BotBook.com Mailing List (beta)

Subscribe Bobook.com mailing list to learn robots, gadgets, IoT and Free software. Get offers for BotBook.com books and tools.
Design and build your first robot in a week? Make things talk over the Internet? BotBook.com has material for our five books, including Amazon category best sellers “Make: Arduino Bots” and “Make: Sensors“. These books have been published around the world in more than 10 languages.
=> Subscribe BotBook.com mailing list (beta)

The list is completely free and low volume. We’ll respect your data and privacy. In case of any problems, every single email in the list has an unsubscribe link. If that doesn’t help, you can reach me at firstname.lastname@iki.fi, my first name is Tero, my last name is Karvinen.
Explanation of the registry according to Finnish requirements below, in Finnish.
Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä: Tero Karvinen, BotBook.com, Core Factory, Tietäjäntie 4, Espoo, 02130 Finland. firstname.lastname@iki.fi
Rekisterin nimi: BotBook.com mailing list / BotBook.com:in sähköpostilista
Rekisterin käyttötarkoitus: BotBook.com:n, TeroKarvinen.com:n ja BionicMechanic.com:n  alaan kuuluvien tuotteiden ja tekniikoiden markkinointi, tiedotus, tutkimus ja markkinatutkimus.
Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antamat tiedot sekä automaattisesti eri tekniikoilla kerättyjä tietoja, joihin voi jossain vaiheessa kuulua esimerkiksi keksejä, web beacons, palvelinten lokitiedot. Rekisteriin voidaan yhdistää tietoja muista lähteistä.
Tietojen luovutus: Yksilöiviä tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tilastoja, anonymisoituja tai yhdistettyjä tietoja voidaan julkaista ja luovuttaa siten, että yksittäisen käyttäjän tiedot eivät ole erotettavissa.  Joudumme toki noudattamaan lakia, joten lain vaatiessa tietoja voidaan luovuttaa asianmukaiselle viranomaiselle.
Tietojen suojaaminen: tiedot on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietoja tallennetaan EU:n sisä- ja ulkopuolelle pilvipalveluihin ja alihankkijoiden järjestelmiin.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on BotBook.com Mailing List (beta)

Comments are closed.