Harjoitustehtävä 7: Webpalvelimen suorituskyky

8.10.2012

Harjoitustehtävän aiheena oli webpalvelimen suorituskyvyn tutkiminen ja sen parantaminen Varnish välityspalvelimen (reverse proxy) avulla. Harjoituksessa asennettiin WordPress sisällönhallinta, jonka suorituskykyä webpalvelimella tarkasteltiin Apache Benchmark (ab) ohjelmalla sekä normaalin asennuksen jälkeen että Varnish välityspalvelimen asentamisen jälkeen. Lisäksi WordPress sivuston suorituskykyä tutkittiin Firefox selaimen Firebug lisäosalla.

Harjoitusympäristö

Harjoitus suoritettiin 08.10.2012 opiskelijan kotona käyttäen henkilökohtaista tietokonetta. Internet-yhteytenä oli Elisa Oyj:n tarjoama VDSL tyyppinen 100/10 mbit kiinteä laajakaistayhteys. Harjoituksessa käytettiin Lenovo R60 kannettavaa tietokonetta, johon oli asennettu Xubuntu versio 12.04 32-bittinen Linux käyttöjärjestelmä.

Lenovo R60 kokoonpano:

 • Suoritin: Intel Core 2 Duo T56000 @1.83 Ghz
 • Keskusmuisti: 4 Gt DDR2
 • Kiintolevy: 100 Gt SATA150 54000rpm
 • Käyttöjärjestelmä: Xubuntu versio 12.04 32-bittinen

WordPress sisällönhallintajärjestelmän asentaminen

Aloitin harjoitustehtävän tekemisen päivittämällä Ubuntun pakettivarastot komennolla:

$sudo apt-get update

Pakettivarastojen päivitys kesti muutamia sekunteja.

Apache palvelin ja PHP oli jo valmiiksi asennettuna koneella. Apache palvelimella oli otettu käyttöön käyttäjäkohtaiset public_html kansiot. Tein omaan kotihakemistooni kansion  WordPress asentamiseksi Apachen “virtuaalipalvelimeen” varten komennolla:

$mkdir ~/public_html/blogsite.com

Seuraavaksi siirryin muokkaamaan /etc/hosts tiedostoa komennolla:

$sudo nano /etc/hosts

Määrittelin /etc/hosts tiedostoon “virtuaalipalvelimen” nimitiedot lisäämällä rivit:

192.168.xxx.xxx www.blogsite.com
192.168.xxx.xxx blogsite.com

Seuraavaksi ryhdyin muokkaamaan Apache:n asetustiedostoja. Siirryin Apache:n asetuskansioon sites-available, johon Apachen “virtuaalipalvelimet” määritellään:

$cd /etc/apache2/sites-available/

Tein Apachen oletuspalvelimen default tiedostosta blogsite.com nimisen kopion:

$sudo cp default eliimatt.com

Muokkasin blogsite.com tiedostoa nano editorilla:

<VirtualHost *:80> 
  ServerName www.blogsite.com 
  ServerAlias blogsite.com 
  DocumentRoot /home/eino/public_html/blogsite.com 
    <Directory /home/eino/public_html/blogsite.com>
      php_admin_value engine 1
    </Directory>
</VirtualHost>

Tämän jälkeen otin käyttöön uuden “virtuaalipalvelimen” komennolla:

$sudo a2ensite blogsite.com

Käynnistin Apache palvelimen uudelleen komennolla:

$sudo service apache2 reload

Testasin “virtuaalipalvelimen” toimintaa tekemällä lyhyen testi.php tiedoston $HOME/public_html/blogsite.com hakemistoon:

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<?php
print_r('<h1>Terve maailma</h1>');
print_r('<p>Käyttämäsi selaimen tiedot:</p>');
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . "\n\n";
?>

Testasin sivun lataamista Firefox selaimella avaamalla osoitteen “www.blogsite.com/testi.php”:

Totesin “virtuaalipalvelimen toimivan. Seuraavaksi siirryin asentamaan MySQL palvelinta.

Asensin MySQL palvelimen sekä tarvittavat Apache ja PHP rajapinnat komennolla:

$sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

Tein WordPressille oman tietokantakäyttäjän ja tietokannan MySQL komentotulkilla komennoilla:

$mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE wpeblogsite;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wpeblogsite.* TO "wpeliimatt"@"localhost" IDENTIFIED BY "xxx";
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT

Siirryin asentamaan WordPress sisällönhallintaa. Siirryin blogsite.com hakemistoon ja latasin WordPress asennuspaketin wget komennolla.
Purin paketin tar komennolla.

$cd $HOME/public_html/blogsite
$wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
$tar -xzvf latest.tar.gz

Käynnistin WordPress asennusohjelman avaamalla Firefox selaimella osoitteen “www.blogsite.com/wordpress/wp-admin/install.php”. Asennus ei lähtenyt käyntiin, joten Apachen “virtuaalipalvelin” tiedostoa muokattiin seuraavasti:

<VirtualHost *:80> 
  ServerName www.blogsite.com 
  ServerAlias blogsite.com 
  DocumentRoot /home/eino/public_html/blogsite.com 
    <Directory /home/eino/public_html/blogsite.com/wordpress>
      php_admin_value engine 1
    </Directory>
</VirtualHost>

Käynnistin Apache palvelimen uudelleen komennolla:

$sudo service apache2 reload

Kokeilin uudestaan avata osoitteen osoitteen “www.blogsite.com/wordpress/wp-admin/install.php”. Nyt asennus lähti normaalisti toimimaan. WordPress asennusohjelmalla annettiin aikaisemmin luodun tietokannan tiedot ja taulujen etuliite muutettiin “elwp_” alkuiseksi. Asennustiedosto kopioitiin web-sivulta wp-config.php tiedostoon nano editorin avulla. Asennusta jatkettiin. WordPress sivustolle annettiin nimi ja sille luotiin ylläpitokäyttäjä. Asennuksen lopuksi kirjauduttiin sisään WordPress ohjausnäkymään.

WordPress asennus todetiin onnistuneeksi. WordPress asetuksista otettiin käyttöön PermaLinks toiminto. Sitä varten otettiin käyttöön Apachen mod_rewrite moduli komennolla:

$sudo a2enmod rewrite

Apachen “virtuaalipalvelin” tiedostoa muokattiin seuraavasti:

<VirtualHost *:80> 
  ServerName www.blogsite.com 
  ServerAlias blogsite.com 
  DocumentRoot /home/eino/public_html/blogsite.com 
    <Directory /home/eino/public_html/blogsite.com/wordpress>
      php_admin_value engine 1
      AllowOverride all
    </Directory>
</VirtualHost>

Käynnistin Apache palvelimen uudelleen komennolla:

$sudo service apache2 reload

WordPressin PermaLinks asetuksen toimintaa kokeiltiin Firefox selaimella avaamalla WordPress sivusto osoitteessa “www.blogsite.com/wordpress”:

Todettiin PermaLinks asetuksen toimivan, koska selaimessa alisivujen URL rivit näkyivät uudelleenkirjoitettuina.

WordPress suorituskyvyn tutkiminen

WordPress sisällönhallintajärjestelmän suorituskykä tutkittiin Apache Benchmark komennolla, johon turvallisuussyistä annettiin WordPress sivuston osoite localhost viittauksen kautta:

$ab -c 500 -n 1000 http://localhost/~eino/blogsite.com/wordpress

Komennolla suorittettiin 500 yhtäaikaisella HTTP yhteydellä 1000 HTTP pyyntöä. Tulokseksi saatiin seuraavaa:


Concurrency Level:      500
Time taken for tests:   51.813 seconds
Complete requests:      1000
Failed requests:        100
(Connect: 0, Receive: 0, Length: 100, Exceptions: 0)
Write errors:           0
Non-2xx responses:      900
Total transferred:      538200 bytes
HTML transferred:       296100 bytes
Requests per second:    19.30 [#/sec] (mean)
Time per request:       25906.503 [ms] (mean)
Time per request:       51.813 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          10.14 [Kbytes/sec] received

Testitulos kertoi, että 1000 HTTP pyynnöstää 900 onnistui. Palvelin pystyi käsittelemään keskimäärin 19.3 HTTP pyyntöä sekunnissa.
Testi toistettiin WordPress sivuston alisivulle komennolla:

$ab -c 500 -n 1000 http://localhost/~eino/blogsite.com/wordpress/2012/10/08/hello-world/

Tulokseksi saatiin seuraavaa:


Concurrency Level:      500
Time taken for tests:   6.183 seconds
Complete requests:      1000
Failed requests:        0
Write errors:           0
Non-2xx responses:      1000
Total transferred:      495000 bytes
HTML transferred:       292000 bytes
Requests per second:    161.72 [#/sec] (mean)
Time per request:       3091.707 [ms] (mean)
Time per request:       6.183 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          78.18 [Kbytes/sec] received

Testitulos kertoi, että 1000 HTTP pyynnöstä kaikki onnistuivat. Palvelin pystyi käsittelemään keskimäärin 161.72 HTTP pyyntöä sekunnissa.

Varnish välityspalvelimen asentaminen

Asensin Varnish välityspalvelimen komennolla:

$sudo apt-get install varnish

Muutin Varnish taustaprosessin asetuksia komennolla:

$sudo nano /etc/default/varnish

Rivi DAEMON_OPTS muutettiin seuraavaksi:

DAEMON_OPTS="-a :80 \      

Apachen asetuksia muutettiin tiedostosta /etc/apache2/ports.conf seuraavasti:

NameVirtualHost *:8080
Listen 8080     

Apachen “virtuaalipalvelin” tiedostoa muokattiin seuraavasti:

<VirtualHost *:8080> 
  ServerName www.blogsite.com 
  ServerAlias blogsite.com 
  DocumentRoot /home/eino/public_html/blogsite.com
    <Directory /home/eino/public_html/blogsite.com/wordpress>
      php_admin_value engine 1
      AllowOverride all
    </Directory>
</VirtualHost>

Apachen default “virtuaalipalvelin” tiedostoa 000-default muokattiin seuraavasti:

<VirtualHost *:8080> 

Käynnistin Apache palvelimen uudelleen komennolla:

$sudo service apache2 restart

Testasin Apachen porttien uudelleenohjauksen avaamalla selaimella osoitteen “localhost:8080″:

Totesin Apachen porttimuutoksen toimivan. Käynnistin varnish taustaprosessin uudelleen komennolla:

$sudo service varnish restart

Testasin välityspalvelimen toimintaa avaamalla selaimella osoitteen “”www.blogsite.com/wordpress”:

Totesin Varnish välityspalvelimen toimivan, koska WordPress sivusto latautui normaalisti vaikka Apache “virtuaalipalvelin” oli määritelty porttiin 8080.

Varnish välityspalvelimen vaikutus WordPressin suorituskykyyn

Varnish välityspalveminen vaikutusta WordPress sivuston   suorituskykyyn tutkittiin toistamalla aikaisemmat Apache Benchmark testit:

$ab -c 500 -n 1000 http://localhost/~eino/blogsite.com/wordpress

Komennolla suorittettiin 500 yhtäaikaisella HTTP yhteydellä 1000 HTTP pyyntöä. Tulokseksi saatiin seuraavaa:


Concurrency Level:      500
Time taken for tests:   0.307 seconds
Complete requests:      1000
Failed requests:        0
Write errors:           0
Non-2xx responses:      1000
Total transferred:      646990 bytes
HTML transferred:       336000 bytes
Requests per second:    3257.27 [#/sec] (mean)
Time per request:       153.503 [ms] (mean)
Time per request:       0.307 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          2058.03 [Kbytes/sec] received

Testitulos kertoi, että 1000 HTTP pyynnöstää kaikki onnistuivat. Palvelin pystyi käsittelemään keskimäärin 3257.27 HTTP pyyntöä sekunnissa. Muutos sivujen käsittelykapasiteetissa on valtava verrattuna aikaisempaan 19.3 sivuun sekunnissa. Kaikki HTTP pyynnöt onnistuivat toisin kuin aikaisemmassa testissä. Muutokset vasteajoissa olivat suuria: aikaisemmassa testissä HTTP pyynnön käsittely kesti keskimäärin 51.813 millisekuntia ja nyt aikaa kului keskimäärin 0.307 millisekuntia HTTP pyyntöä kohden. Tiedonsiirtonopeus kasvoi aikaisemmasta 10.14 Kb/s  nopeudesta huippunopeuteen 2058.03 Kb/s.
Testi toistettiin WordPress sivuston alisivulle komennolla:

$ab -c 500 -n 1000 http://localhost/~eino/blogsite.com/wordpress/2012/10/08/hello-world/

Tulokseksi saatiin seuraavaa:


Concurrency Level:      500
Time taken for tests:   0.413 seconds
Complete requests:      1000
Failed requests:        0
Write errors:           0
Non-2xx responses:      1000
Total transferred:      533990 bytes
HTML transferred:       294000 bytes
Requests per second:    2421.72 [#/sec] (mean)
Time per request:       206.464 [ms] (mean)
Time per request:       0.413 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          1262.87 [Kbytes/sec] received

Testitulos kertoi, että 1000 HTTP pyynnöstä kaikki onnistuivat. Palvelin pystyi käsittelemään keskimäärin 2421.72 HTTP pyyntöä sekunnissa. Muutos sivujen käsittelykapasiteetissa oli tässäkin testissä valtava verrattuna aikaisempaan noin 161.72 HTTP pyyntöön sekunnissa. Myös muutokset vasteajoissa olivat suuria: aikaisemmassa testissä HTTP pyynnön käsittely kesti keskimäärin 6.183 millisekuntia ja nyt aikaa kului keskimäärin 0.413 millisekuntia HTTP pyyntöä kohden. Tiedonsiirtonopeus kasvoi aikaisemmasta 78.18 Kb/s  nopeudesta merkittävästi nopeuteen 1262.87 Kb/s.

WordPress sivuston tutkiminen Firefoxin Firebug lisäosalla

Asensin Firebug lisäosan Firefox selaimeen valitsemalla Tools ->Addons. Kirjoitin hakukenttään sanan “firebug” ja painoin Enter näppäintä:

Valitsin lisäosan Firebug 1.10.3 ja valitsin Install painikkeen. Firebug asentui. Tarkistin vielä Extensions välilehdeltä, että
Firebug lisäosa näkyi asennettuna:

Valitisin Firebug painikkeen selaimen oikeanpuoleisesta sivupalkista:

Valitsin asetuksen Firebug UI Location -> Detached. Firebug ikkunasta valitsin Net välilehden ja aktivoin sen valitsemalla Enable:

Latasin WordPress sivuston uudelleen ja Firebug kuvasi nyt latausaikaa seuraavasti:

Tuloksesta havaitaan, että HTML sisällön lataamiseen kului suurin osa ajasta, 431 millisekuntia. Yhteensä tehtiin 5 erillistä HTTP pyyntöä, joihin kului aikaa yhteensä 826 millisekuntia. Seuraavaksi testi toistettiin alisivulle:

Tuloksesta havaitaan, että edelleen HTML sisällön lataamiseen kului suurin osa ajasta, 404 millisekuntia. Blogin kommenttien kirjoittamisen toiminallisuuteen haetttiin gravatar-kuva osoitteesta  0.gravatar.com, johon kului 53 millisekuntia. Yhteensä tehtiin 4 erillistä HTTP pyyntöä, joihin kului aikaa yhteensä 790 millisekuntia.

WordPress sivuston tutkiminen Firefoxin YSlow lisäosalla

Asensin Firebug lisäosan Firefox selaimeen valitsemalla Tools ->Addons. Kirjoitin hakukenttään sanan “yslow” ja painoin Enter näppäintä:

Valitsin lisäosan YSlow 3.1.4 ja valitsin Install painikkeen. YSlow asentui ja ilmoitti, että selain on käynnistettävä uudelleen:

Käynnistin selaimen uudestaan valitsemalla Restart Now. Selaimen käynnistyttyä tarkistin, että YSlow lisäosa näkyi Extensions välilehdellä:

Firebug ikkunasta valitsin YSlow välilehden ja aktivoin sen valitsemalla Run test. Testi WordPress sivuston pääsivusta kertoi seuraavaa:

YSlow antoi sivustolle A luokituksen pistemäärällä 92. Parannettavia kohtia YSlow testin mukaan olisivat: sisällön peilaaminen toisille palvelimelle maantieteelliseti lähemmäksi käyttäjää, selaimen välimuistin käyttöä ohjaavien Expires otsakkeiden ja ETags määrittelyjen lisääminen web-palvelimen asetuksiin sekä staattisen HTML sisällön tarjoaminen osoitteesta, joka ei käytä keksejä HTTP pyyntöjen välityksessä.

Käytetyt ohjelmistot

Firebug https://getfirebug.com/
Varnish  https://www.varnish-cache.org/
YSlow http://developer.yahoo.com/yslow/

Lähteet

Karvinen, Tero 2012. Linux palvelimena ICT4TN003-4 kurssin kotisivu.
http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-4-ja-ict4tn003-6-syksylla-2012

Liimatta, Eino 2012a. Harjoitustehtävä 5: Apache.
http://eliimatt.wordpress.com/2012/09/24/harjoitustehtava-5-apache/

Liimatta, Eino 2012b. Harjoitustehtävä 6: Sisällönhallinta.
http://eliimatt.wordpress.com/2012/10/01/harjoitustehtava-6-sisallonhallinta/

Ubuntu Community Help Wiki 2012. ApacheMySQLPHP.
https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP

WordPress Codex 2012.
http://codex.wordpress.org/

About

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Pohjana Tero Karvisen Linux-kurssi, www.iki.fi/karvinen

Harjoitustehtävä 6: Sisällönhallinta

1.10.2012

Harjoitustehtävän aiheena oli WordPress sisällönhallintajärjestelmän asentaminen Xubuntu Linux käyttöjärjestelmään. Sisällönhallintajärjestelmää varten asennettiin Apache ja MySQL palvelimet sekä PHP. Sisällönhallintajärjestelmää muokattiin asentamalla siihen ulkoasuteema ja toiminnallinen lisäosa (plugin).

Harjoitusympäristö

Harjoitus suoritettiin 30.09.2012 opiskelijan kotona käyttäen henkilökohtaista tietokonetta. Internet-yhteytenä oli Elisa Oyj:n tarjoama VDSL tyyppinen 100/10 mbit kiinteä laajakaistayhteys. Harjoituksessa käytettiin Lenovo R60 kannettavaa tietokonetta. Käyttöjärjestelmä ladattiin Xubuntu versio 12.04 32-bittinen Linux live-cd:ltä. Tietokoneen kiintolevylle asennettua käyttöjärjestelmää ei käytetty harjoitustehtävän suorittamiseen.

Lenovo R60 kokoonpano:

 • Suoritin: Intel Core 2 Duo T56000 @1.83 Ghz
 • Keskusmuisti: 4 Gt DDR2
 • Kiintolevy: 100 Gt SATA150 54000rpm
 • Kiintolevylle asennettu käyttöjärjestelmä: Xubuntu versio 12.04 32-bittinen

Apache palvelimen asennus

Aloitin harjoitustehtävän tekemisen päivittämällä Ubuntun pakettivarastot komennolla:

$sudo apt-get update

Pakettivarastojen päivitys kesti muutamia sekunteja.

Ensiksi asensin Apache palvelimen komennolla:

$sudo apt-get install apache2

Testasin Apache asennuksen avaamalla Firefox selaimessa osoitteen “localhost”:

Totesin Apachen toimivan. Seuraavaksi otin käyttöön käyttäjäkohtaiset public_html kansiot Apachessa komennolla:

$sudo a2enmod userdir

Käynnistin Apachen uudelleen komennolla:

$sudo service apache restart

Siirryin käyttäjähakemistoon ja tein kansion public_html komennoilla:

$cd
$mkdir public_html

Siirryin public_html hakemistoon ja tein nano editorilla testi-HTML tiedoston komennoilla:

$cd public_html
$nano index.html

Tiedoston sisällöksi tuli:

Hei, maailma!

Testasin käyttäjäkohtaisen public_html kansion toimintaa avaamalla Firefox selaimessa sivun “localhost/~xubuntu”:

Totesin käyttäjäjä kohtaisten public_html kansioiden toimivan.

PHP:n asennus

Seuraavaksi asensin PHP:n komennolla:

$sudo apt-get install libapache2-mod-php5

Seuraavaksi muutin Apachen PHP lisäosan asetuksia niin, että PHP:tä voidaan ajaa käyttäjäkohtaisesta public_html kansiosta:

$sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf

Asetustiedostosta kommentoitiin ulos seuraavat rivit lisäämällä rivien alkuun ristikkomerkki #:

<IfModule mod_userdir.c>
   <Directory /home/*/public_html>
      php_admin_value engine Off
   </Directory>
</IfModule>

Käynnistin Apache palvelimen uudelleen komennolla:

$sudo service apache2 restart

Testakseni PHP:n toimivuutta, tein kotihakemistoni public_html kansioon testi.php tiedoston komennolla:

$nano ~/public_html/testi.php

Tiedoston sisällöksi tuli:

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<?php
print_r('<h1>Terve taas, maailma!</h1>');
?>

Seuraavaksi avasin Firefox selaimessa osoitteen “localhost/~xubuntu/testi.php”:

Totesin PHP:n toimivan käyttäjäkohtaisissa public_html kansioissa.

MySQL palvelimen ja phpMyAdmin työkalun asennus

Asensin MySQL palvelimen sekä tarvittavat Apache ja PHP rajapinnat komennolla:

$sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

MySQL asennuksen aikana määritin salasanan MySQL root käyttäjälle:

Asensin phpMyAdmin työkalun, joka tarjoaa graafisen käyttöliittymän MySQL palvelimelle komennolla:

$sudo apt-get install phpmyadmin

phpMyAdmin asennuksessa valitsin liittämisen Apache palvelimeen:

Seuraavaksi määritin phpMyAdmin työkalun käyttämän tietokannan:

phpMyAdmin työkalun omalle tietokantakäyttäjälle piti määrittää salana ja sen jälkeen antaa MySQL palvelimen root käyttäjän salasana, jotta phpMyAdmin työkalun käyttämä tietokanta voitiin luoda:

Testasin phpMyAdmin työkalun asennuksen avaamalla Firefox selaimella osoitteen “localhost/phpmyadmin”:

Totesin phpMyAdmin työkalun toimivan. Seuraavaksi kirjauduin sisään MySQL palvelimen root käyttäjänä:

Tietokantakäyttäjän ja tietokannan luominen sisällönhallintajärjestelmälle phpMyAdmin työkalulla

Siirryin valikkoon Privileges ja valitsin Add a new User:

Valitsin tietokantakäyttäjän nimeksi “wpeliimatt” ja palvelimeksi “localhost”. Generoin satunnaisen salasanan valinnalla Generate. Valitsin “Create database with same name and grant all privileges”, jolla tietokantakäyttäjälle luotiin samanniminen tietokanta ja annettiin siihen täydet oikeudet. Valinnalla Create User tein uuden tietokantakäyttäjän ja tietokannan:

Totesin uuden tietokantakäyttäjän luomisen onnistuneen, koska valikosta Users voidaan havaita uusi tietokantakäyttäjä “wpeliimatt” ja vasemman laidan navigointialueella on uusi tietokanta “wpeliimatt”:

Kirjauduin ulos phpMyAdmin työkalun käyttöliittymästä.

WordPress sisällönhallintajärjestelmän asennus

Aloitin asennuksen avaamalla Firefox selaimella sivun “www.wordpress.org”:

Valitsin latauslinkin Download WordPress 3.4.2:

Valitsin .tar.gz tyyppisen asennuspaketin, koska siinä Linuxin tiedostojen käyttöoikeudet säilyvät toimivina. Tiedoston latauduttua purin asennuspaketin käyttäjäkohtaisen public_html kansioon komennoilla:

$cd ~/public_html
$tar -xzvf ~/Downloads/wordpress-3.4.2.tar.gz

Seuraavaksi avasin Firefox selaimessa osoitteen “localhost/~xubuntu/wordpress/wp-admin/install.php”:

WordPress asennusohjelma kertoi, että tarvittava asetustiedosto puuttui. Tehdäkseni uuden asennustiedoston valitsin Create Configuration File:

Seuravassa ikkunassa syötin aikaisemmin luomani tietokantakäyttäjän ja tietokannan tiedot. Lisäksi muutin tietoturvasyistä tietokannassa käytettävien taulujen etuliitettä:

Asennusohjelma antoi seuraavaksi valmiin asetustiedoston pohjan:

Kopioin asetustiedoston pohjan leikepöydälle ja siirryin komentokehotteeesen. Siirryin wordpress kansioon ja avasin uuden asetustiedoston nano editorilla komennoilla:

$cd ~/public_html/wordpress
$nano wp-config.php

Liitin asetustiedoston pohjan leikepöydältä nano editoriin ja tallensin tiedoston:

Palasin takaisin Firefox selaimeen ja valitsin Run Install. Seuravassa ikkunassa annoin otsikkonimen WordPress sivustolle. Muutin oletuskäyttäjän “admin” nimen ja annoin oman sähköpostiosoitteeni. Jätin salasanakentän tyhjäksi, jotta WordPress generoi satunnaisen salasanan. Jätin myös päälle valinnan “Allow search engines to index this site”:

Seuraavassa ikkunassa asennusohjelma kertoi asennuksen olevan valmis ja antoi generoimansa salasanan:

Valitsin Log In. Avautuneessa kirjautumisikkunassa syötin luomani käyttäjätunnuksen ja salasanan:

Kirjautumisen jälkeen pääsin WordPress sisällönhallintajärjestelmän ohjausnäkymään:

Totesin WordPress sisällöhallintajärjestelmän asennuksen onnistuneen.

PermaLinks asetuksen ottaminen käyttöön WordPress sivustolla

Siirryin WordPress ohjausnäkymässä kohtaan Settings. Muutin ensi General välilehdellä aika- ja päivämääräasetuksia:

Seuraavaksi siirryin PermaLinks välilehdelle. Otin käyttöön Day and Name asetuksen, joka muuttaa blogikirjoitusten linkit päivämäärän ja kirjoituksen nimen muotoiseksi:

WordPress ilmoitti, että Apachen mod_rewrite asetukset ei ole käytössä:

Siirryin komentokehotteeseen korjaamaan asetukset kuntoon. Otin Apachen mod_rewrite moduulin käyttöön komennolla:

$sudo a2enmod rewrite

Seuraavaksi muokkasin Apachen käyttäjäkohtaisten public_html kansioiden asetustiedostoa nano editorilla komennolla:

$sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf

Muutin asetusten käsittelyä lohkon <Directory /home/*/public_html> sisällä:

AllowOverride all

Siirryin WordPress asennushakemistoon ja avasin tiedoston .htaccess nano editorilla:

$cd ~/public_html/wordpress
$nano .htaccess

Kopioin WordPress ohjausnäkymän sivulla esitetyt .htaccess tiedoston asetukset leikepöydälle ja sieltä
nano editorissa avattuun tiedostoon:

Muutos 6.10.2012: poistettu kuvaus .htaccess tiedoston oikeuksien muuttamisesta, joka on tarpeetonta WordPressin PermaLinks asetusten toiminnalle  sekä muodostaa tietoturvariskin.

Muutin .htaccess tiedoston oikeuksia, jotta WordPress voi päivittää niitä automaattisesti:

$chmod 666 .htaccess

Käynnistin Apachen uudelleen komennolla:

$sudo service apache2 restart

Tallensin uudestaan PermaLinks asetuksen WordPress ohjausnäkymässä. Tällä kertaa se onnistui:

Testasin PermaLinks toimintoa avaamalla Firefox selaimella WordPress sivuston osoitteen “localhost/~xubuntu/wordpress”:

Totesin asetuksen onnistuneen, koska PermaLinks osoitteet näkyivät selaimessa.

Ulkoasuteeman asentaminen WordPress sivustolle

Avasin Firefox selaimella osoitteen “http://wordpress.org/extend/themes/“, jonne on koottu WordPress teemoja:

Valitsin teeman nimeltä Montezuma ja latasin sen omalle koneelleni. Purin paketin kansioon ~/public_html/wordpress/wp-content/themes komennolla:

$unzip ~/Downloads/montezuma.1.1.3.zip -d ~/public_html/wordpress/wp-content/themes/

Siiryin WordPress ohjausnäkymässä valikkoon Appearance ja välilehdelle Themes, josta löytyy uusi Montezuma teema:

Otin uuden teeman käyttöön valitsemalla Activate. Testasin teemaa avaamalla Firefox selaimella Firefox selaimella WordPress sivuston osoitteen “localhost/~xubuntu/wordpress”:

Totesin uuden teeman toimivan.

Pluginin asentaminen WordPress sivustolle

Avasin Firefox selaimella osoitteen “http://wordpress.org/extend/plugins/“, jonne on koottu WordPress plugineja:

Valitsin pluginin nimeltä TinyMCE Advanced, joka on kehittyneempi versio WordPress artikkelieditorista, ja latasin sen omalle koneelleni. Purin paketin kansioon ~/public_html/wordpress/wp-content/plugins komennolla:

$unzip ~/Downloads/tinymce-advanced.3.4.9.zip -d ~/public_html/wordpress/wp-content/plugins

Siirryin WordPress ohjausnäkymässä valikkoon Plugins, josta löytyy uusi TinyMCE Advanced plugin:

Otin pluginin käyttöön valitsemalla Activate. Testasin pluginia kokeilemalla uuden artikkelin kirjoittamista WordPress ohjausnäkymässä:

Totesin uuden pluginin toimivan.

Lähteet

Emphatic Nonsense 2011. Enabling Apache’s PHP execution in User Directories on Ubuntu Lucid.
http://emphaticnonsense.com/2011/10/06/enabling-apache-php-execution-in-user-directories-on-ubuntu-lucid/

Techy Talk.info 2011. Enable Apache mod_rewrite on Ubuntu Linux system
http://www.techytalk.info/enable-apache-mod_rewrite-on-ubuntu-linux/

Karvinen, Tero 2012. Linux palvelimena ICT4TN003-4 kurssin kotisivu.
http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-4-ja-ict4tn003-6-syksylla-2012

Ubuntu Community Help Wiki 2012. ApacheMySQLPHP.
https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP

WordPress Codex 2012.
http://codex.wordpress.org/

WordPress Plugin Directory 2012.
http://wordpress.org/extend/plugins

WordPress Themes Directory 2012.
http://wordpress.org/extend/themes/

About

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Pohjana Tero Karvisen Linux-kurssi, www.iki.fi/karvinen

Harjoitustehtävä 5: Apache

24.9.2012

Harjoitustehtävän aiheena oli nimipohjaisten “virtuaalipalvelimien” (name based virtual host) määritteleminen Apache HTTP palvelimella.
Harjoituksessa määriteltiin neljä virtuaalipalvelinta, joille annettiin erilaisia asetuksia liittyen PHP:n käyttöön sekä automaattiseen
hakemistolistaukseen. Lisäksi tutkittiin Apachen lokitiedostoista erilaisia HTTP statuskoodeja.

Harjoitusympäristö

Harjoitus suoritettiin 23.09.2012 opiskelijan kotona käyttäen henkilökohtaista tietokonetta. Internet-yhteytenä oli Elisa Oyj:n tarjoama VDSL tyyppinen 100/10 mbit kiinteä laajakaistayhteys. Harjoituksessa käytettiin Lenovo R60 kannettavaa tietokonetta, johon oli asennettu Xubuntu versio 12.04 32-bittinen Linux käyttöjärjestelmä.

Lenovo R60 kokoonpano:

 • Suoritin: Intel Core 2 Duo T56000 @1.83 Ghz
 • Keskusmuisti: 4 Gt DDR2
 • Kiintolevy: 100 Gt SATA150 54000rpm
 • Käyttöjärjestelmä: Xubuntu versio 12.04 32-bittinen

Virtuaalipalvelimen määrittely Apache palvelimessa

Aloitin harjoitustehtävän tekemisen päivittämällä Ubuntun pakettivarastot komennolla:

$sudo apt-get update

Pakettivarastojen päivitys kesti muutamia sekunteja.

Apache palvelin oli jo valmiiksi asennettuna koneella ja siihen oli otettu käyttöön käyttäjäkohtaiset public_html kansiot. Tein omaan kotihakemistooni kansion Apachen “virtuaalipalvelinta” varten komennolla:

$mkdir ~/public_html/eliimatt.com

Seuraavaksi siirryin muokkaamaan /etc/hosts tiedostoa komennolla:

$sudo nano /etc/hosts

Määrittelin /etc/hosts tiedostoon “virtuaalipalvelimen” nimitiedot lisäämällä rivit:

192.168.xxx.xxx www.eliimatt.com
192.168.xxx.xxx eliimatt.com

Määrittelyn mukaan “www.eliimatt.com” ja “eliimatt.com” viittaavat harjoitusympäristön tietokoneen paikalliseen IP-osoitteeseen.

Seuraavaksi ryhdyin muokkaamaan Apache:n asetustiedostoja. Siirryin Apache:n asetuskansioon sites-available, johon Apachen “virtuaalipalvelimet” määritellään:

$cd /etc/apache2/sites-available/

Tein Apachen oletuspalvelimen default tiedostosta eliimatt.com nimisen kopion:

$sudo cp default eliimatt.com

Muokkasin eliimatt.com tiedostoa nano editorilla:

$sudo nano eliimatt.com

Tiedoston sisällöksi tuli:

<VirtualHost *:80>
    ServerName www.eliimatt.com
    ServerAlias eliimatt.com
    DocumentRoot /home/eino/public_html/eliimatt.com
</VirtualHost>

Apachen asetusdirektiivit tarkoittavat seuraavaa:

• VirtualHost lohkon sisällä on varsinainen “virtuaalipalvelimen” määrittely. Asteriskimerkki * merkitsee kaikkia tietokoneen IP-osoitteita ja “:80″ TCP porttia 80, josta tämä “virtuaalipalvelin” ottaa vastaan HTTP liikennettä.

• ServerName on “virtuaalipalvelimen” nimi, jolle osoitettuun HTTP liikenteeseen tämä virtuaalipalvelin “vastaa”.

• ServerAlias on “virtuaalipalvelimen” vaihtoehtoinen nimi, johon “virtuaalipalvelin” myös reagoi.

• DocumentRoot viittaa tiedostojärjestelmän polkuun, jossa “virtuaalipalvelimen” sisältö sijaitsee.

Seuraavaksi tein testisivun “virtuaalipalvelimelle” komennolla:

$sudo nano ~/public_html/eliimatt.com/index.html

Tiedosto sisällön pohjana käytettiin Tero Karvisen lyhyttä HTML5 testisivua:

<!doctype html>
<html>
<head>
	<title>www.eliimatt.com</title>
	<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
	<h1>www.eliimatt.com</h1>
	<p>Terve, maailma! Tämä on Apachen nimipohjainen "virtuaalipalvelin"</p>
</body>
</html>

Tämän jälkeen otin käyttöön uuden “virtuaalipalvelimen” komennolla:

$sudo a2ensite eliimatt.com

Käynnistin Apache palvelimen uudelleen komennolla:

$sudo service apache2 reload

Testasin “virtuaalipalvelimen” toimivuutta Firefox selaimessa avaamalla osoitteen “www.eliimatt.com” sekä “eliimatt.com”:


Testi osoitti, että “virtuaalipalvelin” toimii molemmilla nimillään.

PHP:n asentaminen Apache palvelinta varten

Asensin PHP:n komennolla:

$sudo apt-get install libapache2-mod-php5

Seuraavaksi muutin Apachen PHP lisäosan asetuksia niin, että PHP:tä voidaan ajaa käyttäjäkohtaisesta public_html kansiosta:

$sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf

Asetustiedostosta kommentoitiin ulos seuraavat rivit lisäämällä rivien alkuun ristikkomerkki #:

<IfModule mod_userdir.c>
   <Directory /home/*/public_html>
      php_admin_value engine Off
   </Directory>
</IfModule>

Käynnistin Apache palvelimen uudelleen komennolla:

$sudo service apache2 reload

Testakseni PHP:n toimivuutta, tein kotihakemistoni public_html kansioon index.php tiedoston komennolla:

$nano ~/public_html/index.php

Tiedoston sisällöksi tuli:

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<?php
print_r('<h1>Terve maailma</h1>');
print_r('<p>Käyttämäsi selaimen tiedot:</p>');
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . "\n\n";
?>

Seuraavaksi avasin Firefox selaimessa osoitteen “localhost/~eino”:

Testi osoitti, että PHP sivut toimivat käyttäjäkohtaisessa public_html kansiossa.

Virtuaalipalvelinten lisääminen Apachen käyttöön

Harjoitustehtävää jatkettiin ottamalla käyttöön lisää Apachen virtuaalipalvelimia. Tehtävänä oli määrittää virtuaalipalvelin,jossa voitiin suorittaa PHP koodia sekä toinen, jossa se oli kiellettyä. Palautin aikaisemmin tekemäni Apachen PHP lisäosaan tekemäni asetuksen, joka salli käyttäjäkohtaisessa public_html kansiossa ajettavan PHP koodin. Tein kaksi uutta virtuaalipalvelinta tätä tarkoitusta varten samalla tavoin kuin ensimmäisenkin. Lisäsin molempien virtuaalipalvelimien asetustiedostoihin <Directory> lohkon, jossa määriteltiin PHP kieltäminen tai salliminen asetusdirektiivillä php_admin_value engine Off/1(On):

1. Virtuaalipalvelin nonphp.com – PHP koodin suoritus kielletty

Sisältökansion luominen:

$mkdir ~/public_html/nonphp.com

Nimitiedot /etc/hosts tiedostossa:

192.168.xxx.xxx www.nonphp.com
192.168.xxx.xxx nonphp.com

/etc/apache2/sites-available/nonphp.com tiedoston sisältö:

 <VirtualHost *:80> 
  ServerName www.nonphp.com 
  ServerAlias nonphp.com 
  DocumentRoot /home/eino/public_html/nonphp.com 
    <Directory /home/eino/public_html/nonphp.com>
      php_admin_value engine Off
    &lt/Directory>

</VirtualHost>

Käyttöön ottaminen komennolla:

$sudo a2ensite nonphp.com
2. Virtuaalipalvelin phpsite.com – PHP koodin suoritus sallittu

Sisältökansion luominen:

$mkdir ~/public_html/phpsite.com

Nimitiedot /etc/hosts tiedostossa:

192.168.xxx.xxx www.phpsite.com
192.168.xxx.xxx phpsite.com

/etc/apache2/sites-available/phpsite.com tiedoston sisältö:

 <VirtualHost *:80> 
  ServerName www.phpsite.com 
  ServerAlias phpsite.com 
  DocumentRoot /home/eino/public_html/phpsite.com 
    <Directory /home/eino/public_html/phpsite.com>
      php_admin_value engine 1
    &lt/Directory>
</VirtualHost>

Käyttöön ottaminen komennolla

$sudo a2ensite phpsite.com

Kopioin molempiin virtuaalipalvelinten sisältökansioihin aikaisemmin tekemäni index.php tiedoston komennoilla:

$cp ~/index.php ~/nonphp.com/
$cp ~/index.php ~/phpsite.com/

Käynnistin Apache palvelimen uudelleen komennolla:

$sudo service apache2 reload

Testasin virtuaalipalvelinten PHP asetuksia Firefox selaimessa avaamalla osoitteen “www.nonphp.com” sekä “www.phpsite.com”:

Testi osoitti, että virtuaalipalvelimille määritellyt PHP asetukset toimivat kuten oli suunniteltu.

Hakemistolistauksen kieltäminen virtuaalipalvelimessa

Tein kolmannen Apache virtuaalipalvelimen, jossa estettiin automaattisen hakemistolistauksen näyttäminen kun index.html tiedostoa ei löydy. Automaattinen hakemistolistaus estetetään asetusdirektiivillä Options -Indexes.

3. Virtuaalipalvelin noindex.com – automaattinen hakemistolistaus estetty

Sisältökansion luominen:

$mkdir ~/public_html/noindex.com

Nimitiedot /etc/hosts tiedostossa:

192.168.xxx.xxx www.noindex.com
192.168.xxx.xxx noindex.com

/etc/apache2/sites-available/noindex.com tiedoston sisältö:

 <VirtualHost *:80> 
  ServerName www.noindex.com 
  ServerAlias noindex.com 
  DocumentRoot /home/eino/public_html/noindex.com 
    <Directory /home/eino/public_html/noindex.com>
      Options -Indexes
    </Directory>
</VirtualHost>

Käyttöön ottaminen komennolla

$sudo a2ensite noindex.com

Käynnistin Apache palvelimen uudelleen komennolla:

$sudo service apache2 reload

En tehnyt virtuaalipalvelimen sisältökansioon mitään tiedostoja. Testasin virtuaalipalvelinta avaamalla Firefox selaimessa osoitteen “www.noindex.com”:

Testi osoitti, että virtuaalipalvelimen asetukset estivät automaattisen hakemistolistauksen tekemisen.

HTTP statukset lokitiedostossa

HTTP Status 200 – OK

• Avasin Firefox selaimella osoitteen “www.eliimatt.com”. Sivu latautui normaalisti:


Lokitiedosto /var/log/apache2/other_vhosts_access.log sisältää merkinnän:

eliimatt.com:80 192.168.100.102 - - [24/Sep/2012:00:07:38 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 517 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1"

Osoite eliimatt.com viittaa virtuaalipalvelimen nimeen. GET / viittaa HTTP pyyntöön, jolla pyydetään juuridokumenttia kun erillistä sivua ei ole määritelty selaimen osoiterivillä. 200 viittaa HTTP statukseen, joka kertoo että sivupyyntöön on vastattu onnistuneesti. Loppuosassa näkyvät selaimen tiedot.

HTTP Status 404 – Not Found

• Avasin Firefox selaimella osoitteen “www.eliimatt.com/omasivu”. Selain ilmoitti, että sivua ei löydy:


Lokitiedosto /var/log/apache2/other_vhosts_access.log sisältää merkinnän::

eliimatt.com:80 192.168.100.102 - - [24/Sep/2012:00:23:45 +0300] "GET /omasivu HTTP/1.1" 404 503 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1"

Osoite eliimatt.com viittaa virtuaalipalvelimen nimeen. GET /omasivu viittaa HTTP pyyntöön, jolla pyydetään omasivu nimistä dokumenttia. 404 viittaa HTTP statukseen, joka kertoo että sivua ei löydy. Loppuosassa näkyvät selaimen tiedot.

HTTP Status 403 – Forbidden

• Avasin Firefox selaimella osoitteen “www.noindex.com”. Selain ilmoitti, että oikeudet sivun avaamiseen puuttuvat:


Lokitiedosto /var/log/apache2/other_vhosts_access.log sisältää merkinnän::

www.noindex.com:80 192.168.100.102 - - [24/Sep/2012:00:37:59 +0300] "GET / HTTP/1.1" 403 499 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1"

Osoite eliimatt.com viittaa virtuaalipalvelimen nimeen. GET / viittaa HTTP pyyntöön, jolla pyydetään juuridokumenttia kun erillistä sivua ei ole määritelty selaimen osoiterivillä.. 403 viittaa HTTP statukseen, joka kertoo että oikeudet sivun avaamiseen puuttuvat. Loppuosassa näkyvät selaimen tiedot.

HTTP Status 500 – Internal Server Error

• Tein “huonoa” koodia sisältävän PHP tiedoston badcode.php, jonka sisältö oli:

<?php echo !"#%; ?>

Kopioin tiedoston kotihakemistoni ~/public_html/phpsite.com kansioon. Avasin Firefox selaimella osoitteen “www.phpsite.com/badcode.php”. Selain näytti vain tyhjää ikkunaa:


Lokitiedosto /var/log/apache2/other_vhosts_access.log sisältää merkinnän::

phpsite.com:80 192.168.100.102 - - [24/Sep/2012:01:08:14 +0300] "GET /badcode.php HTTP/1.1" 500 275 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1"

Osoite eliimatt.com viittaa virtuaalipalvelimen nimeen. GET /badcode.php viittaa HTTP pyyntöön, jolla pyydetään badcode.php nimistää dokumenttia. 500 viittaa HTTP statukseen, joka kertoo että sivun lataamisessa sattui serverin sisäinen virhe. Loppuosassa näkyvät selaimen tiedot.

Lähteet

The Apache Software Foundation 2012. Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation.
http://httpd.apache.org/docs/2.4/

Cohen, James 2011. How to Avoid Character Encoding Problems in PHP.
http://webmonkeyuk.wordpress.com/2011/04/23/how-to-avoid-character-encoding-problems-in-php/

Edwards, Christer 2008. Setting Up Name Based Virtual Hosting.
http://ubuntu-tutorials.com/2008/01/09/setting-up-name-based-virtual-hosting/

Emphatic Nonsense 2011. Enabling Apache’s PHP execution in User Directories on Ubuntu Lucid.
http://emphaticnonsense.com/2011/10/06/enabling-apache-php-execution-in-user-directories-on-ubuntu-lucid/

Karvinen, Tero 2012a. Short HTML5 page.
http://terokarvinen.com/2012/short-html5-page

Karvinen, Tero 2012b. Linux palvelimena ICT4TN003-4 kurssin kotisivu.
http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-4-ja-ict4tn003-6-syksylla-2012

PHP Manual 2012. Runtime Configuration.
http://php.net/manual/en/apache.configuration.php#ini.engine

Stackoverflow 2012. How to trigger 500 Internal Server Error in PHP?
http://stackoverflow.com/questions/8687390/how-to-trigger-500-internal-server-error-in-php

Ubuntu Community Help Wiki 2012. ApacheMySQLPHP.
https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP

About

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Pohjana Tero Karvisen Linux-kurssi, www.iki.fi/karvinen

Harjoitustehtävä 4: Paketinhallintaa

19.9.2012

Harjoitustehtävän aiheena oli metapakettien tekeminen ja oman pakettivaraston (repository) luominen. Harjoituksessa tehtiin yksi DEB metapaketti, johon koottiin tarpeellisia Ubuntun ohjelmapaketteja. Oma metapaketti julkaistiin sitten omassa pakettivarastossa.

Harjoitusympäristö

Harjoitus suoritettiin 19.09.2012 opiskelijan kotona käyttäen henkilökohtaista tietokonetta. Internet-yhteytenä oli Elisa Oyj:n tarjoama VDSL tyyppinen 100/10 mbit kiinteä laajakaistayhteys. Harjoituksessa käytettiin Lenovo R60 kannettavaa tietokonetta, johon oli asennettu Xubuntu versio 12.04 32-bittinen Linux käyttöjärjestelmä.

Lenovo R60 kokoonpano:

 • Suoritin: Intel Core 2 Duo T56000 @1.83 Ghz
 • Keskusmuisti: 4 Gt DDR2
 • Kiintolevy: 100 Gt SATA150 54000rpm
 • Käyttöjärjestelmä: Xubuntu versio 12.04 32-bittinen

Metapaketin tekeminen

Harjoituksen tekeminen aloitettiin asentamalla pakettityökalu equivs. Aloitin asennuksen päivittämällä Ubuntun pakettivarastot komennolla:

$sudo apt-get update

Pakettivarastojen päivitys kesti muutamia sekunteja.

Asensin equivs ohjelman komennolla:

$sudo apt-get install equivs

Asennus kesti parikymmentä sekuntia.

Siirryin omaan kotihakemistooni ja tein metapaketti nimisen kansion työskentelyä varten:

$cd
$mkdir metapaketti
$cd metapaketti

Seuraavaksi tein metapaketin asetustiedoston pohjan equivs-control komennolla:

$equivs-control eliimatt-metapaketti.cfg

Siirryin editoimaan metapaketin asetustiedostoa nano editorilla:

$nano eliimatt-metapaketti.cfg

Lisäsin Package, Version, Depends ja Description kenttiin paketin luomiseen tarvittavat tiedot ja poistin
kommentinmerkin # näiden rivien alusta. Package kenttään tuli paketin nimi; Version kenttään versionumero; Depends kenttään metapaketissa asennettavat paketit ja Description kenttään kuvaus paketin sisällöstä. Valitsin tähän metapakettiin asennettaviksi ohjelmiksi graafisen diff työkalun meld, tekstieditorin geany sekä linja-analysaattorin wireshark. Tutkin asetustiedoston sisältöä grep komennon avulla, jolla sain
suodatettua pois kaikki kommenttirivit:

$grep -v '^#' eliimatt-meta.cfg

Paketin asetustiedoston sisältö oli seuraava:

Section: misc
Priority: optional
Standards-Version: 3.9.2

Package: eliimatt-metapaketti
Version: 0.1
Depends: meld,geany,wireshark
Description: eliimatt's basic tools 
 long description and info
 .
 second paragraph

Tein metapaketin komennolla:

$equivs-build eliimatt-metapaketti.cfg

Lopputuloksena sain  eliimatt-metapaketti_0.1_all.deb paketin.

Seuraavaksi asensin gdebi ja lintian työkalut paketin testaamista varten:

$sudo apt-get install gdebi lintian

Testasin ensiksi paketin oikeellisuutta lintian työkalulla komennolla:

$lintian eliimatt-metapaketti_0.1_all.deb

Lintian ilmoitti, että paketin ylläpitäjän sähköpostiosoite ei ole validi:

Muutin nano editorilla asetustiedoston Maintainer kenttään nimen sekä oikean sähköpostiosoitteen ja päivitin
Version kenttään 0.2 uudeksi versionumeroksi. Tein uuden version paketista equivs-build komennolla
ja testasin uutta pakettia lintian komennolla:

$nano eliimatt-metapaketti.cfg
$equivs-build eliimatt-metapaketti.cfg
$lintian eliimatt-metapaketti_0.2_all.deb

Tällä kertaa lintian tarkistus meni läpi ilman huomatuksia. Seruraavaksi kokeilin asentaa metapaketin gdebi komennolla:

$gdebi eliimatt-metapaketti_0.2_all.deb

Asennus onnistui ja ohjelmat ilmestyivät käynnistysvalikkoon. Käynnistin sieltä wireshark ohjelman ja totesin sen latautuvan:

Metapaketin digitaalinen allekirjoittaminen

Seuraavaksi päätin tehdä metapaketilleni digitaalisen allekirjoituksen. Aloitin tekemällä itselleni julkisen ja yksityisen avaimen parin gpg työkalulla:

$gpg --gen-key

Valitsin avaimen tyypiksi RSA and RSA, avaimen pituudeksi 2048 bittiä ja avaimen voimassaoloajaksi 10 vuotta.
Annoin avainparin nimeksi ja sähköpostiosoitteeksi samat kuin paketin asetustiedostossa. Komenttirivin jätin tyhjäksi.

Seuraavaksi muutin paketin asetustiedostosta versionumeroksi 0.3 ja tein uuden paketin käyttäen equivs-build työkalun
full asetusta (-f):

$nano eliimatt-metapaketti.cfg
$equivs-build -f eliimatt-metapaketti.cfg

Testasin vielä uutta versiota lintian työkalulla ja asensin sen gdebi työkalulla:

$lintian eliimatt-metapaketti_0.3_all.deb
$gdebi eliimatt-metapaketti_0.3_all.deb

Pakettivaraston tekeminen

Aloitin pakettivaraston tekemisen asentamalla reprepro työkalun.

$sudo apt-get install reprepro

Pakettivarasto tehtiin oman käyttäjätunnukseni public_html hakemistoon. Olin jo aikaisemin asentanut Apache palvelimen ja ottanut käyttöön käyttäjäkohtaiset public_html hakemistot, joten aloitin tekemällä kansion pakettivarastolle:

$cd
$cd public_html
$mkdir -p metapaketit/conf

Seuraavaksi tein pakettivaraston asetustiedoston komennolla:

$nano repository/conf/distributions

Tiedoston sisällöksi tuli:

Codename: precise
Components: main
Suite: precise
Architectures: i386 amd64 source

Sana precise viittaa Ubuntu versioon 12.04 Precise Pangolin. Seuravaksi tein DEB paketeille oman kansion ja kopioin oman  metapakettini sinne:

$mkdir eliimatt-meta
$cp ../metapaketti/eliimatt-metapaketti_0.3_all.deb eliimatt-meta/

Lisäsin metapaketin pakettivarastoon komennolla:

$reprepro -VVVV -b metapaketit/ includedeb precise eliimatt-meta/eliimatt-*.deb

Pakettivaraston käyttöönotto

Testasin pakettivaraston toimivuutta lisäämällä oman pakettivarastoni APT:n pakettilähteeksi komennolla:

$sudoedit /etc/apt/sources.list.d/repository.list

Asetustiedostoon lisättiin rivi:

deb http://192.168.xxx.xxx/~xxx/metapaketit precise main

HTTP-osoite viittaa tietokoneen omaan IP-osoitteeseen ja käyttäjätunnukseeni, jonka julkisessa public_html kansiossa pakettivarasto sijaitsee. Seuraavaksi päivitin pakettivarastot komennolla:

$sudo apt-get update

Lopuksi kokeilin asentaa oman metapakettini apt-get komennolla:

$sudo apt-get install eliimatt-metapaketti

Asennus onnistui ja totesin pakettivarastoni toimivan.

Käytetyt ohjelmistot

Geany http://www.geany.org/
Meld  http://meldmerge.org/
Wireshark http://www.wireshark.org/

Lähteet

DebianSick 2011. Creating metapackages with equivs.
http://www.debian-administration.org/users/DebianSick/weblog/1

Cowie, Jon 2011. Creating your own Signed APT Repository and Debian Packages
http://blog.mycrot.ch/2011/04/26/creating-your-own-signed-apt-repository-and-debian-packages/

Karvinen, Tero 2011a. Create deb metapackage in 5 minutes.
http://terokarvinen.com/2011/create-deb-metapackage-in-5-minutes

Karvinen, Tero 2011b. Update All Your Computers with a .DEB Repository.
http://terokarvinen.com/2011/update-all-your-computers-with-a-deb-repository

Karvinen, Tero 2012. Linux palvelimena ICT4TN003-4 kurssin kotisivu.
http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-4-ja-ict4tn003-6-syksylla-2012

PurpleFloyd 2009. Signing .deb packages.
http://purplefloyd.wordpress.com/2009/02/05/signing-deb-packages/

About

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Pohjana Tero Karvisen Linux-kurssi, www.iki.fi/karvinen

Harjoitustehtävä 3: Rosvoja ja kunnon kansalaisia

10.9.2012

Harjoitustehtävän aiheena oli tutkia rootkit-tyyppisen haittaohjelman saastuttamaa Linux-levykuvaa. Harjoitus tehtiin käyttäen netistä vapaasti saatavaa Honeynet Project: Scan Of Month 15 tehtävää ja siinä annettua levykuvaa.  Tehtävässä kuvattiin levykuvan sisältämä poistetun rootkit ohjelman palautustoimenpiteet  ja analysoitiin siihen kuuluvia tiedostoja.

Harjoitusympäristö

Harjoitus suoritettiin 09.09.2012 opiskelijan kotona käyttäen henkilökohtaista tietokonetta. Internet-yhteytenä oli Elisa Oyj:n tarjoama VDSL tyyppinen 100/10 mbit kiinteä laajakaistayhteys. Harjoituksessa käytettiin Lenovo R60 kannettavaa tietokonetta, johon oli asennettu Xubuntu versio 12.04 32-bittinen Linux käyttöjärjestelmä.

Lenovo R60 kokoonpano:

 • Suoritin: Intel Core 2 Duo T56000 @1.83 Ghz
 • Keskusmuisti: 4 Gt DDR2
 • Kiintolevy: 100 Gt SATA150 54000rpm
 • Käyttöjärjestelmä: Xubuntu versio 12.04 32-bittinen

Levykuvan lataaminen ja Autopsy ohjelman asentaminen

Harjoituksen tekeminen aloitettiin lataamalla tutkittava levykuva honeynet.tar.gz Honeynet Project:n sivulta. Levykuva purettiin omaan Documents kansioon käyttäen XFCE:n graafisia työkaluja Thunaria ja Archive Manageria. Lopptulokseksi saatiin honeynet kansio, joka sisälsi dd ohjelmalla tehdyn levykuvan saastuneen järjestelmän / eli  juuri tiedostojärjestelmästä. Levykuvan analysointia varten asennettiin Autopsy Forensic Browser, joka toimii graafisena käyttöliittymänä digitaalisen rikostutkinnan Sleuth Kit työkalulle. Aloitin asennuksen päivittämällä Ubuntun pakettivarastot komennolla:

$sudo apt-get update

Pakettivarastojen päivitys kesti muutamia sekunteja.

Asensin Autopsy ohjelman komennolla:

$sudo apt-get install autopsy

Asennus kesti parikymmentä sekuntia.

Autopsy ohjelman käynnistäminen

Käynnistin Autopsy  ohjelman komennolla:

$sudo autopsy

Autopsy käynnistyi ja kehotti avaamaan käyttöliittymän selaimella:

Avasin Firefox selaimen ja ensiksi otin turvallisuussyistä JavaScript tuen pois käytöstä selaimen asetuksista:

Seuraavaksi siirryin Autopsyn käyttöliittymään kirjoittamalla selaimeen osoitteen http://localhost:9999/autopsy

Levykuvan avaaminen

Aloitin levykuvan avaamisen valitsemalla linkin Open Case. Seuraavasta ikkunasta valitsin linkin New Case. Syötin seuraavan ikkunaan tapauksen nimeksi SOTM_15:

Seuraavassa ikkunassa lisäsin tutkittavan tapauksen isäntäkone valitsemalla linkin Add Host. Seuraavassa ikkunassa jätin oletusarvon isäntäkoneen nimelle host1 ja muihin kenttiin:

Seuraavassa ikkunassa lisäsin tutkittavan levykuvan valitsemalla linkin Add Image File:

Seuraavassa ikkunassa määritin kenttään Location levykuvan polun tiedostojärjestelmässä. Levykuvan tyypiksi annoin Partition ja levykuvan importointimenetelmäksi Copy:

Seuraavassa ikkunassa jätin oletusasetukset päälle ja valitsin linkin Add. Levykuvan lataaminen Autopsy ohjelmaan kesti muutamia sekunteja ja valitsin seuraavassa ikkunassa linkin Ok.

Levykuvan analysointi

Scan Of Month 15 tehtävän lähtötiedoissa kerrottiin, että levykuvassa olevan järjestelmään ladattiin rootkit-ohjelma 15. maaliskuuta 2001, joka sen jälkeen poistettiin (delete) järjestelmästä. Annettua päivämäärä voidaan hyödyntää rootkitin tiedostoja etsittäessä. Analyysin taustaoletuksena on että rootkitin tiedostoja löytyy nimenomaan poistettujen, mutta vielä palautettavissa olevien tiedostojen joukosta ja niiden päivämäärätiedot viittaavat 15. maaliskuuta 2001 (+/- 1 päivää aivavyöhykkeiden erot huomioon otettaessa).

Aloitin levykuvan tutkimisen tarkastelemalle yleisesti levykuvan hakemistorakennetta ja tiedostoja. Avatun levykuvan valintaikkunassa valitsin linkin Analyze:

Valitsin seuraavasta ikkunasta linkin File Analysis, jolla pääsin tutkimaan levykuvan hakemistorakennetta. Juurihakemistosta paljastuu heti kaksi poistettua epäilyttävää tiedostoa: kansio last ja TGZ muotoinen  last.tgz pakettitiedosto. Tiedostoissa on epäilyttävää niiden poikkeava sijainti tiedostojärjestelmässä, joka ei ole Linuxissa yleisesti käytetyn FHS standardin mukainen. Epäilyksiä lisää myös, että tiedostot ovat poistettuja. Koska tiedostojen varaama tilaa ei ole allokoitu uudestaan (kirkas punainen väri), ne voidaan palauttaa tarkempaa tutkimusta varten:

Ennakkotiedoissa kerrottiin, että rootkit-ohjelma on poistettu järjestelmästä. Edellä kuvattujen tiedostojen oletetaan kuuluvan rootkitin tiedostoihin. Levykuvan tiedostolistauksessa näkyy kansio nimeltä $OrphanFiles. Se on Autopsyn taustalla toimivan Sleuth Kit ohjelmiston muodostama virtuaalinen kansio, joka sisältää osittainen poistetut, “orvot” tiedostot, joilla ei ole enää hakemistopolkua ja nimeä. “Orpojen” tiedostojen varsinainen data on kuitenkin vielä tallessa, mikäli kyseisiä tiedostojärjestelmän lohkoja ei ole varattu uuteen käyttöön. Tälläisiä tiedostoja voi jäädä levylle kun ohjelmat “kaatuvat” tai kun tiedosto poistetaan, mutta se on vielä avattuna jollakin prosessilla. Tarkistin $OrphanFiles kansion sisällön ja havaitsin sen sisältävän useita tiedostoja, joiden päivämäärissä näkyy 15. tai 16. maaliskuuta 2001. Näiden voidaan olettaa sisältävän rootkitin tiedostoja:

$OrphanFiles kansion analysointi

Kävin läpi kaikki $OrphanFiles kansion tiedostot ja tutkin niiden sisältöä, jonka saa näkyviin valitsemalla tiedoston nimen edellä kuvatussa ikkunassa. Käytin binääritiedostojen kohdalla ASCII Strings valintaa, joka tulostaa binääritiedoston sisältämät merkkijonot. Tein seuraavia huomioita tiedostoista, jotka ovat nimetty on EXT tiedostojärjestelmän metadatan mukaisilla inode numeroilla.

Inodeen viittava tiedostonimi Lyhyt analyysi tiedostosta
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-16110 /etc/pam.d/passwd asetustiedosto, joka määrittää PAM autentikointijärjestelmässä tapahtuvaa salasanojen tarkistusta
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2039 ajettava binääriohjelma, rsh komento, jolla voidaan ajaa shell komentoja toisena käyttäjänä tai verkon yli toisella koneella, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2040 1 tavun mittainen binääritiedosto, joka sisältö heksakoodina on 0x0A
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2041 oletettu rootkin asennukseen käytetty omatekoinen shell skripti, erittäin epäilyttävä
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2042 ajettava binääriohjelma, joka sisältää ainoastaan linkkauksen järjestelmäkirjastoon /lib/ld-linux.so.1, mahdollisesti haittaohjelma
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2043 järjestelmän lokeja hävittävä omatekoinen shell skripti, jonka komenttirivillä käytetään nimeä “sauber”, vaikuttaa epäilyttävältä
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2044 /etc/inetd.conf asetustiedosto, inetd (Internet service daemon) on Internet-palvelujen hallintaan käytetty taustaprosessi, jota käyttävät esim. telnet ja ftp palvelut, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2044 omatekoinen lyhyt shell skripti, joka käyttää linsniffer nimistä ohjelmaa, luultavasti kuuluu rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2046 /etc/services asetustiedosto, jota inetd käyttää yhdistämään Internet-palveluiden porttinumerot ja protokollat palvelunimiin, luultavasti kuuluu rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2047 PERL kielinen skripti, jonka kommenttirivillä on kuvaus # Sorts the output from LinSniffer 0.03 [BETA] by Mike Edulla <medulla@infosoc.com>
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2048 SSH:n ssh_config asetustiedosto, joka sisältää SSH asiakkaan järjestelmänlaajuiset asetukset, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2049 SSH RSA1 tyyppinen yksityinen avain, email osoite root@dil2.datainfosys.net
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2050 SSH known_hosts tyyppinen yhden julkisen avaimen sisältävä tiedosto, avaimen email osoite root@dil2.datainfosys.net
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2051 lyhyt binääritiedosto, oletettavasti SSH kryptografisiin funktioihin käyttämä random_seed tiedosto
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2052 SSH:n sshd_config asetustiedosto, joka sisältää SSH palvelimen järjestelmänlaajuiset asetukset, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2053 ajettava binääriohjelma, ASCII Strings työkalulla tutkittuna oletetaan palvelunesto (DoS) hyökkäykseen käytettäväksi haittaohjelmaksi, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2054 ajettava binääriohjelma, jonka sisällä HTML-koodia sisältäviä merkkijonoja, oletetaan HTML-koodin perusteella CGI:tä käyttäväksi backdoor haittaohjelmaksi, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2058 ajettava binääriohjelma, prosessienhallintaan käytetty top komento, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2059 omatekoinen shell komentoja sisältä tekstitiedosto, käyttää linsniffer ohjelmaa, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2060 SSH:n sshd_config asetustiedosto,joka sisältää SSH palvelimen järjestelmänlaajuiset asetukset, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-2061 ajettava binääriohjelma, sshd palvelin, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-30188 ajettava binääriohjelma, netstat komento, jota käytetetään verkkoyhteyksien diagnosoimiseen, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-30191 ajettava binääriohjelma, ps komento, jolla listataan prosesseja, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-48284 ajettava binääriohjelma, ifconfig komento, jota käytetään verkkoadapterien konfiguroimiseen, kuuluu luultavasti rootkitin tiedostoihin
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-56231 binääritiedosto, joka sisältää 0×0 arvoisia tavuja
/1/$OrphanFiles/OrphanFile-8100 tekstitiedosto, joka sisältää shell komentojen nimiä ja lyhyitä kuvauksia, oletetaan liittyvän komentotulkkiin (bash)

$OrphanFiles kansion analysoinnissa löydettiin todennäköinen rootkitin asentava shell skripti (inode 2041); rootkitin käyttämiä väärennettyjä versioita järjestelmäkomennoista (inodet 2039,30188,30191,48284) sekä väärennettyjä versioita asetustiedostoista(inodet 2044,2046); rootkitin todennäköisesti asentama SSH palvelin ja siihen liittyviä asetustiedostoja (inodet 2048-2052, 2060,2061 ); palvelunesto hyökkäykseen käytettävä haittaohjelma (inode 2053).

/etc kansion analysointi

Kansiosta /etc löytyi epäilyttävä poistettu tiedosto mtab~, jonka sisältö ei ollut normaalin mtab tiedoston mukainen. Kyseisen tiedoston pitäisi sisältää tiedot järjestelmään mountatuista tiedostojärjestelmistä:

Tiedoston sisältöö viittaa rootkitin asentamiin haittaohjelmiin, joita on tarkoitus piilottaa. Lisää epäilyttäviä tiedostoja löytyy init taustaprosessin asetustiedostoista /1/etc/rc.d/ kansion alta. Runlevel 3 asetustiedostoista löytyy poistettu tiedosto /1/etc/rc.d/rc3.d/K83ypbind, jonka sisältö ei näytä oikealta init skriptiltä:

Sisältö viittaa $OrphanFiles kansiosta löytyneeseen PAM asetustiedostoon (inode 16110). Saman niminen poistettu löytyy myös toisesta kansiosta /1/etc/rc.d/rc0.d/K83ypbind. Sisältö on erilainen verrattuna toiseen samannimiseen ja tämäkään ei vaikuta tavalliselta:

Tutkittaessa kaikkien init taustaprosessin run level kansioita (/etc/rc.d/rc0.d … rc6.d) havaitaan että K83ypbind tiedosto on löytyy poistettuna jokaisesta kuudesta kansiosta. Tiedoston nimi viittaa ypbind taustaprosessiin, joka liittää palvelimen NIS hakemistopalvelun toimialueeseen. NIS on vanhentunut hakemistopalveluprotokolla, jonka LDAP/Active Directory on korvannut. Poistettujen tiedostojen epäillään liittyvän rootkitin toimintaan. Lisäksi /etc/rc.d/rc.sysinit tiedostossa havaitaan epäilyttävä rivi tiedoston lopussa:

/usr/bin/lsattr -t1 -X53 -p

Komennon tarkoitus ei käy selville eikä sitä ole kommentoitu mitenkään.

/dev kansion analysointi

Kansiosta /dev löytyi epäilyttävä hakemisto /dev/ida, jota epäillään heti rootkin luomaksi kansioksi. Sen sisältää löytyy epäilyttävä /dev/ida/.drag-on kansio ja /dev/ida/”..”  kansio, joita rootkit käyttää piilottamaan omia tiedostojaan. Hämäävästi nimetty “..” kansio sisältää rootkitin tiedostoja, joita löytyi myös $OrphanFiles kansiosta:

Tiedostojen havaitaan sisältävän Ethernet-liikennettä nuuskiva linsniffer työkalu, piilotetty sshd palvelin (tiedosto mkxfs), skripti logien tyhjentämiseen (tiedosto logclear) ja haittaohjelma palvelinestohyökkäyksien toteuttamiseen (tiedosto sl2). Kansio /dev/ida/.drag-on sisältää samat tiedostot kuin edellä mainittu kansio. Tarkoituksena lienee hämätä palvelimen ylläpitäjää ja vaikeuttaa rootkitin poistamista.

Epäilyttävästä tiedosto /dev/last löytyy rootkitin tekijän käyttämiä IP-osoitteita ja TCP-protokollien portteja. Tiedoston sisältämien IP-osoitteet sijaitsevat Ubuntun geoiplookup työkalun mukaan Romaniassa, Azerbaidžanissa ja Tanskassa. Porttien numeroita ovat 48744, 3666, 31221, 22546 ja 2222. Tiedostonimien perusteella oletan, että rootkitin tekijä käyttää itsestään pseudonyymiä last.

Epäilyttävästä tiedostosta /dev/rpm löytyy viittauksia rootkitin käyttämiin haittaohjelmiin, joita on tarkoitus piilottaa. Tiedostolla on samanlainen sisältö kuin edellä mainitulla tiedostolla /etc/mtab~.

Keyword Search haku levykuvasta

Käytin Autopsyn tarjoamaa Keyword Search toimintoa, jolla hain hakusanalla “last” suoraan levykuvan sisällöstä. Tiedostojärjestelmän fragmentista 90417 löytyi rootkitin tekijälleen lähettämä sähköpostiviesti, johon oli kerätty tietoja kaapatusta koneesta:

Rootkitin asennuspakettti last.tgz

Käytin Autopsyn Export toimintoa, jolla pystyin palauttamaan levykuvan juurihakemistosta poistetetun tiedoston last.tgz. Tarkastelemalla pakettia Xubuntun Archive Manager työkalulla, havaitsin sen sisältävän kaikki rootkitin käyttämät tiedostot:

Yleisesti ottaen totean levykuvan sisältämän rootkitin toiminnaltaan ja tiedostorakenteeltaan vastaavan Anton Chuvakinin analyysiä (Chuvakin 2003) ensimmäisen sukupolven binääri rootkitista. Levykuvan sisältämä rootkit on Chuvakisin esittelemän rootkitin variantti tai suora kopio.

Käytetyt ohjelmistot

Autopsy Forensic Browser  http://www.sleuthkit.org/autopsy/desc3.php

Lähteet

Chuvakin, Anton 2003. An Overview of Unix Rootkits.
http://www.rootsecure.net/content/downloads/pdf/unix_rootkits_overview.pdf

Dittrich, Dave 2002. “Root Kits” and hiding files/directories/processes after a break-in.
http://staff.washington.edu/dittrich/misc/faqs/rootkits.faq

Grundy, Barry J. 2008. The Law Enforcement and Forensic Examiner’s Introduction to Linux.
http://linuxleo.com/Docs/linuxintro-LEFE-3.78.pdf

Honeynet Project 2001. Scan Of Month 15.
http://old.honeynet.org/scans/scan15/

Karvinen, Tero 2012. Linux palvelimena ICT4TN003-4 kurssin kotisivu.
http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-4-ja-ict4tn003-6-syksylla-2012

Khoo, Martin 2001. P0st-M0rt3m 0f 4 R00tk1t 4tt4ck.
http://www.blackhat.com/presentations/bh-asia-01/khoo.ppt

Neary, David 2004. PAM and password control.
http://www.linux.ie/articles/pam.php

Tweedie, Stephen 2000. EXT3, Journaling Filesystem.
http://olstrans.sourceforge.net/release/OLS2000-ext3/OLS2000-ext3.html

UNSEKURITY TEAM, s.a. HACKING DE WEB.
http://www.ataliba.eti.br/sections/old-hacking/unsekurity/texto1/detonaweb.txt

About

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Pohjana Tero Karvisen Linux-kurssi, www.iki.fi/karvinen

Harjoitustehtävä 2: Prosessinhallintaa

2.9.2012

Harjoitustehtävän aiheena oli Linux tavallisten prosessinhallinnan työkalujen käytön harjoitteleminen. Lisäksi harjoitustehtävässä testattiin kuorman lisäämistä stress työkalulla ja palvelimen toiminnan monitorointia munin työkalulla.

Harjoitusympäristö

Harjoitus suoritettiin 02.09.2012 opiskelijan kotona käyttäen henkilökohtaista tietokonetta. Internet-yhteytenä oli Elisa Oyj:n tarjoama VDSL tyyppinen 100/10 mbit kiinteä laajakaistayhteys. Harjoituksessa käytettiin Lenovo R60 kannettavaa tietokonetta, johon oli asennettu Xubuntu versio 12.04 32-bittinen Linux käyttöjärjestelmä.

Lenovo R60 kokoonpano:

 • Suoritin: Intel Core 2 Duo T56000 @1.83 Ghz
 • Keskusmuisti: 4 Gt DDR2
 • Kiintolevy: 100 Gt SATA150 54000rpm
 • Käyttöjärjestelmä: Xubuntu versio 12.04 32-bittinen

Munin työkalun asennus

Munin on palvelimen jatkuvaan monitorointiin tarkoitetu työkalu, joka kerää säännöllisin väliajoin tietoa järjestelmän suorituskyvystä ja generoi kerämästään datasta graafisen esityksen HTML sivuina. Aloitin asennuksen päivittämällä Ubuntun pakettivarastot komennolla:

$sudo apt-get update

Pakettivarastojen päivitys kesti muutamia sekunteja.

Muninin tuottaman grafiikan tarkastelemiseen tarvitaan myös WWW-palvelin. Asensin Apache palvelimen komennolla:

$sudo apt-get install apache2

Asennus kesti parikymmentä sekuntia. Testasin Apache asennuksen toimivuuden avaamalla localhost osoitteen Firefoxilla:

Seuraavaksi asensin Munin työkalun Ubuntun pakettivarastosta komennolla:

$sudo apt-get install munin munin-node

Asennus kesti puolisen minuuttia. Sen jälkeen muokkasin Munin noden eli “asiakkaan” asetustiedostoa:

$sudo nano /etc/munin/munin.conf

Asennustiedostoon muokattiin seuraava asetus:

# Which address to bind to;
#host *
 host 127.0.0.1

Näillä asetuksilla Munin seuraa localhostia eli Linux järjestelmään paikallista ip-osoitetta.Päätin Muninin konfiguroinnin uudelleenkäynnistämällä munin-node palvelun ja apachen:

$service munin-node restart
$service apache2 restart

Testasin Munin asennuksen toimivuuden avaamalla Firefoxilla osoitteen localhost/munin

Graafiset esitykset saatiin näkyville valitsemalla linkki localhost.localdomain

Valitun prosessin tarkastelua: Gimp kuvankäsittelyohjelma

Valitsin tarkasteltavaksi prosessiksi Gimp kuvankäsittelyohjelman, jonka latasin käynnistysvalikon polusta Graphics–> GIMP Image Editor:

Latasin GIMP ohjelmalla netistä lataamaani valokuvatiedoston ja pari kuvankaappauskuvaa editointia varten. Seuraavaksi selvitin GIMP
ohjelman prossesitunnuksen ps ja grep komentojen avulla:

Tulosteesta tulkitsin, että GIMP ohjelman pääprosessin tunnus on 11183. Seuraavaksi tarkastelin prosessia top työkalulla käyttäen komentoa:

$ top -p 11183

Muistin kulutus oli 3,9 % koneen muistin määrästä. Seuraavaksi asensin iotop ohjelman komennolla:

$sudo apt-get install iotop 

Tarkastelin samaa prosessia iotop työkalulla käyttäen komentoa:

$sudo iotop -p 11183

Tuloste kertoo, että prosessi ei käytä kiintolevyä tällä hetkellä ollenkaan.

Tämän jälkeen tarkastelin prosessien avaamien tiedostoja lsof työkalulla. Käytin grep komentoa suodattamaan pois järjestelmäkirjastot listauksesta:

$lsof -p 11183 | grep -v '.so'

Tulosteesta voidaan havaita GIMP ohjelman avanneen useita fonttien välimuistitiedostoja.

Selvitin myös netstat komennolla aktiiviset Internet-yhteydet ja käyttöjärjestelmän Unix socketit.

$netstat -l

Tulosteesta voidaan päätellä, että GIMP ohjelma ei ota yhteyksiä Internettiin. Samoin voidaan päätellä että se ei tarjoa omia palvelujaan käyttöjärjestelmässä.

Lopetin valitun prosessin tarkastelun tappamalla prosessin komennolla:

$kill -p 11183

Prosessi lopetti toimintansa ilman ongelmia ja kaikki GIMP ohjelman avaamat ikkunat sulkeutuivat.

Kuorman luominen stress työkalun avulla

Aloitin asentamalla stress työkalun Ubuntun pakettivarastosta:

$sudo apt-get install stress

Käynnistin klo 20:43 stress työkalun komennolla:

$stress --cpu 12 --io 4 --vm 2 --vm-bytes 512M -d 1 --timeout 3600s &

Komento muodostaa vaihtelevaa kuormaa tunnin ajan. Ampersandi merkillä annettiin komentotulkille kehotus ajaa ohjelmaa taustalla ja
palata takaisin komentotulkkiin.

Tarkastelin kuorman määrää top työkalulla. Ensiksi havannoin prosessorikuorman määrää Shift-P näppäinoikotiellä:

Tulosteesta voidan nähdä prosessorikuormituksen olevan noin 80 %. Seuraavaksi tarkastelin muistin kulutusta Shift-M näppäinoikotiellä:

Tulosteesta voidaan nähdä stress työkalun käyttävän noin 30% muistiresursseista.

Tarkasteli levy-IO:n käyttöä iotop työkalulla:

 $sudo iotop

Tuloste kertoo prosessien kirjoittavan levylle 21.60 megatavun nopeudella. Kiintolevyn käyttöaste on yli 90%.

Yleisesti ottaen mielestäni stress työkalulle annetut parametrit eivät synnyttäneet “tarpeeksi” kuormaa järjestelmän todellisen kuormituskyvyn tutkimiseen. Linuxin graafinen käyttöliittymä pysyi lähes täysin responsiivisena koko ajoaikana. Etenkin muistin ja levy-IO kuormituksen lisääminen olisi voinut antaa luotettavamman tuloksen. Myös ajoaikaa olisi kasvatettava useisiin tunteihin mahdollisten vikatilanteiden aikaansaamiseksi.

Muninin tuottaman tiedon tarkastelua

Munin asennuksen sattuneen hakemistojen polkumäärityksessä olleen virheen vuoksi HMTL muotoiset tilastot eivät päivittyneet ensimmäisen ajon jälkeen. Huomasin virheen harmillisesti vasta stress työkalun lopettaessa ajoaan. Korjasin Muninin www-hakemiston polkumäärityksen tiedostossa /etc/munin/munin.conf oikeaan muotoon:

htmldir /var/cache/munin/www

Käynnistin uudelleen palvelut apache2 ja munin-node komennoilla:

$service munin-node restart
$service apache2 restart

Käynnistin stress työkalun uudestaan edellä mainituilla parametreilla, jotta saisin enemmän tilastotietoja Munin kerättäväksi.

Muninin prosessorin käyttöastetta kuvaavassa tilastossa voidaan nähdä prosessikuorman äkillinen nouseminen kun stress työkalu käynnistetään uudelleen:

Muistin käyttöä kuvaavassa tilastossa vastaavan kaltaista muutosta ei ole selkeästi havaittavissa:

Prosessorin kellotaajuuden skaalautumista kuvaava tilasto kertoo että prosessorin molemmat ytimet toimivat 1 Ghz taajuudella:

Tilastoa voidaan tulkita siten että ACPI virransäästön automatiikka pitää prosessorin kellotaajuutta selvästi alempana kuin maksimi 1,83 Ghz.Prosessikuormaa lisäämällä kellontaajuuden pitäisi skaalautua korkeammalle.

Käytetyt ohjelmistot

GIMP versio 2.6.12 http://www.gimp.org/

Lähteet

FreePhotosBank 2012.
http://www.freephotosbank.com/12418.html

How-To: Monitoring a Server with Munin 2006.
http://www.debuntu.org/how-to-monitoring-a-server-with-munin

Karvinen, Tero 2012. Linux palvelimena ICT4TN003-4 kurssin kotisivu.
http://terokarvinen.com/2012/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-4-ja-ict4tn003-6-syksylla-2012

Stress project page 2009.
http://weather.ou.edu/~apw/projects/stress/

Ventura, Luis 2010. Install Munin In Five Minutes On Ubuntu 10.04.
http://linhost.info/2010/06/install-munin-in-five-minutes-on-ubuntu-10-04/

About

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Pohjana Tero Karvisen Linux-kurssi, www.iki.fi/karvinen

Harjoitustehtävä 1: Verryttelynä liveromppu ja SSH

26.8.2012

Tehtävänä oli polttaa Xubuntu versio 12.04 32-bittinen live-cd ja kokeilla sitä. Lisäksi tehtävänantoon kuului SSH-palvelimen asentaminen ja julkisen avaimen kirjautuminen.

Harjoitusympäristö

Harjoitus suoritettiin 26.08.2012 opiskelijan kotona käyttäen henkilökohtaisia tietokoneita. Internet-yhteytenä oli Elisa Oyj:n tarjoama VDSL tyyppinen 100/10 mbit kiinteä laajakaistayhteys. Harjoituksessa käytettiin kahta kannettavaa tietokonetta: Lenovo T61 ja Lenovo R60.

Lenovo T61 kokoonpano:

 • Suoritin: Intel Core 2 Duo T72150 @2.0 Ghz
 • Keskusmuisti: 4 Gt DDR2
 • Kiintolevy: 320 Gt SATA300 7200rpm
 • Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Professional SP1 64-bittinen

Lenovo R60 kokoonpano:

 • Suoritin: Intel Core 2 Duo T56000 @1.83 Ghz
 • Keskusmuisti: 4 Gt DDR2
 • Kiintolevy: 100 Gt SATA150 54000rpm
 • Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Professional SP1 64-bittinen

Xubuntun levykuvan lataaminen Internetistä ja polttaminen tyhjälle cd-r aihiolle

Levykuvan lataamiseen ja cd:n polttamiseen käytin Lenovo T 61 tietokonetta. Aloitin työskentelyn käynnistämällä Firefox versio 14.0.1 selaimen. Latasin Xubuntun levykuvan  www-osoitteesta: http://se.archive.ubuntu.com/mirror/cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/12.04/release/

Edellä mainitulta websivulta valitsin latauslinkin tiedostolle xubuntu-12.04.1-desktop-i386.iso

Lataaminen käynnistyi klo 15:48 ja se oli valmis klo 15:50. Aikaa kului noin 2 minuuttia.

Käytin levykuvan polttamiseksi cd-r aihiolle freeware lisenssillä julkaistun ImgBurn ohjelmiston versiota 2.5.6.0. ImgBurn ohjelmiston käynnistyttyä valitsin kuvakkeen Write image file to disk. Seuraavasta näytöstä valitsin Source kohdasta tiedostodialogi-ikkunasta omaan Downloads kansioon ladatun Xubuntun levykuvan. Seuraavaksi asetin tyhjän cd-r aihion tietokoneen CD-asemaan. Valitsin näytön vasemmasta alalaidasta Write kuvakkeen, joka käynnisti cd:n polttamisprosessin klo 16:32 ja se valmistui klo 16:38. Aikaa kului noin 6 minuuttia.

Xubuntu live-cd:n testaaminen

Xubuntun live-cd:n testaamiseen käytin Lenovo R60 tietokonetta. Käynnistin tietokoneen ja painoin F12 käynnistyksen aikana, jotta pääsin valitsemaan käynnistyslaitteen (boot device menu). Asetin Xubuntu live-cd:n tietokoneen CD-asemaan ja valitsin CD-aseman käynnistyslaitteeksi. Xubuntun boottausprosessi alkoi klo 17:20 ja ensimmäinen valintaikkuna ilmestyi näytölle 17:26. Varsinaiseen boottaamisprosessiin meni aikaa noin 6 minuuttia. Valitsin valikosta vaihtoehdon Try Xubuntu klo 17:28 ja Xubuntun työpöytä oli käytettävissäni noin minuutin kuluttua. Käynnistin komentokehotteen ja tarkistin tietokoneen IP-osoitteen komennolla ifconfig. Komennon tuloste ilmaisi, että eth0 adapterin IP-osoite oli 192.168.100.101. Käynnistin Firefox selaimen testatakseni nettiyhteyden toimivuutta. Selailin onnistuneesti Ubuntun websivuja hetken aikaa.

Asensin suomenkielen tuen valikosta Settings –> Language Support –> Install/Remove Languages. Valitsin seuraavaksi välilehdestä Regional Format valinnan suomi. Seuraavaksi käynnistin valikosta Office AbiWord ohjelman. Vaihdoin AbiWordin dokumentin kieleksi suomen valikosta Tools –> Set Language –> Finnish. Testasin oikoluvun toimivuutta kirjoittamalla tekstiä dokumenttiin.

SSH-palvelimen asentaminen

Aloitin SSH-palvelimen asennuksen päivittämällä Ubuntu pakettivarastot komennolla: sudo apt-get update
Pakettivarastojen päivitys kesti muutamia sekunteja.

Asensin SSH-palvelimen komennolla: sudo apt-get install openssh-server
Asennus kesti parikymmentä sekuntia.

SSH-palvelimen testaamista varten loin testikäyttäjän komennolla: sudo adduser eliimatt

Seuraavaksi kokeilin SSH-palvelinta kirjautumalla siihen samassa lähiverkossa olevalta Lenovo T61 tietokoneelta käyttäen Windowsissa ilmaisen PuTTY ohjelman versiota 0.62 SSH-yhteyden muodostamiseen. Valitsin uuden yhteyden PuTTY:n valikosta New Session. Syötin IP-osoitteeksi 192.168.100.101 ja avasin yhteyden valitsemalla Open. SSH-yhteys muodostui Lenovo R60 tietokoneeseen hetkessä ja kirjauduin onnistunesti sisään eliimatt käyttäjänä. Salasanan syöttämisessä oli aluksi vaikeuksia, koska olin käyttäjätunnusta tehdessäni syöttänyt salasanan Ubuntussa amerikkalaisella näppäimistöasetuksella. Erikoismerkkien sijainti näppäimistöllä olikin toisenlainen kirjautuessani suomenkielisellä näppäimistöasetuksilla varustetusta Windows koneesta.

Julkisen avaimen kirjautuminen SSH:lla

Jatkoin julkisen avaimen kirjautumisen valmistelua edelleen kirjautuneena Lenovo R60 tietokoneeseen eliimatt käyttäjänä.

Aluksi generoin itselleni julkisen/yksityisen RSA avainparin komennolla:
ssh-keygen

Avaimien generoimiseen liittyviin kysymyksiin vastasin oletusarvoilla  painamalla Enter-näppäintä.

Julkisen avaimen kirjautumista testatakseni kopioin edellisellä komennolla luodun julkisen avaimen Haaga-Helian myy-palvelimelle komennolla:
ssh-copy-id myyn_tunnus@myy.haaga-helia.fi

Tämän jälkeen testasin kirjautumista myy-palvelimelle komennolla:
ssh myyn_tunnus@myy.haaga-helia.fi

Kirjautuminen onnistui ja tarkistin myylle talletetun avaimen sisällön komennolla:
cat ~/.ssh/authorized_keys

Käytetyt ohjelmistot

ImgBurn versio 2.5.6.0 http://www.imgburn.com/
PuTTY versio 0.62 http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

Lähteet

Karvinen, Tero 2008. Ssh public key authentication
http://terokarvinen.com/2008/ssh-public-key-authentication-2

Natarajan, Ramesh 2008. 3 Steps to Perform SSH Login Without Password Using ssh-keygen & ssh-copy-id.
http://www.thegeekstuff.com/2008/11/3-steps-to-perform-ssh-login-without-password-using-ssh-keygen-ssh-copy-id/

Varis, Janne 2012. OpenSSH et al. Kurssitehtävä 5.
https://jvaris.wordpress.com/2012/02/13/dl-w7/

About

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Pohjana Tero Karvisen Linux-kurssi, www.iki.fi/karvinen


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.