Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021-1 – 5 op – alkusyksy 2016

Aloita nollasta. Opiskele 8 viikkoa ja hallitset omaa Linux-palvelinta.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hallita Linuxia palvelimena
 • Osaa tehdä tärkeimmät asetukset tärkeimmille palvelimille (Apache, OpenSSH)
 • Osaa asentaa www-ohjelmointiin sopivan alustan
 • Osaa tehdä itselleen uusia asetuksia palvelinohjelmistoihin ohjeiden avulla
 • Tietää esimerkkejä palvelintilan tarjoajista ja hinnoista sekä fyysisten palvelinten vastaavista ominaisuuksista

Alustava kuvaus / ennakkotieto kurssin ensimmäisestä toteutuksesta. Muutoksia tulee vielä.
Tämä on uuden opetussuunnitelman 5 op kurssi, jossa opetus alkaa Linuxin alkeista. Eri kurssi kuin osittain päällekkäinen vanhan OPS:n 3 op “Linux palvelimena” ict4tn003.

Aikataulu

Aikataulu on alustava ja muuttuu vielä.
Kurssi kestää 4. periodin eli 8 viikkoa. Opetus on torstaisin 09:00 – 15:45.
Kaikki tunnit ovat tietokonelabrassa 5004.
Tämä on aiemmalla jaksolla kuin “Palvelinten hallinta”, koska “Linux palvelimet” on esitietovaatimus kurssille “Palvelinten hallinta”.
Aikataulussa on linkkejä kurssia tukeviin dokumentteihin, joista on hyötyä opetuksen ohella. Harjoittelua ja opetusta ne eivät kuitenkaan korvaa.
Peruskäyttö
1. Asennus, työpöytä ja lisenssit w34 FSF Free Software Definition, Rise of Open Source: Chapter 5
2. Komentokehote, ylläpito ja paketinhallinta. w35 Command Line Basics, Commands for Admin
Demonit
3. Apache-weppipalvelin ja LAMP kehitysalusta. w36 Install Apache Web Server on Ubuntu, MySQL Install and One Table Database, Change MySQL Password on Ubuntu, Dealing with Forms, An extremely simple commented PDO example. Instant Firewall – sudo ufw enable.
4. Sisällönhallintajärjestelmät. TLS. Palvelimen suorituskyky. w37
5. OpenSSH-etähallinta. Tulimuuri. w38
Automatisointi
6. Automaatio ja ohjelmointiympäristöt, bash-skriptaus w39
Järjestelmän tila
7. Järjestelmän tilan seuraaminen ja prosessinhallinta. Tiedostojärjestelmän hierarkia. Rosvoja ja kunnon kansalaisia. w40
Loppuhuipennus
8. Arvosteltava labraharjoitus (50% arvosanasta) w41

Linkkejä

Moodle (edellyttää kirjautumista)

Alustava kurssikuvaus opinto-oppaaseen

Virallinen opinto-oppaan kuvaus korvaa tämän, kun se on vahvistettu. Muutoksia tähän ennakkotietoon tulee vielä.
Tunnus: ICT4TN021
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edeltävyysvaatimuksia. Linuxin perusteet opetetaan kurssin alussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hallita Linuxia palvelimena
 • Osaa tehdä tärkeimmät asetukset tärkeimmille palvelimille (Apache, OpenSSH)
 • Osaa asentaa www-ohjelmointiin sopivan alustan
 • Osaa tehdä itselleen uusia asetuksia palvelinohjelmistoihin ohjeiden avulla
 • Tietää esimerkkejä palvelintilan tarjoajista ja hinnoista sekä fyysisten palvelinten vastaavista ominaisuuksista

Sisältö

Asennus ja peruskäyttö. Lisenssit. Demonit (Apache, sovellusalusta, sisällönhallintajärjestelmät, suorituskyky; OpenSSH; Tulimuuri). Automatisointi ja skriptaus. Järjestelmän tilan seuraaminen.
Lopussa arvioitava laboratorioharjoitus.

Oppimateriaali

Kurssin aikana jaettava ja linkitetty materiaali sisältää sovellusten
virallisia oppaita, kolmannen osapuolen tekemiä ohjeita ja muita
verkkomateriaaleja.

Työelämä- ja yritysyhteistyö

Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.
Tämän kurssin edeltäjillä vierailijat ovat kertoneet mm. pentestingistä
Linuxilla, git-versionhallinnasta, Xubuntu-levityspaketin tekemisestä ja
yrityksensä Linux-palveluiden toteutuksesta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Teoria opetetaan käytäntöön sidottuna: kunkin työkalun yhteydessä esitetään aiheeseen liittyvät käsitteet.
 • Työskennellään oikeilla tietokoneilla labrassa ja kotona.
 • Kannustetaan opiskelijoita hankkimaan tuotantovälineet itselleen.
 • Kannustetaan tulosten julkaisuun.
 • Käytetään alun jälkeen pääosin komentokehotetta (yksiselitteistä, samat komennot toimivat kaikkialla, palvelinten kanssa oletus)

Opinnot (135 h) koostuvat

 • lähiopetus ja harjoittelu labrassa 8*7 h = 56 h
 • itsenäistä läksyjen tekoa kahtena iltana viikossa 8*2*4 h = 64 h
 • vapaamuotoista itsenäistä harjoittelua 15 h

Kansainvälisyys

Oppimateriaali ja työkalut ovat pääosin englanninkielisiä.
Tehtäväraportit saa kirjoittaa oman valinnan mukaan suomeksi tai
englanniksi. Edistyneimmät opiskelijat voivat halutessaan osallistua
kansainvälisiin projekteihin esimerkiksi julkaisemalla tekemiään
moduleja tai raportoimalla bugeja.

Arviointiperusteet

 • Kotitehtävät 50 %
 • Arvioitava laboratorioharjoitus 50 %

Mahdolliset tuntikuulustelut lukuläksyistä sisältyvät arvioinnin kohtaan
kotitehtävät.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen.
Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja
vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen.

Arvosanojen vaatimukset

Taso 1: Opiskelija onnistuu asentamaan tavallisimpia palveluja helpoissa
tilanteissa tunnilla näytetyllä tavalla. Tietoturvan minimivaatimusten
noudattaminen onnistuu esimerkiksi käyttämällä hyviä salasanoja.
Kotitehtäviä on yritetty tietokoneella ja raportteja palautettu, mutta
kaikki tehtävät eivät ole ratkenneet. Raporteissa testien, havaintojen
ja johtopäätösten erittely on puutteellista, joten testit eivät ole
täysin toistettavissa.
Taso 3: Opiskelija voisi hallita töissä yksittäisiä, tavallisia
palvelimia, kunhan saa siihen ammattilaisen tukea. Tehtäväraportit on
palautettu ja niitä on helppo seurata. Pakolliset tehtävät on ratkaistu
viimeistään täydentämällä toisten esimerkeistä ja lähteisiin on
viitattu. Arvioitavassa laboratorioharjoituksessa asiakas pysyisi
käyttämään järjestelmää sen pääasialliseen tarkoitukseen, vaikka siinä
olisi puutteita.
Taso 5: Opiskelija voi itsenäisesti rakentaa ja hallita tavallisimpia
palvelimia hyvin vähäisellä tuella. Taitoja pystytään jossain määrin
soveltamaan uusiin palvelimiin, tilanteisiin ja verkkoympäristöihin,
myös sellaisiin, joita ei ole käyty tunnilla läpi. Tehtävien raportointi
auttaa ratkaisemaan laajempia ongelmia, delegoimaan helpompia tehtäviä
ja toimii esimerkkinä muille.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen
tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa
kurssin alkaessa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn
käynnistämiseksi. AHOT edellyttää nimenomaan kurssikuvauksessa
mainittujen Linux-palvelimiin liittyvien taitojen osaamista ennestään
esimerkiksi työn ja harrastusten kautta.

Palautteen hyödyntäminen

Kurssin suunnittelussa on hyödynnetty palautetta kursseilta “Työasemat
ja tietoverkot”, “Linux Basics” ja “Linux palvelimena”.
Opiskelijoiden toiveiden mukaisesti teoria opetetaan tietokoneiden
ääressä käytännön esimerkkien yhteydessä. Opettajakeskeinen opetus ja
opiskelijoiden lyhyet tuntiharjoitukset vuorottelevat. Harrastuneisuutta
tuetaan ja opiskelijoita kannustetaan taitojen välittömään kokeiluun
kurssin ulkopuolella. Kurssilla syntyvien raporttien julkaisemiseen ja
vapaaseen lisensointiin kannustetaan.

Vastuuopettaja

Tero Karvinen http://TeroKarvinen.com

Linkit

Moodle (edellyttää kirjautumista)

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 39 Comments

39 Responses to Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021-1 – 5 op – alkusyksy 2016

 1. h1: a) Tee oma Linux-livetikku. Kokeile sitä jossain muussa kuin koulun koneessa.
  b) Listaa testaamasi koneen rauta (‘sudo lshw -short -sanitize’).
  c) Asenna kolme itsellesi uutta ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.
  d) Mitä lisenssiä kukin näistä ohjelmista käyttää? Selitä lyhyesti, mitä oikeuksia ja velvolisuuksia tuosta lisenssistä seuraa.
  d) Listaa käyttämäsi ohjelmat (esim. MS Word), kunkin ohjelman käyttötarkoitus (esim. Tekstinkäsittely) ja vastaava vapaa Linux-ohjelma (esim. LibreOffice Writer). Jos johonkin tarkoitukseen ei löydy vapaata Linux-ohjelmaa, listaa sekin.
  f) Vapaaehtoinen lisätehtävä:
  – varmuuskopioi tiedostosi (voit käyttää esimerkiksi ulkoista USB-levyä)

 2. Vinkkejä:
  USB-tikun teko. Katso tarkasti, että kirjoitat Unetbootinilla levykuvan oikeaan paikkaan, USB-tikulle.
  https://unetbootin.github.io/
  http://se.archive.ubuntu.com/mirror/cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/16.04/release/xubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso
  Tämä tehtävä ei edellytä Linuxin asentamista. Jos päätät asentaa Linuxin, ota ensin varmuuskopiot. Vaihtoehtotehtävä a, jos sinulla ei ole konetta, jolla kokeilla Live Linuxia: tee vastaava tehtävä labrakoneella.
  Sivuiltani terokarvinen.com ja Googlesta löytyy vanhoja kotitehtäväraportteja, joista voi saada lisävinkkejä tehtäviin.
  Tervetuloa Linuxin pariin!

 3. Raportti ihan tavallisena weppisivuna. Siis sellainen selaimessa luettava HTML-sivu, ei pdf, ei odt, ei docx.
  Kannattaa kirjoittaa raporttia samalla kun työskentelee. Tässä muutama vinkki.
  http://terokarvinen.com/2006/raportin-kirjoittaminen-4

 4. h2.
  a) Aiheuta lokiin kaksi eri tapahtumaa: yksi esimerkki onnistuneesta ja yksi esimerkki epäonnistuneesta tai kielletystä toimenpiteestä. Analysoi rivit yksityiskohtaisesti.
  b) Asenna SSH-demoni. Kokeile omalla ssh-palvelimellasi jotain seuraavista: ssh-copy-id, sshfs, scp tai git. (Helpoin lienee scp: ‘scp foo.txt tero@example.com:’)
  c) Tee unelmien apt-get -komento: yksi komentorivi, joka asentaa suosikkiohjelmasi. Poistettu tehtävä: Tee SSH:lle reikä tulimuuriin. Sulje muut portit. Kokeile, miten SSH:n portin avaaminen ja sulkeminen vaikuttaa yhteyden ottamiseen.
  d) Asenna paketinhallinnasta kolme itsellesi uutta komentorivillä toimivaa ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.
  e) Opettele ulkoa ja harjoittele tärkeimmät komennot (tätä “opettele ulkoa” alakohtaa ei tarvitse raportoida):
  http://terokarvinen.com/2009/command-line-basics-4
  http://terokarvinen.com/2008/commands-for-admin-4
  Muokattu 2016-09-01: c-kohta vaihdettu, muita täsmennetty.

 5. h3.
  – Asenna LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Testaa kunkin komponentin toiminta. (Voit aloittaa tilanteesta, jossa Linux-käyttöjärjestelmä on jo asennettu, mutta ei muita (AMP) osia.
  – Surffaa oman palvelimesi weppisivuja. Etsi Apachen lokista esimerkki onnistuneesta (200 ok) sivulatauksesta ja epäonnistuneesta (esim 404 not found) sivulatauksesta. Analysoi rivit.
  Tee jokin seuraavista (yksi riittää, useampi vapaaehtoisena lisätehtävänä):
  – Tee virhe PHP-koodiin, etsi se lokista ja analysoi tuo lokirivi
  – Tee virhe johonkin Apachen asetustiedostoon, etsi se lokista (Apachen omasta tai syslog:ista), ja analysoi tuo rivi.
  – Asenna ja kokeile PhpMyAdmin:a
  – Tee PHP-ohjelma, joka tekee käyttäjälle jonkin yksinkertaisen laskun (esim. painoindeksi BMI)
  – Tee PHP-ohjelma, joka käyttää tietokantaa. Voit tehdä jonkin yksinkertaisen CRUD-ohjelman, esimerkiksi TODO-listan
  – Tee Apachelle uusi sivu, joka näkyy suoraan palvelimen pääsivulla, mutta jonka sivuja voi muokata normaalin käyttäjän oikeuksilla (name based virtual host, DocumentRoot käyttäjän kotihakemistoon).
  – Kuinka monta eri HTTP Status:ta (200, 404, 500…) saat aiheutettua lokeihin? Selitä, miten aiheutit tilanteet ja analysoi yksi rivi kustakin statuksesta.
  Muokattu 2016-09-08: vaihdoin, mitkä osat ovat vapaaehtoisia lisätehtäviä.

 6. Tämän kurssin aikataulussa on joitakin linkkejä, joista voi olla hyötyä:
  http://terokarvinen.com/2016/aikataulu-linux-palvelimet-alkusyksy-2016
  Kiinnostavia sivuja yleisesti Linuxista: Aoki: Debian Reference, Server Fault, Stack Overflow, Arch Wiki, Ubuntu Wiki, Ubuntu Bugs, Debian Bugs, Linode docs, DigitalOcean docs, TeroKarvinen.com
  Joku kysyi valokuvista Linuxilla, tässä muutama ohjelma valokuvien käsittelyyn: gimp, gimp-ufraw, gqview, jhead, imagemagick.

 7. $ sudo apt-get install libapache2-mod-php
  $ cd public_html/
  $ mv -n index.html index.php
  $ cat index.php
  Hei kaikki
  $ cd /etc/apache2/
  $ grep -ir php
  2$ sudoedit mods-available/php7.0.conf
  $ sudo service apache2 restart

 8. $dbstr=’mysql:host=localhost;dbname=terotest’;
  $dbuser=’terotest’;
  $dbpasswd=’dk39sNOOBER30=.’;
  $db = new PDO($dbstr, $dbuser, $dbpasswd);
  $stmt = $db->prepare(“SELECT * FROM hats”);
  $stmt->execute();
  $hits=$stmt->fetchAll();
  foreach($hits as $row) {
  echo $row[‘id’] . ‘ ‘ . $row[‘name’];
  }

 9. Ensimmäisiä toimia palvelimella
  Tulimuuri
  $ sudo ufw allow 22/tcp
  $ sudo ufw enable
  Root-tunnuksen sulkeminen ja sudon käyttöönotto
  $ sudo adduser tero
  $ sudo adduser tero sudo
  $ sudo adduser tero adm
  (Testaa oma tunnus “tero” kirjatumalla ja kokeilemalla sudon toiminta: exit, ssh tero@example.com, sudo echo moi)
  $ sudo usermod –lock root

 10. Hyvän salasanan käyttö joka hetki on ehdoton vaatimus palvelimen hallinnassa.

 11. h4.
  Kokeile virtuaalipalvelinta (VPS). Voit vuokrata palvelimen esimerkiksi Linodelta, Amazonilta, DigitalOceanilta, OVH:lta tai monista muista paikoista. Amazonilla saattaa olla ilmainen kokeilupaketti, DigitalOcean on halvin. Vaihtoehto: jos et jostain syystä halua vuokrata virtuaalipalvelinta, voit kokeilla tehdä oman vagrantilla.
  Laita käyttäjän kotihakemistoon tallennettu sivu näkymään Apachen oletussivuna.
  Vapaaehtoinen lisätehtävä:
  Laita monta DNS-nimeä samaan IP-osoitteeseen. Apache Name Based Virtual Hosting.
  =======================
  Linkeissä on ohjeita kotitehtäviin, ne kannattaa silmäille ennen aloittamista.
  Linkkejä:
  Apachen oletussivu:
  http://terokarvinen.com/2016/new-default-website-with-apache2-show-your-homepage-at-top-of-example-com-no-tilde
  Monta nimeä samaan IP-osoitteeseen
  https://jvaris.wordpress.com/2014/03/03/linux-server-task-5-apache-name-based-virtual-hosting/
  Virtuaalipalvelimia vuokrataan:
  http://www.linode.com/?r=16774ec53118157d3f5d6e9be9147875cdb167bb (associate-linkki, ilman: http://www.linode.com)
  https://www.digitalocean.com/
  http://aws.amazon.com/vpc/ (monet Amazonin palvelut skaalautuvat automaattisesti, maksimihinnan rajoittaminen voi olla tarpeen)
  Julkisia nimiä vuokrataan
  https://www.namecheap.com
  https://www.gandi.net
  Harjoittelua varten voit kokeilla myös http://www.dot.tk/ (ei tärkeille nimille)
  Päivitetty: DNS nimiä myydään -> vuokrataan

 12. h5.
  Varsinainen läksy:
  – Asenna WordPress. Se on maailman suosituin sisällönhallintajärjestelmä (CMS). Samalla opit asentamaan kolmannen osapuolen valmiita PHP-ohjelmia. WordPress kannattaa asentaa wordpress.org:sta löytyvästä tervapallosta (.tar.gz).
  – Kokeile WordPressia kirjoittamalla esimerkkisisältöä.
  Vapaaehtoisia lisätehtäviä:
  – Ota järkevät URLit (permalinks) käyttöön
  – Vaihda teema
  – Varmuuskopioi sisältö
  – Palauta varmuuskopioitu sisältö puhtaaseen WordPress-asennukseen
  – Tee WordPressiin oma teema
  – Asenna WordPressiin plugin (esim Dofollow)
  – Asenna Drupal ja kokeile sitä
  – Asenna Joomla ja kokeile sitä
  – Tee WordPressiin oma plugin
  – Lisää kuvia WordPressiin (ja laita tämä toimimaan)
  – Laita WordPress nimipohjaiseen virtuaalipalvelimeen (http://thello.foo tms)
  – Jos sinulla on oma virtuaalipalvelin, tee sille http://dot.tk nimi (kokeile jollain vähäarvoisella nimellä)
  – Hanki virallinen, selainten hyväksymä TLS-sertifikaatti Let’s Encryptistä
  – Vaikea: Tee esimerkkisivu Python Flaskilla
  – Vaikea: Tee esimerkkisivu Ruby on Rails (tuotantotyyppinen, ei pelkkä yhden käyttäjän testipalvelin)
  – Vaikea: Tee esimerkkisivu Python Django:lla (tuotantotyyppinen, ei pelkkä yhden käyttäjän testipalvelin)
  Vinkkejä:
  – Lue tai silmäile vanhoja raportteja, ennenkuin aloitat WordPressin asennuksen.
  https://tuomassippola.wordpress.com/2014/03/09/wordpressin-asennus/ ja Googlella löytyy lisää
  – Monissa wepistä löytyvissä wordpressin ohjeissa on virheitä. Esimerkiksi chmodin kanssa kolme kahjoa seiskaa on aina väärin. Tiedostojen oikeuksia muuttaessa kannattaa käyttää kirjaimia, jotta ymmärtää, mitä komento tekee. Esimerkiksi näin: ‘chmod go-rwx salakansio’.

 13. Fix for bug:
  perl: warning: Setting locale failed.
  perl: warning: Please check that your locale settings:
  http://terokarvinen.com/2016/fix-vagrant-locale-bug-disable-acceptenv-lang-lc_-in-sshd_config

 14. $ sudo chown tero.tero -R /home/tero/

 15. Käteviä komentoja
  $ free -h # available
  $ df -h
  $ top # P M q
  $ iotop -oa
  $ stress
  $ ps waux
  $ grep -ri error /var/log/
  $ tail -F /var/log/syslog
  $ netstat -pea –inet
  $ sudo iftop
  $ sudo nethogs
  $ sudo ifstat

 16. $ nmcli d show|grep -Pi ‘ADDRESS|GATEWAY|DNS’

 17. $ xclock
  ^Z
  $ bg
  $ fg
  $ xclock &
  $ ps waux|grep foo
  $ w
  $ kill 8888
  $ kill -9 9999
  $ killall foobar
  $ pstree
  $ pstree -Ghpl|less -raw

 18. Google:
  owasp top 10 2013 ext:pdf -site:owasp.org

 19. Tee joko h7a tai h7b. Jos haluat, voit vapaaehtoisena lisätehtävänä ratkoa molemmat.
  Moodleen viimeisen tehtävän linkki sellaiseen sivuun, josta löytyvät kaikki kotitehtäväsi.
  h7a:
  – Kerää kuormitustietoja munin -ohjelmalla
  – Kuormita konetta stress:llä
  – Käytä tunnilla käytyjä työkaluja arvioidaksesi kuormitusta: cpu, mem, io…
  – Lopuksi analysoi munin keräämiä käyriä
  h7b: Ratkaise HoneyNet Scan of the Month 15. http://old.honeynet.org/scans/scan15/
  Käsittele oikeita haittaohjelmia sisältävää kuvaa huolella, äläkä vie sitä tärkeille tuotantokoneille. Ratkaisut tehtävän selviävät levykuvasta, mitään ulkopuolisia järjestelmiä ei saa häiritä.
  Raportoi, kuinka ratkaiset tehtävän.
  Vastaa tehtävänannon kysymyksiin:
  – “Show step by step how you identify and recover the deleted rootkit from the / partition.”
  – What files make up the deleted rootkit?
  Lisätehtävinä voit halutessasi vastata:
  – “Bonus Question: Was the rootkit ever actually installed on the system? How do you know?”
  – Mitä tekijään viittaavia tietoja levykuvasta löytyy?
  – Selitä vaiheittain, miten rootkit toimii.
  Vinkkejä:
  – Tervapallon voi purkaa ‘tar xf foo.tar.gz’
  – Levykuvien analysointi http://terokarvinen.com/2013/forensic-file-recovery-with-linux
  Päivitetty: teht. num.

 20. Vinkkejä viimeiseen, arvioitavaan laboratorioharjoitukseen.
  Mukaan Live USB Linux ja kuvallinen henkilötodistus. Suositus Xubuntu 16.04 LTS amd64, USB3 tikulla, etukäteen labrassa testattu.
  http://terokarvinen.com/2016/final-lab-exercise-of-linux-basics-dat8tf063-27-spring-2016#comment-21591
  http://terokarvinen.com/2016/arvioitava-laboratorioharjoitus-%e2%80%93-linux-palvelimena-ict4tn003-20-ilta-kevaalla-2016#comment-21618
  Harjoittele ahkerasti!

 21. Konsta Olli says:

  Kaikki mitä kurssilla tuli oli uutta ja ihmeellistä linuxin ja lisenssien osalta.
  Uskon, että kaikki opittu oli hyödylistä ja tulen tarvitsemaan sitä jatkossakin ainakin työelämässä.
  Viihdyin kurssilla. Suosittelisin kurssia jokaiselle jonka tulee olla tekemisissä linux palvelimen kanssa.

 22. Olli Hietala says:

  Opitko jotakin – eli osaatko nyt Linuxista sellaista, mitä et osannut ennen kurssia? -Kaikki kurssilla käyty oli oikeastaan uutta lukuunottamatta Linuxin asennusta joten paljonkin tuli opittua.
  Oliko opittu hyödyllistä? Luuletko, että sille on käyttöä esim tulevaisuudessa töissä tai kotona? -Vaikea sanoa etukäteen mutta on iso mahdollisuus että opiutsta jotain hyötyä ainakin tulee olemaan.
  Miten voisin parantaa kurssia? -en osaa sanoa
  Missä aiot hyödyntää taitoja kurssin ulkopuolella? Töissä, harrastuksissa, muualla?
  -Vaikea sanoa tässä vaiheessa, toivottavasti jossain.
  Viihdyitkö kurssilla? -Viihdyin ihan hyvin, ei ole valittamista.
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle? Koulutoverille tai kollegalle? -Suosittelisin kurssia kaikille Linuxista kiinnostuneille.

 23. Oliver Sirén says:

  -Opin kurssilla käytännössä kaiken, jonka nyt tiedän Linuxista.
  -Mikäli en saisi opitun kannalta hyödyllistä työpaikkaa, kotipalvelimen ylläpito onnistuu.
  -Mitään parannettavaa ei tule tällä hetkellä mieleen – kurssi on melko hyvällä tolalla.
  -Töissä ja kotona mahdollisuuksien mukaan.
  -Kyllä.
  -Kurssi olisi hyödyllinen kenelle tahansa, jolla on edes etäinen kiinnostus Linuxia kohtaan.

 24. Jooel says:

  Linux taitoni oli pyöreä 0 kurssin alussa, ja kahdekseksan viikon aikana olen oppinut linuxin palvelimena noin niinkuin yleisesti. En kutsuisi itseäni expertiksi, mutta olen yllättynyt siitä kuinka paljon olen oppinut näin lyhyessä ajassa.
  Mielestäni kurssi oli tiukka ja intensiivinen paketti ja pitkissä päivissä oli sekä hyvät että huonot puolensa. Hyviä puolia oli se, että lyhyessä ajassa sai näinkin kattavan koulutuksen aiheeseen. Tuntui myös siltä, että koska päivän aikana aikaa oli riittävästi, ei koulutuksessa hosuttu liian nopeasti eteenpäin. Huonoja puolia oli ainoastaan sen, että välillä päivän viimeisillä tunneilla ei oikein jaksanut enää keskittyä ihan täysillä vaikka aihe olikin mielenkiintoinen.
  Opetustyyli oli mielestäni parasta, mitä olen saanut korkeakouluopintojeni aikana. Ensinnäkin opettajan innostuneisuus tarttui varmasti jokaiseen meistä ja oma alun pieni skeptisyys kurssin mielenkiintoisuutta kohtaan hävisi ensimmäisen tunnin aikana sillä Tero sai jokaisen meistä innostumaan.
  Se, miten asiat opetettiin oli mielestäni erittäin tärkeätä oman oppimiseni kannalta, sillä en ole hirveän hyvä tietokoneiden kanssa. Ensiksi keskusteltiin aiheesta, sitten Tero näytti suht nopeasti ja sitten hitaammin miten kyseinen toimenpide tehdään. Sen jälkeen harjoiteltiin itse tehtäviä. Mikä tärkeintä, tämän jälkeen ei menty seuraavaan aiheeseen, vaan Tero kerran vielä teki kyseiset harjoitukset, jotta mahdolliset epäkohdat ja virheet omasta tekemisestä selvisi. Sopivaa toistokoulutusta joka oli kuitenkin mielekästä.
  Viihdyin kurssilla oikein hyvin, sillä vaikka tiesin päivän olevan pitkä, oli opetuksen laatu erinomaista ja innostavaa. On mukava tulla kouluun, kun tietää ettei sinne tule turhaan vaan saa ajallensa vastinetta. En ole millään kurssilla oppinut näin paljon ja tehokkaasti kuin tällä kurssilla.

 25. Andero Agur says:

  En ollut koskaan ennen käyttänyt Linuxia, joten tällä kurssilla periaatteessa kaikki oli uutta. Luulen, että opitut asiat tulevat olemaan erittäin hyödyllisiä työelämässä ja ehkä käytän opittuja taitoja myös kotona. Kurssi oli omasta mielestäni aika täydellinen, vaikka päivät tuntuivatkin välillä vähän liian pitkiltä. Pitkien päivien ansiosta kuitenkin opiskelu oli todella tehokasta. Viihdyin kurssilla, koska kurssin pituus oli kuitenkin aika kompakti 8 viikkoa ja ei tullut turhia taukoja aihealueiden välillä. Opetus oli laadukasta ja perusteellista ja tahti ei ollut liian nopea toisin kuin joillakin muilla kursseilla. Suosittelen kurssia muille koulutovereille.

 26. Leo Luoto says:

  Lähdin kurssiin täysin nollasta, ja miettiessä mitä nyt osaan tehdä voi todellakin sanoa että opin jotain. Kurssin sisältö alkoi myös alkeista mistä oli helppo lähteä Linuxin syövereihin.
  Uskon että opittu tieto on todellakin hyödyllistä, onhan kyseessä kuitenkin todella käytetty alusta. Ylläpidän yhtä Ubuntu-virtuaalipalvelinta johon kurssin opit myös käy hyvin.
  En oikeastaan osaa sanoa miten kurssia voisi parantaa. Sisältö oli mielenkiintoista ja opettaja piti opetuksen mielenkiintoisena. Varmaan paras opettaja tässä koulussa ainakin tähän hetkeen mennessä.
  Minulla on virtuaalipalvelin johon pystyn hyvin käyttämään tämän kurssin oppeja. Tarkkaa käyttötarkoitusta tälle palvelimelle en vielä tiedä. Tietenkin työelämässä myös, jos se joskus tulee eteen.
  Harvoin viihtyy varsinkin näin pitkillä oppitunneilla niinn hyvin kuin tällä kurssilla. Sisältö kiinnosti ja Teron opetus on todella mielenkiintoista ja omalla tavallaan hauskaakin.
  Kurssia suosittelen kyllä kaikille joita vähänkään kiinnostaa Linux tai palvelinhallinta ylipäätään.

 27. Alex says:

  kurssi oli erittäin hyvin toteutettu ja pidin opetustavasta, jossa pääsi tekemään oikeasti jo ensimmäisestä tunnista lähtien. Materiaalit olivat hyviä ja ennenkaikkea selkeitä. ainoa hankaluus oli raportin väsääminen johon meno moninkertaisesti aikaa tehtävään nähden. Kursi oli kertaisuudessaan aivan loistava. kurssille tullessani lähtokohdat olivat täysi nollataso linuxin suhteen ja kurssin loppupuolella linuxin käyttö sujuu melkein mutkattomasti. Kurssin käyneenä osaan nyt vihdoinkin pyörittää omaa virtuaalipalvelinta ennen haasteena oli kaikkien mahdollisten ohjeiden etsintä ja niiden ymmärtäminen. Kurssi sopisi täydellisesti yleissivistykseen eli suosittelen sitä kaikille.

 28. Henri says:

  Opin tunnilla valtavasti. Kaiken mitä tiedän linuksista olen oppinut tällä kurssilla koska tullessani kurssille en tiennyt siitä juuri mitään. Olen varma että opitut taidot ovat hyödyllisiä niin työelämässä, kuin kotonakin koska olen jo käyttänyt niitä oman virtuaalipalvelimen hankkimiseen jolle olen asentanut jo paljon kaikenlaista itselleni hyödyllistä. Vaikea keksiä kurssille mitään parannuksia paitsi ehkä viimeisen tunnin voisi ottaa pois sillä usein alkoi viimeisen tunnin aikana olemaan hieman sellainen olo että tarpeeksi linuxia tälle päivälle. Viihdyin kurssilla erittäin hyvin ja opiskelutapa oli miellyttävä. Opin paljon ja tehokkaasti, suosittelisin kurssia kaikille.

 29. Aloitin linuxin kanssa ilman aiempaa kokemusta kyseisestä käyttöjärjestelmästä, joten kurssin aikana tuli opittua paljonkin. Kaikkea oppimaani pidän erittäin hyödyllisenä, ja onkin lähes takuuvarmaa, että tulen tarvitsemaan opittuja taitoja työelämässä.
  Kurssi oli yllättävän viihtyisä, vaikka tunnit kestivätkin seisemän tuntia putkeen samana päivänä. Itse tosin olisin toivonut lähiopetustuntien hajauttamista useamalle päivälle. Tällä toteutuksella ei kyllä olisi ollut varaa olla poissaolevana yhdeltäkään oppitunnilta, koska muuten jää pahasti jälkeen. Kotitehtävät vaativat tunnilla opittuja tietoja, eikä niiden hankkiminen verkosta ole koskaan yhtä yksinkertaista. Koti- ja tuntitehtävien ohjeistukseen olisin paikoittain toivonut hieman tarkempia ohjeita.
  Kaiken kaikkiaan viihdyin kurssilla ja suosittelisin sitä lämpimästi kaikille tietojenkäsittelyn opiskelijoille, profiiliopinnoistaan riippumatta.

 30. vesa valli says:

  – Opin linuxin hallinttaa ja ylläpitoa kurssin aikana. systeemin seuranta oli uutta asiaa.
  – Tulen todennäköisesti käyttämään kurssilla opittuja asioita ainakin kotona omien tietokoneiden kanssa, mutta uskon niistä olevan hyötyä myös töissä.
  – Kurssilla käytyjä asioita ja linkkejä voisi laittaa myös moodlen puolelle
  – Aion hyödyntää kurssilla opittuja asioita sekä harrastuksissa että töissä.
  – Kurssi oli mielestäni viihtyisä ja sopivan mittainen
  – suosittelen kurssia ainakin opiskelijoille.

 31. Niko Lappalainen says:

  Kurssilla opin Linuxin peruskäyttöä ja paljon yleistietoa Linuxista. Uskon, että opittuja asioita tulee hyödynnettyä jatkossakin sekä kotona, koulussa että mahdollisesti töissä.
  Viihdyin kurssilla hyvin ja yleisesti ottaen asiat olivat mielenkiintoisia. Kurssia voisikin suositella kaikille, jotka haluaisivat oppia Linuxia, lähtötasosta riippumatta. Kurssin aikataulu oli kuitenkin melko tiukka, joka taitaa ollakin ainoa pieni miinus kurssiin liittyen.

 32. Matti Nuutinen says:

  Opin kurssilla paljon uutta. Linux (Ubuntu/Mint) oli minulle aikaisemmin tuttu, mutta lähinnä peruskäytössä graafista käyttöliittymää hyödyntäen. Komentokehotetta en ollut juurikaan käyttänyt ja järjestelmien ylläpitoon liittyvät työkalut eivät olleet minulle tuttuja. Kurssilla oppimani asiat tulevat varmasti olemaan hyödyllisiä niin kotona kuin toivottavasti tulevaisuudessa myös työelämässä. Harvemmin olen viihtynyt koulussa lähes kokonaisen työpäivän verran yhtä hyvin kuin tällä kurssilla. Suosittelisin kurssia kenelle tahansa Linuxista kiinnostuneelle ylläpitotöihin tähtäävälle henkilölle.

 33. Jani Markkula says:

  Kurssi oli mielestäni tosi mukava ja mielestäni opin kurssilta paljon käytäntöä.
  Kokonainen päivä yhteen aiheeseen oli kyllä hyvä siinä mielessä, että asiaa tuli paljon ja oli mahdollisuus keskittyä vain siihen yhteen asiaan päivän aikana jolloinka päivässä oli mahdollista oppia enemmän. Varjopuolena tässä tosin oli se, että pitkät päivät olivat fyysisesti hieman haastavampia.
  Pidin itse opetuksessa siitä, että lähdimme aivan alkeista liikkeelle ja oppilaalta ei oletettu käytännössä mitään aikaisempaa osaamista linuxista. Lisäksi mikäli puutteita havaittiin niin nekin tuli korjattua kurssin aikana.

 34. AntonR says:

  Opin hyvin mielenkiintoisia asioita, kuten miten toimii ja asennetaan Linux-palvelin ja miten saadaan asennettua tuotantoympäristö mm. WordPressiä varten. Tässä avautui ikään kuin uusi maailma, työpöydästä serveripuolelle.
  Opittu oli erittäin hyödyllistä, jota voi käyttää myös ns. oikeassa elämässä.
  En tiedä miten kurssia voisi parantaa. Materiaali oli hyvää, joskin sitä tulee etsiä, mutta niin materiaalia tulee etsiä netistä muutenkin.
  Olin jo ennen kurssin alkua aikeissa pystyttää omaa virtuaalista palvelinta omaa webbisivuani varten. Kurssin aikana pystytettiin virtuaalipalvelin, jota konffattiin, niin kurssi muodostui erittäin hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi. Aion hyödyntää siis kurssin taitoja omalla virtuaalipalvelimellani.
  Viihdyin kurssilla todella hyvin ja oli hyvin mielenkiintoista tulla joka viikko tunnille. Kotitehtävät olivat hyödyllisiä ja mielenkiintoisia tehdä.
  Suosittelisin kurssia hyvinkin monelle, osa näistä Linux-taidoista voisi kuulua jo pelkstään osaksi ns. yleissivistystä.

 35. Oona Lähteenmäki says:

  Tullessani kurssille en osannut käyttää Linuxia tai komentokehotetta juuri ollenkaan, joten oikeastaan kaikki kurssin aikana opittu oli uutta. Uskon opituista asioista olevan minulle paljon hyötyä myös tulevaisuudessa mm. työelämässä, ja myös koulun ja työn ulkopuolella.
  Kurssi oli erittäin mielenkiintoinen, ja vaikka oppitunnit kestivät sen 7 tuntia, ei ne tuntuneet puuduttavilta, vaan yleensä opettajan ansiosta mielenkiinto säilyi loppuun asti. Tykkäsin myös tunneista sen takia, ettei aikaisempaa osaamista tarvinnut, vaan oppiminen aloitettiin nollasta.
  Tunneilla oli mukavaa myös se, että teoriaa ja itse harjoittelua tuli vuoronperään.
  Suosittelisin kurssia kaikille, joilta löytyy pienintäkin kiinnostusta Linuxia kohtaan.

 36. Heikki Ma says:

  Aloitin kurssin tyhjältä pöydältä. Olen ehkä joskus aikaisemmin kokeillut linuxia mielenkiinnosta mutta käyttöjärjestelmä tuntui vieraalta ja vaikealta. Palasin nopeasti tuttuun ja turvalliseen Windowsiin. Kurssi opetti minulla hyvin paljon Linuxista.
  Opittu tieto tulee olemaan hyvin arvokas ja tulen varmasti kehittämään linux osaamista itsekin. Kurssin aikana innostuin Linuxin käytöstä sen verran että laitoin kotona oman linux pohjaisen palvelimen pystyyn. Tällä hetkellä palvelimessa pyörii peli servereitä ja LAMP, jolla ylläpidetään erään yrityksen nettisivuja.
  Kurssi tuntui hyvin suunitelta ja toteutetulta että en osaa sanoa mitä kurssiin vaadittaisiin lisää tai mitä pitäisi muuttaa.
  Toivon että pystyn käyttämään kurssissa opittuja taitoja työelämässä ja omissa pienissä projekteissa.
  Suosittelen kurssia kaikille jotka käyttävät tietokonetta enemmän kuin “normaali käyttäjä”. Kurssilla oppii tekemään asioita Linuxissa joita on tottunut tekemään windowsissa. Jotkut asiat voivat olla vielä helpompia Linuxissa kuin Windowsissa