│   └── index.html
└── sivusto3
  └── index.html

3 directories, 3 files

Seuraavaksi täytyi kertoa palvelimelle, mitä sivustoja tuolta käytetään.

matto@koulu:~/public_html$ cd /etc/apache2/sites-available/
matto@koulu:/etc/apache2/sites-available$ sudo cp 000-default.conf sivusto1.conf
[sudo] password for matto: 
matto@koulu:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano sivusto1.conf
matto@koulu:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano sivusto2.conf
matto@koulu:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano sivusto3.conf

sivusto1.conf sisältö

<VirtualHost *:80>
    ServerName koulu.matto.guru
    ServerAlias koulu.matto.guru

    ServerAdmin matto@matto.guru
    DocumentRoot /home/matto/public_html/sivusto1

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

sivusto2.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName sivu2.koulu.matto.guru
    ServerAlias sivu2.koulu.matto.guru

    ServerAdmin matto@matto.guru
    DocumentRoot /home/matto/public_html/sivusto2

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

sivusto3.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName sivu3.koulu.matto.guru
    ServerAlias sivu3.koulu.matto.guru

    ServerAdmin matto@matto.guru
    DocumentRoot /home/matto/public_html/sivusto3

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Lopuksi otettiin sivut käyttöön

matto@koulu:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2dissite 000-default.conf 
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 reload
matto@koulu:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite sivusto1.conf 
Enabling site sivusto1.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 reload
matto@koulu:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite sivusto2.conf 
Enabling site sivusto2.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 reload
matto@koulu:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite sivusto3.conf 
Enabling site sivusto3.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 reload
matto@koulu:/etc/apache2/sites-available$ sudo service apache2 reload

Lopuksi toimivuuden sai testattua avaamalla osoitteet
http://koulu.matto.guru
http://sivu1.koulu.matto.guru
http://sivu2.koulu.matto.guru

Extra Bonus

Extra bonuksena asensin tuolle palvelimelle käyttöön ssl sertifikaatit.
Ensin valmisteltiin suojattu sivusto määrittämällä /etc/apache2/sites-available-kansiossa olevasta default-ssl.conf-tiedostosta versio:

    
<IfModule mod_ssl.c>
	<VirtualHost _default_:443<
		ServerAdmin matto@matto.guru

		DocumentRoot /home/matto/public_html/sivusto1

		ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
		CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

		SSLEngine on

		<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$"<
				SSLOptions +StdEnvVars
		</FilesMatch>
		<Directory /usr/lib/cgi-bin<
				SSLOptions +StdEnvVars
		</Directory<

	</VirtualHost<
</IfModule<

Tämän jälkeen avattiin palomuurista portti 443

matto@koulu:/etc/apache2/sites-available$ sudo ufw allow 443/tcp
Rule added
Rule added (v6)

Asennettiin let’s Encrypt Lähde:https://certbot.eff.org/#ubuntuxenial-apache

matto@koulu:~$ sudo apt-get install python-letsencrypt
matto@koulu:~$ sudo letsencrypt --apache
The requested apache plugin does not appear to be installed
matto@koulu:~$ sudo apt-get install python-letsencrypt-apache
matto@koulu:~$ sudo letsencrypt --apache

Järjestelmä kysyi mille sivuille otetaan https käyttöön. Valitsin nyt vain tuon pääsivun.

screen-shot-2016-09-30-at-20-49-52

Tämän jälkeen kysyttiin sähköpostiosoitetta, joka toimii ssl-sertifikaatin osalta kontaktina.

screen-shot-2016-09-30-at-20-50-09

Ehdot piti tietenkin myös hyväksyä.

screen-shot-2016-09-30-at-20-50-20

Vielä piti päättää halutaanko ottaa käyttöön vain ssl-suojaus vai jättää myös normaalit sivut toimintaan.

screen-shot-2016-09-30-at-20-50-42

Lopuksi järjestelmä kertoi asennuksen onnistuneen.

screen-shot-2016-09-30-at-20-50-56

Testasin vielä toiminnan avaamalla sivuston internet-selaimella ja varmistamalla sertifikaatin tilan

Sertifikaatin tiedot

Lähteet

13 total views, no views today

Linux Palvelimena: Tehtävä 5

Tehtävä

h5.

Varsinaiset tehtävät:

– Asenna LAMP. LAMP tarkoittaa Linux, Apache, MySQL, PHP. Tee pienin erikseen testattava kokonaisuus kerrallaan ja testaa aina asennetut osat. Jos ei toimi, lue lokeja.
– Tee MySQL:n uusi tietokanta ja samanniminen käyttäjä. Valitse hyvä salasana, joka on eri kuin muut salasanat.
– Tee PHP-skriptiin kirjoitusvirhe ja etsi virheilmoitus lokista. Analysoi löytynyt lokirivi.
– Tee johonkin Apachen asetustiedostoon kirjoitusvirhe ja etsi virheilmoitus lokista. Analysoi löytynyt lokirivi.

Vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa:
– Ota itsellesi GitHub Education -paketti. Käytämme siitä saatavaa ilmaista palvelintilaa tällä kurssilla myöhemmin, mutta hakemuksen käsittely kestää 1-2 viikkoa.

Vapaaehtoisia lisätehtäviä:
– Kokeile PhpMyAdminia
– Pelaa sqlzoo.net:iä (tätä sqlzoo:n pelaamista ei tarvitse raportoida)
– Tee PHP-ohjelma, joka lukee tietueita tietokannasta. Käytä PHP-PDO -kirjastoa.
– Asenna WordPress. Lataa wordpress.org:sta tervapallo (.tar.gz), jotta oikeudet menevät oikein.

Vinkkejä:
– PHP:n toiminta on oletuksena estetty käyttäjien kotisivuilla, asetuksen muuttamiseksi ks ‘grep -ir php /etc/apache2/’
– Tarvittaessa esimerkkiratkaisuja tehtävään löytyy Googlella. Muista viitata kaikkiin lähteisiin.
– Linux Palvelimet 5op aikataulussa on useita linkkejä LAMP:ista, jotka kannattaa lukea, ennenkuin alat suorittaa tätä tehtävää http://terokarvinen.com/2016/aikataulu-linux-palvelimet-alkusyksy-2016#timetable
– Linkkejä:

http://terokarvinen.com/2008/install-apache-web-server-on-ubuntu-4
http://terokarvinen.com/2016/mysql-install-and-one-table-database-sql-crud-tutorial-for-ubuntu
http://terokarvinen.com/2012/change-mysql-password-dpkg-reconfigure-mysql-server-5-1-ubuntu-debian-error-1045
http://php.net/manual/en/tutorial.forms.php
https://miro.metsanheimo.fi/2015/09/24/pdo/
http://terokarvinen.com/2016/instant-firewall-sudo-ufw-enable

Asennuksia

Ympäristö

Tässä harjoituksessa tehdyt harjoitukset tehdään Macbook Air (13-inch, Mid 2011)-kannettavalla tietokoneella, jossa on prosessorina 1,8 GHz Intel Core i7 ja muistina 4 GB 1333 MHz DDR3. Käyttöjärjestelmänä on macOS Sierra 10.12 (16A322). Asennus tehdään VirtualBox-ohjelmiston päälle. Käytettävä VirtualBox versio on 5.1.6 r110634.

Linux

Asennustiedostona käytän osoitteesta http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/ubuntu-dvd/xubuntu/releases/16.04/release/ ladattua iso tiedostoa: xubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso 2016-07-19 23:10 1.2G Desktop image for 64-bit PC (AMD64) computers (standard download)

Avasin VirtualBox sovelluksen ja valitsin pääikkunasta NEW.

Name and operating system-ikkunassa:
Annoin koneelle nimeksi SUPPORTSQUID
Tyypiksi valitsin Linux ja Versioksi Ubuntu (64-bit).

Seuraavaksi valitsin Continue

Memory size-ikkunassa:
Minulle riitti tuo ehdotettu muistin määrä 1024MB, joten valitsin Continue.

Hard disk-ikkunassa valitsin tuon ehdotetun Create a virtual hard disk now.

Seuraavaksi valitsin Create

Avautuneesta Hard disk file type-ikkunasta valitsin tuon ehdotetun VDI (VirtualBox Disk Image)-vaihtoehdon.

Seuraavaksi valitsin Continue.

Storage on physical hard disk-ikkunan ehdotettu Dynamically Allocated oli hyvä vaihtoehto, joten valitsin sen.

Seuraavaksi valitsin Continue.

File location and size-ikkunassa en vaihtanut tuota ehdotettua nimeä (SUPPORTSQUID). Lisäsin kuitenkin levyn kokoa 30GB:hen.

Seuraavaksi valitsin Create.

Tämä päätti VirtualBox-asennus osuuden ja voitiin siirtyä asentamaan käyttöjärjestelmää valitsemalla juuri tehty osuus ja painamalla näppäintä Start.

Avautuvassa ikkunassa valitsin ladatun levykuvan kansion kuvan painamisen jälkeen auenneesta ikkunasta.

Seuraavaksi valitsin Start.

Xubuntun asennuksen käynnistyttyä valitsin vaihtoehdoista Install Xubuntu.

Preparing to install Xubuntu-ikkunasta valitsin vaihtoehdot:
Download updates while installing xubuntu ja Install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware, Flash, MP3 and other media.

Seuraavaksi valitsin Continue.

Installation type-ikkunassa valitsin Erase disk and install xubuntu.

Seuraavaksi valitsin Install Now.

Write the changes to disks-ikkunassa valitsin vain Continue.

Install-ikkunassa oli valmiiksi jo aikavyöhykkeenä Helsinki, joten valitsin vain Continue.

Keyboard Layout-ikkunasta valitsin Keyboard Layout valinnaksi Finnish ja Finnish - Finnish (Macintosh)

Seuraavaksi valitsin Continue.

Who are you?-ikkunaan kirjoitin seuraavat tiedot:
Your name: Matti
Your computer’s name: supportsquid
Pick a username: matto
Choose a password ja Confirm your password-kenttiin kirjoitin vahvan salasanan.
Lisäksi varmistin, että valinta require my password to log in oli valittuna.

Seuraavaksi valitsin Continue.

Asennus kesti tämän jälkeen muutaman minuutin.

Installation complete-ikkunasta valitsin Restart Now.

Asennus sanoi tämän jälkeen Please remove the installation medium, then press ENTER:. Koska tuo levy kuitenkin poistui automaattisesti, minun ei tarvinnut kuin painaa Enter-näppäintä.

Asennus onnistui, koska tämän jälkeen tuli kirjautumisikkuna ja järjestelmä aukesi kirjoittamalla kenttään salasanan ja painamalla Enter-näppäintä.

Lisäasennukset

Järjestelmän toiminnan varmistamiseksi, asensin vielä VirtualBox työkalut. Tämä onnistui valitsemalla ylävalikosta Devices – Insert Guest Additions CD-image…

Tämän jälkeen työpöydälle ilmestyi harmaana oleva kuvake VBOXADDITIONS_5.1.6_110634. Kuvakkeen tuplaklikkaus ja avautuvassa ikkunassa tyhjässä kohdassa valitsemalla hiiren oikea painike ja Open Terminal here-valinta päästi suoraan oikeaan kansioon.

Kansiossa piti vielä antaa komento

$sudo ./autorun.sh

Tämä ajo edellytti vielä salasanan antamisen.

Kun asennus pääsi vaiheeseen, jossa se kehotti Press return to close this window... painoin Enter-näppäintä.

Seuraavaksi päivitin vielä kaikki ohjelmat komennoilla:

$sudo apt-get update
$sudo apt-get upgrade

Komennot vaativat vielä salasanan antamisen ja Y-valinnan, kun asennus kysyi haluatko päivittää ohjelmat.

Tuon jälkeen käynnistin koneen uudelleen, jotta VirtualBox-ominaisuudet tulivat kokonaisuudessaan käyttöön.

Apache

A=Apachen asennus Linuxiin onnistui helposti avaamalla Terminal-ikkunan ja antamalla komennon:

:~$ sudo apt-get install apache2

Toiminta saatiin testattua avaamalla web-selain ja menemällä osoitteeseen localhost. Osoitteesta avautui sivu “It Works!”; joten apachen asennus onnistui.

Käyttäjien omien html kansioiden käyttöönotto

Käyttäjien omat html-hakemistot saatiin käyttöön komennolla:

:~$ sudo a2enmod userdir
[sudo] password for matto: 
Enabling module userdir.
To activate the new configuration, you need to run:
 service apache2 restart
:~$ service apache2 restart
:~$ 

Testataan toiminta luomalla käyttäjälle kansio public_html ja sinne tiedosto index.html:

:~$ mkdir public_html
:~$ cd public_html/
:~/public_html$ nano index.html
:~/public_html$ ls -la
total 12
drwxrwxr-x 2 matto matto 4096 syys 18 11:16 .
drwxr-xr-x 21 matto matto 4096 syys 18 11:12 ..
-rw-rw-r-- 1 matto matto 107 syys 18 11:16 index.html
:~/public_html$ chmod a+r index.html 

Tiedoston sisältö:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>kotisivu</title>
</head>
<body>

<p>Hello World!</p>
</body>
</html>

Testaus onnistui menemällä internet-selaimella osoitteeseen http://localhost/~matto/

Mysql

M=Mysql asennus onnistui komennolla

$sudo apt-get install mysql-server

Asennus kysyi hetken kuluttua mysql-palvelimen root-käyttäjälle salasanan. tähän valitsin vaikeasti arvattavan vahvan salasanan. Asennus kysyi salasanan vielä toistamiseen.

Asennuksen jälkeen toiminnan sai testattua komennolla

$ mysql -u root -p

Koska tällä pääsi mysql>-valintaan, onnistui palvelimen asennus.

Tuolta päästiin ulos komennolla quit.

PHP

P=PHP asennus onnistui antamalla terminaalissa komento

$ sudo apt-get -y install php
$ sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0

Toiminnan sai testattua luomalla tiedoston index.php kansioon /var/www/html/. Tiedoston sisällöksi laitoin:

<?php
print "Hello World!";
?>

Tämän jälkeen osoitteesta http://localhost/index.php löytyi sivu, jonka sisältönä oli vain Hello World!. Mikäli sivulla olisi näkynyt muuta, olisi asennus epäonnistunut.

Mysql-tietokanta ja käyttäjä

Tein tietokannan ja sille käyttäjän avaamalla terminaalin ja antamalla komennot:

$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE sanni;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
mysql> GRANT ALL ON sanni.* TO sanni@localhost IDENTIFIED BY 'SaDk7BS*TZN7jCq+9EaA';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,01 sec)

Viimeisin komento antoi varoituksen, joten tarkistin mitä tuo varoitus pitää sisällään:

mysql> SHOW WARNINGS;
+---------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Level  | Code | Message                                                              |
+---------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Warning | 1287 | Using GRANT for creating new user is deprecated and will be removed in future release. Create new user with CREATE USER statement. |
+---------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0,00 sec)

Tämä on hyvä tietää jatkossa, mutta ei vaikuttanut toimintaan tällä kertaa.

Lopuksi testasin, että käyttäjä pääsee kirjautumaan.

mysql> quit
Bye
$ mysql -u sanni -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 5.7.15-0ubuntu0.16.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> USE sanni;
Database changed
mysql> 

Tästä näkyi, että käyttäjä pääsi kirjautumaan sisään ja sai valittua luodun tietokannan.

PHP-skriptin virhe

Muutin tuota alkuperäistä PHP-tiedostoa muotoon

<?php
pint "Hello World!";
?>

ja yritin avata sivun selaimella. Sivu aukesi tyhjänä.

Katsoin tämän jälkeen /var/log/apache2/error.log-tiedoston viimeisen rivin, joka näytti tältä

[Tue Sep 20 19:21:56.527769 2016] [:error] [pid 14528] [client 127.0.0.1:57188] PHP Parse error: syntax error, unexpected '"Hello World!"' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /var/www/html/index.php on line 2

Virherivin sisältö:

 • [Tue Sep 20 19:21:56.527769 2016] :: Viikonpäivä Kuukausi, kellonaika vuosi
 • [:error] :: Kyseessä on virheilmoitus
 • [pid 14528] :: sovelluksen id-numero
 • [client 127.0.0.1:57188] :: yhteyttä ottaneen koneen ip-osoite ja portti, joka oli käytössä
 • PHP Parse error: :: kyseessä on php-komponenttiin liittyvä virhe
 • syntax error, :: Koodissa oli virhe
 • unexpected ‘”Hello World!”‘ :: tätä osuutta ei odotettu koodissa
 • (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) :: virheellisen osuuden muoto oli tekstiä lainausmerkkien sisällä
 • in /var/www/html/index.php :: tiedosto jossa virhe oli
 • on line 2 :: tiedoston rivi, jolla virhe oli

Apache-virhe

Testasin apachen konfiguraatiovirhettä muuttamalla tiedostoon
/etc/apache2/apache2.conf riviä

Mutex fileAAA:${APACHE_LOCK_DIR} default

Tämän jälkeen yritin käynnistää apachen uudelleen komennolla

$sudo service apache2 restart

Tämä ei kuitenkaan onnistunut ja sain ilmoituksen

Job for apache2.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.

Tämän osalta löytyy useita virheitä virhelogista /var/log/syslog
Näistä eniten virheestä kertova oli

Sep 20 19:44:25 supportsquid apache2[14860]: Invalid Mutex argument fileAAA:/var/lock/apache2 (Mutex mechanisms are: 'none', 'default', 'flock:/path/to/file', 'fcntl:/path/to/file', 'file:/path/to/file', 'pthread', 'sysvsem', 'posixsem', 'sem')
 • Sep 20 19:44:25 :: päivämäärä ja kellonaika
 • supportsquid apache2[14860]: :: kyseessä on apache2 sovellus id:llä 14860
 • Invalid Mutex argument :: virheen aiheutti väärä Mutex rivin osuus
 • fileAAA:/var/lock/apache2 :: virhe löytyi tästä kohtaa
 • (Mutex mechanisms are: ‘none’, ‘default’, ‘flock:/path/to/file’, ‘fcntl:/path/to/file’, ‘file:/path/to/file’, ‘pthread’, ‘sysvsem’, ‘posixsem’, ‘sem’) :: lista hyväksytystä sisällöstä argumentille

GitHub-Education paketti

Paketin sai tilattua annetusta osoitteesta, käyttämällä koulun sähköpostiosoitetta. Paketti hyväksyttiin ja tuli käyttöön noin 5 minuutissa.

PHPMyAdmin

Asennus onnistui terminaalista antamalla komento

$sudo apt-get install phpmyadmin

Asennus kysyi mikä http-palvelin on käytössä. Koska asensimme aikaisemmin apachen, valitsemme sen ja ok.

Seuraavaksi asennus halusi tietää onko käytössä jo tietokantapalvelu. Koska asensimme mysql palvelimen aikaisemmin, valitsin No.

Asennuksen valmistuttua, sain tarkistettua toiminnan avaamalla internet-selaimen osoitteessa http://localhost/phpmyadmin/. Sivulla pääsee kirjautumaan sisään mysql palvelimen tunnuksella.

Kokeilin kirjautumista mysql-palvelimen root-tunnuksella. Järjestelmä näytti kaikki olemassa olevat tietokannat ja antoi mahdollisuuden tehdä erilaisia toimenpiteitä palvelimelle.

Päätin kokeilla uuden tietokannan luomista valitsemalla vasemmalla olevasta valikosta New.

Avautuneessa ikkunassa valitsin tietokannan nimeksi tiia ja merkistöksi latin1_swedish_ci.

Valitsin vielä Create

Tietokanta tuli listaan ja mahdollisuus taulujen lisäämisen aukesi automaattisesti. Sivulla oli myös ilmoitus No tables found in database koska tuolla ei vielä ollut ainuttakaan taulua.

Lähteet

24 total views, no views today

Linux Palvelimena: Harjoitus 4

Tehtävä

h4:
– Tee metapaketti, joka asentaa suosikkiohjelmasi. Katso, että se menee läpi lintianista.
– Tee pakettivarasto repreprolla

Vapaaehtoiset bonus-tehtävät:
– Allekirjoita reprerolla tekemäsi varasto
– Paketoi jokin skriptisi, niin että paketti asentaa järjestelmän käyttäjille uuden käskyn
– Tee paketti, joka muuttaa asetuksia johonkin .d-hakemistoon asennetulla tiedostolla
– Kertaa Apachen asennus, käyttäjien kotisivujen teko ja lokin lukeminen

Katso myös:
http://terokarvinen.com/2011/create-deb-metapackage-in-5-minutes
http://terokarvinen.com/2011/update-all-your-computers-with-a-deb-repository

Lähde: http://terokarvinen.com/2016/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-22-ja-23-alkusyksy-2016

Metapaketti

Aluksi asennettiin equivs ympäristö:

$sudo apt-get update
$sudo apt-get -y install equivs

Seuraavaksi tein asennuspaketin konfiguraatio tiedoston:

$equivs-control matto-perusohjelmat.cfg

Ja muokkasin tiedoston muotoon:

Section: misc
Priority: optional
Homepage: matto.guru
Standards-Version: 3.9.2
Package: matto-perusohjelmat
Version: 0.0.1
Maintainer: Matti Jäppinen 
Depends: nano, kate, tree
Description: Matin kokoelma perusohjelmista 
 Peruskäyttöön tarkoitetut ohjelmat:
 .
 Tekstieditorit:
	- nano
	- kate
 Yleisohjelmat:
	- tree

Seuraavaksi loin asennuspaketin:

$ equivs-build matto-perusohjelmat.cfg 
dh_testdir
dh_testroot
dh_prep
dh_testdir
dh_testroot
dh_install
dh_installdocs
dh_installchangelogs
dh_compress
dh_fixperms
dh_installdeb
dh_gencontrol
dh_md5sums
dh_builddeb
dpkg-deb: building package 'matto-perusohjelmat' in '../matto-perusohjelmat_0.0.1_all.deb'.

The package has been created.
Attention, the package has been created in the current directory,
not in ".." as indicated by the message above!

Lopuksi testasin paketin toiminnan, tämä vaati vielä gdebi-core paketin asennuksen:

$ sudo gdebi -n matto-perusohjelmat_0.0.1_all.deb 
[sudo] password for matto: 
sudo: gdebi: command not found
$ gdebi
The program 'gdebi' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt install gdebi-core
$ sudo apt-get install gdebi-core
$ sudo gdebi -n matto-perusohjelmat_0.0.1_all.deb 

Komento asensi yhteensä 145 eri pakettia.

Lintian

Seuraavaksi varmistin, että paketti menee läpi lintianista:

$ lintian matto-perusohjelmat_0.0.1_all.deb
W: matto-perusohjelmat: possible-unindented-list-in-extended-description
W: matto-perusohjelmat: bad-homepage matto.guru

Virheet korjasin tekemällä paketista version 0.0.2:

Section: misc
Priority: optional
Homepage: http://matto.guru
Standards-Version: 3.9.2
Package: matto-perusohjelmat
Version: 0.0.2
Maintainer: Matti Jäppinen 
Depends: nano, kate, tree
Description: Matin kokoelma perusohjelmista
 Peruskäyttöön tarkoitetut ohjelmat:
 .
 Tekstieditorit:
 nano
 kate
 Yleisohjelmat:
 tree

Ja tämän osalta paketin luomisen jälkeen lintiankin meni läpi:

$ equivs-build matto-perusohjelmat.cfg 
dh_testdir
dh_testroot
dh_prep
dh_testdir
dh_testroot
dh_install
dh_installdocs
dh_installchangelogs
dh_compress
dh_fixperms
dh_installdeb
dh_gencontrol
dh_md5sums
dh_builddeb
dpkg-deb: building package 'matto-perusohjelmat' in '../matto-perusohjelmat_0.0.2_all.deb'.

The package has been created.
Attention, the package has been created in the current directory,
not in ".." as indicated by the message above!
$ lintian matto-perusohjelmat_0.0.2_all.deb
$

Eli lintian tarkistus onnistui.

reprepro

Seuraavana oli vuorossa reprepro pakettivaraston luonti. Koska apache oli jo asennettu palvelimelle, Reprepro piti asentaa ensimmäiseksi:

:~$ reprepro
The program 'reprepro' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt install reprepro
:~$ sudo apt-get install reprepro
[sudo] password for matto: 

Seuraavaksi luotiin repositorio:

:~/public_html$ mkdir -p repository/conf
:~/public_html$ nano repository/conf/distributions

Tiedoston sisältö:

Codename: xenial
Components: main
Suite: xenial
Architectures: i386 amd64 source

Lopuksi lisättiin tuo paketti repreproon:

:~/public_html$ reprepro -VVVV -b repository/ includedeb xenial /home/matto/Desktop/matto-perusohjelmat_0.0.2_all.deb 
Created directory "repository//db"
/home/matto/Desktop/matto-perusohjelmat_0.0.2_all.deb: component guessed as 'main'
Created directory "repository//pool"
Created directory "repository//pool/main"
Created directory "repository//pool/main/m"
Created directory "repository//pool/main/m/matto-perusohjelmat"
Adding reference to 'pool/main/m/matto-perusohjelmat/matto-perusohjelmat_0.0.2_all.deb' by 'xenial|main|i386'
Adding reference to 'pool/main/m/matto-perusohjelmat/matto-perusohjelmat_0.0.2_all.deb' by 'xenial|main|amd64'
Exporting indices...
Created directory "repository//dists"
Created directory "repository//dists/xenial"
Created directory "repository//dists/xenial/main"
Created directory "repository//dists/xenial/main/binary-i386"
 looking for changes in 'xenial|main|i386'...
 creating 'repository//dists/xenial/main/binary-i386/Packages' (uncompressed,gzipped)
Created directory "repository//dists/xenial/main/binary-amd64"
 looking for changes in 'xenial|main|amd64'...
 creating 'repository//dists/xenial/main/binary-amd64/Packages' (uncompressed,gzipped)
Created directory "repository//dists/xenial/main/source"
 looking for changes in 'xenial|main|source'...
 creating 'repository//dists/xenial/main/source/Sources' (gzipped)

Allekirjoitus

Allekirjoitus vaatikin jo vähän tutkimista. Hyvä ohje löytyi sivulta http://blog.jonliv.es/blog/2011/04/26/creating-your-own-signed-apt-repository-and-debian-packages/. Teinkin ohjeen mukaiset toimenpiteet:

$ sudo apt-get install gnubg
[sudo] password for matto: 
...
$ sudo apt-get install dpkg-sig
...
$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 1.4.20; Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
  (1) RSA and RSA (default)
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
Your selection? 4
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (2048) 
Requested keysize is 2048 bits
Please specify how long the key should be valid.
     0 = key does not expire
    = key expires in n days
   w = key expires in n weeks
   m = key expires in n months
   y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID
from the Real Name, Comment and Email Address in this form:
  "Heinrich Heine (Der Dichter) "

Real name: Matti Jäppinen
Email address: packages@matto.guru
Comment: 
You are using the `utf-8' character set.
You selected this USER-ID:
  "Matti Jäppinen "

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? O
You need a Passphrase to protect your secret key.

We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.

Not enough random bytes available. Please do some other work to give
the OS a chance to collect more entropy! (Need 206 more bytes)
.+++++
.....+++++
gpg: key D3044602 marked as ultimately trusted
public and secret key created and signed.

gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0 valid:  2 signed:  0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
gpg: next trustdb check due at 2018-09-18
pub  2048R/D3044602 2016-09-18
   Key fingerprint = 59E9 B699 5E96 F1F0 BE95 E379 3176 A5DB D304 4602
uid         Matti Jäppinen 

Note that this key cannot be used for encryption. You may want to use
the command "--edit-key" to generate a subkey for this purpose.
:~$ gpg --list-keys
/home/matto/.gnupg/pubring.gpg
------------------------------
pub  2048R/D3044602 2016-09-18
uid         Matti Jäppinen 

$ gpg --armor --export packages@matto.guru --output packages@matto.guru.gpg.key > packages.key

Seuraavaksi tehtiin uusi allekirjoitettu versio jaettavasta paketista. .cfg tiedoston ainoa muutos, oli uusi 0.0.3 versio:

$ cd /home/matto/Desktop/
:~/Desktop$ nano matto-perusohjelmat.cfg 
:~/Desktop$ equivs-build matto-perusohjelmat.cfg 
dh_testdir
dh_testroot
dh_prep
dh_testdir
dh_testroot
dh_install
dh_installdocs
dh_installchangelogs
dh_compress
dh_fixperms
dh_installdeb
dh_gencontrol
dh_md5sums
dh_builddeb
dpkg-deb: building package 'matto-perusohjelmat' in '../matto-perusohjelmat_0.0.3_all.deb'.

The package has been created.
Attention, the package has been created in the current directory,
not in ".." as indicated by the message above!

Ja lopuksi paketti lisättiin repositoryyn ja allekirjoitettiin

$ cd /home/matto/public_html/repository/
:~/public_html/repository$ reprepro --ask-passphrase -Vb . includedeb xenial /home/matto/Desktop/matto-perusohjelmat_0.0.3_all.deb 
/home/matto/Desktop/matto-perusohjelmat_0.0.3_all.deb: component guessed as 'main'
Exporting indices...
Successfully created './dists/xenial/Release.gpg.new'
Successfully created './dists/xenial/InRelease.new'
Deleting files no longer referenced...
deleting and forgetting pool/main/m/matto-perusohjelmat/matto-perusohjelmat_0.0.2_all.deb

Ja vielä lisättiin tuo avain jakoon palvelimelle

$ cd /home/matto/
:$ ls
Desktop Documents Downloads host Music packages.key Pictures Public public_html Templates Videos workspace
:$ cp packages.key public_html/

Testaus

Testasin toimiiko paketti toisella työasemalla (samassa lähiverkossa). Koska palvelimen ip-osoite oli kiinteä, onnistui paketin asentaminen toiselle koneelle helposti.

Lisätään palvelin luotetuksi

:$ wget -O - http://192.168.1.21/~matto/packages.key | sudo apt-key add -

Lisätään palvelin noudettavien palvelinten listalle

:$ sudoedit /etc/apt/sources.list.d/repository.list

Sources list sisältö:

deb http://192.168.1.21/~matto/repository xenial main

Päivitetään saatavilla olevien sovellusten listaus

:$ sudo apt-get update

Virheitä ei tullut, joten paketin saa nyt asennettua normaalilla sudo apt-get install-komennolla.

Oma skripti pakettiin

Oman skriptin paketointi asennusvalmiiksi oli jo opitun perusteella melko yksinkertaista.

Varmistin ensin, ettei ajattelemani nimistä sovellusta vielä ole olemassa

:$ mat-aet
mat-aet: command not found

Koska tuota ei ollut (ei edes ehdotettu asennettavaksi mitään), voin tehdä tuon sovelluksen mat-aet nimellä.

Tämän jälkeen tein skriptin. Skripti hakee apachen error-login 10 viimeistä rivi

:$nano mat-aet

Tiedoston sisältö

#!/bin/bash
tail /var/log/apache2/error.log

Skripti piti vielä muuttaa oikeille oikeuksille

:$chmod a+x mat-aet

Tämän jälkeen tein konfiguraatiotiedoston sovellusta varten

:$equivs-control mat-aet.cfg

Jonka sisällöksi tuli

Section: misc
Priority: optional
Homepage: http://matto.guru
Standards-Version: 3.9.2

Package: mat-aet
Version: 0.0.1
Maintainer: Matti Jäppinen 
Depends: apache2
Files: mat-aet /usr/bin/
Description: Apachen error login viimeiset rivit nopeasti ja helposti
 ajaa komennon tail /var/log/apache2/error.log

Paketin sai luotua komennolla

:$ equivs-build mat-aet.cfg

Lintian tarkistus varoitti puuttuvasta man-sivusta

:$ lintian mat-aet_0.0.1_all.deb 
W: mat-aet: binary-without-manpage usr/bin/mat-aet

Mutta tuohon ei tarvinnut tässä yhteydessä kiinnittää sen enempää huomiota.

Lopuksi tehtiin vain paketin vieminen jakelutyökaluun

:$ cd /home/matto/public_html/repository/
:$ reprepro --ask-passphrase -Vb . includedeb xenial /home/matto/Desktop/mat-aet_0.0.1_all.deb 
/home/matto/Desktop/mat-aet_0.0.1_all.deb: component guessed as 'main'
Created directory "./pool/main/m/mat-aet"
Exporting indices...
Successfully created './dists/xenial/Release.gpg.new'
Successfully created './dists/xenial/InRelease.new'

Asennustestauskin onnistui hyvin

:$ sudo apt-get update
Get:1 http://192.168.1.21/~matto/repository xenial InRelease [2 706 B]
Hit:2 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease           
Hit:3 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease       
Hit:4 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease      
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease       
Fetched 2 706 B in 0s (5 653 B/s)         
Reading package lists... Done
:$ sudo apt-get install mat-aet
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 mat-aet
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 2 192 B of archives.
After this operation, 11,3 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://192.168.1.21/~matto/repository xenial/main amd64 mat-aet all 0.0.1 [2 192 B]
Fetched 2 192 B in 0s (45,4 kB/s)
Selecting previously unselected package mat-aet.
(Reading database ... 198507 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/mat-aet_0.0.1_all.deb ...
Unpacking mat-aet (0.0.1) ...
Setting up mat-aet (0.0.1) ...

Lopuksi vielä ajoin komennon, varmistaakseni sen toiminnan

:$ mat-aet
[Sun Sep 18 10:50:33.313475 2016] [mpm_event:notice] [pid 7842:tid 140699201685376] AH00489: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Sun Sep 18 10:50:33.313559 2016] [core:notice] [pid 7842:tid 140699201685376] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sun Sep 18 11:11:17.810012 2016] [mpm_event:notice] [pid 7842:tid 140699201685376] AH00491: caught SIGTERM, shutting down
[Sun Sep 18 11:11:18.889482 2016] [mpm_event:notice] [pid 8153:tid 140567151024000] AH00489: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Sun Sep 18 11:11:18.889556 2016] [core:notice] [pid 8153:tid 140567151024000] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Sun Sep 18 11:12:17.451241 2016] [authz_core:error] [pid 8157:tid 140567042082560] [client 127.0.0.1:53422] AH01630: client denied by server configuration: /home/matto/public_html
[Sun Sep 18 19:12:00.943750 2016] [mpm_event:notice] [pid 8153:tid 140567151024000] AH00491: caught SIGTERM, shutting down
[Sun Sep 18 19:35:04.874057 2016] [mpm_event:notice] [pid 1243:tid 140019667822464] AH00489: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Sun Sep 18 19:35:04.875292 2016] [core:notice] [pid 1243:tid 140019667822464] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'

Lähteet

13 total views, no views today

Linux Palvelimena: Harjoitus 3

Harjoitus 3

h3. Ratkaise HoneyNet Scan of the Month 15. http://old.honeynet.org/scans/scan15/

Käsittele oikeita haittaohjelmia sisältävää kuvaa huolella, äläkä vie sitä tärkeille tuotantokoneille. Ratkaisut tehtävän selviävät levykuvasta, mitään ulkopuolisia järjestelmiä ei saa häiritä.

Raportoi, kuinka ratkaiset tehtävän.

Vastaa tehtävänannon kysymyksiin:
– “Show step by step how you identify and recover the deleted rootkit from the / partition.”
– What files make up the deleted rootkit?

Lisätehtävinä voit halutessasi vastata:
– “Bonus Question: Was the rootkit ever actually installed on the system? How do you know?”
– Mitä tekijään viittaavia tietoja levykuvasta löytyy?
– Selitä vaiheittain, miten rootkit toimii.

Vinkkejä:
– Tervapallon voi purkaa ‘tar xf foo.tar.gz’
– Levykuvien analysointi http://terokarvinen.com/2013/forensic-file-recovery-with-linux

Valmistelut

Jotta tehtävää pystyi alkaa ratkaisemaan, piti ensimmäiseksi ladata tuo mainittu levykuva. Se onnistui komennolla:

$wget http://old.honeynet.org/scans/scan15/honeynet.tar.gz

Tästä vastauksena tuli:

2016-09-11 11:01:21 (3,13 MB/s) - ‘honeynet.tar.gz’ saved [13491266/13491266]

Ensimmäiseksi tarkistin, ettei tiedostoa ole muokattu jälkeenpäin vertaamalla sivustolla olevaa MD5 arvoa (MD5=0dff8fb9fe022ea80d8f1a4e4ae33e21) tiedoston MD5-arvoon:

$ md5sum honeynet.tar.gz 
0dff8fb9fe022ea80d8f1a4e4ae33e21 honeynet.tar.gz

Koska arvot täsmäsivät, purin tar-paketin:

$ tar xf honeynet.tar.gz

ja vertasin vielä sivustolla ollutta md5 arvoa (MD5=5a8ebf5725b15e563c825be85f2f852e) purettuun levykuvaan:

$ cd honeynet/
$ ls
honeypot.hda8.dd README
$ md5sum honeypot.hda8.dd 
5a8ebf5725b15e563c825be85f2f852e honeypot.hda8.dd

Koska nämä täsmäsivät, pystyin jatkamaan seuraavaan vaiheeseen.

Poistetut-tiedostot

Opettajan tunnilla antaman vinkin mukaan, levykuvalla olleet poistetut tiedostot saa palautettua komennolla tsk_recover. Komento ei kuitenkaan sellaisenaan toiminut, joten pääsin taas asennuspuuhiin.

The program 'tsk_recover' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt install sleuthkit
$sudo apt-get install sleuthkit

Tämä vaati myös lisäpaketteja, jotka tarvittiin, joten hyväksyin myös ne:

The following additional packages will be installed:
 libafflib0v5 libbfio1 libewf2 libtsk13
Suggested packages:
 autopsy mac-robber
The following NEW packages will be installed:
 libafflib0v5 libbfio1 libewf2 libtsk13 sleuthkit
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 26 not upgraded.
Need to get 1 542 kB of archives.
After this operation, 5 010 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y

Asennuksen valmistuttua tein kansion poistetuille tiedostoille ja palautin tiedostot sinne.

$mkdir deleted
$ tsk_recover honeypot.hda8.dd deleted
Files Recovered: 37

Selvitystyötä

Kansiossa olevan tiedostolistauksen avulla voimme aloittaa selvityksen

$cd deleted
$ls
etc lk.tgz $OrphanFiles

Sisällöstä voimme päätellä, että haittaohjelma on ollut lk.tgz paketin sisällön mukainen. Sisältö paketilla on laajempi:

$ tar -tvf lk.tgz 
drwxr-xr-x 1031/users    0 2001-02-26 22:40 last/
-rwxr-xr-x 1031/users  611931 2002-02-08 15:08 last/ssh
-rw-r--r-- 1031/users    1 2001-02-26 17:29 last/pidfile
-rwx------ 1031/users   3713 2001-03-03 05:08 last/install
-rwx------ 1031/users   7165 2001-02-26 17:22 last/linsniffer
-rwxr-xr-x 1031/users   1345 1999-09-09 18:57 last/cleaner
-rw-r--r-- 1031/users   3278 2001-01-27 17:11 last/inetd.conf
-rwxr-xr-x 1031/users    79 2001-02-26 17:28 last/lsattr
-rw-r--r-- 1031/users  11407 2001-01-27 17:11 last/services
-rwxr-xr-x 1031/users   4060 2001-02-26 17:22 last/sense
-rw-r--r-- 1031/users   880 2000-10-22 22:29 last/ssh_config
-rw------- 1031/users   540 2000-10-22 22:29 last/ssh_host_key
-rw-r--r-- 1031/users   344 2000-10-22 22:29 last/ssh_host_key.pub
-rw------- 1031/users   512 2000-10-22 22:29 last/ssh_random_seed
-rw-r--r-- 1031/users   688 2001-02-26 17:29 last/sshd_config
-rwx------ 1031/users   8268 2001-02-26 17:22 last/sl2
-rwxr-xr-x 1031/users   4620 2001-02-26 17:23 last/last.cgi
-rwxr-xr-x 1031/users  33280 2001-02-26 17:23 last/ps
-rwxr-xr-x 1031/users  35300 2001-02-26 17:23 last/netstat
-rwxr-xr-x 1031/users  19840 2001-02-26 17:23 last/ifconfig
-rwxr-xr-x 1031/users  53588 2001-02-26 17:23 last/top
-rwx------ 1031/users    75 2001-02-26 17:24 last/logclear
-rw-r--r-- root/root    708 2001-03-03 05:05 last/s
-rwxr-xr-x 1031/users  632066 2001-02-26 16:46 last/mkxfs

Tämän perusteella toteamme, että rootkit on ollut koneella ja sen sisältö on ko. paketin mukainen.

Pikaisen loogisen päättelyn avulla voimme todeta, että:

 1. ssh-yhteyksien osalta konfiguraatiota on voitu haittaohjelman avulla muuttamaan
 2. ifconfig ja netstat-tiedostojen perusteella myös tietoliikenneyhteyksissä on ollut jonkinlainen tunkeutuminen, luultavasti jälkien peittelyn vuoksi
 3. top-ohjelma on myös tämän perusteella saastutettavissa, luultavasti haittaohjelman tekijä on yrittänyt piilottautua
 4. logclear-nimi viittaa logitiedostojen siivoamiseen

Seuraavaksi otetaan suurempi otos poistetuista tiedostoista. Tämä onnistuu komennolla:

$ mkdir deleted2
$ tsk_recover -a honeypot.hda8.dd deleted2
Files Recovered: 1614

Ensimmäisenä tulee mieleen root-käyttäjän antamat komennot. Linux tallentaa annetut komennot tekstitiedostoon, jotta terminaalissa toimiva ylöspäin nuoli toimisi palauttamaan edellisen komennon. Teoriassa siis tuo .bash_profile tiedosto sisältää kaikki käyttäjän antamat komennot. Tässä tapauksessa hyökkääjä on luultavasti poistanut tuon tiedoston, joten sen pitäisi löytyä poistettujen tiedostojen joukosta:

$ cat root/.bash_history 
exec tcsh
ls
mkdir /var/...
ls
cd /var/...
ftp ftp.home.ro
tar -zxvf emech-2.8.tar.gz
cd emech-2.8
./configure
y
make
make
make install
mv sample.set mech.set
pico mech.set
./mech
cd /etc
pico ftpaccess
ls
exit

Tiedoston sisällön perusteella on käytetty emech ohjelmistoa, joka on ladattu osoitteesta ftp.rome.ro ja sitä on myös määritelty, joskin määrittelyjen sisältö jää arvoitukseksi.

deleted2 kansiosta löytyy myös /dev/ida/.drag-on kansio, josta löytyy samoja tiedostoja kuin tuosta lk.tgz paketista.

$ find . -name "linsniffer"
./dev/ida/.. /linsniffer
./dev/ida/.drag-on/linsniffer

Vastaukset

– “Show step by step how you identify and recover the deleted rootkit from the / partition.”
==> Vastaus edellä
– What files make up the deleted rootkit?
==> Tiedostot, jotka löytyvät tuosta lk.tgz paketista

Lisätehtävinä voit halutessasi vastata:
– “Bonus Question: Was the rootkit ever actually installed on the system? How do you know?”
==> Kyllä, /dev/ida/.drag-on -kansion perusteella

– Mitä tekijään viittaavia tietoja levykuvasta löytyy?
==> FTP-osoite
– Selitä vaiheittain, miten rootkit toimii.

Lähteet

8 total views, no views today

Linux Palvelimena: Harjoitus 2

Tehtävä 2:

http://terokarvinen.com/2016/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-22-ja-23-alkusyksy-2016

h2:

– Kerää kuormitustietoja munin -ohjelmalla
– Kuormita konetta stress:llä
– Käytä tunnilla käytyjä työkaluja arvioidaksesi kuormitusta: cpu, mem, io…
– Lopuksi analysoi munin keräämiä käyriä
– Aiheuta valitsemaasi lokiin muutamia rivejä ja analysoi niistä 2-3 riviä perusteellisesti

Vapaaehtoisia lisätehtävä:

– Valvo Nagioksella ja aiheuta hälytys
– Kokeile jotain yli ajan tilatietoja tallentavaa ohjelmaa (muuta kuin munin)
– Kirjoita oma ohjelma, joka näyttää tilatietoja Linuxissa (esim vapaa muisti, prosessorien lukumäärä…). Tehtävää helpottavat /proc/ ja /sys/, joten riittänee, kun osaat lukea tekstitiedostoja.

Munin-asennus

Ensimmäiseksi piti koneelle asentaa munin http://munin-monitoring.org/. Asennus onnistui normaalilla Sudo apt-get install komennolla. Tämä vaati, kuten aina, sekä salasanan, että pakettien asennushyväksynnän Y-valinnalla. Ohjelma ei kuitenkaan ollut terminaalissa suoritettava, vaan se asentui html-sivuiksi apache web-palvelimen kylkeen. Pikainen ohjeiden luku munin-kotisivuilta kertoi tarkemmin kuinka tuo ympäristö toimii. Kaikki logien kerääminen tapahtuu ns. pluginien avulla. Peruspaketissa oli mukana tarvittavat pluginit itse järjestelmän seurantaa silmällä pitäen. Pikainen testaus graafien toimivuudesta onnistui menemällä osoitteeseen localhost/munin. Eteen tuli kuitenkin ongelma: graafien zoomaaminen ei onnistunut, zoomattu kuva puuttui jostain syystä palvelimelta. Stackoverflow:sta (http://stackoverflow.com/questions/23352233/munin-dynazoom-not-working-on-ubuntu) löytyi kuitenkin apu ongelmaan. Komento sudo a2enmod cgi; sudo service apache2 restart korjasi ongelman.

Koneen kuormitus ja seurantaa

Koneen kuormittaminen onnistui annettujen ohjeiden perusteella stress-ohjelmalla. Pikainen testaus näytti, ettei tuotakaan ohjelmaa ollut valmiiksi asennettuna, joten aloitin stress-harjoituksen asentamalla stress-sovelluksen komennolla: sudo apt-get install stress. Tämän jälkeen antamalla komennon stress, sain näkyviin erilaisia komentoja, joilla stressausta voi testata.

CPU

Avasin toiseen terminaaliin top-ohjelman prosessien seuraamiseksi. Toisessa terminaalissa annoin komennon stress --cpu 8 --timeout 10s
TOP näytti resurssien käytön kasvaneen hieman, muttei kuitenkaan merkittävästi. Päätinkin kokeilla rankempaa testiä ajamalla stress cpu 2400 --timeout 20s
Nyt resurssien käyttö muuttui jo huomattavasti. Running processes määrä kasvoi yhdestä 2401, %Cpu(s) nousi 99,7 ja load averagekin kasvoi huomattavasti.
Screenshot_2016-09-04_11-23-31

IO

Ensimmäinen havainto oli, kun iotop sovellusta yritti käynnistää, ettei sitä ollut asennettuna. Ensin siis asensin sovelluksen komennolla sudo apt-get install iotop. Tämä vaati, kuten aina, sekä salasanan, että pakettien asennushyväksynnän Y-valinnalla.

Sovelluksen käynnistäminen ei onnistunutkaan komennolla iotop, kuten alunperin ajattelin:

matto@thumbcrown:~/Desktop$ iotop -ao
Netlink error: Operation not permitted (1)

The Linux kernel interfaces that iotop relies on now require root priviliges
or the NET_ADMIN capability. This change occured because a security issue
(CVE-2011-2494) was found that allows leakage of sensitive data across user
boundaries. If you require the ability to run iotop as a non-root user, please
configure sudo to allow you to run iotop as root.

Please do not file bugs on iotop about this.

Oikea komento olikin sudo iotop -ao ja tietenkin oman salasanan joutui tässä vaiheessa syöttämään.

stress komento stress --io 8 --timeout 20s näkyi hetkittäisenä Total DISK WRITE ja Actual DISK Write -arvojen kasvuna. Paremman otoksen sai kuitenkin antamalla komennon stress --io 20 --timeout 20s. Suuremmilla testiarvoilla iotop ei enää saanut dataa muutoksista, eikä stress testaus näkynyt sovellukselle lainkaan (kaikki arvot olivat 0.00B/s).

VM eli Muisti

Muistin seuraaminen onnistui free -h komennolla. Muistin seuraaminen testauksen aikana onnistui helpoiten komennolla watch -n 2 free -h joka seurasi muistin käyttöä ja päivitti tilanteen ruudulle 2 sekunnin välein.

stress-testaus muistilla onnistui ajamalla komento stress --vm 20 --timeout 20s
Toisella ruudulla oleva watch -n 2 free -h näytti used muistin käytön “Mem” alueella kasvavan 3,4G saakka, normaalin 170M sijasta.
Screenshot_2016-09-04_11-23-21

MUNIN-analysointi

CPU

http://localhost/munin/localdomain/localhost.localdomain/cpu.html

CPU:n käyttö graafissa selkein muutos oli “user”-käytön kasvaminen testaushetkillä. Toinen testauksen aikana kasvanut osuus oli selkeästi system-käyttö. Näiden käyttämä määrä saatavilla olevasta kapasiteetistä ei kuitenkaan graafin mukaan ollut lähelläkään 100% kokonaiskapasiteetista.

IO

http://localhost/munin/localdomain/localhost.localdomain/diskstats_iops/sda.html

Levyn stress-testaus näkyi käyrällä selkeänä piikkinä sekä luku, että kirjoitus osuuden osalta. Sekä IO/sec, että Req Size (KB) arvot olivat nousseet huomattavasti tehtyjen testien aikana. Normaalikäytössä arvot olivat hyvin lähellä nollaa.

Muisti

http://localhost/munin/localdomain/localhost.localdomain/memory.html

Muistin käytössä munin-graafi kertoi cache-osuuden kasvamisesta stress testin aikana. Myös committed osuus oli stress-testauksen aikana kasvanut merkittävästi. Muita poikkeamia muistin käyttökäyrässä ei näkynyt.

Lokirivit

Lokirivin muodostaminen oli helppoa antamalla terminaalissa komento sudo apt-get update ja jättämällä salasana syöttämättä (painoin vain enter-näppäintä). Kolmen virheellisen yrityksen jälkeen annoin komennon uudelleen ja syötin tällä kertaa myös salasanan oikein. Syntyneet logi-rivit olivat:

Sep 4 12:27:51 thumbcrown sudo: pam_unix(sudo:auth): authentication failure; logname= uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/8 ruser=matto rhost= user=matto
Sep 4 12:27:58 thumbcrown sudo:  matto : 3 incorrect password attempts ; TTY=pts/8 ; PWD=/var/log ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get update
Sep 4 12:28:04 thumbcrown sudo:  matto : TTY=pts/8 ; PWD=/var/log ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get update
Sep 4 12:28:04 thumbcrown sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 4 12:28:07 thumbcrown sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root

Jokainen logi-rivi alkoi samalla tavalla Sep 4 oli kuluva päivämäärä, 12:27:51 => 12:28:07 oli kellonaika, jolloin tapahtuma kirjautui logiin, tässä tapauksessa Suomen paikallista aikaa GMT + DST = UTC +3h, thumbcrown oli palvelimen/työaseman nimi jonka logiin merkintä tuli ja sudo– oli komento joka ilmoituksen aiheutti.

Rivien jatko-osuudet puolestaan poikkesivat toisistaan, riippuen tapahtumasta.

Ensimmäinen rivi: pam_unix(sudo:auth): authentication failure; logname= uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/8 ruser=matto rhost= user=matto, kertoi kirjautumisen epäonnistuneen. Tämä on loogista, koska ilmoitus tuli ensimmäisen kerran, kun jätin salasanan syöttämättä. uid=1000 kertoi, että virheilmoitus muodostui ensimmäiseltä ei root käyttäjältä. Samaan aikaan euid=0 kertoi, että komentoa yritettiin ajaa root käyttäjänä. tty=/dev/pts/8 kertoi logirivissä, että kirjautumista yritettiin terminaalista, jonka tunnisteena oli /pts/8. ruser ja user arvot kertoivat kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnuksen, joka tässä tapauksessa oli matto.

Toinen rivi: matto : 3 incorrect password attempts ; TTY=pts/8 ; PWD=/var/log ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get update

Kertoi meille, että käyttäjä matto on yrittänyt 3 kertaa kirjautua väärällä salasanalla. TTY kertoi terminaalin josta kirjautumista yritettiin. PWD kertoi missä kansiossa käyttäjä oli, kun kirjautumista yritettiin. USER kertoi minä käyttäjänä yritettiin kirjautua sisään ja COMMAND kertoi komentoa, jota yritettiin ajaa, mutta joka epäonnistui väärän salasanan antamisen vuoksi.

Viimeiset rivit pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0) ja pam_unix(sudo:session): session closed for user root puolestaan kertoivat, että kirjautuminen onnistui ja sudo (pääkäyttäjä) yhteys muodostettiin onnistuneesti. Viimeinen logimerkintä kertoi lopuksi komentojen menneen läpi ja yhteyden sulkeutuneen.

Lisätehtävät

Nagios

Nagioksen asentaminen vaati normaalin sudo apt-get install nagios3 komennon lisäksi piti asennusikkunassa valita toimenpide postgresin osalta (Ilmoituksen sai pois painamalla TAB-näppäintä ja Enteriä, valitsin vaihtoehdoista No Configuration. Asennuksen valmistuttua ohjelmisto ei kuitenkaan toiminut, joten ajoin tuon sudo apt-get install nagios3-komennon uudelleen. Nyt minulta kysyttiin nagiosadmin salasanaa kahteen kertaan, jonka jälkeen ohjelmiston toiminnan pystyi varmistamaan avaamalla internet selaimen osoitteesta localhost/nagios3. Kirjautumalla nagiosadmin ja aiemmin annetulla salasanalla päästiin perusnäkymään. Perusnäkymässä eteen tuli kaksi virheilmoitusta. Ensimmäinen liittyi käynnissä olevien prosessien määrään. Määrä oli aivan odotettava, joten minun täytyi muuttaa hälytysrajaa tiedostosta /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.conf. sudo nano /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.conf ja sieltä riviä:

# Define a service to check the number of currently running procs
# on the local machine. Warning if > 250 processes, critical if
# > 400 processes.

define service{
    use               generic-service     ; Name of servi$
    host_name            localhost
    service_description       Total Processes
        check_command          check_procs!300!400
    }

Lisäksi levytilaan liittyvän hälytyksen sai korjattu muuttamalla tiedoston /etc/nagios-plugins/config/disk.cfg komennolla sudo nano /etc/nagios-plugins/config/disk.cfg riviä:

# 'check_all_disks' command definition
define command{
    command_name  check_all_disks
    command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w '$ARG1$' -c '$ARG2$' -e -A --ignore-eregi-path=/sys/kernel -i '.gvfs'
    }

ilman tuota viimeistä -i ‘.gvfs’-kohtaa, saamme aikaiseksi uuden virheilmoituksen (johtuu bugista). Tiedon löysin sivulta https://help.ubuntu.com/community/Nagios3.

Hälytys
Hälytyksen sai testattua esimerkiksi sammuttamalla ssh palvelimen komennolla sudo service sshd stop hälytys tulee näkymään hetken viiveellä:
Screenshot_2016-09-04_15-24-02

Hälytys hävisi vastaavasti pienellä viiveellä kun palvelun uudelleenkäynnisti komennolla sudo service sshd start.

Lähteet

12 total views, 1 views today

Linux Palvelimena: Harjoitus 1

Tehtävänanto:

 • ratkaise valitsemasi Työasemat ja tietoverkot koe. Raportoi.
 • Opiskele kertauspaketti aikataulusivulta.
 • Tee Live-USB tikku (suositus: Xubuntu 16.04 LTS amd64 desktop). Pidä tikku mukana tunnilla.

Johdanto

Ensimmäisenä tehtävänä oli Työasemat ja tietoverkot kurssin nro 25 kokeen tehtävät raportoituna. Lisäksi Live-tikku tehtiin osana kokeen tehtävän toteutusta.

Tehtävänanto
Karttakatu Oy

Me Karttakatu Oy:ssä teemme karttoihin liittyviä weppisovelluksia. Olemme muutaman hengen yritys.

Asenna työasema, jolla tavallisimmat toimistotyöt onnistuvat (weppisurffailu, tekstinkäsittely).

Työntekijämme ovat Einari Vähäkäähkä, Pekka Winha, Åke Andersson ja Leila Laila. He haluavat kehittää PHP-kotisivuja etäkäyttöyhteydellä. Asenna tarvittavat palvelut ja tee esimerkkisivut.

Asenna kaikkien käyttäjien käyttöön skripti (shell script) nimeltä “mystatus”, joka näyttää vapaan levytilan (df -h) ja koneen ip-osoitteen.

Tähtäätkö huipputulokseen? Pekka Winha haluaa käyttää MySQL tietokantaa. Asenna hänelle MySQL-tietokanta ja siihen PhpMyAdmin-weppiliittymä.

Harjoitus

Ympäristö
Harjoituksessa käytetään Työaseman ja palvelimen kombinaationa Xubuntu versio 16.04.1 (tiedosto xubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso) ladattuna osoitteesta http://se.archive.ubuntu.com/mirror/cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/16.04/release/ joka on lähellä Suomea oleva peilipalvelin. Latauksessa käytettiin Google Chrome selainta. Ladattava tiedosto oli kooltaan 1,27GB. Koneena käytettiin Macbook Air (13-inch, Mid 2011) työasemaa, jossa on 1,8GHz Intel Core i7 prosessori, 4GB 1333 MHz DDR3 muistia ja Flash kiintolevy. Asennusmedia ladataan ja luodaan OS X El Capitano käyttöjärjestelmässä. Asennusmediana käytetään Kingston Data Traveler G4 8GB muistitikkua.
Asennusmedian luonti
Asennuspaketin lataus käynnistettiin Elokuun 25. päivänä klo 22:34 ja se valmistui klo 22:46.
Asennusmediasta piti tehdä versio, joka toimii Mac-tietokoneissa, joten normaali Windows asennusmedia ei tullut kyseeseen. Apuna asennuksessa käytin ohjetta joka löytyi täältä https://help.ubuntu.com/community/How%20to%20install%20Ubuntu%20on%20MacBook%20using%20USB%20Stick. Asennus tapahtui vaiheissa:

 1. 22:50Asetin USB tikun asemaan
 2. 22:51Avasin terminaalin Dashboard – Other – Terminal
 3. Vaihdon kansioksi Downloads antamalla komennon CD Downloads
 4. Annoin terminaalissa komennon hdiutil convert xubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso -format UDRW -o xubuntu.img joka muutti ladatun iso tiedoston OS X:n ymmärtämään img-formaattiin, tämän sai varmistettua ajamalla komennon ls -la
 5. 22:58Koska OSX lisäsi tiedoston päätteeseen .dmg, piti vielä antaa komento mv xubuntu.img.dmg xubuntu.img
 6. Seuraavaksi varmistin muistitikun levyosoitteen syöttämällä komennon diskutil list
  /dev/disk2 (external, physical):
    #: TYPE NAME    SIZE    IDENTIFIER
    0: KINGSTON    *7.8 GB   disk2
  

  Saadun vastauksen perusteella osoite on /dev/disk2

 7. 23:00Sitten unmounttasin muistitikun, jotta se vapautui seuraavia vaiheita varten komennolla diskutil unmountDisk /dev/disk2, johon tuli vastaukseksi
  Unmount of all volumes on disk2 was successful
  
 8. 23:02seuraavaksi siirsin luodun levykuvan muistitikulle komennolla sudo dd if=xubuntu.img of=/dev/disk2 bs=1m. Komennon lisäksi jouduin syöttämään salasanani kopioinnin käynnistämiseksi. Kopioinnista saatu vastaus:
  $ sudo dd if=xubuntu.img of=/dev/disk2 bs=1m
  Password:
  1206+1 records in
  1206+1 records out
  1265106944 bytes transferred in 658.265200 secs (1921880 bytes/sec)
  

  Lisäksi kopioinnin valmistuttua tuli ilmoitus “The disk you inserted was not readable by this computer.” Valitsin vaihtoehdon Eject vaihtoehdoista Initialize…, Ignore ja Eject.

 9. Tämän jälkeen asennusmedia oli valmis ja asentamisen pystyi aloittamaan, se kuitenkin jäi seuraavaan päivään.

Linuxin käynnistäminen ja asennus

 1. 27.8.2016 11:25 Käynnistin työaseman uudelleen pitäen Alt painiketta pohjassa (MAC-työaseman boot menu)
 2. Valitsin EFI Boot valinnan
 3. Valitsin Try Xubuntu without installing it
 4. Avautuneelta xubuntu työpöydältä valitsin Install Xubuntu 16.04.1 LTS
 5. Avautuneesta valikosta valitsin kielen English ja Continue
 6. Seuraava ikkuna kysyi Wireless yhteyden muodostamisesta. Valitsin oman langattoman verkkoni (suojattu) ja Password: kenttään syötin langattoman verkkoni salasanan jonka jälkeen valitsin Connect painiketta (Salasanan oikeinkirjoituksen olisi pystynyt varmistamaan laittamalla ruksin Show password-laatikkoon
 7. Hetken miettimisen jälkeen kone ilmoitti yhteyden muodostuneen ja Connect-nappula muuttui Continue-nappulaksi, jota painamalla pääsin etenemään
 8. 11:29 Preparing to Install Ubuntu valikosta laitoin ruksit ruutuihin Download updates while installing Xubuntu ja Install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware, Flash, MP3 and other media ennen kuin valitsin Continue
 9. 11:31Seuraava valintaikkuna kertoi, ettei koneella ole tunnistettuja käyttöjärjestelmiä. Koska tarkoitus oli asentaa xubuntu ainoaksi käyttöjärjestelmäksi, valitsin Erase disk and install xubuntu. En valinnut mitään muita valintoja ennen kuin painoin Install Now
 10. 8:36 write changes to disk valintaikkunaan valitsin vain Continue
 11. Where are you?-valintaikkunassa oli valmiiksi teksti Helsinki, joten riitti kun painoin Continue
 12. Keyboard layout-valintaikkunassa valintana oli Finnish, vaihdoin kuitenkin käyttöön Finnish - Finnish (Macintosh) vaihtoehdon, koska koneena oli Macbook. Tämän jälkeen valitsin Continue
 13. 11:40 Who are you?-valintaikkunassa kirjoitin:
  Your name: Matti
  Your computer's name: thumbcrown
  pick a username: matto
  Password:
  Confirm your password:
  

  viimeiset kaksi kenttää eivät olleet tyhjiä, vaan niihin kirjoitin monimutkaisen salasanan. Lisävalintoja en muuttanut, joten ainoa valittu ruutu oli Require my password to login. Lopuksi valitsin Continue

 14. Asennus käynnistyi 11:44 ja valmistui 11:49
 15. Sain ilmoituksen, että asennus on valmis (Installation has finished.). Valitsin vaihtoehdoista Restart Now
 16. Xubuntu-tekstin lisäksi kone ilmoitti Please remove the installation medium, then press ENTER:, joten poistin USB-tikun koneesta ja painoin Enter-näppäintä.
 17. Kone käynnistyi uudelleen ja pyysi salasanaani, jonka syötin ruutuun ja painoin Log In-painiketta
 18. Nyt käytössäni oli Xubuntun-perusasennus

Ohjelmat
Tehtävän mukaisesti työasemalla täytyy pystyä selaamaan internettiä ja käyttämään tekstikäsittely-ohjelmaa.

 1. Avasin vasemman yläkulman painikkeesta avautuvan valikon ja sieltä internet-selaimen varmistaakseni sen toiminnan. Avautuneen Firefox selaimen osoiteriville kirjoitettu yle.fi toimi, joten tämä varmisti internet selailun onnistuvan.
 2. Seuraavaksi avasin vasemman yläkulman painikkeesta avautuvasta valikosta LibreOffice Writer nimisen ohjelman, varmistaakseni tekstinkäsittelyn onnistuvan.

Kehitystyö
Seuraavaksi oli vuorossa tehtävän osa: Työntekijämme ovat Einari Vähäkäähkä, Pekka Winha, Åke Andersson ja Leila Laila. He haluavat kehittää PHP-kotisivuja etäkäyttöyhteydellä. Asenna tarvittavat palvelut ja tee esimerkkisivut.

Jotta käyttäjät saavat etäyhteyden koneeseen, täytyy siihen asentaa ssh-palvelinohjelmisto:

 1. 12:02Avasin terminaalin valitsemalla työpöydän tyhjän osan päällä hiiren oikealla painikkeella avautuvasta valikosta Open Terminal Here
 2. Annoin terminaalissa komennon sudo apt-get install ssh ja painoin enter
 3. Komennon sudo osuus edellytti, että kirjoitan salasanani, joten kirjoitin salasanani. Tässä vielä kuva tapahtuneesta:
  matto@thumbcrown:~/Desktop$ sudo apt-get install ssh
  [sudo] password for matto: 
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  The following additional packages will be installed:
   ncurses-term openssh-client openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
  Suggested packages:
   ssh-askpass libpam-ssh keychain monkeysphere rssh molly-guard
  The following NEW packages will be installed:
   ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh ssh-import-id
  The following packages will be upgraded:
   openssh-client
  1 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 76 not upgraded.
  Need to get 643 kB/1 230 kB of archives.
  After this operation, 5 244 kB of additional disk space will be used.
  Do you want to continue? [Y/n] 
  

  Tästä valitsin Y ja painoin ENTER, jolloin tapahtui seuraavaa:

  Get:1 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:7.2p2-4ubuntu2.1 [38,8 kB]
  Get:2 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:7.2p2-4ubuntu2.1 [338 kB]
  Get:3 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 ssh all 1:7.2p2-4ubuntu2.1 [7 070 B]
  Get:4 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ncurses-term all 6.0+20160213-1ubuntu1 [249 kB]
  Get:5 http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 ssh-import-id all 5.5-0ubuntu1 [10,2 kB]
  Fetched 643 kB in 0s (1 161 kB/s)     
  Preconfiguring packages ...
  (Reading database ... 188043 files and directories currently installed.)
  Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a7.2p2-4ubuntu2.1_amd64.deb ...
  Unpacking openssh-client (1:7.2p2-4ubuntu2.1) over (1:7.2p2-4ubuntu1) ...
  Selecting previously unselected package openssh-sftp-server.
  Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a7.2p2-4ubuntu2.1_amd64.deb ...
  Unpacking openssh-sftp-server (1:7.2p2-4ubuntu2.1) ...
  Selecting previously unselected package openssh-server.
  Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a7.2p2-4ubuntu2.1_amd64.deb ...
  Unpacking openssh-server (1:7.2p2-4ubuntu2.1) ...
  Selecting previously unselected package ssh.
  Preparing to unpack .../ssh_1%3a7.2p2-4ubuntu2.1_all.deb ...
  Unpacking ssh (1:7.2p2-4ubuntu2.1) ...
  Selecting previously unselected package ncurses-term.
  Preparing to unpack .../ncurses-term_6.0+20160213-1ubuntu1_all.deb ...
  Unpacking ncurses-term (6.0+20160213-1ubuntu1) ...
  Selecting previously unselected package ssh-import-id.
  Preparing to unpack .../ssh-import-id_5.5-0ubuntu1_all.deb ...
  Unpacking ssh-import-id (5.5-0ubuntu1) ...
  Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
  Processing triggers for systemd (229-4ubuntu7) ...
  Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
  ureadahead will be reprofiled on next reboot
  Processing triggers for ufw (0.35-0ubuntu2) ...
  Setting up openssh-client (1:7.2p2-4ubuntu2.1) ...
  Setting up openssh-sftp-server (1:7.2p2-4ubuntu2.1) ...
  Setting up openssh-server (1:7.2p2-4ubuntu2.1) ...
  Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
  2048 SHA256:JvULrCXjbmN4454Wv+14lyWh0qoMptXtac1ceNWEGvQ root@thumbcrown (RSA)
  Creating SSH2 DSA key; this may take some time ...
  1024 SHA256:fkkPVG0FI6FHJR5HNO+jQNdFDI0OvXXyzljHJWNSxL4 root@thumbcrown (DSA)
  Creating SSH2 ECDSA key; this may take some time ...
  256 SHA256:QTOVxb2Ji0+ylaB4SEIhPsuccb6rJONv+iRrmhf088E root@thumbcrown (ECDSA)
  Creating SSH2 ED25519 key; this may take some time ...
  256 SHA256:VIe1KkgbgkqGOcd149Mwv5Aydvbg9WtswVsesC42CDk root@thumbcrown (ED25519)
  Setting up ssh (1:7.2p2-4ubuntu2.1) ...
  Setting up ncurses-term (6.0+20160213-1ubuntu1) ...
  Setting up ssh-import-id (5.5-0ubuntu1) ...
  Processing triggers for systemd (229-4ubuntu7) ...
  Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
  Processing triggers for ufw (0.35-0ubuntu2) ...
  
 4. Seuraavaksi selvitin koneen ip-osoitteen antamalla komennon ip addr
  matto@thumbcrown:~/Desktop$ ip addr
  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
      valid_lft forever preferred_lft forever
  2: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 60:c5:47:00:ac:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.163/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic wlp2s0
      valid_lft 2404sec preferred_lft 2404sec
    inet6 2001:14ba:4e3:8300::46/128 scope global dynamic 
      valid_lft 56sec preferred_lft 26sec
    inet6 2001:14ba:4e3:8300:7cb3:edba:83b8:90ad/64 scope global temporary dynamic 
      valid_lft 17979sec preferred_lft 11229sec
    inet6 2001:14ba:4e3:8300:7284:2698:3184:4097/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute dynamic 
      valid_lft 17979sec preferred_lft 11229sec
    inet6 fe80::5f50:5207:d37f:8c9c/64 scope link 
      valid_lft forever preferred_lft forever
  
  
 5. Saadun tuloksen perusteella ip-osoite on 192.168.1.163 joten testasin ssh palvelimen toimintaa komennolla ssh 192.168.1.163. Fingerprint kyselyyn vastasin yes ja salasanakyselyyn kirjoitin oman salasanani. Yhteys onnistui:
  matto@thumbcrown:~/Desktop$ ssh 192.168.1.163
  The authenticity of host '192.168.1.163 (192.168.1.163)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is SHA256:QTOVxb2Ji0+ylaB4SEIhPsuccb6rJONv+iRrmhf088E.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added '192.168.1.163' (ECDSA) to the list of known hosts.
  matto@192.168.1.163's password: 
  Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-34-generic x86_64)
  
   * Documentation: https://help.ubuntu.com
   * Management:   https://landscape.canonical.com
   * Support:    https://ubuntu.com/advantage
  
  77 packages can be updated.
  31 updates are security updates.
  
  
  The programs included with the Ubuntu system are free software;
  the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
  
  Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
  applicable law.
  
 6. Kirjauduin ulos komennolla exit ja näkymässä lukeneiden päivitysilmoitusten vuoksi päivitin kaikki päivitykset seuraavaksi komennoilla:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade ja lisäksi kun kysyttiin, haluatko päivittää, vastasin Y.
 7. 12:21 Päivitysten jälkeen tuli aika asentaa käyttöön kehityspalvelin PHP-ohjelmointia varten. Tämä onnistui helpoiten antamalla komennon sudo apt-get install lamp-server^. Kysymykseen, haluatko asentaa vastasin Y (Kyllä). Asennuksen aikana esiin tuli ikkuna, joka kysyi MySQL palvelimelle annettavaa salasanaa. Tähän kirjoitin todella monimutkaisen salasanan ja seuraavaan ikkunaan jossa salasana pyydettiin toistamaan, kirjoitin saman salasanan uudelleen.
 8. Asennuksen valmistuttua, sain testattua www-palvelimen (Apache) toiminnan avaamalla internet selaimen (kts. kohta ohjelmat) ja kirjoittamalla selaimen osoitteeksi localhost. Sivu kertoi, että asennus oli onnistunut ja internet sivut toimivat koneella.
 9. Jotta kaikille käyttäjille saatiin käyttöön omat kehitysympäristönsä, piti internet sivuille antaa käyttäjäkohtainen oikeus komennolla sudo a2enmod userdir ja tämän jälkeen käynnistää apache palvelin uudelleen komennolla service apache2 restart, näistä jälkimmäinen edellytti myös salasanan kirjoittamista avautuneeseen ikkunaan.
 10. seuraavaksi www-palvelimen toimintaa saatiin testattua luomalla html-tiedosto oman kotihakemiston public_html-kansioon. Koska kansiota ei vielä ollut, loin sen ensin komennolla mkdir public_html
  matto@thumbcrown:~/Desktop$ cd ..
  matto@thumbcrown:~$ mkdir public_html
  
 11. Seuraavaksi tein kansioon tiedoston index.html ja sen sisällön.
  matto@thumbcrown:~$ cd public_html/
  matto@thumbcrown:~/public_html$ nano index.html
  
  <html>
  <head>
  <title>Matto</title>
  </head>
  <body>
  <p>Hello World!</p>
  </body>
  </html>
  

  Tallennus CTRL-O ja lopetus CTRL-X

 12. Kotihakemiston testaus onnistui avaamalla selaimesta sivu http://localhost/~matto/
 13. Seuraavaksi piti mahdollistaa php-koodin suorittaminen käyttäjien kotihakemistojen public_html kansiossa. Tätä varten Ubuntu-distroissa täytyy muuttaa PHP määrityksiä tiedostossa /etc/apache2/mods-enabled/php7.0.conf lisäämällä #-merkki kaikkien viimeisen kappaleen rivien eteen.
  # Running PHP scripts in user directories is disabled by default
  #
  # To re-enable PHP in user directories comment the following lines
  # (from to .) Do NOT set it to On as it
  # prevents .htaccess files from disabling it.
  #<IfModule mod_userdir.c>
  #  <Directory /home/*/public_html>
  #    php_admin_flag engine Off
  #  </Directory>
  #</IfModule>
  
 14. Muutoksen jälkeen Apache täytyy taas uudelleen käynnistää komennolla sudo service apache2 restart
 15. Toiminnallisuus saatiin testattua luomalla php-tiedosto public_html kansioon ja lisäämällä siihen koodia.
  matto@thumbcrown:/etc/apache2/mods-enabled$ cd /home/matto/public_html/
  matto@thumbcrown:~/public_html$ nano test.php
  

  Tiedoston sisältö:

  <?php
  print "Hello World!";
  ?>
  

  Testaus onnistui taas avaamalla internet-selain ja menemällä osoitteeseen localhost/~matto/test.php

 16. Lopuksi lisättiin käyttäjät tehtävänannon mukaan: Einari Vähäkäähkä, Pekka Winha, Åke Andersson ja Leila Laila. komennoilla:
  matto@thumbcrown:~/public_html$ adduser einari
  adduser: Only root may add a user or group to the system.
  matto@thumbcrown:~/public_html$ sudo adduser einari
  Adding user `einari' ...
  Adding new group `einari' (1001) ...
  Adding new user `einari' (1001) with group `einari' ...
  Creating home directory `/home/einari' ...
  Copying files from `/etc/skel' ...
  Enter new UNIX password: 
  Retype new UNIX password: 
  passwd: password updated successfully
  Changing the user information for einari
  Enter the new value, or press ENTER for the default
  	Full Name []: Einari Vähäkäähkä
  	Room Number []: 1
  	Work Phone []: 
  	Home Phone []: 
  	Other []: 
  chfn: name with non-ASCII characters: 'Einari Vähäkäähkä'
  Is the information correct? [Y/n] Y
  matto@thumbcrown:~/public_html$ sudo adduser pekka
  Adding user `pekka' ...
  Adding new group `pekka' (1002) ...
  Adding new user `pekka' (1002) with group `pekka' ...
  Creating home directory `/home/pekka' ...
  Copying files from `/etc/skel' ...
  Enter new UNIX password: 
  Retype new UNIX password: 
  passwd: password updated successfully
  Changing the user information for pekka
  Enter the new value, or press ENTER for the default
  	Full Name []: Pekka Winha
  	Room Number []: 2
  	Work Phone []: 
  	Home Phone []: 
  	Other []: 
  Is the information correct? [Y/n] Y
  matto@thumbcrown:~/public_html$ sudo adduser ake
  Adding user `ake' ...
  Adding new group `ake' (1003) ...
  Adding new user `ake' (1003) with group `ake' ...
  Creating home directory `/home/ake' ...
  Copying files from `/etc/skel' ...
  Enter new UNIX password: 
  Retype new UNIX password: 
  passwd: password updated successfully
  Changing the user information for ake
  Enter the new value, or press ENTER for the default
  	Full Name []: Åke Andersson
  	Room Number []: 3
  	Work Phone []: 
  	Home Phone []: 
  	Other []: 
  chfn: name with non-ASCII characters: 'Åke Andersson'
  Is the information correct? [Y/n] Y
  matto@thumbcrown:~/public_html$ sudo adduser leila
  Adding user `leila' ...
  Adding new group `leila' (1004) ...
  Adding new user `leila' (1004) with group `leila' ...
  Creating home directory `/home/leila' ...
  Copying files from `/etc/skel' ...
  Enter new UNIX password: 
  Retype new UNIX password: 
  passwd: password updated successfully
  Changing the user information for leila
  Enter the new value, or press ENTER for the default
  	Full Name []: Leila Laila
  	Room Number []: 4
  	Work Phone []: 
  	Home Phone []: 
  	Other []: 
  Is the information correct? [Y/n] Y
  matto@thumbcrown:~/public_html$ 
  
 17. lopuksi jokaisen käyttäjän kirjautuminen testattiin ssh yhteyden kautta
  matto@thumbcrown:~/public_html$ ssh einari@localhost
  The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is SHA256:QTOVxb2Ji0+ylaB4SEIhPsuccb6rJONv+iRrmhf088E.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
  einari@localhost's password: 
  Permission denied, please try again.
  einari@localhost's password: 
  Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-34-generic x86_64)
  
   * Documentation: https://help.ubuntu.com
   * Management:   https://landscape.canonical.com
   * Support:    https://ubuntu.com/advantage
  
  2 packages can be updated.
  0 updates are security updates.
  
  *** System restart required ***
  
  The programs included with the Ubuntu system are free software;
  the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
  
  Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
  applicable law.
  
  einari@thumbcrown:~$ ssh pekka@localhost
  The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is SHA256:QTOVxb2Ji0+ylaB4SEIhPsuccb6rJONv+iRrmhf088E.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
  pekka@localhost's password: 
  Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-34-generic x86_64)
  
   * Documentation: https://help.ubuntu.com
   * Management:   https://landscape.canonical.com
   * Support:    https://ubuntu.com/advantage
  
  2 packages can be updated.
  0 updates are security updates.
  
  *** System restart required ***
  
  The programs included with the Ubuntu system are free software;
  the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
  
  Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
  applicable law.
  
  pekka@thumbcrown:~$ ssh ake@localhost
  The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is SHA256:QTOVxb2Ji0+ylaB4SEIhPsuccb6rJONv+iRrmhf088E.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
  ake@localhost's password: 
  Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-34-generic x86_64)
  
   * Documentation: https://help.ubuntu.com
   * Management:   https://landscape.canonical.com
   * Support:    https://ubuntu.com/advantage
  
  2 packages can be updated.
  0 updates are security updates.
  
  *** System restart required ***
  
  The programs included with the Ubuntu system are free software;
  the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
  
  Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
  applicable law.
  
  ake@thumbcrown:~$ ssh leila@localhost
  The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is SHA256:QTOVxb2Ji0+ylaB4SEIhPsuccb6rJONv+iRrmhf088E.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
  leila@localhost's password: 
  Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-34-generic x86_64)
  
   * Documentation: https://help.ubuntu.com
   * Management:   https://landscape.canonical.com
   * Support:    https://ubuntu.com/advantage
  
  2 packages can be updated.
  0 updates are security updates.
  
  *** System restart required ***
  
  The programs included with the Ubuntu system are free software;
  the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
  
  Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
  applicable law.
  
  leila@thumbcrown:~$ exit
  logout
  Connection to localhost closed.
  ake@thumbcrown:~$ exit
  logout
  Connection to localhost closed.
  pekka@thumbcrown:~$ exit
  logout
  Connection to localhost closed.
  einari@thumbcrown:~$ exit
  logout
  Connection to localhost closed.
  matto@thumbcrown:~/public_html$ 
  
 18. Edellisessä harjoituksessa havaittiin, että tietokone pitää käynnistää uudelleen, joten seuraavaksi käynnistin tietokoneen uudelleen.

Skripti
Asenna kaikkien käyttäjien käyttöön skripti (shell script) nimeltä “mystatus”, joka näyttää vapaan levytilan (df -h) ja koneen ip-osoitteen.

 1. Tämä onnistui luomalla kansioon /etc/profile.d/ tiedosto jossa skripti sijaitsee
 2. matto@thumbcrown:~/Desktop$ cd /etc/profile.d/
  matto@thumbcrown:/etc/profile.d$ sudo nano 00-aliases.sh
  

  Koska taas ajettiin sudo-komento, täytyi antaa salasana.

 3. Tiedoston sisällöksi:
  function mystatus() {
  df -h;
  ip -f inet addr show wlp2s0 | grep -Po 'inet \K[\d.]+'
  }
  

  Ja tallennus CTRL-O ja lopetus CTRL-X

 4. Koska tämä tulee voimaan vasta kirjautumisen yhteydessä voitiin testaus tehdä joko käynnistämällä kone uudelleen, resetoimalla terminal ikkuna tai kirjautumalla ssh:n kautta uudelleen.
  matto@thumbcrown:/etc/profile.d$ ssh localhost
  matto@localhost's password: 
  Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-34-generic x86_64)
  
   * Documentation: https://help.ubuntu.com
   * Management:   https://landscape.canonical.com
   * Support:    https://ubuntu.com/advantage
  
  2 packages can be updated.
  0 updates are security updates.
  
  Last login: Sat Aug 27 12:14:43 2016 from 192.168.1.163
  matto@thumbcrown:~$ mystatus
  Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
  udev      1,9G   0 1,9G  0% /dev
  tmpfs      387M 6,3M 381M  2% /run
  /dev/sda2    226G 4,4G 210G  3% /
  tmpfs      1,9G 164K 1,9G  1% /dev/shm
  tmpfs      5,0M 4,0K 5,0M  1% /run/lock
  tmpfs      1,9G   0 1,9G  0% /sys/fs/cgroup
  /dev/sda1    511M 3,6M 508M  1% /boot/efi
  tmpfs      387M  40K 387M  1% /run/user/1000
  192.168.1.163
  matto@thumbcrown:~$ 
  

Mysql-tehtävä
Pekka Winha haluaa käyttää MySQL tietokantaa. Asenna hänelle MySQL-tietokanta ja siihen PhpMyAdmin-weppiliittymä.

 1. Itse Mysql ohjelmisto asennettiin jo aikaisemmin, joten tässä tapauksessa riitti Mysql kannan luominen ja Pekan oikeuksien lisääminen kantaan, sekä PhpMyAdmin työkalun asennus
 2. Ensin kirjauduttiin ‘root’-käyttäjänä ja luotiin tietokanta
  matto@thumbcrown:~$ mysql -u root -p
  Enter password: 
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 8
  Server version: 5.7.13-0ubuntu0.16.04.2 (Ubuntu)
  
  Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
  
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
  
  mysql> CREATE DATABASE PEKKA;
  Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
  
  mysql> 
  
 3. Seuraavaksi luotiin käyttäjä Pekka ja annettiin Pekalle oikeudet luotuun tietokantaan.
  mysql> CREATE USER 'pekka'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nda+2.%9q9y^_!%ZJ+2P';
  Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
  
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON PEKKA.* TO 'pekka'@'localhost';
  Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)
  
 4. Seuraavaksi asennettiin phpMyAdmin-käyttöön kirjautumalla ulos Mysql-konsolista quit-komennolla ja kirjoittamalla terminaaliin sudo apt-get install phpmyadmin. Sudo-komennon vuoksi jouduttiin taas kirjoittamaan salasana ja asennus kysyi mitä http-palvelinta käytetään: valinnoista valisin Apache2. Asennus kysyi myös tietokantakonfiguraatiota ja kysymykseen Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common vastasin kyllä (Yes). Seuraavaksi asennus kysyi vielä salasanaa tietokannalle, joka syötettiin kahteen kertaan.
 5. Lopuksi lisäosa piti ottaa käyttöön apache-palvelimella. Tämä onnistui komennoilla sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf, sudo a2enconf phpmyadmin ja apachen uudelleenkäynnistämisellä service apache2 reload
 6. Toiminnallisuuden sai testattua avaamalla internet-selaimella osoitteen localhost/phpmyadmin

Lähteet

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

23 total views, no views today