Linux perusteet ja Debian Linux 3.0 Woody
Linux perusteet ja Debian Linux 3.0 Woody

Copyright (c) 2003 Tero Karvinen
tero.karvinen atta iki.fi

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version
1.2 or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and no
Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section
entitled “GNU Free Documentation License”.


Contents

 • Asennus

 • Komentokehote eli shell

 • Standardit

 • X-ikkunointi ja Gnome

 • Ohjelmointi

 • Palvelut

 • Sähköposti

 • Bibliography


  Kirjallisuus

  1. Aoki, Osamaku et al. 1996-2002: Debian Reference. 192 s.
  2. Tämä sivu ja linkitetty materiaali soveltuvalta syvyydeltä.

  Älkää murhatko puita! Suuri osa dokumenteista on täynnä hyperlinkkejä,
  joten ainakin tietokoneita enemmän käyttäneet päätyvät kuitenkin lopulta
  lukemaan ne ruudulta.


  Asennus


  Levityspaketin valitseminen

  Redhat Mandrake Suse Debian Slackware


  Debian 3.0 Woody

  Tätä kirjoittaessa uusin vakaa versio Debian GNU/Linuxista on Debian
  3.0 Woody. Asennuksen yhteydessä kannattaa käyttää Debianin virallista
  asennusopasta[1]. Jos et tiedä vastausta johonkin asennusohjelman
  kysymykseen, kannattaa vastata asennusohjelman tarjoama oletusvaihtoehto.


  Ennen asennusta


  Tiedot koneesta

  • Laitteet ja ajurit. Jos koneessa on käyttöjärjestelmä, katso siitä.
   Linuxissa /etc, modprobe -c. Windowsissa My Computer : Properties
   : Device Manager. Erityisesti kannattaa katsoa näytönohjaimen merkki
   ja muisti (esim. Matrox G400 32 M), verkkokortin merkki (esim. 3com
   3c59x).
  • Internet. Kiinteässä lähiverkossa ip-numerot, gateway… Linuxissa
   /sbin/ifconfig, cat /etc/resolv.conf, /sbin/route. Windowsissa ipconfig
   /all tai winipconfig. Katso, onko ip-numero kiinteä vai DHCP.


  Asennettavat ohjelmat

  • Linuxin asennus-cd. Jos asennuksen jälkeen on mahdollisuus käyttää
   verkkoa, riittää nonUS-binary-1. (Jos verkkoa ei ole, myös binary-2
   ja binary-3)
  • Jos asennat Windowsin, Windowsin asennus-cd ja sarjanumero. Sopivin
   versio on Windows 2000.


  Levyn partitiointi

  Jos asennat useita käyttöjärjestelmiä, asenna Linux viimeisenä. Suositeltu
  partitiointi Windows & Linux dual-boot:

  Windows fat32 2 GB
  Linux / ext2 2+ GB
  Linux swap swap RAM

  Windows-osion voit tehdä myös Windows-asennusohjelmalla, jätä vain
  osioimatonta tilaa levylle Linuxia varten. Linuxissa on erinomainen
  tuki FAT ja FAT32 tiedostojärjestelmille, mutta NTFS se osaa vain
  lukea. Windows ei ymmärrä mitään Linux-formaatteja.

  Linux-asennuksessa tee ensin swap, joka on yhtä suuri kuin koneesi
  RAM, esimerkiksi 256 MB. Tee sitten kaiken lopun tilan vievä Linux
  ext2 osio.


  Ydin

  Asennusohjelman mukana tulee kernel eli ydin 2.2. Uusin vakaa versio
  2.4 mahdollistaa esimerkiksi iptables-tulimuurin ja DVD-elokuvien
  katselun. Ydintä ei välttämättä tarvitse itse kääntää, vaan voi hakea
  omalle prosessorille tarkoitetun kuvan.


  Ennen ytimen asennusta

  • Verkon pitää toimia. Helian erikoisuutena välimuistipalvelinta on
   pakko käyttää lisäämällä /etc/profile -tiedostoon rivi
  export http_proxy=”http://www-cache.helia.fi:8000”
  • Asennusohjelman pitää tietää, mistä paketteja voi hakea. Verkon ääressä
   oltaessa lisätään käytössä oleviin ohjelmiin paikka, josta ytimen
   voi hakea. apt-setup, ftp, non-free: no, non-us yes, finland, ftp.fi.debian.org,
   add another: no


  Ytimen päivitys

  apt-get install kernel-image-2.4.18-686

  nano /etc/lilo.conf 

  Seuraa apt-getin antamaa ohjetta: vmlinuz: initrd=initrd.img

  lilo

  reboot

  modconf

  Asenna tarvittavat ajurit, ainakin verkkokortin ajuri. Esimerkiksi:
  kernel/drivers/net, 3c59x, no options.

  Käynnistä verkko uudelleen

  ifdown eth0

  ifup eth0

  Testaa

  ping www.hut.fi


  Parempi tapa asentaa ajurit eli modulit

  Tarvittavat modulit voi asentaa myös automaattisesti. Olen kokeillut
  tätä vasta alustavasti

  # apt-get install discover

  # discover

   Starting discover… 

   Found hardware 3c59x ide-sci [..] 

   Loading 3c59x

   [..]


  iptables-tulimuuri

  Aluksi tulimuuri päästää kaiken läpi. Lisätään perussäännöt työaseman
  tulimuurille

  # iptables -P FORWARD DROP

  # iptables -P INPUT DROP

  # iptables -A INPUT -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

  # iptables-save > /etc/iptables

  Tehdään skripti (shell script), joka käynnistää tulimuurin

  # vi /etc/init.d/firewall.sh

  Ja kirjoitetaan tällainen skripti, joka siis ajaa komennon iptables-restore,
  aivan kuten kirjoittaisit sen komentoriville

  #!/bin/sh

  /sbin/iptables-restore /etc/iptables

  Linkitetään tulimuurin käynnistysskripti kansiosta rcS.d, jolloin
  se ajetaan automaattisesti koneen käynnistyessä. Koska kansiossa rcS.d
  olevat ohjelmat ajetaan aakkosjärjestyksessä, aloitetaan nimi S39,
  niin että tulimuuri käynnistyy ennen verkkoa S40network

  # ln -s /etc/init.d/firewall.sh /etc/rcS.d/S40firewall 

  Tulimuurista tulee testata

  1. Paketteja oikeasti suodatetaan, eli etteivät portit ole auki. grc.com
   shieldsUp tai eri koneelta telnet myhost 80, nmap.
  2. Tulimuuri tulee päälle uudelleenkäynnistyksessä itsestään
  3. Halutut ohjelmat saavat yhteyden verkkoon: weppiselain, sähköposti
   (lähetys ja vastaanotto), palvelimet

  Jos muuri selviytyi testistä, tulimuurisi on valmis.

  Packet Filtering Howto[5] on erinomainen esitys iptablesista.
  Debianissa se löytyy kansiosta /usr/share/doc/iptables/.


  Tulimuurin virittelyä

  Seuraavaksi tulimuuriin tutustumista, joka ei ole välttämätöntä jokaisen
  asennuksen yhteydessä. Katsotaan valmista tulimuuria

  # iptables -L

  Sääntöjä tulkitaan ylhäältä alas, viimeisenä sääntönä on DROP eli
  hylkää ilman vastausta, jos mikään muu sääntö ei tärpännyt.

  Pidetään lokia kielletyistä yhteydenotoista

  Koska viimenen sääntö kirjoittaa lokiin /var/log/messages kaikki hylätyt
  paketit, ja loki kirjoitetaan virtuaalikonsoleille 1-6 (alt-ctrl-f1),
  ruudulle tulee paljon turhaa tavaraa. Parasta on lisätä ennen LOG
  riviä sääntö, joka pudottaa tavanomaiset (smb, dhcp, upnp) paketit
  kirjoittamatta lokiin.

  Toinen vaihtoehto on kieltää lokin kirjoittaminen ruudulle

  # dmesg -n 3

  Linux soveltuu erinomaisesti lähiverkon tulimuuriksi. Linux-tulimuurin
  avulla voit myös käyttää montaa tietokonetta yhdellä ip-numerolla.


  Asennuksen jälkeen

  Jotta konetta ei tarvitse enää sammuttaa asennuksen jälkeen, pitää
  koneessa toimia

  • Tulimuuri
  • Ruudunsäästäjä

  Ruudunsäästäjä saisi mieluiten sammuttaa monitorin, eikä vain vaihtaa
  kuvaa mustaksi. Debianin X-ympäristössä oletuksena oleva ruudunsäästäjä
  on toiminut valmiilla asetuksilla minulla juuri näin. Kun tulimuuri
  ja ruudunsäästäjä toimivat, kaiken muun voi asennella myöhemmin. Turvallisuutta
  vaativissa koneissa tarkistussummat (md5sum) ohjelmista pitää laskea
  ennen koneen kytkemistä verkkoon.

  Työasemakäyttöä varten koneessa tulee olla ainakin weppiselain (lynx,
  graafisessa galeon), ssh ja scp, tekstieditori (vi tai nano).


  Käyttäjän lisääminen

  Komento adduser lisää uuden käyttäjän. Samalla uusi käyttäjä saa salasanan
  ja kotihakemiston.

  # adduser kayttaja


  Komentokehote eli shell


  Tiedostojen käsittely

  Tiedostoja käsitellään kaikissa unixeissa komennoilla ls, cp -r, rm
  -rf

  Alla dollarin merkki $ tarkoittaa normaalin käyttäjän (siis ei root)
  komentokehotetta, johon käskyt kirjoitetaan.


  ls listaa tiedostot

  $ ls 

  README.Debian changelog.Debian.gz changelog.gz copyright html

  $ ls -l 

  total 24 

  -rw-r-r- 1 root root 1909 Apr 14 00:50 README.Debian 

  -rw-r-r- 1 root root 3977 Apr 14 18:01 changelog.Debian.gz 

  -rw-r-r- 1 root root 5498 Apr 14 00:50 changelog.gz 

  -rw-r-r- 1 root root 1234 Apr 14 17:35 copyright drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 8 01:07 html

  $ ls -a 

  . .. .hiddenfile README.Debian changelog.Debian.gz changelog.gz copyright html


  cp -r kopioi, mv siirrä


  Putket


  Tuloste toisen komennon syötteeksi

  $ cd /usr/bin/

  $ ls

  Koska hakemistossa on toista tuhatta tiedostoa, silmien edestä vilistävästä
  listasta ei saa mitään selvää. Mutta

  $ ls |more

  411toppm 

  822-date 

  AbiWord 

  […]

  MakeTeXPK 

  X11 

  -More-

  Nyt ls tulostama tuhatrivinen lista on annettu syötteeksi komennolle
  more. More pysähtyy ruudullisen jälkeen odottamaan, jolloin listaus
  on helppo lukea. Tämä taitaa olla yksi käytetyimpiä putkituksia. Putki-
  eli pipe-merkin saa komennolla AltGr-, joista AltGr
  on välilyönnin oikealla puolella oleva näppäin ja on
  vasemman shiftin vieressä.


  Prosessinhallinta

  ps, ps -waux, top, kill 1234, killall mozilla, ctrl-z, ctrl-c, bg, fg


  Teksti

  cat, more, less, grep


  Apua

  apropos, komento –help, man, info, /usr/share/doc, linuxdoc.org,
  kotisivu, google.com, groups.google.com


  Tärkeimmät ohjelmat


  Tekstieditorit

  vi, nano, pico, emacs

  Esimerkeissä editoidaan tiedostoja milloin milläkin editorilla. On
  tietysti vain itsestäsi kiinni, haluatko

  # vi foo.txt

  vai

  # nano foo.txt

  Jokainen tekstieditori tekee joka tapauksessa samanlaisen tekstitiedoston.


  Helpoimmat editorit nano ja pico

  nano on vapaa, pico ainoastaan ilmainen.

  ctrl-X tallentaa ja poistuu.


  Ohjelmoijan koodia värittävä editori vim (vi)

  • Kirjoittamaan pääsee komennolla i.
  • Tallenna komennolla esc :wq
  • Poistu tallentamatta esc :q!

  Vintuitive on valmis asetustiedosto vimille.

  # apt-get install vim

  $ wget http://iki.fi/karvinen/vintuitive/vimrc

  $ mv vimrc .vimrc

  Hyvänä puolena vimissä on tehokkuus erityisesti ohjelmoinnissa ja
  vähäinen muistin kulutus. Huonona puolena vim on hidas opetella.


  Mammuttimainen emacs

  “Hyvä käyttöjärjestelmä, josta tosin puuttuu tekstieditori.”

  Sisältää kaiken mahdollisen sähköpostin luvusta ohjelmoitavuuteen.
  Vie paljon muistia (tekstieditoriksi). Vanha ja testattu.


  Etäkäyttö ssh

  ssh, ssh-keygen, tunnelit, X-tunneli, älä käytä telnet tai rsh

  vnc


  Sähköposti

  mutt, pine, agrep, grepm, spamassasin, procmail


  Verkon hallinta

  ping, fping, traceroute, dig www.helia.fi all, tethereal, ngrep


  Tiedostonhallinta

  mc, mc -a


  Standardit


  Linuxin määrittelevät standardit

  Kaikki linuxit muistuttavat toisiaan. POSIX. LSB. FHS.

  Linuxin tiedostojärjestelmän määrittelee (samoin kuin muissa unixeissa)
  Filesystem Hierarchy Standard[7].


  Tallennusmuodot

  Tiedostot kannattaa pyrkiä tallentamaan avoimissa standardeissa

  • Tiedostot aukeavat kaikissa järjestelmissä (epoc, palm, linux, windows,
   mac)
  • Tulevaisuudessa tiedostot saa auki, vaikka kaikkia vanhoja ohjelmaversioita
   ei ole saatavilla
  • Säästetään rojaltimaksut (oikeuden haltijat voivat muutella ehtoja)
  • Voidaan levittää kaikkiin maihin
  • Ei lukkiuduta yhteen yritykseen
  • Suljettujen tiedostomuotojen rajoitusten kiertäminen heikentää laatua
   ja hidastaa sovellusten kehittämistä (esimerkiksi mp3-pakkaajat, Fraunhover
   patentti, Unisysin ja IBM:n gif-patentit, pakkaamattomat gif:it)


  Suositellut tallenustavat


  JPG – Valokuvat

  JPG on häviöllinen pakkaus, joka soveltuu valokuvalle.


  PNG – Tasaväriset bittikarttakuvat, muokattavien valokuvien välivaiheet

  PNG on häviötön pakkaus kuville. PNG-kuvat aukeavat uusissa weppiselaimissa.
  Valokuvissa PNG-muotoa kannattaa käyttää vain muokattavien kuvien
  välivaiheisiin, sillä se vie paljon enemmän tilaa kuin JPG. Toisin
  kuin TIFF, PNG on yksiselitteisesti määritelty.

  PNG korvaa vähitellen GIF-muodon www-sivuilla. GIF on erinomainen
  esimerkki ohjelmistopatenttien huvittavuudesta, sillä sitä koskee
  kaksi päällekkäistä patenttia, IBM:n ja Unisysin. PNG on myös tehokkaampi
  tallennusmuoto kuin GIF.


  OGG – Musiikki

  Ogg on häviöllinen pakkaus musiikille. Sitä tukevia ilmaisia soittimia
  on lähes kaikille alustoille: Linuxille (ogg123, xmms), Windowsille
  (WinAmp) ja Macintoshille.

  OGG on paljon suositumman MP3:n kilpailija. Koska mikään yleisesti
  saatavilla oleva MP3-pakkaaja ei todellisuudessa pakkaa Fraunhoverin
  kehittämällä MP3-tekniikalla, MP3:n teoreettiseen maksimiin laadussa
  ei koskaan päästä. Saman kokoisena tiedostona OGG soi paremmin kuin
  MP3.


  XHTML – Hyperteksti

  World Wide Web Consortiumin suosittelema, nykyinen versio HTML-kielestä.


  Muista formaateista

  Salaamaton PDF on hyvä formaatti. PDF on salattu, jos esimerkiksi
  Adoben tuotteissa valitsee “Kiellä tulostus”-vaihtoehdon. PDF-salaus
  on erittäin helppo murtaa. Salatut PDF:t aukeavat esimerkiksi komennolla
  xpdf. Salaamattomia pdf-tiedostoja voi tallentaa useimmista Linux-ohjelmista.


  X-ikkunointi ja Gnome


  Asennus

  tasksel, dpkg-reconfigure xserver-xfree86. Älä käytä xfree86config,
  xf86cfg


  Tärkeimmät ohjelmat

  Mukana abiword, gnumeric, gnome-terminal, mozilla -edit, galeon, gmc,
  xmms, gimp

  Harvemmin käytettyjä ethereal gnomecc lyx

  Lisäksi mplayer, mencoder


  Ohjelmointi


  Skriptit

  sh bash perl php


  c ja c++

  less README

  ./configure && make && make install

  hello.cc


  Java


  Lähdekoodia valmiina

  sourceforge.net freshmeat.net


  Palvelut


  WWW-palvelin Apache

  Asenna ja käynnistä www-palvelin

  # apt-get install apache

  Osoitteessa localhost on nyt testisivu, jonka näet selaimella mozilla,
  galeon tai tekstitilasta lynx.

  $ lynx -dump localhost

  Welcome to Your New Home in Cyberspace! 

  __________________________________________

  This is a placeholder page installed by the [1]Debian release of the [2]Apache Web server package […]

  Poistetaan testisivu, jotta palvelin ei ala kiinnostaa murtatujia.

  # hostname > /var/www/html/index.html

  Tulimuuri estää vielä sivun näkymisen oman koneen ulkopuolelle. Katsotaan
  tulimuurin asetukset

  # iptables -L

  Chain INPUT (policy DROP) 

  target prot opt source destination 

  ACCEPT all – anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED 

  ACCEPT all – localhost localhost DROP tcp – anywhere anywhere tcp 

  LOG all – anywhere anywhere LOG level warning 

  DROP all – anywhere anywhere 

  Tehdään tulimuuriin reikä http-porttiin tcp
  80.

  # iptables -I INPUT 1 -p tcp –destination-port 80 -j ACCEPT

  Ja salattuja yhteyksiä varten https-porttiin

  # iptables -I INPUT 1 -p tcp –destination-port 443 -j ACCEPT

  Ja tallennetaan uusi tulimuuri

  # iptables-save > /etc/iptables

  Nyt www-palvelimelle pääsee myös viereiseltä työasemalta, tai vaikka
  toiselta puolen maapalloa.

  Kaikkien palvelinten asentamisessa on yleensä samat vaiheet kuin tässä:
  paketin asennus, asetukset ja reikä tulimuuriin.


  Ongelma ja ratkaisu: Kansiot toimimaan ilman kauttaviivaa / perässä

  # mkdir /var/www/stuff

  # touch /var/www/stuff/foobar

  http://localhost/stuff/ toimii, mutta ilman viimeistä kauttaviivaa
  http://localhost/stuff ei toimi, selain jää vain odottamaan. Ilman
  kauttaviivaa (…/stuff) palauttaa “Moved permanently” ilmoituksen,
  joka osoittaa koneeseen nimellä (esimerkiksi munsite.com) eikä localhost.
  Reikä tulimuuriin7.1 (ks yllä) ja oikea nimi koneelle
  (hostname) saavat tällaiset linkit toimimaan. Verkoissa, joissa nimipalvelu
  ei toimi (reverse-nimet puuttuvat) www-palvelimen säätöihin joutuu
  tekemään virityksiä.

  Tarvittaessa palvelimen antaman vastauksen saa ruudulle

  # apt-get install netcat

  $ echo “GET http://localhost/stuff” | nc localhost 80

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//IETF//DTD HTML 2.0//EN”> 

  <HTML><HEAD>


  SSL

  # apt-get install libapache-mod-ssl

  Ja noudattaen ohjetta

  # zless /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz

  Muokattiin

  # vi /etc/apache/httpd.conf


  Tiedostojen sijainti ja www-sivujen näkyminen

  Tavallisesti www-sivuja on hakemistoissa

  hakemisto näkyy webissä
  /var/www/ http://localhost/, https://localhost
  /home/USER/public_html http://USER/public_html

  Sivuja kannattaa tehdä lähinnä käyttäjien kotihakemistoihin, sillä
  normaalit käyttäjät eivät saa kirjoittaa hakemistoon /var/www/. Matomerkin
  (tilde ) saa pois osoitteesta tekemällä symbolisen
  linkin käyttäjän kotihakemistoon.

  # ln -s /home/user/public_html /var/www/user

  # chmod og-rw+x /var/www/user

  Nyt käyttäjän user kotihakemisto näkyy webissä osoitteessa http://localhost/user/


  Webissä julkaistavien tiedostojen oikeudet

  Webbiin julkaistavien kansioiden oikeuksien tulee olla drwx-x-x,
  eli käyttäjä (eli kansion omistaja eli u) saa tehdä kansiolle mitä
  haluaa, muut ja ryhmä (og) vain käyttää sen alla olevia tiedostoja
  (x). Kansioissa lukuoikeus (r) tarkoittaa, että kansion tiedostolistausta
  saa katsella, eikä webissä yleensä haluta tätä. Tiedostoihin tulee
  olla lukuoikeus.

  $ ls -ld $HOME $HOME/public_html $HOME/public_html/* 

  drwxr-xr-x 39 user user 4096 Sep 16 09:50 /home/user 

  drwx-x-x 2 user user 4096 Sep 15 19:11 /home/user/public_html 

  -rw-r-r- 1 user user 12 Sep 15 19:11 /home/user/public_html/index.html

  Tarvittaessa oikeudet voi asettaa

  chmod og-wx+r index.html 

  chmod og-rw+x $HOME/public_html


  Sivujen editointi

  Sivujen graafiseen WYSIWYG editointii sopii mozilla tai netscape

  mozilla -edit &

  HTML-koodin editoimiseen tekstitilassa sopii vim, joka värittää syntaksia
  ja tunnistaa myös palvelinpuolen koodit, esimerkiksi php:n.

  vim index.html

  Tarvittavat standardit saa World Wide Web Consortiumin kotisivulta.
  Valmiit sivut voi tarkistaa osoitteessa validator.w3.org.


  Dynaamiset PHP sivut

  # apt-get install php4

  Ja noudattaen ohjetta

  $ zless /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz

  Muokattiin

  # vi /etc/apache/httpd.conf

  Poistettiin kaksi kommenttimerkkiä ja lisättiin index.php:

  LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so

  DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi index.php

  AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php-source .phps

  Ladataan asetukset

  # /etc/init.d/apache reload

  Ja testaus

  # vi /var/www/foo.php

  Kirjoitetaan yhden rivin testisivu

  <? phpinfo(); ?>

  Surffaamalla sivulle localhost/foo.php näkyy pitkä sivu, jossa taulukossa
  luetellaan iso määrä tietoa php:stä. Lisää php-tietoa löytyy php:n
  kotisivulta www.php.net.


  Kehitettävää

  Weppipalvelimena Apache-modSSL-php4-mySQL on aika ilmeinen vaihtoehto.
  Onko todella tarpeen näpytellä kymmenen minuttia asetuksia käsin saadakseen
  tämän toimimaan? Yksi vaihtoehto nopeampaan asetukseen olisi paketoida
  httpd.conf pakettiin, joka vaatii (requires) paketit (apache, mod-ssl…).


  Samba – Windows-yhteensopiva tiedostojako

  Samba tarkoittaa Windows-yhteensopivaa tiedostojen ja tulostimien
  jakamista ja käyttämistä Linuxista.


  Windows-tiedostojakojen käyttö Linuxista – smbclient

  Asennetaan Samba-asiakasohjelmat

  # apt-get install smbclient smbfs

  Tehdään tarvittavat muutokset tulimuuriin, muuta 10.0.0.1/25 omaa
  verkkoa vastaavaksi ip-numero/netmask. Huomaa, että tämä sääntö on
  aika vapaamielinen, siksi portteja ei avata koko verkolle.

  # iptables -I INPUT 1 -p udp –sport 137:139 –source 10.0.0.1/25 –dport 1025:65535

  # iptables-save > /etc/iptables

  Listataan verkossa näkyvät Windows-tiedostojaot

  $ nmblookup -T *

  $ nmblookup -T “*” 

  querying * on 123.123.123.255 

  x1.domain.com, 123.123.123.1 *<00> 

  x33.domain.com, 123.123.123.33 *<00> [..]

  Ja windows-nimen komennolla

  $ nmblookup -A x33.domain.com | grep ‘<20>’

  FOO <20> – B <ACTIVE> 

  Listataan jaetut kansiot ja tulostimet koneelta, jonka windows-nimi
  on foo. Salasanaksi riittää tässä enter (rivinvaihto).

  $ smbclient -L foo 

  added interface ip=10.0.0.1 bcast=194.142.138.127 nmask=255.255.255.128 

  Got a positive name query response from 10.0.0.2 ( 10.0.0.2 ) 

  Password: 

  Sharename Type Comment 

  —– — —- 

  MINDFOOD  Disk 

  KALAA     Disk 

  IPC$      IPC  Remote Inter Process Communication

  Server    Comment 

  —– —-

  Workgroup Master 

  —– —-

  Koneella foo on siis kaksi jakoa, mindfood ja kalaa. Avataan kalaa-kansio,
  nyt salasana pitää tietää. Kansion nimen perässä ei ole kauttaviivaa.

  $ smbclient //foo/kalaa

  added interface ip=10.0.0.1 bcast=194.142.138.127 nmask=255.255.255.128 

  Got a positive name query response from 10.0.0.2 ( 10.0.0.2 ) 

  Password: 

  smb: > ls

  .   D 0   Wed Aug 29 13:08:38 2001 

  ..  D 0   Wed Aug 29 13:08:38 2001 

  bar A 335 Sat Sep  7 10:43:24 2002

  [..]

  smb: > exit

  $

  Muistuttaa tekstipohjaista ftp:tä (help, ls, cd, more, rm, get, put,
  exit).


  mount -t smbfs – Tiedostojakojen liittäminen tiedostojärjestelmään

  Tiedostojaon idea on käyttää toisella koneella olevia tiedostoja aivan
  kuin ne olisivat omalla koneella. Siksi jaettu kansio liitetään tiedostojärjestelmään.

  # mkdir /mnt/foo-kalaa

  # mount -t smbfs //foo/kalaa /mnt/foo-kalaa

  Kansiota voi nyt käyttää kaikista ohjelmista aivan kuin se olisi omalla
  kovalevyllä

  # ls /mnt/foo-kalaa


  Windows-tiedostojaon liittäminen pysyvästi

  Pelkästään mount-komennolla liitetty kansio ei näy enää uudelleenkäynnistyksen
  jälkeen. Käynnistyksessä automaattisesti liitettävät tiedostojärjestelmät
  luetellaan tiedostossa /etc/fstab

  # vi /etc/fstab

  Lisätään rivi

  # <file sys>  <mount point>  <type>  <options>                                       <dump>  <pass> 

  //foo/kalaa  /mnt/foo-kalaa  smbfs   password=sikrit,rw,fmask=0666,dmask=0777,users   0       0

  Nyt koneen foo kansio kalaa on aina käytössä, ja se näkyy linux-koneella
  kansiossa /mnt/foo-kalaa.

  Kaikki käyttäjät voivat lukea ja kirjoittaa jaettuihin hakemistoihin,
  koska oletusoikeudet on asetettu fmask=0666 (-rw-rw-rw-) ja dmask=0777
  (drwxrwxrwx).


  Graafisia ohjelmia

  Jos on tarpeen selailla lähiverkon tiedostojakoja, tähän löytyy paljon
  graafisia ohjelmia, esimerkiksi jags. Webbiliittymän saa smb2www paketilla
  (asennuksen jälkeen /etc/apache/httpd.conf cgi-bin kansion kuvaukseen
  pitää lisätä Options ExecCGI Followsymlinks).

  Hakumoottoreita tiedostojakoihin ovat esimerkiksi Untz ja FemFind.


  Tiedostojen jakaminen Windowseille – samba

  Katso myös Using Samba [4] ja uudistettu versio samasta
  kirjasta[8].


  Sähköposti

  Katso myös kalvot.


  Sylpheed graafisessa tilassa

  Helpoin tapa päästä nopeasti alkuun. Syötä POP tai IMAP -postilaatikot,
  oman internet-palveluntarjoajan SMTP-palvelin ja sähköpostiosoitteesi.

  Sähköpostia voi lähettää komennolla Compose ja lukea komennolla Get
  All.


  Evolution – sähköposti, kalenteri ja osoitteisto

  Evolution on “kaikki paitsi tiskiallas” -tyyppinen sähköpostiohjelma,
  joka muistuttaa Outlookia. Evolutionissa on erittäin nopea vanhojen
  sähköpostiviestien haku.


  Pine tekstitilassa


  Web-sähköposti

  Imp näyttää olevan suosituin webbisähköposti suurilla organisaatioilla.
  Suomessa sitä käyttävät esimerkiksi TKK, HY ja Helia.


  GPG – salattu sähköposti


  Avaimen luominen

  $ gpg

  gpg: /home/lists/.gnupg: directory created

  gpg: you have to start GnuPG again, so it can read the new options

  $ gpg -gen-key

  GPG:n tarjoamat oletusarvot ovat hyvät. Nimen ja sähköpostiosoitteen
  paikalle omat tiedot. Kommenttiin ja salasanaan (pass phrase) riittää
  vastaukseksi rivinvaihto.

  What kind of key: (1) DSA and ElGamal (default)

  Keysize: default keysize is 1024 bits

  How long the key should be valid: 0 = key does not expire

  Key does not expire at all – Is this correct (y/n)? y

  Real name: Etunimi Sukunimi

  Email address: oma.email@osoite.fi

  Comment:

  Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o

  Enter passphrase: 

  Repeat passphrase:

  public and secret key created and signed.

  Voit helposti todeta, että avainten luonti onnistui

  $ gpg -list-keys 

  gpg: Warning: using insecure memory! /home/lists/.gnupg/pubring.gpg 

  ————— 

  pub 1024D/BEA1E9F0 2002-09-29 Maija Maitoparta <maito@example.com> 

  sub 1024g/59CA61A8 2002-09-29

  Julkinen avaimesi on siis se osa avainparista, jonka jaat kaikille,
  julkaiset internetissä ja avainpalvelimissa. Sillä voi ainoastaan
  salata viestejä, mutta ei avata. Julkisen avaimen saat tulostettua

  $ gpg -armor -export oma.email@osoite.fi

  gpg: Warning: using insecure memory! 

  —BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK— 

  Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux) 

  Comment: For info see http://www.gnupg.org

  mQGiBD2W0cQRBACYkGYMtDH/p6L7+4COGjo8p0ZK4WA3ZA5XCt/LCM4fkuz7LPz+ K9hea2J5oXr7MvHuL6W9dCBU0fhnP9fvZPjb7Md+7yYUVqXNAVukgfvQ6xfc1Ccu ltFNIL1VVu3vM0ozPU4dKmaiv7Hy1Q/yFOl5NE6YWV+G373T/WNJVP9euwCg3kQx RqhehbIfxDMMxKukjF+5hAcD/1iTDb7YdyzWbkpu983HVmrLILZj6lHpAutphTxR EyFUprbexBlLyMme63Z1f3OfVPHjv5x/bByLp4Uino4P9LxO5yRAL1XLdOWXgjzf oacfAErrxY2PXrL28PXStEt/xa807UDtU0Joy4hZsaCOCo76YB52pHGJK8XeA5ao OND+A/92CRf1h8/EJ1SjhaxgPu5FC5nl1vf5p30RVzTRYxsfzoPGHVZZw0oNim6O LPsUCFqSCqspPz/j9PlNzQfelrkT+A8TEaCdwjgpXb9SAQLrJ/rZKn9a6idXV/Mz GM4fGHSLX1DoFNNKg1GCscIV40Fn6d5syrL3J3FaJCDerTkqebRITGlzdGFuIEtl csOkw6Rqw6QgKFRlc3Qga2V5IC0gZG8gbm90IHNlbmQgbWUgc2VjcmV0cykgPGxp c3RzQHdhYXNpcy5uZXQ+iFcEExECABcFAj2W0cQFCwcKAwQDFQMCAxYCAQIXgAAK CRBoAHP6vqHp8HHzAKCjF9vM9fvQFq7AAlhh17O2svcE7wCgq+4K1bEh5G10GaAE l2f7x3f8yTm5AQ0EPZbRyRAEAKNu44uBuZzUkpZN14jzsod/UIDKH/T1glz0hwG/ DMxy2FX7LuTMqV0OfRIsXqUv5XaXRc2mVzBZklZ9dmtGwR+yQ1+83ybcGal/WgEi Iv1fj4pZXeupeQYYaM8l5j3dLIH+YyBmukT5NYg8DzNuLl6Velu1zXZS2vCO9Po3 JNRXAAMFA/4jwweaQ5nVlhgH3XQVFmVRcZwb+UpQBTSEA+oVLeyt5u+4n8TfRCKT +yGxuOlEYgZdaR1zYzruCHHpag28SdWUB9X+0/7kyARfMxIoVIlUXXVDC5mrTi+t Q5HE2JntmHDASZcS4u4p6+qGZIp+b2WV+SFEk62l96pTJWcn7m7CO4hGBBgRAgAG BQI9ltHJAAoJEGgAc/q+oenwEl4AnR3v76vRMzj4CXgPhVurTlizSdkkAJ4jRdbF XVGGnWTabE5POOu5VyFJhg== =gn/1 

  —END PGP PUBLIC KEY BLOCK—

  Haluat tietysti jakaa avaimen muille, jotta kaikki voivat lähettää
  sinulle salattua sähköpostia. Voit joko kopioida ja sijoittaa julkisen
  avaimen sähköpostiviestiin tai kotisivullesi, tai voit kirjoittaa
  sen tiedostoon

  $ gpg -armor -export lists@waasis.net > OmaNimi.pub

  Nyt tiedosto OmaNimi.pub on helppo kopioida weppipalvelimelle tai
  laittaa sähköpostin liitteeksi.


  Avaimen lisääminen

  Jotta voisit lähettää jollekin salatun viestin, sinun pitää tietää
  vastaanottajan julkinen avain. Saat sen esimerkiksi sähköpostilla
  pyytämällä, kotisivulta tai avainpalvelimelta (keyserver). Käyttöä
  varten avain liitetään avainrenkaaseen komennolla

  $ gpg -import

  Ohjelma jää odottelemaan avainta. Kopioidaan ja sijoitetaan saatu
  avain

  [listsGPG.pub TEXT/PLAIN (2197 bytes)] 

  —BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK— 

  Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux) 

  Comment: For info see http://www.gnupg.org

  mQGiBD2W0cQRBACYkGYMtDH/p6L7+4COGjo8p0ZK4WA3ZA5XCt/LCM4fkuz7LPz+ K9hea2J5oXr7MvHuL6W9dCBU0fhnP9fvZPjb7Md+7yYUVqXNAVukgfvQ6xfc1Ccu ltFNIL1VVu3vM0ozPU4dKmaiv7Hy1Q/yFOl5NE6YWV+G373T/WNJVP9euwCg3kQx RqhehbIfxDMMxKukjF+5hAcD/1iTDb7YdyzWbkpu983HVmrLILZj6lHpAutphTxR EyFUprbexBlLyMme63Z1f3OfVPHjv5x/bByLp4Uino4P9LxO5yRAL1XLdOWXgjzf oacfAErrxY2PXrL28PXStEt/xa807UDtU0Joy4hZsaCOCo76YB52pHGJK8XeA5ao OND+A/92CRf1h8/EJ1SjhaxgPu5FC5nl1vf5p30RVzTRYxsfzoPGHVZZw0oNim6O LPsUCFqSCqspPz/j9PlNzQfelrkT+A8TEaCdwjgpXb9SAQLrJ/rZKn9a6idXV/Mz GM4fGHSLX1DoFNNKg1GCscIV40Fn6d5syrL3J3FaJCDerTkqebRITGlzdGFuIEtl csOkw6Rqw6QgKFRlc3Qga2V5IC0gZG8gbm90IHNlbmQgbWUgc2VjcmV0cykgPGxp c3RzQHdhYXNpcy5uZXQ+iFcEExECABcFAj2W0cQFCwcKAwQDFQMCAxYCAQIXgAAK CRBoAHP6vqHp8HHzAKCjF9vM9fvQFq7AAlhh17O2svcE7wCgq+4K1bEh5G10GaAE l2f7x3f8yTm5AQ0EPZbRyRAEAKNu44uBuZzUkpZN14jzsod/UIDKH/T1glz0hwG/ DMxy2FX7LuTMqV0OfRIsXqUv5XaXRc2mVzBZklZ9dmtGwR+yQ1+83ybcGal/WgEi Iv1fj4pZXeupeQYYaM8l5j3dLIH+YyBmukT5NYg8DzNuLl6Velu1zXZS2vCO9Po3 JNRXAAMFA/4jwweaQ5nVlhgH3XQVFmVRcZwb+UpQBTSEA+oVLeyt5u+4n8TfRCKT +yGxuOlEYgZdaR1zYzruCHHpag28SdWUB9X+0/7kyARfMxIoVIlUXXVDC5mrTi+t Q5HE2JntmHDASZcS4u4p6+qGZIp+b2WV+SFEk62l96pTJWcn7m7CO4hGBBgRAgAG BQI9ltHJAAoJEGgAc/q+oenwEl4AnR3v76vRMzj4CXgPhVurTlizSdkkAJ4jRdbF XVGGnWTabE5POOu5VyFJhg== =gn/1 

  —END PGP PUBLIC KEY BLOCK— 

  Käsketään gpg:n lukea avain antamalla tiedoston loppu -merkki ctrl-D.

  gpg: key BEA1E9F0: public key imported 

  gpg: /home/tee/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created 

  gpg: Total number processed: 1 gpg: imported: 1

  Nyt avain on renkaassa. Tämän voi todeta vaikkapa listaamalla avaimet

  $ gpg -list-keys 

  /home/fobar/.gnupg/pubring.gpg 

  ————– 

  pub 1024D/86E7FC12 2002-09-29 Maija Maitoparta <maito@example.com>

  sub 1024g/AB8B03C6 2002-09-29

  pub 1024D/BEA1E9F0 2002-09-29 Erkki Testinen <etesti@secret.fi> 

  sub 1024g/59CA61A8 2002-09-29

  Nyt lisätty Erkki Testisen avain näkyy renkaassa. Merkitään, että
  luotamme Erkin avaimeen

  $ gpg -lsign-key etesti@secret.fi

  Really sign? yes

  Komento -lsign-key eli locally sign tarkoittaa, että olet hyväksynyt
  avaimen käytettäväksi omalla koneellasi, etkä saa varoitusta salatessasi
  Erkille. Vaikka tulostaisit avaimen komennolla -export, hyväksyntäsi
  avaimelle ei välity muille. Näin voit käyttää salakirjoitusta päivittäisessä
  sähköpostissa noudattamatta huipputurvallisuuteen liittyviä toimintatapoja
  avainten luotettavuuden varmistamiseen.


  Salaaminen

  Salataan (encrypt) hieman tekstiä Erkille

  $ gpg -encrypt -armor -recipient etesti@secret.fi

  Tämä on salainen viesti! Kerro mulle jos aukesi.

  Päätetään viestin kirjoitus tiedoston loppumerkillä ctrl-D. Koska
  käytimme parametriä -armor, GPG tulostaa salatun viestin ruudulle
  muodossa, joka on helppo kopioida vaikkapa sähköpostiin

  —BEGIN PGP MESSAGE— 

  Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux) 

  Comment: For info see http://www.gnupg.org

  hQENA5W3tVNZymGoEAP+MFEX1omKQQL3EJjSghgFNA2zQA8okOVHJZxDpXzeM+Nu qJrQY/+V4rhQX6HBKdfMLqMW7kEfUfIQRtToel0qK2Be83zAxpvQwvgpWWeE4n2a eKgdwr3sxsJSQKxtnb5uVyJBGtxfAl8GJ87BRXmG0WsfgSSNbTjYUw6Kil6SnkYD 9jd7kDRCD0hIaMiNTQ7DAzLd+AC+WCD3igEipcLgA+va4MGoyAtA/k5FddA06ShX mXk+4K8qMNCC4hdTTcXqcPfhibMRXEfWdescGMQIPsq1TGist79pRSJ4C4CC7PjK ijh68hWKLpYve8tKQRlyKupHZ6USoMPpghbAzp6GS1nSVAHjtBJWsJfEO2Zt9wQ5 QL3fo9RtvPEcwD3gt/AghbhzqGlNt2UHzpoLPTqSOF9exrEDQrozIFhE/GScjHiB 0Jwy7f+CXoW3hcXOIrUJCAnYdBzBVg== =lSmu 

  —END PGP MESSAGE—

  Tätä kirjainsoppaa emme itsekään saa auki, sillä sen voi avata vain
  Erkki Testilän salaisella avaimella.


  Avaaminen

  Erkki testilä voi avata (decrypt) äsken kirjoittamamme viestin omalla
  salaisella avaimellaan. (alla etesti$ tarkoittaa Erkin komentokehotetta,
  sitä ei siis kirjoiteta osaksi komentoa)

  etesti$ gpg -decrypt viesti.txt

  Erkki sijoittaa (copy-paste) salaisen viestin

  —BEGIN PGP MESSAGE— 

  Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux) Comment: For info see http://www.gnupg.org

  hQENA5W3tVNZymGoEAP+MFEX1omKQQL3EJjSghgFNA2zQA8okOVHJZxDpXzeM+Nu qJrQY/+V4rhQX6HBKdfMLqMW7kEfUfIQRtToel0qK2Be83zAxpvQwvgpWWeE4n2a eKgdwr3sxsJSQKxtnb5uVyJBGtxfAl8GJ87BRXmG0WsfgSSNbTjYUw6Kil6SnkYD 9jd7kDRCD0hIaMiNTQ7DAzLd+AC+WCD3igEipcLgA+va4MGoyAtA/k5FddA06ShX mXk+4K8qMNCC4hdTTcXqcPfhibMRXEfWdescGMQIPsq1TGist79pRSJ4C4CC7PjK ijh68hWKLpYve8tKQRlyKupHZ6USoMPpghbAzp6GS1nSVAHjtBJWsJfEO2Zt9wQ5 QL3fo9RtvPEcwD3gt/AghbhzqGlNt2UHzpoLPTqSOF9exrEDQrozIFhE/GScjHiB 0Jwy7f+CXoW3hcXOIrUJCAnYdBzBVg== =lSmu 

  —END PGP MESSAGE—

  Ja painaa ctrl-D, jolloin gpg tulostaa avatun viestin

  Tämä on salainen viesti! Kerro mulle jos aukesi.

  Näin Erkki sai auki lähettämämme viestin ja ryhtyy kirjoittamaan meille
  poliittisesti arkaluontoista viestiä kampanjasta ohjelmistopatentteja,
  uutta sananvapauslakia ja uutta tekijänoikeuslakia vastaan.


  Salauksen käyttö sähköpostiohjelmassa

  Jotta kaikkien sähköpostien salaaminen onnistuu helposti, pitää salauksen
  olla helppoa. Siksi useimmat Linuxin sähköpostiohjelmat tukevat GPG:tä
  helpolla tavalla.


  Kysymyksiä ja vastauksia


  Mitä tarkoittaa “gpg: Warning: using insecure memory! “?

  Jos koneen RAM-muisti tulee täyteen, osa muistista kirjoitetaan kovalevylle
  virtuaalimuistiin (swap). Koska virtuaalimuisti ei ole salattu, koneellesi
  murtautunut voi saada sieltä salaisen avaimen. Toisaalta koneelle
  murtautunut saa ennen pitkää kaikki tietosi joka tapauksessa. Siispä
  varoituksesta ei tarvitse normaalisti välittää. Katso myös GPG Faq
  “6.1) Why do I get ‘gpg: Warning: using insecure memory!”’.


  Toimiiko GPG Windowsilla?

  Kyllä. Lisäksi Windowsille on kaupallinen tuote PGP. Moniin sähköpostiohjelmiin,
  kuten Eudoraan ja Outlookiin saa PGP-lisäosan (plugin). PGP-lisäosat
  toimivat ilmeisesti myös GPG:n kanssa. Onko kellään kokemuksia GPG:n
  käytöstä PGP-plugineilla?


  Bibliography

  1
  Perens, Rudolph, Grobman, Treacy, Di Carlo 2002: Installing Debian
  GNU/Linux 3.0 For Intel x86 http://www.debian.org/releases/stable/i386/install
  Debianin virallinen asennusopas, kuvailee asennuksen vaiheittain.
  GPL.

  2
  Bodnar 2002: http://www.distrowatch.com/ . Esittelee lähes kaikki
  Linuxin levityspaketit.

  3
  World Wide Web Consortium: http://www.w3.org. Viralliset Web-standardit,
  kuten XHTML.

  4
  Eckstein, Collier-Brown, Kelly 1999: Using Samba. OReillyn kirja Sambasta,
  selkeämpi kuin man-sivut. Open Content Licence. http://www.oreilly.com/catalog/samba/chapter/book/

  5
  Russell 2001: Linux 2.4 Packet Filtering HOWTO. Iptables-tulimuurin
  opas vanhan ipchains-tulimuurin kirjoittajalta. Luku 5 kuvailee erittäin
  yleiskäyttöisen palomuurin. http://www.netfilter.org/documentation/HOWTO//packet-filtering-HOWTO.html

  6
  Karvinen 2002: Vintuitive – vimrc for newbies. http://iki.fi/karvinen/vintuitive/

  7
  Filesystem Hierarchy Standard Group (ed Russell, Quinlan) 2001: Filesystem
  Hierarchy Standard. Millaisia tiedostoja löytyy mistäkin kansiosta
  Unixeissa. http://www.pathname.com/fhs/2.2/

  8
  Samuelsson et al 2001. Using Samba Improved. http://samba.cadcamlab.org/using/work/html/book1.html

  9
  Free Software Foundation 1999: The GNU Privacy Handbook. GPG:n käyttöohje
  ja julkisen avaimen salauksen perusteet. http://www.gnupg.org/gph/en/manual.html

  10
  Winter, Fischer v. Mollard, Baart: Gnu Privacy Guard (GnuPG) Mini
  Howto (English). Keittokirjamainen lyhyt ohje avainten käsittelyyn,
  salaamiseen ja purkamiseen GPG:llä. http://webber.dewinter.com/gnupg_howto/english/GPGMiniHowto.html

  11
  Helsingin Teknillisen Korkeakoulun ATK-keskus 2002: GPG:n käyttö atk-keskuksessa.
  Lyhyt suomenkielinen ohje GPG:n avainten luomisesta ja lisäämisestä
  avainrenkaaseen. http://www.hut.fi/atk/tietoturva/GPG_fin.html

  12
  Scribner 2002: GnuPG Frequently Asked Questions. http://www.gnupg.org/faq.html

  GNU Free Documentation Licence

  GNU Free Documentation License
  Version 1.2, November 2002
  Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
  59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
  Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
  of this license document, but changing it is not allowed.
  0. PREAMBLE
  The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other
  functional and useful document "free" in the sense of freedom: to
  assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with
  or without modifying it, either commercially or noncommercially.
  Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way
  to get credit for their work, while not being considered responsible
  for modifications made by others.
  This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works
  of the document must themselves be free in the same sense. It
  complements the GNU General Public License, which is a copyleft license
  designed for free software.
  We have designed this License in order to use it for manuals for free
  software, because free software needs free documentation: a free
  program should come with manuals providing the same freedoms that the
  software does. But this License is not limited to software manuals; it
  can be used for any textual work, regardless of subject matter or
  whether it is published as a printed book. We recommend this License
  principally for works whose purpose is instruction or reference.
  1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
  This License applies to any manual or other work, in any medium, that
  contains a notice placed by the copyright holder saying it can be
  distributed under the terms of this License. Such a notice grants a
  world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that
  work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers
  to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and
  is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or
  distribute the work in a way requiring permission under copyright law.
  A "Modified Version" of the Document means any work containing the
  Document or a portion of it, either copied verbatim, or with
  modifications and/or translated into another language.
  A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of
  the Document that deals exclusively with the relationship of the
  publishers or authors of the Document to the Document's overall subject
  (or to related matters) and contains nothing that could fall directly
  within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a
  textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any
  mathematics.) The relationship could be a matter of historical
  connection with the subject or with related matters, or of legal,
  commercial, philosophical, ethical or political position regarding
  them.
  The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles
  are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice
  that says that the Document is released under this License. If a
  section does not fit the above definition of Secondary then it is not
  allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero
  Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant
  Sections then there are none.
  The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed,
  as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that
  the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be
  at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.
  A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy,
  represented in a format whose specification is available to the general
  public, that is suitable for revising the document straightforwardly
  with generic text editors or (for images composed of pixels) generic
  paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor,
  and that is suitable for input to text formatters or for automatic
  translation to a variety of formats suitable for input to text
  formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose
  markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage
  subsequent modification by readers is not Transparent. An image format
  is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy
  that is not "Transparent" is called "Opaque".
  Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII
  without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML
  using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,
  PostScript or PDF designed for human modification. Examples of
  transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats
  include proprietary formats that can be read and edited only by
  proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or
  processing tools are not generally available, and the machine-generated
  HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output
  purposes only.
  The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus
  such following pages as are needed to hold, legibly, the material this
  License requires to appear in the title page. For works in formats
  which do not have any title page as such, "Title Page" means the text
  near the most prominent appearance of the work's title, preceding the
  beginning of the body of the text.
  A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose
  title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following
  text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a
  specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements",
  "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title"
  of such a section when you modify the Document means that it remains a
  section "Entitled XYZ" according to this definition.
  The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which
  states that this License applies to the Document. These Warranty
  Disclaimers are considered to be included by reference in this License,
  but only as regards disclaiming warranties: any other implication that
  these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the
  meaning of this License.
  2. VERBATIM COPYING
  You may copy and distribute the Document in any medium, either
  commercially or noncommercially, provided that this License, the
  copyright notices, and the license notice saying this License applies
  to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other
  conditions whatsoever to those of this License. You may not use
  technical measures to obstruct or control the reading or further
  copying of the copies you make or distribute. However, you may accept
  compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough
  number of copies you must also follow the conditions in section 3.
  You may also lend copies, under the same conditions stated above, and
  you may publicly display copies.
  3. COPYING IN QUANTITY
  If you publish printed copies (or copies in media that commonly have
  printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the
  Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the
  copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover
  Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on
  the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you
  as the publisher of these copies. The front cover must present the full
  title with all words of the title equally prominent and visible. You
  may add other material on the covers in addition. Copying with changes
  limited to the covers, as long as they preserve the title of the
  Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim
  copying in other respects.
  If the required texts for either cover are too voluminous to fit
  legibly, you should put the first ones listed (as many as fit
  reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent
  pages.
  If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering
  more than 100, you must either include a machine-readable Transparent
  copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy
  a computer-network location from which the general network-using public
  has access to download using public-standard network protocols a
  complete Transparent copy of the Document, free of added material. If
  you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when
  you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that
  this Transparent copy will remain thus accessible at the stated
  location until at least one year after the last time you distribute an
  Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that
  edition to the public.
  It is requested, but not required, that you contact the authors of the
  Document well before redistributing any large number of copies, to give
  them a chance to provide you with an updated version of the Document.
  4. MODIFICATIONS
  You may copy and distribute a Modified Version of the Document under
  the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the
  Modified Version under precisely this License, with the Modified
  Version filling the role of the Document, thus licensing distribution
  and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of
  it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
    * A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title
  distinct from that of the Document, and from those of previous versions
  (which should, if there were any, be listed in the History section of
  the Document). You may use the same title as a previous version if the
  original publisher of that version gives permission.
    * B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or
  entities responsible for authorship of the modifications in the
  Modified Version, together with at least five of the principal authors
  of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than
  five), unless they release you from this requirement.
    * C. State on the Title page the name of the publisher of the
  Modified Version, as the publisher.
    * D. Preserve all the copyright notices of the Document.
    * E. Add an appropriate copyright notice for your modifications
  adjacent to the other copyright notices.
    * F. Include, immediately after the copyright notices, a license
  notice giving the public permission to use the Modified Version under
  the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
    * G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant
  Sections and required Cover Texts given in the Document's license
  notice.
    * H. Include an unaltered copy of this License.
    * I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title,
  and add to it an item stating at least the title, year, new authors,
  and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If
  there is no section Entitled "History" in the Document, create one
  stating the title, year, authors, and publisher of the Document as
  given on its Title Page, then add an item describing the Modified
  Version as stated in the previous sentence.
    * J. Preserve the network location, if any, given in the Document
  for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise
  the network locations given in the Document for previous versions it
  was based on. These may be placed in the "History" section. You may
  omit a network location for a work that was published at least four
  years before the Document itself, or if the original publisher of the
  version it refers to gives permission.
    * K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications",
  Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the
  substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or
  dedications given therein.
    * L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered
  in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent
  are not considered part of the section titles.
    * M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may
  not be included in the Modified Version.
    * N. Do not retitle any existing section to be Entitled
  "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
    * O. Preserve any Warranty Disclaimers.
  If the Modified Version includes new front-matter sections or
  appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material
  copied from the Document, you may at your option designate some or all
  of these sections as invariant. To do this, add their titles to the
  list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice.
  These titles must be distinct from any other section titles.
  You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains
  nothing but endorsements of your Modified Version by various
  parties--for example, statements of peer review or that the text has
  been approved by an organization as the authoritative definition of a
  standard.
  You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a
  passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list
  of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover
  Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through
  arrangements made by) any one entity. If the Document already includes
  a cover text for the same cover, previously added by you or by
  arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you
  may not add another; but you may replace the old one, on explicit
  permission from the previous publisher that added the old one.
  The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License
  give permission to use their names for publicity for or to assert or
  imply endorsement of any Modified Version.
  5. COMBINING DOCUMENTS
  You may combine the Document with other documents released under this
  License, under the terms defined in section 4 above for modified
  versions, provided that you include in the combination all of the
  Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and
  list them all as Invariant Sections of your combined work in its
  license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
  The combined work need only contain one copy of this License, and
  multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single
  copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but
  different contents, make the title of each such section unique by
  adding at the end of it, in parentheses, the name of the original
  author or publisher of that section if known, or else a unique number.
  Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant
  Sections in the license notice of the combined work.
  In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in
  the various original documents, forming one section Entitled "History";
  likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any
  sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled
  "Endorsements."
  6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
  You may make a collection consisting of the Document and other
  documents released under this License, and replace the individual
  copies of this License in the various documents with a single copy that
  is included in the collection, provided that you follow the rules of
  this License for verbatim copying of each of the documents in all other
  respects.
  You may extract a single document from such a collection, and
  distribute it individually under this License, provided you insert a
  copy of this License into the extracted document, and follow this
  License in all other respects regarding verbatim copying of that
  document.
  7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
  A compilation of the Document or its derivatives with other separate
  and independent documents or works, in or on a volume of a storage or
  distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright
  resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of
  the compilation's users beyond what the individual works permit. When
  the Document is included in an aggregate, this License does not apply
  to the other works in the aggregate which are not themselves derivative
  works of the Document.
  If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these
  copies of the Document, then if the Document is less than one half of
  the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on
  covers that bracket the Document within the aggregate, or the
  electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form.
  Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole
  aggregate.
  8. TRANSLATION
  Translation is considered a kind of modification, so you may distribute
  translations of the Document under the terms of section 4. Replacing
  Invariant Sections with translations requires special permission from
  their copyright holders, but you may include translations of some or
  all Invariant Sections in addition to the original versions of these
  Invariant Sections. You may include a translation of this License, and
  all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers,
  provided that you also include the original English version of this
  License and the original versions of those notices and disclaimers. In
  case of a disagreement between the translation and the original version
  of this License or a notice or disclaimer, the original version will
  prevail.
  If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements",
  "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve
  its Title (section 1) will typically require changing the actual title.
  9. TERMINATION
  You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except
  as expressly provided for under this License. Any other attempt to
  copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will
  automatically terminate your rights under this License. However,
  parties who have received copies, or rights, from you under this
  License will not have their licenses terminated so long as such parties
  remain in full compliance.
  10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
  The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the
  GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions
  will be similar in spirit to the present version, but may differ in
  detail to address new problems or concerns. See
  http://www.gnu.org/copyleft/.
  Each version of the License is given a distinguishing version number.
  If the Document specifies that a particular numbered version of this
  License "or any later version" applies to it, you have the option of
  following the terms and conditions either of that specified version or
  of any later version that has been published (not as a draft) by the
  Free Software Foundation. If the Document does not specify a version
  number of this License, you may choose any version ever published (not
  as a draft) by the Free Software Foundation.
  How to use this License for your documents
  To use this License in a document you have written, include a copy of
  the License in the document and put the following copyright and license
  notices just after the title page:
     Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
     Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
  document
     under the terms of the GNU Free Documentation License, Version
  1.2
     or any later version published by the Free Software Foundation;
     with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no
  Back-Cover Texts.
     A copy of the license is included in the section entitled "GNU
     Free Documentation License".
  If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts,
  replace the "with...Texts." line with this:
    with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
    Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being
  LIST.
  If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other
  combination of the three, merge those two alternatives to suit the
  situation.
  If your document contains nontrivial examples of program code, we
  recommend releasing these examples in parallel under your choice of
  free software license, such as the GNU General Public License, to
  permit their use in free software.
  
 • Posted in Old Site | Tagged | Comments Off on Linux perusteet ja Debian Linux 3.0 Woody

  Comments are closed.