Tunkeutumistestaus
Penetration Testing course - 2024 late autumn

Learn to hack computers to protect your own. In the course, you will break into target computers.

Excellent feedback, reached 5.0 out of 5. Full five stars. Update: And latest instance just got 4.9/5 feedback, with 100% NPS.

Enroll 2024-05-15 w20 Wednesday at 08:00 in MyNet / Peppi.

Looking for the earlier Spring 2024 Tunkeutumistestaus?

Course name and codeTunkeutumistestaus ici001as3a-3003
Timing2024 period 2 late autumn, w43-w50.
Credits5 cr
ClassesFriday 08:15 - 13:45, Pasila pa5001, bring your laptop
Max students30
LanguageFinnish (+reading material in English)
RemoteNo, fully contact in Pasila classroom
Feedback5.0 / 5 Excellent feedback* Five star experience
ServicesMoodle: Tunkeutumistestaus, Laksu. Voluntary extra: Tero's list.
First class

* Best instance 5.0/5, every student gave feedback and every feedback was 5. Lowest 4.5/5 excellent, typical 4.9/5 excellent. Use of penetration testing techniques requires legal and ethical considerations. To safely use these tools, tactics and procedures, you might need to obtain contracts and permissions; and posses adequate technical skills. Check your local laws.

Teaching is in Finnish, so the rest of this page will be in Finnish.

Tunkeutumistestaus on eettisen hakkeroinnin kurssi. Opit, miten murtaudutaan tietokoneille, jotta voisit suojata omat ja toimeksiantajan järjestelmät. Nämä tekniikat, ohjelmat ja taktiikat ovat luvallisia vain tietyissä tilanteissa. Usein pitää hankkia lupia ja tehdä sopimuksia. Lisäksi näiden tekniikoiden turvalliseen käyttöön tarvitaan teknistä taitoa. Perehdy itse paikallisiin lakeihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee tunkeutumistestauksen prosessin pääpiirteissään
  • Tietää, että tunkeutumistestaukselle on lailliset ja eettiset rajat
  • Osaa kartoittaa kohdejärjestelmän haavoittuvuuksia
  • Osaa hyödyntää valmiita hyökkäyksiä (exploit) ja liittää niihin hyötykuorman käyttäen kurssille valittua työkalua
  • Osaa soveltaa tavallisimpia hyökkäyksiä weppisovelluksia vastaan, kun kohdeohjelmistot ovat helppoja ja haavoittuvia.
  • Osaa hankkia tunkeutumistestauksessa tarvittavia ohjelmistoja

Kurssilta ei saa mukaansa ilmaista pakettia nollapäivähaavoittuvuuksia, eikä kurssi anna mitään erityisoikeuksia eikä ammattinimikkeitä.

Aikataulu

Perjantaisin 08:15 - 13:45 Pasila pa5001. Aloitamme 08:15, vaikka joku vierailija tulisikin mukaan myöhemmin.

PäiväAihe
2024-10-25 w43Tunkeutumisen yleiskuva. Järjestäytyminen. Kybertappoketju.
2024-11-01 w44Aktiivinen tiedustelu. Porttiskannaus ja oheistekniikat. Valvonta snifferillä.
2024-11-08 w45Valmiiden hyökkäysten käyttö. Etähallinta. Reverse shell ja bind shell. Virtuaalisen laboratorion rakentaminen.
2024-11-15 w46Salasanojen murtaminen. Hashcat. Jumbo John. Käyttäjien salasanat. Tiedostojen salasanat. Sanakirjahyökkäys.
2024-11-22 w47Weppipalveluihin murtautuminen. IDOR, path traversal, SSRF. Välimiesproxyt, ZAP tai mitmproxy. Harjoitusympäristöt weppiin.
2024-11-29 w48Weppipalveluihin murtautuminen. SQLi. Keksit. CSRF. Oman TLS salatun liikenteen purkaminen.
2024-12-06 w49(Itsenäisyyspäivä, ei oppitunteja)
2024-12-13 w50Lipunryöstö, arvioitava laboratorioharjoitus.

Tämä on edistynyt kurssi, joten tuntien aiheisiin voi tulla muutoksia kurssin edetessä.

Kertausmateriaalia

Tämä materiaali on vapaaehtoista, jos osaat ne jo. Lähteet ovat esimerkkejä, voit osata/opetella nuo asiat mistä vain haluat.

Luettavaa ja linkkejä

€ Maksulliset aineistot saattavat näkyä ilmaiseksi Haaga-Helian tunnuksilla kirjaston kautta. Haaga-Helialla on käyttöoikeus O'Reilly Learning -kirjoihin (ent. Safari).

Työkaluja kurssille

L2 weppihyökkäyksiä - tukee läksyä h2

Yleiskuva, harjoitusmaaleja, web

Aktiivinen tiedustelu. HackTheBox.

Passwords, Learning to Learn tools

Web Fuzzing, Second to Last Words

Metasploit

Läksyt

Palauta linkki Laksuun 24 h ennen seuraavaa lukujärjestykseen merkittyä kurssivarausta. Tehtävät ovat pakollinen ja tärkeä osa kurssia.

Läksyt ovat virallisia vasta, kun ne on vahvistettu (yleensä oppitunnin päätteeksi). Tämä on edistynyt kurssi, joten ohjelmaan tulee yleensä muutoksia kurssin aikana. Osa tehtävistä edellyttää huolellisuuden lisäksi tietoja ja taitoja työkalujen käytöstä, jottei synny vahinkoja - tee vasta, kun tiedät oikeat työtavat.

Läksyt käydään läpi seuraavalla tapaamiskerralla, ratkotaan yhdessä ongelmia ja annetaan suullista palautetta. Arvosana kotitehtäväpaketista tulee vasta kurssin lopuksi, mutta tehtävät tulee silti palauttaa aina vuorokautta ennen seuraavia tunteja. Julkaiseminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Jos et jostain syystä uskalla tai muuten halua julkaista, voit laittaa työn weppisivulle salasanan taakse (kaikille kotitehtäville sama salasana) ja jakaa tämän salasanan kurssilaisten kanssa. Jos tuntien yhteydessä järjestetään testejä läksyjen aiheista, niiden pisteet sisältyvät arvostelun kohtaan läksyt.

Läksyt pitää tehdä tietokoneella kokeilemalla ja raportoida tapahtumien kulku, ellei kyseisessä alakohdassa erikseen muuta lue. Raportti tulee kirjoittaa samalla, kun työskentelee.

Kaikki käytetyt lähteet tulee merkitä raporttiin: kurssin tehtäväsivu, kurssikavereiden raportit, man-sivut, kirjat. Mikäli tekoälyltä kysyy neuvoa, se on merkittävä lähteeksi. Tekoälyt hallusinoivat, tiedot on suositeltavaa tarkistaa. Tiivistelmiä tai esseitä ei saa generoida tekoälyllä eikä muilla vastaavilla tekniikoilla, vaan ne on kirjoitettava itse.

Tehtäviä saa aloittaa vasta, kun on hyväksynyt kurssin säännöt.

h0

h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

h8