Aikataulu – Linuxin keskitetty hallinta – ict4tn011-10 – loppusyksy 2016

Hallitse palvelimiasi ja työasemiasi Pupetilla.
Kuvaile tavoitetila, ja anna Pupetin tehdä tarvittavat säädöt ja asetukset.

Pupettia käyttävät mm. Google, Mozilla ja Wikipedia. USA:n valtio suojaa Windows- ja Linux-työasemansa Pupetilla (US Government Security Baseline).

Esitiedot

Esitiedot (kertaa nämä): Linuxin komennot, apt, demonien hallinta (esim Apache), tiedostojärjestelmän rakenne (etc, var…).

Alustava aikataulu

Kaikki tunnit labrassa 5004 keskiviikkoisin 08:15 – 11:45. Kurssi viidennen periodin eli loppusyksyn 2016, viikot w43 – w50.
1. Hello Puppet World. Aloitus: järjestäytyminen, nykytilan arviointi; automaation ja keskitetyn hallinnan merkitys; katsaus työkaluihin. (Hello Puppet – on Ubuntu, Resources and the RAL, Modules and Classes, esitiedot [yllä]) w43
2. Demonien konfigurointi. Muotit ja faktat (Templates, Show all facter facts). Demonien asennus (Package-File-Service, notify) vianetsintä (–debug), outojen init-skriptien ohittaminen (SSH Server Puppet Module for Ubuntu 12.04). w44
3. Orjien ohjaaminen verkon yli (PuppetMaster on Ubuntu 12.04, Basic Agent/Master Puppet). w45
4. Tyyppien määritteleminen. Määritellyt tyypit ovat asioille, joita voi olla monta, kuten käyttäjät tai Apachen virtuaalipalvelimet. Defined types. Kertaus, omien projektien käynnistys. w46
5. Git versionhallinta. (Git from Offline to Network, Pro Git (pdf): 1. Getting started (paitsi ei 1.4 Installing Git); 2. Git Basics (2.4 Undoing things asti) w47
6. Automatisoitu komentojen suoritus w48
7 Koe w49
8 Omien modulien esittely w50
Aikataulu on alustava – edistyneellä kurssilla aiheisiin tulee muutoksia vielä kurssin aikana.

Suoritukset

Erityisesti omien modulien esittelyssä on tärkeää olla seuraamassa kaikkia esityksiä.

Kurssikirjat

Vaaditut: Learning Puppet, Puppet Cookbook
Oheismateriaali: Puppet reading list

Moodle

Moodle sivu – Linuxin keskitetty hallinta 10 (edellyttää kirjautumista)

Vanhoja kurssisivuja

Aikataulu – Linuxin keskitetty hallinta – ict4tn011-8 syksyllä 2015
Vanha toteutus: Aikataulu – Linuxin keskitetty hallinta – ict4tn011-3 keväällä 2013
Vanha toteutus: Linuxin keskitetty hallinta – ict4tn011-2 syksyllä 2012
Vanha toteutus: Aikataulu – Linuxin keskitetty hallinta – ict4tn011-1

Palautetta

Palautteesi on todella arvokasta – se on tärkein tapa kehittää kurssia. Jotta saamme palautteellesi suurimman mahdollisen yleisön, palautetta kerätään kahteen paikkaan
1) Numeerinen palaute Haaga-Helian e-lomakkeelle
2) Vapaamuotoinen palaute tämän kurssisivun perään kommenttina
Mitä vain saa kirjoittaa, eikä kysymyksiä tarvitse toistaa. Tässä muutama idea, mihin kaipaisimme kommentteja

 • Opitko kurssilla jotakin? Eli osaatko nyt jotain, mitä et osannut ennen kurssia?
 • Onko kurssin sisältö hyödyllinen sinulle?
 • Missä aiot hyödyntää kurssilla opittuja taitoja?
 • Mikä oli parasta kurssilla?
 • Mitä voisi vielä kehittää?
 • Mitä mieltä oli esityspäivästä?
 • Suosittelisitko kurssia? Kenelle (kollegoille, opiskelutovereille…)?

Kiitos!

Adminstrivia

Päivitetty useita kertoja.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 52 Comments

52 Responses to Aikataulu – Linuxin keskitetty hallinta – ict4tn011-10 – loppusyksy 2016

 1. h1. Tee moduli, joka käyttää vähintään kahta erityyppistä resurssia (esim package ja file).
  Bonus: tee moduli jollekin käyttämällesi ohjelmalle.
  Linkki palautetaan Moodleen, lisäksi kannattaa laittaa linkki kommentiksi tälle sivulle.

 2. Triviaali ufw-moduli esimerkkinä Execin käytöstä. Tämä on vain esimerkki, jota ei ole testattu sen enempää.
  Jokainen komento pitää saada toimimaan vain tarvittaessa (idempotency), joten execin kanssa unless tai onlyif.
  Tässä isolla kirjoitettu Exec asettaa oletusarvot exec-komennolle.
  Isommat muurit kannattaa tehdä firetero tai iptables-persistence avulla.
  class ufw {
  Exec {
  path => ‘/bin/:/usr/bin/:/sbin/:/usr/sbin/’,
  }
  exec { ‘ufw enable’:
  unless => ‘sudo ufw status verbose|grep “Status: active”‘,
  }
  exec { ‘ufw allow 22/tcp’:
  unless => ‘ufw status verbose|grep 22/tcp’,
  }
  }

 3. Lauri Alho says:

  En nää moodlessa tätä kurssia, joten liitän tänne vastuaksen ensimmäiseen tehtävään:
  class kotit {
  file {‘/tmp/kotit’:
  content => “Tämä on kotitehtävä\n”,
  }
  package {‘chromium-bsu’:
  ensure => ‘installed’,
  allowcdrom => ‘true’,
  }
  }

 4. $ ls -la /etc/skel/
  $ cp -v /etc/skel/.??* .

 5. Koneen nimen vaihto, Ubuntu 16.04 LTS:
  $ sudo hostnamectl set-hostname taulu
  $ sudoedit /etc/hosts
  $ sudo service avahi-daemon restart
  Edit: selite, siivosin ^C:t pois.

 6. h2. Säädä orjia verkon yli puppetmasterin avulla (master-slave pull arkkitehtuuri. Jos et pääse käyttämään kahta konetta, voit asentaa herran ja orjan samalle koneelle)
  Vapaaehtoinen bonus: tee moduli, jossa käytät muuttujia muotissa (facter variables, template).
  Vapaaehtoinen kilpailu: kuka ohjaa suurinta määrää orjia puppetilla?

 7. Näin voit liittää viimeiset rivit muutamista lokeista raporttiin
  sudo tail --lines=100 /home/*/.bash_history /var/log/auth.log /var/log/apache2/*.log /var/log/syslog /var/log/puppet/masterhttp.log /etc/lsb-release>log-picks-$(date +'%Y-%m-%d_%H%M').txt
  Update: parannettu komentoa

 8. h3. Tee tavallisia työpöydän asetuksia puppet moduleiksi. Laita ne versionhallintaan. Konfiguroi tyhjä kone, vaikkapa juuri bootattu live-USB, lataamalla puppet-asetukset versionhallinnasta.


 9. $ cp -vir /etc/skel/* /etc/skel/.??* /home/xubuntu/

 10. Markus Tirronen says:

  SSH + Fail2ban

 11. Alex fredriksson says:

  LAMB

 12. Pasi Pesonen says:

  Aihe vapautettu, keksin jonkun monimutkaisemman

 13. Nico Hagelberg says:

  Aihevaraus: Nginx, Tomcat (+ Java) ja MariaDB stack

 14. Juha-Matti Ohvo says:

  Aihevaraus: Windows-ryhmäkäytäntöjen hallinta Puppetilla.

 15. Nico Nilsson says:

  Aihevaraus: Firefox-selaimen erinäisten asetusten muutokset

 16. h4. Vieraita moduleja. Sovita jonkun kurssin ulkopuolisen tekemä puppet-moduli itsellesi ja testaa sitä.
  Laita raporttisi liitteeksi tai linkiksi:
  sudo tail --lines=100 /home/*/.bash_history /var/log/auth.log /var/log/apache2/*.log /var/log/syslog /var/log/installer/syslog /proc/uptime /etc/lsb-release >log-picks-$(date +'%Y-%m-%d_%H%M').txt

 17. h5. PXE & Preseed. Asenna käsin koskematta käyttöjärjestelmä tyhjään koneeseen verkon yli.
  Saa tehdä parityönä, molemmat saavat palauttaa saman, identtisen raportin. Raportista pitää selkeästi käydä ilmi, ketkä sen ovat yhdessä tehneet.
  Laita raporttisi liitteeksi tai linkiksi sekä palvelimelta että asennetulta koneelta:
  sudo tail --lines=100 /home/*/.bash_history /var/log/auth.log /var/log/apache2/*.log /var/log/syslog /var/log/installer/syslog /proc/uptime /etc/lsb-release >log-picks-$(date +'%Y-%m-%d_%H%M').txt

  Vapaaehtoinen bonus: tee koneista Puppet-orjia (late-command, postinstall script)
  Vapaaehtoinen kilpailu: kuka hallitsee suurinta määrää fyysisiä, erillisiä koneita orjina?


 18. $ cat fabfile.py
  from fabric.api import *
  def info():
  run("pwd")
  run("whoami")
  $ fab info -H terote01@172.28.171.11,xubuntu@172.28.171.11


 19. from fabric.api import *
  def info():
  run("pwd")
  run("whoami")
  def getem():
  get("/etc/lsb-release")


 20. from fabric.api import *
  env.hosts = ["terote01@172.28.171.11", "xubuntu@172.28.171.11"]
  def info():
  run("pwd")
  run("whoami")
  sudo("tail -1 /etc/shadow")
  @parallel
  def getem():
  sudo("tar -zcf /root/var-log.tar.gz /var/log/")
  get("/root/var-log.tar.gz", use_sudo=True)

 21. Pasi Pesonen says:

  Aihevaraus: SSH, palomuuri, apache, mysql, php, wordpress

 22. Aki Juvonen says:

  Aihevaraus: Puppet moduuli joka asentaa google chromen ja säätää työpöydän asetuksia. Esim työpöydän taustakuvan vaihto

 23. Teemu Skog says:

  Aihevaraus: Moduuli joka asentaa Google Chromen ja kasan lisäosia jotka lisäävät tietoturvaa

 24. Eelis Orvas says:

  Kurssi oli mielenkiintoinen ja erittäin hyödyllinen. Työmäärä tuntui välillä vähän suurelta, koska en alkuun ollut mikään linux-osaaja. Kurssi meni kuitenkin hyvin ja uskon, että siitä tulee olemaan hyötyä työelämässä.

 25. Alex says:

  Opitko kurssilla jotakin? Eli osaatko nyt jotain, mitä et osannut ennen kurssia?
  -opin käyttämään paremmin vielä linuxia ja puppet taidot 0-100!
  Onko kurssin sisältö hyödyllinen sinulle?
  -Todellakin oli, tulee varmasti käytettyä
  Missä aiot hyödyntää kurssilla opittuja taitoja?
  -Toivon mukaan tulevassa työelämässä
  Mikä oli parasta kurssilla?
  -Kun oppi niin paljon uutta ja syvensi omaa osaamista linuxiin
  Mitä voisi vielä kehittää?
  -Moduulien rakentamista
  Mitä mieltä oli esityspäivästä?
  -Oli hyvä! Pääsi vertailemaan myös omaa osaamista muiden kanssa
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle (kollegoille, opiskelutovereille…)?
  -Todellakin voisit suositella opiskelukavereidelle kurssia, jolla on jo hieman linux taustaa

 26. Pasi Pesonen says:

  Erinomainen setti joka opetti enemmän kuin mikään muu Haaga-Helian 3op kurssi (tai no ehkä edellinen palvelinten hallinta oli hiukan haastavampi koska tälle kurssille osallistujilta vaadittiin jo parempaa lähtötasoa). Suosittelen kaikille jotka ovat vähänkään tekemisissä järjestelmäasiantuntijan askareiden parissa.

 27. Joram says:

  Kurssilla opin käyttämään puppettia keskitettyyn hallintaan. Aiemmin minulla ei ollut kokemusta puppetin käytöstä. Pidän kurssin sisältöä erittäin hyödyllisenä ja opituista taidoista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa mm. työelämässä. Aion myös hyödyntää taitoja luomalla omia moduuleja, joten kurssin sisältö oli erittäin hyödyllinen. Kurssilla parasta oli sen monipuolisuus, se miten monipuolisesti tutustuimme puppettiin. Oli mielestäni parempi käydä monipuolisesti yksi työkalu kuin pintaraapaisu monesta.
  Esityspäivä oli mielenkiintoinen, sillä oli mielenkiintoista nähdä muiden moduuleja ja edistymistä. Kurssia suosittelen ehdottomasti kaikille opiskelutovereille joita vähääkään kiinnostaa Linux.

 28. Kurssi oli itselleni erittäin hyödyllinen. Tuli opittua Puppetin käyttöä sekä paljon pieniä Linuxin yleiskäyttöön liittyviä asioita. Tulen varmasti hyödyntämään näitä taitoja omien järjestelmieni ylläpitoon sekä myöhemmin työelämässä. Kurssilla parasta oli se, että pääsi oikeasti tekemään ja testaamaan läpi käytyjä asioita. Oli myös hyvä, että ei keskitytty pelkkään Puppettiin, vaan käytiin läpi myös esimerkiksi Fabricin käyttöä. Myös viimeisen tunnin esityksiä oli mielenkiintoista seurata. Suosittelen kurssia kaikille jotka ovat ollenkaan Linuxista tai palvelinten ylläpidosta kiinnostuneita.

 29. Teemu says:

  Opin kurssilla todella paljon uutta. Kurssin sisältö oli mielestäni erittäin hyödyllinen minulle. Aion hyödyntää opittuja taitoja sekä vapaa-ajalla että työelämässä. Parasta kurssilla oli se että jokaisella opetuskerralla opin hyvin paljon uutta. En oikeastaan keksi juuri mitään kehittämisen arvoista, kurssi oli kaiken kaikkiaan erinomainen. Esityspäivä oli mielenkiintoinen, koska sai nähdä kaikkien ratkaisut omista moduleista. Suosittelisin kurssia ihmisille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita oppimaan Linuxia ja joilla on siitä jo hieman kokemusta.

 30. Tommi Lindlöf says:

  Opin kurssilla paljon lisää Linuxin komentoja ja työkaluja, joilla keskitettyä
  hallintaa voi tehdä. Puppet tuli tutuksi ja monia muita taitoja, joita varmasti
  pääsee hyödyntämään myöhemmin työelämässä.
  Kurssi on toteutettu hyvin ja tunnilla opittuja asioita pääsee kokeilemaan
  kotitehtävien parissa. Haastetta riittää sopivasti 3 opintopisteen kurssille.
  Moduulien esityspäivä oli hyvä idea, suosittelen sitä myöhempiinkin kursseihin.
  Suosittelisin tätä kurssia kaikille, joilla on pienintäkään mielenkiintoa Linuxiin
  vaikka oma lähtötaso ei vielä olisikaan niin korkea. Kurssilla oppii kyllä!

 31. Nico Nilsson says:

  Opitko kurssilla jotakin? Eli osaatko nyt jotain, mitä et osannut ennen kurssia?
  – Opin Puppetin käyttöä sekä Gitin käyttöä komentorivin kautta.
  Onko kurssin sisältö hyödyllinen sinulle?
  – En ainakaan vielä näe itselleni hyötyä puppetista, mutta työpaikka hyöty voisi olla huomattava.
  Missä aiot hyödyntää kurssilla opittuja taitoja?
  – Aion hyödyntää opittuja taitoja mahdollisesti työpaikalla, jos vastaan tulee tilanne mihin puppet työkaluna sopii.
  Mikä oli parasta kurssilla?
  – Kurssilla oli parasta käytännössä nähdä miten puppet toimii. Myös git oli mielestäni hyvä lisä kurssiin ja helpottaa tulevaisuudessa versionhallintaa.
  Mitä voisi vielä kehittää?
  – Kurssille on hankalaa keksiä yhtä tiettyä kehittämisen kohdetta, mutta edellisen viikon kotitehtävien läpikäymiseen meni välillä kohtuuttoman paljon aikaa ja se taas söi aikaa uuden aiheen läpikäymiseltä.
  Mitä mieltä oli esityspäivästä?
  – Esityspäivänä oli mielenkiintoista nähdä muiden tekemiä moduuleja ja miten eri tasoiset ihmiset tekivät toisistaan poikkeavia moduuleja.
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle (kollegoille, opiskelutovereille…)?
  – Suosittelisin kurssia henkilölle, joka tulee työssään tarvitsemaan keskitetyn hallinnan järjestelmää ja jolla on kuitenkin kohtuulliset perustiedot ja taidot Linuxista.

 32. Markus says:

  Kurssilla opin muun muassa Puppetin käyttöä ja Gitin käyttöä ja olen iloinen että opin nämä kyseiset asiat. Koen kurssin sisällön hyödyllisenä ja toivon että pääsen hyödyntämään oppimistani tulevaisuudessa esimerkiksi työelämässä tai omissa projekteissa. Erityisesti toivon että oppimistani taidoista on hyötyä työelämässä. Koen parhaaksi oppimiskokemukseksi kurssilla Puppet agenttien hallitsemisen yhdellä puppetmasterilla ja hyvien puppetmoduulien ja manifestien teon. Nyt tätä palautetta kirjoittaessani keksinyt kehityskohteita, mutta kerron mikäli tulee mieleen. Esityspäivä oli oikein mukava, sillä esitin mielelläni oman moduulini ja seurasin innolla millaisia moduuleja muut olivat keksineet, jos vaikka muiden moduuleista saisi otettua vinkkejä. Suosittelisin kurssia kenelle tahansa joka tykkää Linuxista tai käyttää Linuxia säännöllisesti. Puppet ja Git on työkaluja joiden koen olevan hyödyllisiä lähes kelle tahansa Linux-käyttäjälle.

 33. Aki Juvonen says:

  Erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen kurssi. Aiheet olivat monipuolisia ja varmasti jatkossa tulee olemaan hyötyä oppimista asioistani. Parasta kurssilla oli että pääsi kunnolla tekemään ja testaamaan käytäntöjä. Oman moduulin esitys oli myös oppimisen kannalta hyvä.

 34. Juha-Matti Ohvo says:

  Opitko kurssilla jotakin? Eli osaatko nyt jotain, mitä et osannut ennen kurssia?
  Olen aiemmin tutustunut Puppettiin ja tiesin mitä sillä tehdään. Kuitenkin Puppetin käyttöä ja soveltamista ynpäristöjen automatisointia varten osasin hyvin vähän ennen kurssia, mutta kurssin jälkeen olen oppinut hyvin paljon.
  Onko kurssin sisältö hyödyllinen sinulle?
  Kurssin sisältö on todella hyvä ja heijastaa todella hyvin työelämään, toisin kuin monella muulla koulun järjestämällä kurssilla. Kurssin aikana tuli selväksi miksi opettelemme Puppetia ja mitä hyötyä siitä on työuraa ajatellen.
  Missä aiot hyödyntää kurssilla opittuja taitoja?
  Aion hyödyntää opittua asiaani omissa projekteissani, mutta sitä ennen tarkoituksena on opetellea Puppetia laajemmin.
  Mikä oli parasta kurssilla?
  Kurssilla parasta oli sen monipuolisuus, eli käytiin lajalti asioita läpi ja mitä erilaisia moduuleja Puppetilla voi luoda.
  Mitä voisi vielä kehittää?
  Koska Puppetilla voi tehdä vaikka mitä, niin mitään yksittäistä asiaa ei välttämättä ole järkevää käydä läpi. Kun Linux palvelimena -kurssilla asennettiin LAMP-stack, niin kurssin aikana sama oltaisiin voitu tehdä Puppetilla.
  Mitä mieltä oli esityspäivästä?
  Esitysppäivä oli hyvä ja opin paljon muiden tekemistä moduuleista.
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle (kollegoille, opiskelutovereille…)?
  Suosittelen kurssia kaikille, jotka ovat kiinnostuneet Linuxista ja DevOps-teknologioista.

 35. Nikolai Kleiman says:

  -Opitko kurssilla jotakin? Eli osaatko nyt jotain, mitä et osannut ennen kurssia?
  Puppetia on tullut harjoiteltua paljon ja oppinut paljon.
  -Onko kurssin sisältö hyödyllinen sinulle?
  On hyödyllinen.
  -Missä aiot hyödyntää kurssilla opittuja taitoja?
  Yrityksessämme on käytössä Ansible sekä Puppet. Osa asiakkaista käyttää puppethallintaa ympäristössään.
  -Mikä oli parasta kurssilla?
  Puppetin oppiminen, tuntiharjoitukset
  -Mitä voisi vielä kehittää?
  Jotkut tuntitehtävä muuttui kotitehtäväksi, eli jos on tehnyt tunnillä kaikki, ei paljon jää tehtäväksi. Tämä piti olla edistynyt kurssi ja välillä osa kurssilaisita epäonnistui perusjuttujen tekemisessa. Ehkä mennään eteenpääin ja ne voivat tutkia ongelmansa vapaalla ajallaan.
  – Mitä mieltä oli esityspäivästä?
  Oli mielenkiintoista ja hauska tutustua toisten moduuliin
  -Suosittelisitko kurssia? Kenelle (kollegoille, opiskelutovereille…)?
  Suosittelen kaikille Linuxista sekä keskitetystä hallinasta kkinnostuyneille.

 36. Ioannis Solanakis says:

  Opin kurssilla paljon, vaikka aluksi aihe tuntui todella vaikealta. Kurssin sisällön hyödyllisyydestä on vaikea sanoa vielä, mutta todennäköisesti tulen tarvitsemaan kurssilla opittuja taitoja tulevaisuudessa työelämässä. Kurssin asiat käytiin hyvin tarkkaan läpi, mutta jatkossa tahti voisi olla hieman hitaampi. Positiivista oli, että apua sai tunnilla heti jos sitä tarvitsi. Suosittelisin kurssia kaikille opiskelutovereille!

 37. Joonas says:

  Opitko kurssilla jotakin? Eli osaatko nyt jotain, mitä et osannut ennen kurssia?
  Kurssilla oppi paljon uutta, mm. Puppetin käyttö linuxin keskitetyn hallinnan osana, versionhallintaa gitin avulla, forssh ja fabric ssh yhteyksille, master/slave suhteen, idempotenssin tärkeyden ja tarkoituksen.
  Onko kurssin sisältö hyödyllinen sinulle?
  Kurssin sisältö on ollut itselle hyvin mielenkiintoista ja opettavaa. Olen hyvin tyytyväinen sisällöstä kurssin lähiopetustunneilla, mutta poissaollessa kotitehtävien teko on hyvin vaikeaa, sillä kurssilla käytettyä materiaalia tai tunnilla käytettyä opetusta on vaikea löytää jälkikäteen, ellei ole ollut paikalla.
  Missä aiot hyödyntää kurssilla opittuja taitoja?
  En päivittäisesti käytä Linuxia, joten puppetin käyttö jää varmasti vähemmälle kurssin jälkeen, mutta linuxin hallinta on silti hyödyllinen taito tulevaisuuden työllistymistä varten. Versionhallintaa gitin avulla aion hyödyntää jatkossakin.
  Mikä oli parasta kurssilla?
  Uusien asioiden oppiminen on aina hienoa, ja kurssilla oppi todella paljon uutta. Oppimiskäyrä oli omasta mielestäni sopiva ja työmäärä ei ollut liian suuri opituiden asioiden hyödyllisyyden vuoksi.
  Mitä voisi vielä kehittää?
  Oikeastaan ainoa asia jota kannattaa kehittää on kurssimateriaalin päivitys aikataulusivulle. Koe oli myös melko haastava käytännönläheiselle kurssille teoriavaatimuksissaan.
  Mitä mieltä oli esityspäivästä?
  Oli mielenkiintoista nähdä muiden kurssilaisten tekemiä moduuleja. Omat ongelmat ilmenivät selvästi muillakin, ja muiden moduuleista sai esitysten myötä hyviä ideoita ja kehitysmahdollisuuksia omaan moduuliin ja jatkoa varten.
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle (kollegoille, opiskelutovereille…)?
  Kurssi sopii hyvin kaikille, jotka ovat IT-alasta kiinnostuneita. Kurssi auttaa ymmärtämään miksi idempotenssi, keskitetty hallinta ja automatisointi on tärkeää ja hyödyllistä, myös jokapäiväisissä askareissa.

 38. Samppa says:

  Opin kurssilla mm. Linuxin peruskomentoja ja hakemistojen hierarkiaa, puppetin eri toiminnallisuuksia, ssh:ta, gitiä. Kurssin sisältö oli hyödyllinen siinä mielessä, että näitä taitoja vaaditaan varmasti työelämässä ja jos haluaa kotona tehdä jotain puppetilla tai käyttää Linuxia. Aion hyödyntää oppimiani taitoja toivottavasti työelämässä, mutta ainakin ensi alkuun kotona. Kurssilla parasta oli opettajan innostuneisuus ja intohimo Linuxiin sekä mukava ja innostava ilmapiiri. Myös se, että sai tehdä itse paljon oli parasta. Kehittää voisi vielä tahtia, joka on ainakin itseni tasoiselle kaverille suhteellisen nopea. Oppitunneilla voisi siis käydä hitaammin ja ehkä selkeämmin kaiken läpi. Esityspäivä oli sopivan rento. Suosittelisin kurssia kenelle tahansa IT-tradenomiksi opiskelevalle tai työelämässä näistä asioista tietämättömälle.

 39. Olen täysin tyytyvänen. En osanut käyttää Linux ollenkaan ennen lukukauden alkua. Nyt osan jotakin.

 40. Jaakko Jokinen says:

  Kurssi oli hyödyllisempi mitä alkuun ajattelin sen olevan. Puppettia (tai muuta vastaavaa) tulee varmasti jatkossa käytettyä ainakin raspberry koneiden kanssa kotona ja mahdollisesti ohjelmistokehitystyökalunakin. Kurssilla oppi syvällisemmin linuxin perusteet ja esim. komentorivityökalujen käyttäminen tuntuu paljon luontevammalta nyt kurssin loputtua.
  Hauskimmat/kiinnostavimmat tehtävät kurssilla olivat master/agent arkkitehtuurin rakentaminen ja PXE etäboottaus, varsinkin kun tein sen kotona ja rakentelin sisäverkon kokonaan uusiksi.