Aikataulu kurssilla Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen ict2tn011-5

Kaikki tunnit ovat luokassa h5015 perjantaisin 12:00 – 14:45. Kurssi kestää koko syksyn 4p ja 5p.
Kurssi alkaa w34 perjantaina 2011-08-26 kello 12:00.

T=Tero Karvinen (sisältö), P=Pilvi Heinonen (viestintä)
Materiaalia ja lisää ohjeita kurssin Moodle-sivulla (vaatii kirjautumisen).

Aikataulu

w34 Orientaatio (mitä on tieteellinen kirjoittaminen; aikataulu, suoritukset) T (P käy esitäytymässä)
w35 Aiheen valinta T
w36 Tiedonhaun opastus: Tapaaminen 12:30 Haaga-Helia Pasilan kirjastolla, informaatikko Saila Veijalainen (T vastaa)
w37 Haaga-Helian raportointiohjeet, kielenhuoltoa. P DL Aihe-ehdotus
w38 Koulutuksen teoria P
w39 Palaute aihe-ehdotuksista T
w40 Tutkimussuunitelma T
w41 Tieteellinen kirjoittaminen ja lähteet P
w42 intensiivi, ei lähiopetusta. DL Koulutusraportti.
w43 Tutkimussuunnitelman kirjoitusprosessin purku Koulutusten purku P, DL Tutkimussuunnitelma
w44 Palaute tutkimussuunnitelmista T+P
w45 Esitykset (osallistuminen ja kommentointi) T+P
w46 Esitykset T+P
w47 Esitykset T+P
w48 (Esitykset T+P varalla)
w49 (Esitykset T+P varalla)
Edit: Aikataulu w42 ja w43. Tagit.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 13 Comments

13 Responses to Aikataulu kurssilla Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen ict2tn011-5

 1. Lukuläksy w34: Hirsjärvi et al: Tutki ja kirjoita: Osa II Tutkimusprosessi; II.1 Tutkimuksen kulku ja II.2 Aiheen valinta ja rajaaminen.

 2. Pilvi Heinonen says:

  Tero, voisitko päivittää pari juttua kurssin aikatauluun? Viikon 42 ohjelmasta voi ottaa pois kohdan “DL Koulutusraportti”, koska koulutusraportin palautusaikataulu on muuttunut. Lisäksi viikolle 43 merkitty aihe “Koulutusten purku” vaihdetaan aiheeksi “Tutkimussuunnitelman kirjoitusprosessin purku”, koska tuossa vaiheessa vasta osa opiskelijoista on ehtinyt pitää koulutuksensa. Kiitos!

 3. Päivitin aikatauluun.

 4. 1. Kyllä, ymmärrän paremmin termin “tieteellinen kirjoittaminen” ja sen taustat.
  2. Uskoakseni kyllä, tietotekniikan opettaminen vanhuksille palautti maan pinnalle useiden ihmisten it-taitojen tasosta.
  3. Puhumalla entistä enemmän
  4. En osaa sanoa, kokonaisuudessaan kurssi oli mielestäni onnistunut
  5. Ei kai meillä ollut koetta
  6. Kyllä

 5. Mikko Laitinen says:

  Kurssi auttoi hahmottamaan millainen opinnäytetyö tulee olemaan. Kurssin aikataulut oli loogiset, aikaa kaikille töille oli varattu tarpeeksi.
  Tulevaisuudessa tutkimussuunnitelman palautus voitaisiin tehdä kahdessa osassa. Eli ensimmäisellä kerralla annettaisiin palautetta ja neuvottaisiin kuinka voisi parantaa lopullista suunnitelmaa.

 6. Pauli Isaksson says:

  Opin kurssilla etsimään paremmin tietoa ja sain hyviä muistutuksia oikeakielisyyden suhteen, joka on erittäin yleishyödyllistä.
  Aion käyttää opittuja taitoja tulevien tehtävien parissa, kun tarvitsee etsiä hyvää lähdemateriaalia ja kirjoittaa asiatekstiä.
  Kurssilla voitaisiin parantaa koulutusten järjestämistä siten, että ryhmät eivät saisi valita vapaasti opetuskertaansa.
  Koulutukset olisi parempi pitää aiheen haastavuuden mukaisessa järjestyksessä.
  Suosittelisin kurssia tällaisena toteutuksena muille, vaikka pientä parannettavaa toki on.

 7. Ville Pohjolainen says:

  1. Opin tunnistamaan mikä on tieteellistä kirjallisuutta. Opin myös etsimään tieteellisiä lähteitä.
  2. Kurssista oli varmasti hyötyä opinnäytetyöhön.
  3. Käytän varmasti oppimiani taitoja tehdessäni opinnäytetyötä. Kiinnitän myös enemmän huomiota lähteisiin.
  4. Ei ole parannusehdotuksia. Kurssi oli hyvin suunniteltu.
  5. Koetta ei ollut, mutta tutkimussuunnitelma oli hyvä mittari opituille taidoille.
  6. Voin suositella kurssia muille opiskelijoille.

 8. Timi Kohonen says:

  Kurssilla harjoiteltiin ja opittiin hyödyllisiä taitoja opinnäytetyön tekemiseen. Itse opin huomattavasti paremmin löytämään akateemisia lähteitä ja hahmottamaan tarvittavan ajan työn tekemiseen. Todennäköisesti kurssilla opittuja asioita tarvitsee kunnolla vasta opinnäytetyötä kirjoittaessa, mutta kirjoittamista ei koskaan voi harjoitella liikaa. Mielestäni kurssi oli kokonaisuutena hyvä ja hirveästi mitään en lähtisi muuttamaan. Se oli sopivan haastava, mutta ei mahdoton. Kurssilla ei järjestetty erillistä koetta, mutta töiden tekemiseen piti käyttää paljon aikaa. Tämä kurssi on tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa pakollinen ja omalta kohdaltani koin kurssin erittäin hyödyllisen. Kurssi piti sisällään paljon kaikkea erilaista ja opettajat hoitivat hommansa moitteettomasti.

 9. Tatu Seppälä says:

  Palautetta:
  Kurssi oli mielestäni varsin informatiivinen, ja sen suurin ansio on mielestäni työmetodieni ja akateemisen kirjoitustaitoni kehittäminen kohti opinnäytetyön vaatimaa tasoa. Näitä valmiuksia minulla ei ennen kurssia juuri ollut, nyt on. Toivon mukaan tarjoutuu ennen ONT:täkin mahdollisuuksia kouluprojektien puitteissa pitää yllä akateemisen kirjoittamisen taitotasoa.
  Kurssin parantamisesta: Tärkein parannusehdotus liittyy kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettyihin koulutuksiin. Koulutettavien suunnalta on tullut palautetta, että koulutukset voisi järjestellä aiheidensa puolesta hieman loogisempaan järjestykseen siten, että kokemattomalle tietokoneen käyttäjälle haastavammat aiheet olisivat kurssin loppupuolella. Muístitikun toiminnasta on esimerkiksi paha lähteä oppimaan mitään jos hiiren ja näppäimistön käyttökin on vieras asia.
  Harjoitustehtävissä (joilla tarkoitan käytännössä aihe-ehdotusta ja tutkimussuunnitelmaa) parasta oli mielestäni tarkkaan mietitty, rakentava henkilökohtainen palaute. Hyvä palaute oli se kivijalka, jolle koko positiivinen oppimiskokemus omalta osaltani rakentui. Kun huomaa, että opettajat suhtautuvat tuotoksiisi vakavuudella ja ovat jopa lukeneet ne läpi, haluaa niihin panostaa myös enemmmän.
  Vaikka kurssin nimessä on kouluttaminen, tuli myös opittua paremmaksi koulutuksiin osallistujaksi. Oli hyvä, että meitä rohkaistiin antamaan palautetta ja kysymyään tyhmiäkin kysymyksiä esitysten jälkeen. Niiden aiheuttaman keskustelun vaikutuksen huomaaminen oli mielenkiintoista.
  Näkisin suosittelevani kurssia tuttavilleni, jos tilaisuus tulee.

 10. Henri Sukki says:

  Tieteelliseen kirjoittamiseen ja tutkimussuunnitelmaan liittyvät osuudet olivat melko hyödyllisiä ja niissä tuli esille joitain asioita, joita ei aiemmin itse ollut ajatellut. Näistä asioista on luultavasti eniten hyötyä myöhemminkin, esim. opinnäytetyötä tehdessä.
  Kielenhuollolliset osiot olivat suurimmaksi osaksi niin peruasiaa, etten nähnyt niistä olevan itselleni kovinkaan paljoa hyötyä. Jollekin muulle nekin varmasti ovat hyödyllisiä.
  Kurssi oli melko työläs kirjoitustöineen ja esim. motivaatiota kuvitteellisen tutkimussuunnitelman tekemiseen ei välttämättä ole kovin helppo löytää. Koulutusosio oli mielenkiintoinen ja hyvä, että mahdollisuus sellaiseen oli.
  Kurssin eri toteutuksien välillä on ilmeisesti suuria eroja mm. deadlinejen kanssa. Tiukat aikarajat ym. ovat toisaalta hyvä asia, toisaalta turhauttaa kuulla, miten toisella toteutuksella asiat hoidetaan erilailla.

 11. Antti Tirronen says:

  Opin kurssitoteutuksella ICT2TN011-5 tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Taidoista tulee olemaan hyötyä lopputyön tekemisessä ja aiheen valinnassa.
  Kurssitoteutukset eroavat vaatimustasoltaan (esimerkiksi palautusajat) melkoisesti ja toteutusten yhdenmukaistaminen olisi opiskelijoiden kannalta hyvä juttu.
  Kurssia voi suositella kaikille lopputyön tekemistä suunnitteleville IT-tradenomiopiskelijoille.

 12. Sami Larjovaara says:

  Kurssi oli hyödyllinen preppaus tulevaan opinnäytetyön teko -vaiheeseen, ja sen aikana opittiin konkreettisia asioita tieteellisestä kirjoittamisesta. Tärkeää oli se, että omasta tutkimussuunnitelmasta sai suoraa palautetta, jolloin epäkohtiin on helpompi panostaa varsinaista opinnäytetyötä tehdessä.
  Opinnäytetyön lisäksi kurssin suorittaminen tuo hyötyä ja uutta perspektiiviä esimerkiksi IT-alan julkaisujen lukemiseen. Koulutuksen pitäminen on hyvä idea, ja siitä tulee varmasti olemaan hyötyä jossain vaiheessa elämää. On myös hyvä että kurssilla tulee muutenkin kerrattua esiintymistä. Kirjaston aineistopalveluiden esittely oli hyödyllinen, muuten aineistopalveluita olisi vaikea löytää.
  Sisältöön ja kielenhuoltoon liittyvissä palautteissa ei ole huomautettavaa.
  Aihe-ehdotuksen ohjeistusta kannattanee päivittää, esim. lisätä aihe-ehdotuksissa vaadittaviin kohtiin tutkimusmenetelmä.
  Toteutusta voi hyvin suositella muille.

 13. Maria L. says:

  Kurssin suurin anti epäilemättä on käytännön kokemus tutkimussuunnitelman kirjoittamisesta sekä ylipäätään tieteellisestä kirjoittamisesta. Tästä on hyötyä myöhemmin itse opinnäytetyötä tehdessä. Se on muutenkin helpompi oppia nyt etukäteen kuin opetella sitä samaan aikaan, kun tekee opinnäytetyötään.
  Tehtävät tunneilla olivat hyödyllisiä ja valmistivat kohtuullisen hyvin tutkimussuunnitelmaan.
  Negatiivisena voisi sanoa sen, että tieteellisestä kirjoittamisesta olisi voitu näyttää konkreettisiä esimerkkejä. Lisäksi aihe-ehdotuksista ja tutkimussuunnitelmista olisi molemmista voitu antaa kirjallista palautetta laajemmin, sillä muistiinpanojen tekeminen suullisen palautteen antotilaisuudessa oli vaikeaa.
  Suosittelisin kurssin tätä toteutusta muille, sillä se on opintojen tuleisuuden kannalta hyödyllinen. Lisäpisteitä siitä, että Tero ja Pilvi työskentelevät hyvin yhdessä, mikä on harvinaista kursseilla, joita opettaa useampi opettaja.