Tein uuden, paremman oppaan. Jos osaat englantia, lue mieluummin artikkelini "Command Line Basics"

Linux-komennot

ls               listaa tiedostot (-l oikeudet, -lh koot, -d kansion tiedot, -t uusin ensin)
pwd               missä hakemistossa olemme?
pico foo.txt          editoi tiedostoa foo.txt (näytä less foo.txt)
cp jotain.tar jonnekin.tar   kopioi jotain.tar nimelle jonnekin.tar
mv jotain.tar jonnekin.tar   vaihda jotain.tar nimi, (mv jotain eraskansio/ siirrä jotain hakemistoon)
rm -r foo            poista kansio foo sisältöineen
ssh a12345@myy.helia.fi     avaa ssh-yhteys myylle käyttäjänä a12345
lynx              tekstitilan webbiselain (links tukee kehyksiä)
exit              loggaa ulos
man ls             ohjeet komennolle ls (lyhyt ohje komennolle ls #help)
man -k ogg           listaa ohjeet, joiden nimessä tai kuvauksessa mainitaan ogg
locate firewall         etsi tiedosto, jonka nimi on firewall
df -h              paljonko kovalevyllä on tilaa

chmod og-rwx filee       poista muilta kuin itseltä kaikki oikeudet tiedostoon filee
ps               listaa prosessit (kaikki ps -waux)
top               eniten resursseja kuluttavat prosessit (M-Memory, P-Processor_time, q-quit)
killall java_vm         tapa prosessit, joiden nimi on java_vm (tapa kovempaa killall -9)
control-c			tapa päälimmäinen prosessi heti (kuten kill -9)

rootille

Tarvittaessa lisää komennon alkuun /sbin/, esimerkiksi /sbin/shutdown -h 1. Älä käytä root-tunnusta turhaan.
su               muutu pääkäyttäjäksi (root)
shutdown -h 1          sammuta tietokone (käyttäjille varoitus, minutti aikaa tallentaa työt)
rpm -i paketti.rpm       asenna paketti.rpm
yum list "*ssh*"		listaa paketit, joiden nimessä on ssh
yum install openssh-server	asenna ssh-palvelin
yum update			päivitä kaikki ohjelmat 
/etc/init.d httpd restart    käynnistä www-palvelin (uudelleen)
chkconfig --level 345 httpd on www-palvelin käynnistyy automaattisesti
export http_proxy="http://www-cache.helia.fi:8000"  helian proxy. lisää tämä rivi /etc/profile:n, 
                jos et halua kirjoittaa sitä uudelleen joka loginilla
updatedb            päivitä locate-komennon tietokanta (ajetaan automaattisesti öisin)

Hakemistoja

/home/omanimi/         oma kotihakemisto, $HOME
/home/omanimi/public_html    oma kotisivu, näkyy osoitteessa ww.example.com/~omanimi 
/etc/              järjestelmän kaikille käyttäjille yhteiset asetustiedostot (näitä säädetään)
/etc/httpd/conf/httpd.conf   webbipalvelimen asetukset (ssh-palvelimen /etc/sshd/sshd_config)    
/etc/profile          ajetaan automaattisesti käyttäjän avatessa istunnon
/etc/fstab           käynnistyksessä liitettävät osiot (tänne toisten käyttöjärjestelmien osiot)
/var/              muuttuvat tiedostot, ohjelmat kirjoittavat tänne (/var/log/ lokit)
/var/www/html          webbipalvelimen päähakemisto (sähköpostit $MAIL /var/spool/mail/omanimi/)
/sbin/             komentoja pääkäyttäjälle 
/usr/share/doc/         ohjelmien oppaita

Filesystem Hierarchy Standard määrittelee hakemistorakenteen *nix-järjestelmissä.

Pidemmälle ehtineille

Raskasta tavaraa ilman järjestystä...

ls  ;  ls -l	;  ls -d  ;  cd directory  ;  cd .. #up  ;  cd - #back
cp original copyof ; cp -r originaldir copyofdir ; ln -s original linkto
mv oldpath/file newpath  ;  mv oldname newname
pico text.txt ; nano text.txt ; luit nano text.txt ; vi text.txt # i <esc>:wq 
chmod og-wr+x $HOME $HOME/public_html ; chmod og-wx+r $HOME/public_html/*
man man  ;  man -k ogg  ;  ls --help  ;  ls /usr/share/doc/
locate -i readme ; find -iname \*readme\* ; find -cmin -10 ; grep -ir "auto" *
top; ps waux; killall mozilla; killall -9 mozilla; ctrl-z; bg; fg; crtl-c
links iki.fi/karvinen/linux ; lynx redhat.com/docs/manuals ; lynx linuxdoc.org
ssh user@host.org  ;  scp -r localdirectory user@host.org:public_html/
wget http://example.com/file ; httrack www.example.com 
ping 216.239.33.101  ;  ping www.google.com  ;  ifconfig
netconfig --ip=194.142.138.91 --nameserver 194.142.138.100 --netmask 255.255.255.128
/etc/init.d/network restart ; hostname me.example.com 
export http_proxy="http://www-cache.helia.fi:8000" # /etc/profile
rpm --install apt-*.i386.rpm  ;  rpm --query apt  ;  rpm --erase foobar
apt-get source wget; nano wget.spec; rpmbuild -ba wget.spec
pico /etc/sources.list ; apt-get update
apt-cache search links ; apt-cache show elinks ; apt-get install elinks
apt-get upgrade # upgrades everything  ;  apt-get remove up2date
mkdir $HOME/public_html/apt/redhat/8.0/en/i386/RPMS.extra # SRPMS.extra...
genbasedir --flat $HOME/public_html/apt/ os updates extra
tar --gzip -xvf program.tar.gz ; tar --bzip -xvf program.tar.bz2
./configure && make && make install  # compile from source
mount /mnt/cdrom ; umount /mnt/floppy ; mount ; df -h ; mount -a #/etc/fstab
mkisofs -r -J -o my.iso dir_to_burn ; cdrecord -v -speed=8 -dev=0,0,0 my.iso
md5sum my.iso ; cat /dev/cdrom|md5sum>mycd.md5 ; md5sum 
mplayer -aspect 4:3 -dvd 1 -alang en -slang fi -stop_xscreensaver -fs
/var/log/messages /etc /etc/profile /etc/fstab /home/username /var/www/html 
/etc/init.d/httpd restart ; /sbin/shutdown -h 1
iptables -P INPUT DROP ; iptables -P FORWARD DROP ; iptables --flush
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
iptables -L ; iptables-save > /etc/iptables 
mogrify -format jpg *  ;  chkconfig
linux single ; linux ks=http://mysite.org/ks.cfg
ftp://ftp.funet.fi/pub/mirrors/ftp.redhat.com/pub/redhat/redhat-8.0-en/os/i386/
du -mcs *|sort -nr|head -20  ;  df -h  # what takes space?
# Use open formats jpg, png, ogg, txt, xhtml, (unencrypted) pdf

Copyright 2003, 2003-11-12 Tero Karvinen, All Rights Reserved. XHTML Basic 1.0