Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021 8-ma, 7-ti ja 6-to – alkukevät 2018 – 5 op

English: Learn to manage your own Linux server – in 8 weeks. Beginners welcome. Student feedback excellent 4.7 out of 5. Course is in Finnish.
Aloita nollasta. Opiskele 8 viikkoa ja hallitset omaa Linux-palvelinta.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hallita Linuxia palvelimena
 • Osaa tehdä tärkeimmät asetukset tärkeimmille palvelimille (Apache, OpenSSH)
 • Osaa asentaa www-ohjelmointiin sopivan alustan
 • Osaa tehdä itselleen uusia asetuksia palvelinohjelmistoihin ohjeiden avulla
 • Tietää esimerkkejä palvelintilan tarjoajista ja hinnoista sekä fyysisten palvelinten vastaavista ominaisuuksista

Aikataulu 2018

Kurssi kestää 1. periodin eli 2018 alkukevään (w03-w11, ei w08), yhteensä 8 viikkoa. Kaikki tunnit ovat labrassa 5004.
Tiistai-7 ryhmä 12-17:30, torstai-6 ryhmä 9-14.
Ja uutuus: maanantai-8 ryhmä 08:15 – 12:00.
Peruskäyttö
1. Asennus, työpöytä ja lisenssit w03 FSF Free Software Definition, Rise of Open Source: Chapter 5. Raportin kirjoittaminen.
2. Komentokehote, ylläpito ja paketinhallinta w04 Command Line Basics, Commands for Admin. Torstain ryhmällä osa ajasta itsenäistä työskentelyä.
Demonit
3. Apache-weppipalvelin ja LAMP kehitysalusta w05
Install Apache Web Server on Ubuntu, MySQL Install and One Table Database, Change MySQL Password on Ubuntu, Dealing with Forms, PHP Database Connection with PHP-PDO, Instant Firewall – sudo ufw enable.

4. Syventävä aihe weppipalvelimista w06, jokin näistä: Virtuaalipalveliten vuokraaminen/Sisällönhallintajärjestelmä/TLS/palvelimen suorituskyky/Tietokannat.
Apachen oletussivu, Monta nimeä samaan IP-osoitteeseen. Virtuaalipalvelimia vuokrataan: Linode (associate link), Digitalocean, Amazon (monet Amazonin palvelut skaalautuvat automaattisesti, maksimihinnan rajoittaminen voi olla tarpeen). Julkisia nimiä vuokrataan: NameCheap, Gandi. Harjoittelua varten voit kokeilla myös http://www.dot.tk/ (ei tärkeille nimille). WordPressin asennus. First Steps on a New Virtual Private Server – an Example.
5. OpenSSH-etähallinta. Tulimuuri. w07. Mahdollinen lisäaihe, jos aikaa jää: Järjestelmän tilan seuraaminen ja prosessinhallinta / Tiedostojärjestelmän hierarkia / Rosvoja ja kunnon kansalaisia.
w08 on talviloma, voit leikkiä koko viikon Linuxilla.
Automatisointi
6. Automaatio ja ohjelmointiympäristöt w09, bash-skriptaus
Shell Scripting, aboutusers.sh, Over the Wire: bandit
Loppuhuipennus
7. Kertaus w10

8. Arvosteltava labraharjoitus (50% arvosanasta) w11

Linkkejä

Maanantain 8-toteutuksen Moodle
Tiistain 7-toteutuksen Moodle
Torstain 6-toteutuksen Moodle
Kurssilla käytetään Xubuntu 16.04.3 amd64 Linuxia. Kannattaa pitää sitä aina mukana USB-tikulla. UnetBootin. Xubuntu.org. Levykuva xubuntu-16.04.3-desktop-amd64.iso.
Vanhoilta kotisivuilta löytyy opiskelijoiden kommentteja ja esimerkkiratkaisuja:
Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021 4-ti ja 5-to – alkusyksy 2017 – 5 op, Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021 2-ti ja 3-ke – Alkukevät 2017 – 5 op, Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021-1 – 5 op – alkusyksy 2016.
Vanhoja arvioitavia laboratorioharjoituksia: Final lab test for group 4-Tuesday. Final lab test for group 5-Thursday. Arvioitava laboratorioharjoitus – Linux palvelimet ict4tn021-2 (uusi OPS) alkukeväällä 2017 p1, Arvioitava laboratorioharjoitus – Linux palvelimet ict4tn021-3 (uusi OPS) alkukeväällä 2017 p1

Arviointi

Arvosteltava labraharjoitus 50%
Läksyt 50%
Kummastakin osuudesta on saatava hyväksyttävä suoritus. Lopullinen arvosana perustuu kokonaisharkintaan kaikista kurssisuorituksista.

Läksyt

Läksyt tehdään ja raportoidaan kunkin tunnin jälkeen. Tehtävät saa julkaista missä haluaa ja palauttaa linkin Moodleen.
Kotitehtäväraportin tulee olla suoraan selaimella katseltavassa muodossa, tavallisena HTML-weppisivuna. Ei odt, ei odp, ei ppt, ei docx, ei doc, ei pdf. Kotitehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse. Linkit palautetaan Moodleen, mutta itse raportteja ei voi palauttaa Moodleen. Maksutonta kotisivutilaa saa esimerkiksi WordPress.com (helppo) ja GitHub.com.
Läksyt käydään läpi seuraavalla tapaamiskerralla, ratkotaan yhdessä ongelmia ja annetaan suullista palautetta. Arvosana kotitehtäväpaketista tulee vasta kurssin lopuksi, mutta tehtävät tulee silti palauttaa aina vuorokautta ennen seuraavia tunteja. Kurssilta poistetaan ne, jotka eivät ala suorittaa kurssia palauttamalla tehtäviä.
Julkaiseminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Jos et jostain syystä uskalla tai muuten halua julkaista, voit laittaa työn weppisivulle salasanan taakse (kaikille kotitehtäville sama salasana) ja jakaa tämän salasanan kurssilaisten kanssa.
Jos tuntien yhteydessä järjestetään testejä läksyjen aiheista, niiden pisteet sisältyvät arvostelun kohtaan läksyt (50%).

Alustavat tehtävänannot

Tehtävät ovat virallisia vasta, kun ne on annettu tunnilla. Tehtävänannot muuttuvat vielä, koska tuntien aiheetkin voivat muuttua, ja lopullisessa arvioinnissa tehtävät arvioidaan niiden annettujen, virallisten tehtävien mukaan.

h1

a) Tee oma Linux-livetikku. Kokeile sitä jossain muussa kuin koulun koneessa. Tämä kohta ei edellytä asentamista – jos kuitenkin asennat, ota ensin varmuuskopiot.

b) Listaa testaamasi koneen rauta (‘sudo lshw -short -sanitize’).
c) Asenna kolme itsellesi uutta ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.
d) Mitä lisenssiä kukin näistä ohjelmista käyttää? Selitä lyhyesti, mitä oikeuksia ja velvolisuuksia tuosta lisenssistä seuraa.
e) Listaa käyttämäsi ohjelmat (esim. MS Word), kunkin ohjelman käyttötarkoitus (esim. Tekstinkäsittely) ja vastaava vapaa Linux-ohjelma (esim. LibreOffice Writer). Jos johonkin tarkoitukseen ei löydy vapaata Linux-ohjelmaa, listaa sekin. (Päivitetty: korjasin tämän kohdan tunnuskirjaimen d->e)
f) Vapaaehtoinen lisätehtävä: varmuuskopioi tiedostosi (voit käyttää esimerkiksi ulkoista USB-levyä)

h2

a) Aiheuta lokiin kaksi eri tapahtumaa: yksi esimerkki onnistuneesta ja yksi esimerkki epäonnistuneesta tai kielletystä toimenpiteestä. Analysoi rivit yksityiskohtaisesti.
b) Vapaaehtoinen kohta, ei ole opetettu vielä: Asenna SSH-demoni. Kokeile omalla ssh-palvelimellasi jotain seuraavista: ssh-copy-id, sshfs, scp tai git. (Helpoin lienee scp: ‘scp foo.txt tero@example.com:’)
c) Tee unelmien apt-get -komento: yksi komentorivi, joka asentaa suosikkiohjelmasi.
d) Asenna komentokehotteen paketinhallinnasta kolme itsellesi uutta komentorivillä toimivaa ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.
e) Opettele ulkoa ja harjoittele tärkeimmät komennot (tätä “opettele ulkoa” alakohtaa ei tarvitse raportoida):
http://terokarvinen.com/2009/command-line-basics-4
http://terokarvinen.com/2008/commands-for-admin-4

h3

Tee viisi vapaavalintaista kohtaa. Säädä vaikeustaso oikeaksi: jos olet ihan alussa ja tämä on haastavaa, tee helpoimmat a b c d i. Jos osaat jo perusteet, tee useampia tai vaikeampia kohtia. Tarkoitus on, että tehtävät tehtyäsi osaat enemmän kuin osasit ennen.
a) Asenna Apache, laita käyttäjien kotisivut (http://example.com/~tero) toimimaan. Testaa esimerkkikotisivulla.
b) Surffaa oman palvelimesi weppisivuja. Etsi Apachen lokista esimerkki onnistuneesta (200 ok) sivulatauksesta ja epäonnistuneesta (esim 404 not found) sivulatauksesta. Analysoi rivit.Tee jokin seuraavista (yksi riittää, useampi vapaaehtoisena lisätehtävänä):
c) Tee virhe weppipalvelimella ajettavaan koodiin (esim PHP tai Python), etsi se lokista ja analysoi tuo lokirivi
d) Tee virhe johonkin Apachen asetustiedostoon, etsi ja analysoi tuo rivi. Etsimiseen sopivat esimerkiksi Apachen omat lokit, syslog sekä ‘apache2ctl configtest’.
e) Asenna ja kokeile PhpMyAdmin:a tai jotain muuta valmista weppiliittymää tietokantojen hallinnointiin.
f) Tee palvelimella ajettava weppiohjelma, joka tekee käyttäjälle jonkin yksinkertaisen laskun (esim. painoindeksi BMI)
g) Tee palvelimella ajettava weppiohjelma, joka käyttää tietokantaa. Voit tehdä jonkin yksinkertaisen CRUD-ohjelman, esimerkiksi TODO-listan
h) Tee Apachelle uusi sivu, joka näkyy suoraan palvelimen pääsivulla, mutta jonka sivuja voi muokata normaalin käyttäjän oikeuksilla (name based virtual host, DocumentRoot käyttäjän kotihakemistoon).
i) Kuinka monta eri HTTP Status:ta (200, 404, 500…) saat aiheutettua lokeihin? Selitä, miten aiheutit tilanteet ja analysoi yksi rivi kustakin statuksesta.
j) Asenna LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Testaa kunkin komponentin toiminta. Testaa lopuksi kokonaisuus. (Voit aloittaa tilanteesta, jossa Linux-käyttöjärjestelmä on jo asennettu, mutta ei muita (AMP) osia.
k) Kokeile jotain Flaskin uutta ominaisuutta flask-testipalvelimessa. Voit kokeilla esim. muotteja (templates), tietokantaa tai syötteiden ottamista lomakkeilta (forms).
l) Asenna Python Flask + PostgreSQL + Apache mod WSGI. Testaa kunkin komponentin toiminta. Testaa lopuksi kokonaisuus. (vaikea)

h4

Kuten tunnilla puhuttiin, muutin tätä tehtävää vastaamaan opeteltuja asioita.
a) Laita hankkimallesi virtuaalipalvelimelle mahdollisuus tehdä kotisivuja normaalin käyttäjän oikeuksin.
s) Laita hankkimallesi virtuaalipalvelimelle käyttäjän kotihakemistoon tallennettu sivu näkymään Apachen oletussivuna.
y) Etsi palvelimesi lokeista esimerkkejä murtautumisyrityksistä. Voit etsiä lisätietoa IP-osoitteista ottamatta niihin yhteyttä esimerkiksi komennoilla ipcalc, geoiplookup ja whois.
b) Tee weppisivuja paikallisella koneellasi ja kopioi ne palvelimelle scp-komennolla.
c) Laita palvelimellesi jokin yksinkertainen PHP-sivu. Voit esimerkiksi tulostaa käyttäjän IP-osoitteen$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] tms. Ole huolellinen, jos otat vastaan syötteitä lomakkeilla (forms).
Vapaaehtoisia tehtäviä
Vinkkejä: lue linkitetyt artikkelit aikataulusta yltä ennenkuin alat tehdä tehtäviä. Muista viitata kaikkiin lähteisiin. Käytä aina hyviä salasanoja, joka hetki ja joka paikassa.
r) Kokeile julkista virtuaalipalvelinta (VPS). Voit vuokrata palvelimen esimerkiksi Linodelta, Amazonilta, DigitalOceanilta, OVH:lta tai monista muista paikoista. Edullisinta on käyttää GitHub Education -paketista DigitalOceanin palveluita.
Vaihtoehto: jos et jostain syystä halua vuokrata virtuaalipalvelinta, voit kokeilla tehdä testipalvelimen vagrantilla, mutta tämä ei ole yhtä jännittävää.
x) Laita julkinen domain-nimi osoittamaan koneeseesi. NameCheap ja Gandi ovat tunnettuja nimien vuokraajia. GitHub Education -paketista saa NameCheapilta .me domainin ilmaiseksi vuodeksi.

v) Laita monta DNS-nimeä samaan IP-osoitteeseen. Apache Name Based Virtual Hosting.t) Asenna WordPress. Se on maailman suosituin sisällönhallintajärjestelmä (CMS). Samalla opit asentamaan kolmannen osapuolen valmiita PHP-ohjelmia. WordPress kannattaa asentaa wordpress.org:sta löytyvästä tervapallosta (.tar.gz).
u) Kokeile WordPressia kirjoittamalla esimerkkisisältöä.
WordPress vapaaehtoisia:
c) Ota järkevät URLit (permalinks) käyttöön
d) Vaihda teema
e) Varmuuskopioi sisältö
f) Palauta varmuuskopioitu sisältö puhtaaseen WordPress-asennukseen
g) Tee WordPressiin oma teema
h) Asenna WordPressiin plugin (esim Dofollow)
i) Tee WordPressiin oma plugin
j) Lisää kuvia WordPressiin (ja laita tämä toimimaan)
k) Laita WordPress nimipohjaiseen virtuaalipalvelimeen (http://thello.foo tms)
Muita vapaaehtoisia:
l) Asenna Drupal ja kokeile sitä
m) Asenna Joomla ja kokeile sitä
n) Hanki virallinen, selainten hyväksymä TLS-sertifikaatti Let’s Encryptistä
o) Vaikea: Tee esimerkkisivu Python Flaskilla
p) Vaikea: Tee esimerkkisivu Ruby on Rails (tuotantotyyppinen, ei pelkkä yhden käyttäjän testipalvelin)
q) Vaikea: Tee esimerkkisivu Python Django:lla (tuotantotyyppinen, ei pelkkä yhden käyttäjän testipalvelin)

h5

a) Asenna SSH-demoni
b) Suojaa kone tulimuurilla, mutta tee ensin reikä SSH:lle
c) Siirrä tiedostoja ssh:lla
d) Automatisoi kirjatuminen julkisen avaimen menetelmällä
j) Asenna ja konfiguroi ja käynnistä sysstat-paketti. Tarkista sar-komennolla, että se on päällä, esim. näyttää lokimerkinnän “Linux reboot…”. Anna sysstatin pyöriä päivä tai pari. Tutki kuormitushistoriaa sysstatin komennoilla sar, iostat, pidstat… Analysoi tulokset, eli selitä perusteellisesti mitä tulokset tarkoittavat.
i) (Ryhmä 7 tiistai varsinainen tehtävä, muille vapaaehtoinen): Ratkaise Scan of the Month 15. Katso vinkkejä Forensic File Recovery with Linux – Undelete. Älä katso malliratkaisua netistä, ellet ole jumissa, ja merkitse raporttiisi, jos katsoit. Kuva sisältää oikeaa haittakoodia, älä käsittele sitä arvokkailla tietokoneilla tai työnantajan tuotantoverkossa, äläkä aja siltä löytyviä ohjelmia. Kaikki vastaukset löytyvät kuvasta, tässä tehtävässä ei tutkita mitään muita järjestelmiä.
e) (vapaaehtoinen) Vaihda sshd:n portti
f) (vapaaehtoinen) Salli vain ryhmän sshers jäsenten kirjautuminen. Lisää itsesi tähän ryhmään.
g) (vapaaehtoinen) Liitä hakemisto sshfs:n avulla verkon yli.

h6

a) Kirjoita ja suorita “Hei maailma” kolmella kielellä. Asenna tarvittavat ympäristöt.
b) (vapaaehtoinen) Kirjoita kullakin kielellä yksinkertainen ohjelma, jolla on jokin käyttötarkoitus. Ideoita: hyödynnä kielen vahvuuksia. Ota käyttäjältä syöte, tee jokin lasku ja tulosta vastaus (input-processing-output).

h7

a) Ratkaise valitsemasi vanha arvioitava laboratorioharjoitus tältä kurssilta. (Löytyy DuckDuckGolla tai Googlella sekä linkeistä tältä sivulta).
b) Kaikki tehtävät arvioitavaksi. Palauta linkki sivuun, josta löytyvät kaikki kotitehtäväraporttisi. Arviointi tehdään ensisijaisesti tästä linkistä. Linkki voi olla esimerkiksi blogin etusivu (jos blogissa on vain kotitehtävät) tai sivuun, jossa on linkki kuhunkin tehtävään. Kaikki tehtävät -linkin palautus Moodlessa kohtaan “Kaikki tehtävät arvioitavaksi”.

c) (vapaaehtoinen) Käytä Linuxia kurssin ulkopuolella.
d) (vapaaehtoinen) Varaa kalenteristasi viikon välein aikoja Linux-harjoitteluun kurssin jälkeen.

Suhde muihin kursseihin

Tämä kurssi (Linux palvelimet ict4tn021) on esitietovaatimuksena monille kursseille, esimerkiksi

 • Palvelinten hallinta
 • Monialaprojekti
 • Linuxin keskitetty hallinta

Tämä kurssi (Linux palvelimet ict4tn021) on uuden opetussuunnitelman 5 op kurssi, jossa opetus alkaa Linuxin alkeista. Eri kurssi kuin osittain päällekkäinen vanhan opetussuunnitelman jo lopetettu kurssi “Linux palvelimena” ict4tn003 (3 op).
Adminstrivia: tämä sivu päivittyy kurssin edetessä. Tämä sivu sisältää alustavaa tietoa tulevasta kurssista, ja monet seikat voivat vaikuttaa siihen, toteutuuko kurssi ja missä muodossa.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 197 Comments

197 Responses to Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021 8-ma, 7-ti ja 6-to – alkukevät 2018 – 5 op

 1. FSF Free Software Definition, 4 freedoms
  Paikalla http://hhmoodle.haaga-helia.fi/mod/choice/view.php?id=801884
  Vapaaehtoisia:
  GitHub.com Education https://education.github.com/, ensin GitHub vahvistettu @haaga-helia.fi sähköpostiosoite
  BotBook.com mailing list http://eepurl.com/cFAvkH

 2. Moi!
  Tässä linkki WordPress sivuuni, johon julkaisin ensimmäisen tehtävän raportoinnin.
  https://laurijuntunen.wordpress.com/2018/01/22/linux-palvelimena-harjoitus-1/
  Terveisin,
  Lauri Juntunen
  1402993

 3. Xubuntu asennus ja hallinta harjoitus

 4. Linux palvelimet harjoitus 1, sisältää mm. livetikun tekoa, sovellusten asennusta sekä lisenssi tietoja.
  https://ksyrjanen.wordpress.com/2018/01/23/linux-palvelimet-harjoitus-1/

 5. Leo Kainulainen says:

  Linkki blogiini, johon palautan kotitehtäväni https://ohjelmointia.wordpress.com/

 6. Roope Varttila says:

  Xubuntu asennus HP ProBook 655G1-läppäriin ja ensimmäisen tehtävän raportti.
  https://roopelinux.wordpress.com/2018/01/23/h1-raportti-a1700307/

 7. Vili Viita says:

  Linux palvelimet -kurssin ensimmäisen tehtävän raportti.
  https://viliviita.wordpress.com/2018/01/21/harjoitus-1/

 8. Oliver Lahti says:

  https://oliverlahti.com/2018/01/23/getting-started-with-linux/
  Homework 1
  Here you can find a rather comprehensive tutorial on how to install Xubuntu and how to perform some basic tasks with it.

 9. linkki harjoitustehtävään

 10. Linkki blogiini, johon palautan tehtäväni.
  https://www.topikettunen.com

 11. Ohessa “uudelleenformatoitu” palautukseni h1:een (ks. HH Moodle // Linux-palvelimet ICT4TN021-6 for more information):
  https://github.com/Fincer-altego/basics-of-a-linux-server-school-course-/blob/master/h1.md

 12. h3 tee viisi kohtaa, helpoimmat a b c d i. Vapaaehtoisena loput.

 13. Miikka Valtonen says:

  Moi, tässä linkki tehtäviin https://mvaltonenblog.wordpress.com/

 14. Mikko Nissinen says:

  Simppeli CRUD-ohjelma PHP:llä: https://mjsn.github.io/crud.html

 15. Valtteri Partanen says:

  H2 kotitehtävä
  valtteripartanen.wordpress.com/2018/01/30/linux-palvelimet-h2/

 16. Linux Harjoitukset 2, lokitiedoston lukemista, unelmien apt-get komento yms.
  https://ksyrjanen.wordpress.com/2018/01/30/linux-palvelimet-harjoitus-2/

 17. Vili Viita says:

  Harjoitus 2 raportti

 18. Jere Leppänen says:

  Harjoitus3 palautus
  linuxharjoitukset677006805.wordpress.com/2018/02/04/h3-lamp-stack-muuta/

 19. Harjoitus 3:
  https://github.com/Fincer-altego/basics-of-a-linux-server-school-course-/blob/master/h3.md
  Em. reposta löytyy myös muutamia bash-skriptejä upattuna. Saa tutustua.

 20. $ sudo apt-get -y install sysstat ^C
  $ sudoedit /etc/default/sysstat
  $ grep ENABLED /etc/default/sysstat
  ENABLED=”true”
  $ sudo systemctl start sysstat
  $ sudo systemctl status sysstat.service |grep Active

 21. Konsta Toivonen says:

  Uusi palautussivu: http://www.konstatoivonen.com

 22. https://github.com/topikettunen/dotfiles
  Repositoryn install.sh ajaa komennot, joka tekee symboliset linkit käyttäjän kotihakemistoon kansion dotfiles sisällä olevista tiedostoista.

 23. Kaikki nykyisen kansion piilotiedostot (dotfiles) saa myös seuraavalla komennolla siirrettyä for-loopissa shell-ympäristössä:
  mkdir dotfilesOLD
  for dotfile in $(ls -a | sed ‘/^\.\w/!d’); do
  mv $dotfile dotfilesOLD/
  done
  tai one-linerina sama:
  mkdir dotfilesOLD && for dotfile in $(ls -a | sed ‘/^\.\w/!d’); do mv $dotfile dotfilesOLD/; done

 24. Ossi Marttinen says:

  Tässä linkkiä sivulle:

 25. Translate titles on Wikipedia – International edition – Firefoxin lisäke
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/translate-titles-on-wikipedia/

 26. Sami Koskula says:

  Olen oppinut paljon Linuxin käytöstä esim. webpalvelimien teosta. tulen käyttämään kurssilla oppimiani taitoja esim. kotona. Välillä tuntui, että tunnilla oli liikaa asiaa ja asioita oli vaikea muistaa kun tunnilla ei saanut ain tehdä muistiinpanoija. Viihdyin hyvin kurssilla ja siellä oli mukavia ihmisiä. Suosittelen kurssia kikille jotka ovat kiinnostunut tienotekniikasta.

 27. Ilkka Katajamäki says:

  Pidin kurssista erittäin paljon. Opin valtavasti uutta ja pidin käytännönläheisyydestä. Tulen varmasti hyödyntämään tietoja jatkossakkin. Töitä sai kurssin eteen tehdä mutta ei liikaa silti. Pidin myös paalautusten tiukasta aikataulusta, se oli hyvä motivaattori.

 28. Jere Leppänen says:

  Linux tietämykseni oli erittäin vähäistä ennen kurssia. LAMP-pinoa olin käyttänyt kerran aikaisemmin enkä tiennyt siitä paljoakaan, mutta tilanne on nyt täysin toinen verrattaen kurssin alkuun. Komennoista minulla oli hyvin vähän tietoa ennalta sekä SSH:n kuullut mainittavan jossakin yhteydessä ehkäpä yhden kerran.
  Linuxia voisin käyttää mielelläni töissäkin, koska suurinosa asioista käy varsin mutkattomasti ja ilman loputonta nextin klikkailua.
  Kurssi voi olla ajoittain varsin haastava mikäli ennakkotieto on vähäistä.
  Voisin käyttää oppimiani taitoja esimerkiksi pelipalvelimen pyörittämisessä ystäville ja tutuille.
  Kurssilla oli mukava tekemisen meininki ja voisin ehdottomasti suositella kurssia jokaiselle vähänkään linuxista kiinnostuneelle ja sellaiselle joka pitää haasteista.

 29. Ilkka Katajamäki says:

  Opin kurssilla todella paljon uutta. Pidin käytännönläheisyydestä. Tulen varmasti käyttämään oppimiani taitoja jatkossa ja uskon tulveni hyötymään niistä paljon. Pidin kurssin tiukasta aikataulusta, se oli hyvä motivaattori. Vakka kurssi olikin hieman työläs ei se ollut misään nimessä liikaa.

 30. Iiro says:

  Kurssi oli käytännönläheinen ja hyvin rakennettu. Opitut taidot ovat hyödyllisiä työelämässä ja muutenkin. Parasta oli oman yksityisen webbipalvelimen hankkiminen ja asennus, koska nyt on riittävät lähtökohdat hankittu jotta voin alkaa rakentaa kokonaisia palveluita oikeille asiakkaille. Suosittelisin kurssia ja opettajaa ehdottomasti muille. Erityisplussa todella innostavasta, motivoivasta ja pätevästä opettajasta.

 31. Marcus Kivi says:

  Opin todella paljon uutta Linuxista. Melkein kaikki oli minulle uutta. Esimerkiksi virtualhost ja omien komentojen tekeminen.
  Opittu oli mielestäni todella hyödyllistä. Omaa virtuaalipalvelinta, joka kursilla hankittiin, tulen hyödyntämään muilla kursseilla ja harjoitusprojekteilla.
  En tiedä miten kurssia voisi parantaa, ei siinä ainakaan paljon parannettavaa ole.
  Aion hyödyntää opittuja taitoja jatkamalla linuxin käyttöä. Aion myös pitää oman nettisivun vielä tosi pitkän ajan.
  Kurssi oli todella viihtyisä. Odotin tuntia aina innolla, vaikka se oli maanantai kello 8.
  Suosittelen kurssia ihan kaikille tietojenkäsittelyn oppilaille.

 32. Joonas Pitkonen says:

  Olen käynyt opiskelujeni alussa aiemman vanhan opetussuunnitelman mukaisen 3op toteutuksen josta jäi käteen aikalailla tyhjä arpa. Tällä kurssilla opin todella paljon enemmän linuxista ja harmittaakin ettei aiempi toteutus yltänyt samalle tasolle. Varmuus päivittäisessä käytössä on kasvanut suuresti ja koen nyt pystyväni suoriutumaan perustason käytöstä linux-järjestelmillä. Olen työharjoittelussa päässyt todistamaan Linux osaamisen tärkeyttä enkä voi tarpeeksi alleviivata kuinka tärkeää sen osaaminen on. Kurssin parantamiseen en osaa antaa vinkkejä sillä koen tämän olevan ylivoimaisesti yksi parhaista kursseista joita olen suorittanu HH:ssa. Kurssille oli aina mukavaa tulla aikaisesta aamusta huolimatta ja opettajan aito kiinnostus opetettavaa aihetta kohtaan auttoi itseä oppimaan. Suosittelen ehdottomasti kurssia kaikille täällä opiskeleville tuttavilleni.

 33. Iina says:

  Kurssi opetti eniten uutta tähän asti opiskelemistani kursseista. Tahti on täydelle aloittelijalle melko rivakka, mutta toisaalta samat perusasiat nousevat myös usein esille tehdessä linuxilla näitä perusharjoituksia, jolloin niitä tulee väistämättä kerrattua. Toivoisin, että ihan kurssin alussa käytäisiin keskeisiä termejä, lyhenteitä ja muita perusasioita läpi rauhassa ja jokainen komento selitettäisiin aina sen tullessa eteen. Myös muistiinpanojen kirjoitusmahdollisuus olisi ollut tärkeää, sillä tunnilla tulee esille paljon asioita,jotka on selitetty yksinkertaisemmin ja helpommin kuin millään nettihaulla tulee löytämään. Omia muistiinpanoja on aina helpompi tulkita kuin ammattilaisen tekemiä opasteita.
  Kiitoksia sisällöltään mielenkiintoisesta ja kiinnostusta herättävästä kurssista, jolla opin hyvät perustaidot jatkoa varten. Linuxista on kuitenkin hyötyä tulevaisuudessa monessa paikassa, eikä tieto koskaan ole haitaksi.

 34. Laura Rajala says:

  En omannut juuri minkäänlaista kokemusta linuxista joten kaikki mitä opin kurssilla oli minulle uutta. Mielstäni kurssin rakenne oli selkeä ja jokaisen tunnin jälkeen tunsin oppineeni aina vähän, tai aika paljonkin, enemmän.
  Kurssilta opittujen taitojen perusteella voin käyttää linuxia mahdollisissa työympäristöissä luontevasti. Viihdyin kurssilla erinomaisesti ja pidin käytännönläheisestä opetustyylistä.
  Koen että kurssi on kattava ensikosketus linuxin maailmaan ja suosittelisin sitä kaikille, sillä loppujen lopuksi linuxin asennukset ja ohjelmien muokkaus tuntuvat helpommilta kuin windowsin.

 35. Silja says:

  Tämä oli ensimmäinen katsaukseni Linuxin saloihin ja täytyy myöntää, että kurssi oli erittäin hyödyllinen ja mukaansatempaava vasta-alkajalle. Opetus oli kannustavaa, asiantuntevaa ja monipuolista ja mielenkiinto pysyi loppuun asti. Raportointi oli tosi hieno juttu. Uskon, että kurssista on minulle hyötyä tulevaisuudessa ja raportoinnin ansiosta voin kertailla asioita helposti ja minulla on myös konkreettista näytettävää osaamisestani. Kurssin työtapaa tuskin voi enää tästä parantaa. Pienemmissä ryhmissä opetus tosin tehostuu entisestään ja ohjausta on helpompi saada. Työtempo on nopeaa ja tällä kurssilla pitää olla skarppina. Suosittelisin ehdottomasti jos haluaa vähän haastetta ja oppia Linuxin perusteet tehokkaasti!

 36. Marion Karlsson says:

  1. Opin! En tiennyt linuxista mitään ennen tätä kurssia, nyt onnistuu sen käyttö sujuvasti.
  2. Oli hyödyllistä. Tulen käyttämään opittuja taitoja koulussa ja kotona, toivottavasti töissäkin.
  Koulussa ja kotona voi heittää omat webbisovellukset palvelimelle, tarkoituksena olisi esimerkiksi laittaa
  rest api omalle palvelimelle kuukauden sisään.
  3. Lisää resursseja jotta lisää aikaa opetukselle?
  4. Koulussa ja harrastuksissa!
  5. ja 6. Viihdyin kurssilla. Olen jo suositellut kurssia useille koulukavereille ja suosittelen
  jatkossakin!

 37. Marion Karlsson says:

  Ja lisäkommenttina/kysymyksenä tänne vielä,
  onko koetta mahdollista uusia, vai pitääkö kurssi käydä uudestaan jos arvosanaa haluaa nostaa?

 38. Arvioitava harjoitus ei ole koe, eikä sitä pääsääntöisesti voi uusia. Katsotaan nyt tulokset näin aluksi.
  Kiitos, kun osallistuit kurssilleni.

 39. Jaakko Veijonen says:

  En ennen tätä kurssia osannut käyttää Linuxia lainkaan – tämän kurssin jälkeen, kuten luvattu, ylläpidän Linuxilla pyörivää palautetta näin kurssin päättyessä. Mielestäni kaikki, mitä kurssilla on opetettu, on ollut hyödyllistä Linuxin käytön kannalta.
  Kurssin opeista on hyötyä minulle työelämässä (ICT-infrastruktuurin opinnot) ja vapaa-ajallakin (käytän Linuxia nyt myös kotona!
  Kurssi oli periodin kursseista mukavin. Suosittelisin kurssia kenelle tahansa, joka haluaa oppia Linuxin käyttöä alkeista haastavampiin tehtäviin.

 40. Kurssi on mielestäni ollut erittäin kiinnostava. Aiheet on käyty läpi kattavasti, olen oppinut paljon uutta. Aikaisempi Linux osaamiseni rajoittui lähinnä kotikäyttöön, osasin asentaa joitakin ohjelmia, mutta en paljon muuta.
  Verrattuna lähtötilanteeseen osaan nyt huomattavasti enemmän ja ymmärrän ylipäätänsä Linuxin toimintaa huomattavasti enemmän. Uskon, että pystyisin nyt ylläpitämään muutamia palvelimia samanaikaisesti itsenäisesti.
  Kurssia on mielestäni vaikea parantaa, sillä sisältö on hiottu jo nyt hyväksi. Ehkä voisi hieman tasapainottaa oppitunteja siten, että ensimmäisilläkin kursseilla olisi hiukka enemmän tehtävää opettajan esimerkkien välissä.
  Aion hyödyntää opittuja taitoja pyörittämällä omaa vuokrapalvelinta joitakin kivoja projekteja varten, kuten vaikka pilvitallennustilana. Kurssin sisällöstä tulee varmasti myös olemaan hyötyä myöhemmin työelämässäkin.
  Kurssilla oli mielestäni mukavaa, viihdyin hyvin. Ainut ikävä asia oli, että kurssi jatkui pitkälle iltapäivään, mutta sille ei oikein voi minkään, eikä se sinäänsä huononna kurssia lainkaan.
  Suosittelen kurssia ehdottomasti kaikille Linuxista kiinnostuneille, vaikka olisi vain pintapuolinen kiinnostus. Muutama kaverini on myös ilmaissut kiinnostuksensa kurssista kun olen puhunut heille tästä.

 41. En ollut ennen tätä kurssia käyttänyt Linuxia ja omasta mielestäni tämä on todella kattava kurssi linux-aloittelijalle. Aluksi työmäärä tuntui valtavalta, mutta kunhan tutustuin käyttöjärjestelmään enemmän alkoi oma käyttönikin sujua paljon paremmin.
  Omasta mielestäni tunnit voisi jakaa paremmin, jotta oppiminen pysyisi korkealla. Esimerkiksi ruokatauko keskellä voisi pitää opiskelijan vireystason ylhäällä.

 42. Ossi Marttinen says:

  Kurssilla opin paljon uutta linuxista ja sen ominaisuuksista. En ollut aikaisemmin koskaan käyttänyt linuxia, mutta nyt tuntuu, että sen käyttö sujuu todella sulavasti. Kaikki kurssilla opittu asia oli hyödyllistä, ja uskon vahvasti, että työelämässä tulee vastaan linux ja sen onglema. Aion myös jatkaa virtuaalipalvelimeni ylläpitoa ja laittaa sinne esimerkiksi portfolioni, mistä olisi hyötyä työnhaussa. Linuxin räpläily pysyy myös harrastuksena ja läppärin ykkös-käyttis tulee olemaan linux. Kurssilla ehkä heikoimmaksi asiaksi heijastui tuntien pituus (5,5h), joka aluksi tuntui todella pitkältä ajalta, mutta kurssin edetessä sekin tuntui menevän todella nopeasti. Viihdyin kurssilla hyvin ja voisin suositella kurssia kaikille linuxista kiinnostuneilla ja ylipäätään kaikille, joita kiinnostaa vaikkapa oman palvelimen ja domainin hankkiminen.

 43. Zakiya Joval says:

  Itselläni ei ollut paljon mitään kokemusta linuxista, joten kaikki oppimani oli uutta. Linuxia käytetään monissa asioissa ja todennäköisesti tulevaisuuden työpaikassakin, joten kaikki oppimani tulee varmasti hyötykäyttöön. Olisin halunnut ehkä loppuvaiheilla työskennellä nopeammin kuin kuunnella, mutta muuten viihdyin mainiosti kurssilla. Suosittelen kurssia todellakin kaikille kenellä on linux perusteet hukassa.

 44. Roope Tainiola says:

  Opin kurssin aikana paljon uutta, aiempaa kokemusta Linuxin käytöstä minulla ei ollut ollenkaan. Teron innostavalla opetuksella sain myös myöhemmin työelämässä varmasti tarpeellisia taitoja ja tietoja Linuxin käytöstä sekä LAMP-alustasta. Kurssin käytännönläheinen opetus oli ainakin omalta osaltani toimivampi kuin perinteisempi “luentosulkeiset”-ratkaisu ja kotiläksyjen laajuus ja käytännönläheisyys edesauttoivat oppimistani.
  Oppimani asiat olivat ehdottomasti tarpeellisia ja tulen niitä varmasti myös hyödyntämään työelämässä ja vapaa-ajallani.
  Kurssilla vallitsi innostava ilmapiiri, joka edesauttoi oppimista. Tero on selvästi innostunut ja opettamastaan ja se näkyy opetuksen tasossa. Suosittelisin ehdottomasti kurssia kenelle tahansa tietokoneiden parissa työskentelevälle tai asiasta kiinnostuneelle.
  Minulla ei äkkiseltään ole kovinkaan mullistavia parannusehdotuksia kurssin toteutukseen, aivan perusjuttuja olisi voitu ehkä vielä hioa pidempään.

 45. Kurssi oli tähän mennessä käymistäni ylivoimaisesti kiinnostavin ja opettavin. Linux-taitoni kehittyivät huimasti näiden muutaman viikon aikana. Viikottainen aikataulutus tehtävien palautukselle on erittäin tärkeä itselleni, jotta saan opinnot etenemään toivotusti. Opin taitoja joita tulen käyttämään (ja käytän jo) päivittäin sekä siviilissä, että työelämässä. Aion myös jatkaa oman verkkosivuni ylläpitämistä linuxilla kurssin jälkeenkin. Kurssilla oli mukava tunnelma, vaikkakin välillä hieman painostava. Opettajan motivaatio ja innostus aiheeseen houkui myös itseeni. Suosittelen kurssia lämpimästi kaikille joita aihe kiinnostaa, vaikka se (aihe ja kurssi) vaikuttaakin alkuun ylitsepääsemättömältä.

 46. Sasu Ryynälä says:

  En ollut ennen kurssia käyttänyt käytännössä yhtään Linuxia, joten melkein kaikki mitä kurssilla käytiin oli uutta minulle.
  Kaikki opittu oli mielestäni hyödyllistä. Tulen luultavasti käyttämään paljonkin Linuxia kurssin jälkeenkin ja toivon, että siitä olisi jotain hyötyä esim. työn haussa.
  Ajattelin hyödyntää taitoja esimerkiksi nettisivun ylläpitämiseessä sekä muissa tulevissa koulutehtävissä.
  Kurssilla viihtyi hyvin vaikka monesti alkoikin väsyttämään, mutta säännöllisten taukojen ansiosta selvisi tunneilta ihan hyvin.
  Suosittelisin kurssia kaikille, jotka haluaisivat oppia Linuxin käyttöä.

 47. Joni Taajamo says:

  Aluksi, kurssi on erittäin hyvä, parhaita kursseja, mitä olen käynyt ja suosittelisin sitä kaikille, joille sen suorittaminen on mahdollista. Osaan käyttää Linuxia huomattavasti tehokkaammin ja paremmin kuin ennen kurssia, jolloin yleensä vain copy-pastesin komentoja webistä ongematilanteissa. Aijon varmasti käyttää opittuja taitoja työelämässä ja omissa tekemisissä. Kurssin viikottainen pitkä lähiopetus tuntui väliltä puuduttavalta, kun alla oli jo nelisen tuntia koulua, mutta aika meni silti useimmiten erittäin ripeästi ja eipä oppimiseen ole nopeampaa tapaa kuin opiskelu. Kurssi tuki monia oppimistyylejä mielestäni hyvin: luennointia sopivasti yhdistettynä tekemiseen lähiopetuksessa ja kotona. Tero on opettajana vaativa, mutta sitä tarvitaankin lisää tähän kouluun. Moni opettaja ei myöskään ole yhtä intohimoinen opettamastaan aiheesta, kuin Tero, ja se saa myös innostumaan lisää aiheesta. Otan varmasti jatkossa muitakin Teron kursseja!

 48. Robert Ridal says:

  Opitko jotakin = Kyllä opin uutta kurssilla. Linux oli minulla jo aikaisemmin tuttu mutta esimerkiksi Palvelimien asentaminen ja ylläpitäminen oli minulle uutta jossa onnistuin vielä. Oli myös jotain pientä mitä opin kurssin aikanan mutta palvelimien ylläpito oli isoin asia!
  Oliko opittu hyödyllistä = Kyllä opin monta hyödyllistä asiaa ja uskon että tulee tulevaisuudessa käyttöä linuxille. Minulla on jo kone missä on Linux asennettuna ja sillä kokeilen kaikenlaista mitä Linuxilla voisi tehdä. Ajatuksena minulla on myös kokeilla eri Linuxia esimerkiksi Linux Mint, Kali jne… Ajatuksena kanssa että joskus hankin oman palvelimen ja teen vaikka jonkinlaisen CV:n sinne tai WordPressi ja postailen erilaisia Linux tehtäviä mitä teen vaikka netissä tai ihan vaan ohjeita että miten itse olin tehnyt ne.
  Miten voisin parantaa kurssia = Yksi juttu mitä voisi parantaa on että on hyvä että opettaja on itse kiinnostunut opettamaan, mutta ei välttämättä tarvitsee ihan jokaisesta ilmoittaa jos edes vähän päästää ääntä! Opettaja voisi vaikka odottaa vähän niin kaikki hiljentyy. Tämä on minun mielipiteeni.
  Missä aiot hyödyntää taitoja kurssin ulkopuolella = Ihan kotona ja toivoin että saisin töitä missä käytettäisiin Linux tai vaikkapa pääsisin ylläpitämään palvelinta!
  Viihdyitkö kurssilla = Kyllä viihdyin! Mielelläni tein kaikki tehtävät, mutta oli niitä aikoina milloin ei vain riittänyt aikaa vaikka toivoisin että joskus olisi ollut enemmän aikaa tehdä Linux tehtäviä. Oli myös hyvä oppitunnit että tulin joka tunnille vaikka kuink ei jaksanut nousta sieltä mukavasta lämpimästä sängystä.
  Suosittelisitko kurssia = Kyllä voisin suositella kurssia mutta kaikki kaverit niin joko osaa jo käyttää Linuxia tai on töissä missä ne käyttää Linuxia. Mielestäni on hyvä vaan osata käyttää kaikki käyttöjärjestelmät, koska niitä on tehty ja ne on esillä ja monilla käytettävissä niin miksi ei osata käyttää niitä.

 49. Aaroppi says:

  Kurssilla opin paljon uutta linuxista, vaikka kokemusta oli jo ennestään. Monet aiheet saivat syvyyttä lisää opetuksen ansiosta.
  Kaikki opittu oli hyödyllistä, etenkin oman työskentelyn tehokkuus lisääntyi valtavasti kurssin aikana. Jo pelkästään siitä on paljon hyötyä tulevaisuudessa työtehtävissä sekä kotona.
  Kurssia voisi parantaa hieman ehkä materiaalien osalta. Jos oppilas esim. sairauden vuoksi ei pääse tunnille niin olisi hyvä jos vaikka verkossa olisi hieman kattavammin materiaaleja tai videoita.
  Aion hyödyntää taitoja tulevaisuudessa sekä kotona harrasteiden parissa, että työtehtävissä.
  Kurssi oli erittäin viihdyttävä ja ja aika käytettiin tehokkaasti. Opettaja Karvinen loi tunneilla erittäin onnistuneesti innostavan ilmapiirin.
  Voin suositella kurssia ihan kenelle tahansa, etenkin sellaisille jotka ovat kiinnostuneita linuxin toiminnasta ja hallinnasta.
  Kiitän mahtavan hyvästä kurssista!

 50. Asaf Shamaa says:

  Opin kurssilla melko paljon asioita, joita en tiennyt aiemmin Linuxin käytöstä sekä palvelinten hallinnasta yleisesti. Pidän sitä hyvin todennäköisenä, että saan mahdollisuuksia hyödyntää näitä taitoja tulevaisuudessakin, olkoon sitten omien sivustojen hallinassa tai työtehtävissä valmistumisen jälkeen.
  Parannuksista en ole varma. Tahti oli melko kova ja kurssi vaativa, joka on sinänsä hyvä mutta voi olla epämotivoivaa jos on muutenkin valmiiksi rankka lukukausi. Kurssilla viihtyminen kärsi jonkin verran ilmapiirin takia, etenkin kun sairauspoissaolon jäljiltä eräs tehtävä osoittautui miltei mahdottomaksi.
  Suosittelisin kurssia niille, joilla on halua tehdä kovaa työtä ja oppia Linux palvelinten käytöstä ja muutenkin samanlaisten systeemien hallinnasta.

 51. Topi Niskala says:

  Linux Palvelimet oli ehdottomasti yksi parhaimpia, mutta samalla myös vaativimpia kursseja Haaga-Heliassa. Minulla oli rajallisesti aikaisempaa kokemusta Linuxista ennen kurssia, eli olin käyttänyt Linuxia väliaikaisesti käyttiksenä kotikoneellani, kun rikkinäisen näytönohjaimen takia en saanut windowsia päälle ilman, että kone ylikuumenee ja sammuu. Kaikenlainen palvelinten käyttö ja asennus oli minulle taas täysin vierasta. Kuitenkin kurssin aikana sain ilman suurempia ongelmia oman palvelimen kasaan ja nykyään hostaan sillä meidän Ohjelmistoptojekti 2 ryhmän backendia (Node/Express/Mongo stack joka jakelee JSONia ja sisältää pienen käyttöliittymän tietokannan käsittelyyn).
  Jos jotakin parannettavaa pitäisi kurssista keksiä, niin ehkä jonkinlainen aprempi tasapaino sisällön suhteen. Tuntui, että alussa työmäärät olivat lähes ylitsepääsemättömiä, mutta loppua kohden taas kurssi helpottui huomattavasti. Myös oppitunneilla luentojen flow ei aina ollut täysin tasapainossa. Kuuntelu ja tekeminen eivät aina jakautuneet tarpeeksi tasaisesti, mikä sai tekemisen tuntumaan katkonaiselta ja kuuntelu saattoi välillä puuduttaa. Silti luentojen datamäärä/opittuDatamäärä keskiarvo oli Haaga-Helian ehdotonta huippua.
  Niinpä suosittelen kurssia kaikille, mutta kuitenkin sillä varauksella, että kurssin luennot ovat pitkiä, työmäärät valtavia ja tahti todella intensiivinen. Eli älä tee niin kuin minä ja ota tätä kurssia 40. opintopisteen lukukaudelle…

 52. Mikko says:

  Vaikka Linuxista olikin jo jonkin verran kokemusta, niin kurssilla oppi myös uutta asiaa. Kurssilla opittuja asioita voin hyödyntää ainakin kotona, mutta ehkä myös töissä. Suosittelen kurssia kaikille, jotka haluavat oppia Linuxin käyttöä ja ylläpitää omaa palvelinta.

 53. Matias Richterich says:

  Kurssi on todella hyvä ja mukaansa tempaava!
  Kurssin tavoitteet ja rakenne tehdään selväksi heti ensimmäisellä tunnilla.
  Opetus on motivoivaa ja mielenkiintoista!
  6 tuntia on aika raskas setti, mutta näillä tunneilla jaksaa!

 54. Miikka Kukko says:

  Kurssi oli kiinnostava ja koostui pelkästä asiasta. Paljon asiaa mahtui näinkin lyhyeeseen kurssiin. Itse olen käyttänyt linuxia jo aiemmin, mutta silti oli paljon uutta asiaa. LAMPin pystyttämisen helppous ja nopeus yllätti. Suosittelisin kenelle tahansa linuxista kiinnostuneelle.

 55. Juha Veijalainen says:

  En ollut aiemmin käyttänyt Linuxia juuri ollenkaan, joten kaikki mitä Linuxin käytöstä tiedän on tämän kurssin ansiota. En ollut aiemmin myöskään mitenkään erityisen kiinnostunut Linuxista, mutta sekin muuttui kurssin aikana. Uskon siis, että tulen hyödyntämään kurssilla opittuja taitoja myös tulevaisuudessa. Viihdyin kurssilla ioikein hyvin ja suosittelisin sitä melko varauksettomasti myös muillekkin.

 56. Oliver Lahti says:

  Palaute:
  Kiitos kurssista, se oli hyvin opettava ja käydyt asiat auttavat varmasti työelämässä. Linux oli itselleni uusi alue, joten pääsin tutustumaan käyttöjärjestelmään vasta-alkajana. Tahti oli ajoittain aika haastava, mutta mielestäni oli hyvä, että kirjoitimme kaikista käydyistä alueista kattavat raportit sivuillemme, jolloin asiat tuli käsiteltyä useampaan otteeseen ja ne jäivät mieleen.
  Lyhyesti; suosittelen tätä kurssia kaikille tietojenkäsittelyn opiskelijoille ja toivon, että se pysyy jatkossakin pakollisena infraan erikoistuville!

 57. En ollut asentanut Linuxia kertaakaan ennen kurssin alkua ja nyt linuxin käyttö on melko sujuvaa omalla kohdallani, joten olen oppinut paljon kurssin aikana. Suurimpia asioita mitä opin tunneilla oli linuxin yleiskomentojen hallina ja LAMP:in hallinta. Kurssilla opituilla asioilla tulee varmasti käyttöä koulussa, kotona ja töissä.
  Sisällöltään kurssi ei mielestäni tarvitse suurempia parannuksia, opinhan itsekkin linux aloittelijana paljon hyödyllisiä käytännön taitoja. Kurssin tahti on melko tiivis ja välillä jäi tunne,että jotkut asiat käsiteltiin hieman liian nopeasti. olisin kaivannut myös hieman enemmän tukimateriaalia lähiopetuksen tueksi.
  Aion hyödyntää kurssilla oppimiani taitoja varmasti opiskelussa ja töissä. Koian myös löytää käyttöä harrastuksissani.
  Viihdyin kurssilla, kurssilla on innostunut tekemisen meininki, vaikkaki välillä mennään aika kovalla tahdilla.
  Suosittelen kurssia kaikille jotka ovat kiinnostuneet linuxista ja haluavat saada tärkeitä oppeja työelämään.

 58. Aloittaessani kurssin Linux osaamiseni oli lähes nolla. Nyt kahdeksan viikkoa myöhemmin olen oppinut enemmän kuin olisin koskaan uskonutkaan. LAMP-pinosta en ollu koskaan kuullutkaan. Nyt osaan sellaisen itse kasata, melko siistiä omasta mielestä. Kaikki mitä opin niin olen jo ehtinyt itsenäisesti käyttämään omalla VPS:llä. On oma wordpress sivu sekä VoIP serveri. Kurssin myötä opittuja taitoja aijon käyttää harrastuksissa sekä toivottavasti tulevaisuudessa töissä. Paras kurssi tähän asti kaikin puolin. Tero on loistava opettamaan tämmöisiä keltanokkia. Suosittelen kurssia kaikille jotka edes hieman harkitsevat Linuxin kokeilemista.
  Annan kurssille mehevän arvosanan 5/5. Nähdään Palvelinten hallinnassa!

 59. Roope Hytönen says:

  Kurssi oli intensiivinen ja hyvin käytännönläheinen ja opetustapa uusi mutta tehokas. Ensimmäisen tunnin jälkeen oli himan häkeltynyt olo kaikesta infosta mitä Terolta tuli mutta parin tunnin jälkeen tahtiin oli tottunut ja kurssi ei tuntunut niin raskaalta. Kotitehtävien määrä on juuri sopiva ja niihin on aina ollut tarpeeksi aikaa ja ohjeita.

 60. Johannes Laatu says:

  Hyvä kurssi. Lähtötasoni Linuxiin oli täysi noviisi, ja koen oppineeni paljon uutta ja hyödyllistä tämän kurssin aikana. Vielä on kuitenkin paljon opittavaa. Itse opin parhaiten tekemällä, ja ehkä hieman hitaammalla temmolla olisin ehkä saanut enemmän irti. Odotan innolla tulevaa palvelintenhallinta-kurssia sekä Pentest -kurssia!

 61. Valtteri Partanen says:

  Aloittaessani kurssin linux osaamiseni oli 0. Aloitin siis aivan puhtaalta pöydältä ja nyt kurssin jälkeen tunnen osaavani linuxia jo melko hyvin. Oma halu oppia lisää ajaa eteenpäin.
  Kyllä kaikki oppimamme oli mielestäni erittäin hyödyllistä. Luulen tarvitsevani näitä taitoja vielä opiskeluissani ja myös työelämässä.
  Kurssia on vaikea parantaa, sillä se on jo melko työläs ja tiivis paketti kaiken kaikkiaan, jos jaksaa vain tehdä töitä kurssin eteen niin siitä jää paljon itselleen käteen.
  Aion hyödyntää taitojani linuxista kaikkialla missä sitä vain voi käyttää, aion myös opettaa ystävilleni linuxia jos he haluavat oppia.Viihdyin kurssilla hyvin.
  Suosittelen kurssia kaikille, jotka haluavat oppia linuxia ja melkeinpä kaikille Tietojenkäsittelyä opiskeleville.

 62. Kurssi oli mielestäni mielenkiintoinen. Aikaisempaa kokemusta linuxista minulla oli, mutta se oli ehkä enemmän hajanaista tietoa. Kurssi paransi linux taitojani huomattavasti ja nyt osaan käyttää linuxia itsenäisesti ja jos ongelmia ilmenee, niin pystyn soveltamaan kurssillani oppimaani tietoa ratkomaan ongelmia itsenäisesti. Odotan innolla palvelinten hallinta kurssia.
  Suosittelen kurssia jos linux tai tietokoneet ylipäätänsä kiinnostaa.

 63. Aleksandr Harjumäki says:

  Kurssin alku on melko vaativa, mutta noin puolivälissä vaikeus putoaa, osittain tehtävien abstraktin luonteen takia. Kokonaisuutena kurssi on ehdottomasti Haaga-Helian parhaimmistoa! Työtahti on aika raju, alussa varsinkin, mutta opetustyyli edesauttaa mukana pysymistä ja asioitten omaksumista nopeallakin vauhdilla. Loppupuolella olisi voinut olla enemmänkin hommaa.
  Itsellä ei ollut juuri mitään käytännön kokemusta Linuxista ennen kurssia, ja nyt tuntuu että pystyy tekemään aiemmin erittäin vaikeilta kuulostaneita juttuja lähes automaatiovaihteella. Viiden tunnin oppitunnit verottavat kyllä, niin paljon kuin niissä viihtyikin. Opitut asiat ovat takuuvarmasti kytköksissä työelämään, enemmän kuin monelta muulta kurssilta.
  Suosittelen ehdottomasti kaikille, varsinkin jos vähän tykkää puskea ja haastaa itseään!

 64. Kurssi oli minusta todella hyvä. Olin itse aikaisemmin käyttänyt Linuxia aika vähän, hyvä kun tiesin että apt-get update -komennolla saa päivitykset ladattua.
  Tällä kurssilla tuli kyllä saatua enemmän varmuutta ja uskallusta varsinkin komentorivin käytössä ja ehkä paras taito minkä kartutin oli oppia kysymään oikeita kysymyksiä hakukoneilta kun omat rahkeet eivät riittäneet. Eli siis itsenäisen tiedonhaun taito tuli tarpeeseen. Tehtävät olivat tosi haastavia, mutta niitä oli myös mukava tehdä.
  Hyvä kurssi oli.

 65. Tullessani kurssille, en ollut käyttänyt linuxia ollenkaan. Tämän kurssin jälkeen voi jopa sanoa, että linuxilla kaikki projektit ovat jännittäviä ja kiinnostavia. Tuli itsellekkin otettua oikea virtuaalipalvelin, joka pörrää 24/7 ja sitä olen sitten väsännyt tässä 8 viikon aikana.
  Kurssi oli vain 8 viikkoa pitkä, mutta se riitti aivan hyvin tämän asian läpikäymiseen. Opetusta sekä palautetta sai aina! Suosittelen tätä kurssia myös muillekkin ketkä “pelkäävät” linuxin käyttämistä. Ei tämä niin vaikeaa loppujenlopuksi ole 🙂

 66. Toni Hukka says:

  Kokonaisuudessaan kurssista jäi tosi hyvä fiilis. Varmaan yksi työläimmistä kursseista mitä olen tähän mennessä käynyt, mutta samalla myös yksi antoisimmista. Tärkeimpänä piirteenä pidin kurssin vahvasta yhteydestä työelämään, itselleni tuntui koko ajan siltä, että tässähän oppii oikeasti tärkeitä asioita. Myös kun vertaa omia taitoja ennen kurssia ja nyt 8 viikkoa myöhemmin, on ero erittäin huomattava.
  Yhdyn muutamaan aiempaan kommenttiin, että muistiinpanoja olisi kiva ottaa tuntien aikana. Tunneilla tulee kuitenkin esille tosi paljon tärkeitä asioita, tapahtumia ja termejä, joita olisi kiva ottaa ylös ja käydä läpi sitten omalla ajalla.

 67. Irina says:

  Kurssi on hyvä. En koskaan aikaisemmin käyttänyt linux. kaikki oli uusia minulle.
  Sain paljon uusia tietoja lyhyellä ajalla.

 68. emin says:

  Kurssi oli hyvin mielenkiintoinen. Linuxin käyttö tuli minulle uutena asiana, joten kurssin tahti oli minulle vähän liian nopea, sillä en pystynyt sisäistämään kaikkea. Opin kuitenkin todella paljon asioita joista en tiennyt yhtään mitään ennen kurssin alkua ja uskon että ne tulevat auttamaan minua tulevaisuudessa (työelämässä).
  Kurssin kesto voisi olla hieman pidempi jotta uusien asioiden sisäisämiseen jäisi enemmän aikaa.