Palvelinten Hallinta
Configuration Management Systems course - 2024 autumn

Control 10, 100, 1000 many computers.

Or control 2071 computers, like Jussi did on a earlier course. Or handle 7 different operating systems and OS versions with a single master, like Matias.

Best instance got 5.0 / 5 feedback - all respondents gave the best grade 5.

Enroll 2024-05-15 w20 Wednesday at 08:00 in MyNet / Peppi.

Looking for the earlier Spring 2024 Palvelinten hallinta?

Course, both instances
Course name and codePalvelinten hallinta ICI001AS3A-3010
Timing2024 period 2, late autumn, w43-w50
Credits5 cr
LanguageFinnish (+reading material in English)
Feedback5.0 / 5 * Excellent feedback Five star experience
ClassesThu 14:00 - 16:45, online video conference, mandatory participation
Max students50
RemoteFully remote
First class2024-10-24 w43 Thu 14:00, Jitsi link will be in Moodle.
ServicesMoodle: Palvelinten hallinta 3010 online, Jitsi, Laksu. Optional: Tero's list.

I've done some research on configuration management systems. I have written my doctoral dissertation on applying malware command and control techniques to benign configuration management systems. I've given an invited speech in IEEE ICIM Chengdu and a plenary speech in IEEE ICIM Oxford; I’ve also been teaching these modern methods to companies. Previous feedback for this course has been from very good 4.3 to excellent 4.9 5.0 out of 5.

As the course is in Finnish, the rest of this page will be in Finnish.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Osaa hallita palvelimia kuvailemalla tavoitetilan (idempotenssi)
 • Osaa tehdä asetukset pelkkänä tekstinä ja versioitavasti (infrastruktuuri koodina)
 • Pystyy tekemään tavalliset ylläpitotoimet valitulla työkalulla Saltilla (yksi totuus)

Esitiedot

Esitiedot, kertaa nämä.

Opettele komennot ja hakemistot ulkoa. Harjoittele niitä kokeilemalla moneen kertaan Linuxissa.

Alustava aikataulu

Kurssi kestää 8 viikkoa. Edellyttää aktiivista osallistumista etäopetukseen videokonfferensissa lukkariin merkittynä aikana. Läksyt palautetaan 24 h ennen seuraavan oppitunnin alkua ja ristiinarvioidaan kahden luokkakaverin työt. Tämä alustava aikataulu elää kurssin aikana.

Perusteet

  1. w43 Hello Salt! Master-slave, pull -arkkitehtuuri. Komentojen etäsuoritus (cmd.run, pkg.install). Tietojen kerääminen orjista (grains.items). Idempotentti konfiguraatio (foo.sls, top.sls). Esimerkkejä tiloista (file.managed).
  1. w44 Verkkon yli. Herra-orja -arkkitehtuuri verkon yli. Orjan tavoittaminen tuntemattomasta osoitteesta, NAT ja tulimuurin takaa. Harjoitusympäristöjen rakentaminen Vagrantilla. Vianselvitys verkkoyhteydessä.
  1. w45 Versionhallinta. Git: init, clone, add, commit, pull, push, log. GitHub ja muut avustavat palvelut.
  1. w46 Package-file-service Demonien hallinta. Käsin tehdyn konfiguraation automatisointi. Aikajanan käyttö muutosten tunnistamisessa.

Tekniikoita

  1. w47 Omat komennot. Aikajanan käyttö muutosten tunnistamisessa.
  1. w48 Salt Windowsilla

Soveltava vaihe

  1. w49 Omat modulit.
  1. w50 Omien modulien esittely.

Arviointi

Osien ohjeelliset painoarvot ovat: kotitehtävät 50% ja oma moduli 50%. Arvosana perustuu kokonaisarvioon suorituksista. Kaikki kotitehtävät pitää tehdä. Etäopetukseen pitää osallistua aktiivisesti.

Läksyt

Palautus 24 h ennen seuraavaa lukujärjestykseen merkittyä aikaa. Weppisivulle (HTML), ja palauta linkki Laksuun. Halutessasi voit laittaa linkin myös kommentiksi tämän sivun perään, niin sivusi saa lisää kävijöitä ja nousee PageRankissa.

Nämä läksyt ovat alustavia. Läksyt ovat virallisia vasta, kun ne on annettu tunnilla. Tämä on edistynyt kurssi, joten pystymme tekemään muutoksia kurssin kuluessa ja sovittamaan läksyt aiheen mukaan. Jos et uskalla tai muuten halua julkaista, voit laittaa weppisivun salasanan taakse (sama salasana koko kurssille ja jokaiselle tehtävälle, ei kirjautumista eri tunnuksilla eri henkilöille) ja jakaa salasanan kurssilaisten kanssa - mutta suosittelen julkaisua. Kotisivutilaa saa esim wordpress.com, github.com, gitlab.com ja monista muista paikoista.

Suosittu ja helppo tapa on laittaa raportit Githubiin.

Kaikki käytetyt lähteet tulee merkitä raporttiin: kurssin tehtäväsivu, kurssikavereiden raportit, man-sivut, kirjat. Mikäli tekoälyltä kysyy neuvoa, se on merkittävä lähteeksi. Tekoälyt hallusinoivat, tiedot on suositeltavaa tarkistaa. Tiivistelmiä tai esseitä ei saa generoida tekoälyllä eikä muilla vastaavilla tekniikoilla, vaan ne on kirjoitettava itse.

Tekoälyn käyttö: Tällä kurssilla on samat AI säännöt kuin YAMK:n kurssillani: "AI and large language models (LLM): You can ask AI or LLM a question and use the answer as facts for your own answer, written in your own words. AI must be marked as a reference, with details such as prompt (and for advanced users system prompts, temperature, jailbreaks...). LLMs tend to hallucinate, so you should check answers from more reliable sources. It's not allowed to generate text with AI or similar technologies. For example, it's not allowed to generate essay answers or summaries with AI, LLM or similar technologies."

h0

h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

h8