Sulautetun järjestelmän rakentaminen ict8td006-1 2008w43

Sulautetun järjestelmän rakentaminen ict8td006-1 2008w43

Rakenna itse keksimäsi prototyyppi viikossa

Opit lukemaan tietoa sensoreilta (etäisyys, valo, kallistus…). Mikrokontrolleri voi ohjata tiedon perusteella laitteita (moottoreita, servoja, valoja). Ja tietysti kokonaisuuden voi yhdistää tietokoneeseen ja sitä kautta nettiin.

Tällä kurssilla ei kolvata vilkkuvia joulukuusia rakennussarjoista. Tarkoitus on rakentaa laitteita, jotka olet itse keksinyt.

Intensiivikurssi viikolla 43 + harjoitustyö. Kurssi vie koko viikon, joka päivä aamusta iltaan ja edellyttää osallistumista kaikkeen opetukseen.

Opetusta on ma-pe 9-16. Teoriaopetus luokassa h3009 ja käytännön harjoitukset labrassa h5013. Laboratorioita voi käyttää kotitehtäviin ja harjoitustyöhön kun niissä on tilaa, lisäksi h5013 on varattu meille ma-pe alkuillasta ja la 9-15.

Lisätietoa: Tero Karvinen

Katso myös: sulautetut.fi


Opintojaksokuvaus – Sulautetun järjestelmän rakentaminen

Tässä on kopio opinto-oppaan kurssikuvauksesta. Virallinen versio on opinto-oppaassa.

 • Intensiivikurssi
 • Tunnus:ict8td006
 • Laajuus: 3 op (78 h)
 • Lukukausi:
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso:
 • Opintojakson tyyppi:


Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Osaa ohjelmoinnin alkeet.


Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa

 • Suunnitella yksinkertaisen sulautetun järjestelmän
 • Rakentaa sulautetun järjestelmän prototyypin


Sisältö

Kurssilla rakennetaan itse prototyyppejä yksinkertaisista sulautetuista järjestelmistä. Tutustumme tavallisimpiin sensoreihin. Ohjelmoimme mikrokontrollerin reagoimaan sensoreilta saatuun tietoon ja ohjaamaan esimerkiksi servomoottoreita. Pääpaino on vapaisiin lisensseihin perustuvissa avoimen lähdekoodin tuotteissa.

Kurssilla ei koota rakennussarjoista vilkkuvia joulukuusia. Tarkoituksena on oppia suunnittelemaan järjestelmiä itse.


Opetus- ja oppimismenetelmät

Intensiivikurssi koostuu opetuksesta (30 h), itseopiskelusta (30 h) ja harjoitustyöstä (20 h). Teoria opetetaan luokassa. Käytännön rakentelu tehdään tietokoneluokassa.

Kurssille mahtuu 17 opiskelijaa. Kurssin läpäisy edellyttää läsnäoloa opetuksessa.


Vastuuopettaja, opettaja(t)

Tero Karvinen


Oppimateriaalit

 • Opettajan jakama materiaali
 • Alustakohtainen dokumentaatio (jaetaan sähköisesti)


Arviointiperusteet

 • Harjoitustyö 50%
 • Koe 50%Posted in Old Site | Tagged , , , , | 3 Comments