Aikataulu – Palvelinten hallinta ict4tn022 3003-ti ja 3001-to – loppukevät 2019

Just write what you want (idempotency). Control almost everything with one system (single source of truth). In plain text (infrastructure as code, versionable).
Control 10 computers. Or 100. Or 1000. Or control 2071 computers, like Jussi did on a previous course (photo). Or handle 7 different operating systems and OS versions with a single master, like Matias. Course is in Finnish.
Previous feedback for this course was excellent 4.9 out of 5.

My current research area is configuration management systems: I gave an invited speech in IEEE ICIM Chengdu and a plenary speech in IEEE ICIM Oxford (read the paper); I’ve also been teaching these modern methods to companies. Previous feedback for this course was excellent 4.9 out of 5. For all four of my course instances last year, average was excellent 4.6 with mode (most common feedback) excellent 5 out of 5.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hallita palvelimia kuvailemalla tavoitetilan (idempotenssi)
 • Osaa tehdä asetukset pelkkänä tekstinä ja versioitavasti (infrastruktuuri koodina)
 • Pystyy tekemään tavalliset ylläpitotoimet valitulla työkalulla Saltilla (yksi totuus)

Esitiedot

Esitiedot (kertaa nämä): Linuxin komennot, apt, demonien hallinta (esim Apache), tiedostojärjestelmän rakenne (etc, var…).

Alustava aikataulu

Kaikki opetus labrassa 5004. Kurssi kestää 8 viikkoa, 2019 loppukevään.
Läksyt 24 h ennen seuraavan lähiopetuskerran alkua linkkinä Moodleen (vaatii Haaga-Helian tunnukset).
Tämä alustava aikataulu elää kurssin aikana.
1. Hello Salt! Master-slave, pull -arkkitehtuuri. Komentojen etäsuoritus (cmd.run, pkg.install). Tietojen kerääminen orjista (grains.items). Idempotentti konfiguraatio (foo.sls, top.sls). Esimerkkejä tiloista (file.managed, pkg.installed). Miten tavoittaa orja muuttuvasta, tuntemattomasta osoitteesta, NAT:n ja tulimuurin takaa?
Luettavaa: Karvinen 2018: Salt Quickstart – Salt Stack Master and Slave on Ubuntu Linux, Salt States – I Want My Computers Like This, Run Salt SLS File Locally, Quick Fix for Useless Salt Warning. Salt official documentation: Salt Getting Started Guide-kirjasta luvut Understanding SaltStack ja SaltStack Fundamentals ja SaltStack Configuration Management: Functions.
2. Package-file-server. How to install and configure daemons, such as Apache web server or MySQL database management system. pkg.installed, file.managed, service.running, watch. ‘find /etc/ -printf ‘%T+ %p\n’|sort’
Luettavaa: Karvinen 2018: Pkg-File-Service – Control Daemons with Salt – Change SSH Server Port, Apache User Homepages Automatically – Salt Package-File-Service Example. [Official] Salt Tutorials: How Do I Use Salt States?, States tutorial, part 1 – Basic Usage, Salt Best Practices.
3. Versionhallinta. (+ torstaina Package-File-Service). Git. git init hellotero; git clone; git add .; git commit; git pull; git push; git log. GitHub. Forking. Fork: terokarvinen/sirotin. Publish Your Project with GitHub
4. Vierailija: Mikä infrassa on vaikeaa? Arttu Uskali / UpCloud. Tuhansien abuse- ja tukipyyntöjen kokemukset UpCloud pilvipalvelusta. Muotit. Tiedoston tekeminen orjalle muotista. SLS-tilan tekeminen muotista. Jinja. for-in-endfor. {% for terosVariable in [‘foo’, ‘bar’] %}. {{ terosVariable }}. Apache Name Based Virtual Hosting.
5. Pilarit. Omien modulien aloitus. Salaisuudet /srv/pillar/. Kaikki orjat näkevät /srv/salt/. SLS-tilan generointi jinjalla vs orjan tiedoston tekeminen muotista. ‘sudo salt-call –local sys.state_doc’ ‘sudo salt state.show_sls hellotero –out yaml’. ‘sudo salt ‘*’ pillar.items’. {{ pillar.get(‘port’, 22) }}.
Karvinen 2018: Secrets in Salt Pillars. Official Salt Get Started: SaltStack Configuration Management: Pillar. Official Salt Documentation: Pillar Walkthrough
6. Omien modulien työstämistä. Ei lähiopetusta w18, Tero Westminterin yliopistolla. Labra 5004 käytössä.
7. Koe. Modulien rakentamista, modulien esittämistä. Kokeen sisältönä oppitunnit ja linkitetty materiaali, sekä SaltStack Documentation kolme tutoriaalia (Remote Execution, Configuration Management, Event) ja artikkelit “Essentials” -otsikon alta.
8. Omien modulien esittely

Karvinen 2016: Publish Your Project with GitHub
Luettavaa: Karvinen 2018: SaltStack Get Started [official tutorial]: SaltStack Configuration Management: Jinja. Manage files.   Make a Million of Those – Jinja Templating Salt States.  Karvinen 2018: Name Based Virtual Hosts on Apache – Multiple Websites to Single IP Address.
(Luettavaa jollekin myöhemälle tapaamiskerralle: Karvinen 2015: Preseed MySQL Server Password with Salt Stack. Salt module reference: salt.states.debconfmod.)

Arviointi

Osien ohjeelliset painoarvot ovat
– Kotitehtävät 33%
– Oma moduli 33%
– Koe 33%
Arvosana perustuu kokonaisarvioon suorituksista. Kaikki kotitehtävät pitää tehdä.

Salt Docs Offline

Official Salt Documentation is available on GitHub. Download salt documentation as zip, docs are in doc/. For example: How Do I Use Salt States?
Salt documentation is also available in package management. This version is older than the one on GitHub and SaltStack homepage, because it’s the same version as salt in the default package repository. ‘sudo apt-get -y install salt-doc; firefox /usr/share/doc/salt/html/index.html’.

Linkit

Moodle 3003-ti ja 3001-to (vaatii Haaga-Helian tunnuksen)

Läksyt

Läksyt tehdään ja raportoidaan kunkin tunnin jälkeen. Tehtävät saa julkaista missä haluaa ja palauttaa linkin Moodleen.
Kotitehtäväraportin tulee olla suoraan selaimella katseltavassa muodossa, tavallisena HTML-weppisivuna. Ei odt, ei odp, ei ppt, ei docx, ei doc, ei pdf. Kotitehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse. Linkit palautetaan Moodleen, mutta itse raportteja ei voi palauttaa Moodleen. Maksutonta kotisivutilaa saa esimerkiksi WordPress.com (helppo) ja GitHub.com.
Läksyt käydään läpi seuraavalla tapaamiskerralla, ratkotaan yhdessä ongelmia ja annetaan suullista palautetta. Arvosana kotitehtäväpaketista tulee vasta kurssin lopuksi, mutta tehtävät tulee silti palauttaa aina vuorokautta ennen seuraavia tunteja. Kurssilta poistetaan ne, jotka eivät ala suorittaa kurssia palauttamalla tehtäviä.
Julkaiseminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Jos et jostain syystä uskalla tai muuten halua julkaista, voit laittaa työn weppisivulle salasanan taakse (kaikille kotitehtäville sama salasana) ja jakaa tämän salasanan kurssilaisten kanssa.
Kaikkien ajan säästämiseksi poistan kurssilta ne, jotka eivät ala suorittaa kurssia palauttamalla kotitehtäviä.
Jos tuntien yhteydessä järjestetään testejä läksyjen aiheista, niiden pisteet sisältyvät arvostelun kohtaan läksyt (50%).

Alustavat tehtävänannot

Tehtävät ovat virallisia vasta, kun ne on annettu tunnilla. Tehtävänannot muuttuvat vielä, koska tuntien aiheetkin voivat muuttua, ja lopullisessa arvioinnissa tehtävät arvioidaan niiden annettujen, virallisten tehtävien mukaan.

h1

a) Lue virallisesta Salt Getting Started Guide -kirjasta luvut Understanding SaltStack (noin 8 alasivua) ja SaltStack Fundamentals (6 alasivua, ei tarvitse asentaa demoympäristöä) ja SaltStack Configuration Management: Functions (1 alasivu). (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida).
b) Silmäile Laineen 2017 varastossa olevia salt -asetuksia. (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida).
c) Asenna Salt Master ja Slave pull-arkkitehtuurilla (eli master on server). Voit laittaa herran ja orjan myös samalle koneelle. Kokeile suorittamalla salt:illa komentoja etänä.
d) Kokeile jotain Laineen esimerkistä lainattua tilaa tai tee jostain tilasta oma muunnelma. Muista testata lopputuloksen toimivuus. Huomaa, että varastossa on myös keskeneräisiä esimerkkejä, kuten Battlenet-asennus Windowsille.
e) Kerää laitetietoja koneilta saltin grains-mekanismilla.
f) Oikeaa elämää. Säädä Saltilla jotain pientä, mutta oikeaa esimerkiksi omalta koneeltasi tai omalta virtuaalipalvelimelta. (Kannattaa kokeilla Saltia oikeassa elämässä, mutta jos se ei onnistu, rakenna jotain oikeaa konettasi vastaava virtuaaliympäristö ja tee asetus siinä).
g) Vapaaehtoinen: asenna ja konfiugroi jokin palvelin Saltilla. (package-file-server)

h2

Tehtävät tästä eteenpäin (h2, h3…) tulee ratkaista tekemällä Saltin tila (state), ellei tehtävänannosta muuta ilmene. Tee ensin käsin, automatisoi vasta sitten. Muista testata lopputulos.

h2 torstain ryhmä

Merkitse tehtävän alkuun, kumman ryhmän (tiistai vai torstai) h2-tehtävän olet tehnyt.
a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida). Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla, esimerkiksi nyt “2. Package-file-server. […] Luettavaa: Karvinen 2018: Pkg-File-Service – Control Daemons with Salt..”
b) Asenna SSH eri porttiin Package-File-Service rakenteella. Käytä service:watch -tekniikkaa niin, että demoni käynnistyy uudelleen, kun asetustiedosto muuttuu. (Vinkki: Pkg-File-Service – Control Daemons with Salt)
c) Asenna Apache käsin niin, että käyttäjien kotisivut näkyvät. Etsi muutetut tiedostot komennolla ‘find /etc/ -printf ‘%T+ %p\n’|sort’. (Muista korjata lainausmerkit oikeiksi, automaattimuotoilu usein sotkee ne). Yritä nyt tehdä tila, joka asettaa nuo tiedostot (file.symlink) paikoilleen. (Katso tarvittaessa: Apache User Homepages Automatically)
d) Eri package-file-service. Tee package-file-service tilalla jokin eri asetus tai asennus kuin tunnilla ja tehtävän muissa kohdissa.

h2 tiistain ryhmä

Merkitse tehtävän alkuun, kumman ryhmän (tiistai vai torstai) h2-tehtävän olet tehnyt.
a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida). Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla, esimerkiksi nyt “2. Package-file-server. […] Luettavaa: Karvinen 2018: Pkg-File-Service – Control Daemons with Salt..”
b) Laita käyttäjien kotisivut toimimaan Apachella.
c) Laita PHP toimimaan käyttäjien kotisivuilla. (Huomaa, että PHP toimii oletuksena kaikkialla muualla kuin käyttäjien public_html-kotisivuilla.)
d) Rakenna tila (state), joka tekee Apachelle uuden nimipohjaisen virtuaalipalvelimen (name based virtual hosting). Voit simuloida nimipalvelun toimintaa hosts-tiedoston avulla. Jos et ole koskaan tehnyt nimipohjaisia virtuaalipalvelimia Apachelle, katso ohje (Name Based Virtual Hosts on Apache) tee tehtävä niin pitkälle kuin osaat.
e) Tee tila, joka laittaa esimerkkikotisivun uusille käyttäjille. Voit laittaa esimerkkikotisivu /etc/skel/:iin, niin se tulee automaattisesti ‘adduser tero’ komennolla käyttäjiä luodessa.
f) Eri asetukset. Tee Package-File-Service tilalla eri asetuksia kuin ne, mitä tehtiin tunnilla; ja eri kuin mitä teit/teet h2 muissa kohdissa. Voit muuttaa jotain toista asetusta samoista demoneista tai valita kokonaan eri demonit.

h3

a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. Noissa artikkeleissa opetetaan ne asiat, joilla läksyt saa tehtyä. Tätä a-kohdan lukutehtävää ei tarvitse raportoida. Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla.

b) MarkDown. Tee tämän tehtävän raportti MarkDownina. Helpointa on tehdä raportti samaan GitHub-varastoon kuin Salt-modulit. Tiedostoon .md-pääte. Tyhjä rivi tekee kappalejaon, risuaita ‘#’ tekee otsikon, sisennys merkitsee koodinpätkän.
c) Näytä omalla salt-varastollasi esimerkit komennoista ‘git log’, ‘git diff’ ja ‘git blame’. Selitä tulokset.
d) Tee tyhmä muutos gittiin, älä tee commit:tia. Tuhoa huonot muutokset ‘git reset –hard’. Huomaa, että tässä toiminnossa ei ole peruutusnappia.
e) Tee uusi salt-moduli. Voit asentaa ja konfiguroida minkä vain uuden ohjelman: demonin, työpöytäohjelman tai komentokehotteesta toimivan ohjelman. Käytä tarvittaessa ‘find -printf “%T+ %p\n”|sort’ löytääksesi uudet asetustiedostot.

h4

Tämän tehtävän saa poikkeuksellisesti palauttaa tunnin alkuun mennessä, eli ei tarvitse olla vuorokautta ennen.
a) Tee skripti, joka tekee koneestasi salt-orjan.
Tee joko b tai c:
b) Lokianalytiikka. Kokeile viimeisintä versiota Jussin, Einon ja Sakun lokien analytiikasta. Täytä tai kommentoi GitHub-sivulla jotain bugia tai kehitysehdotusta. (Jos teit tätä tunnilla, tee uusi bugiraportti/kommentti uusimmasta versiosta) https://github.com/jisosomppi/log-analysis/tree/master/salt
c) Vagrant. Asenna Vagrant. Kokeile jotain uutta kuvaa Atlaksesta. Huomaa, että kuvat ovat vieraita binäärejä, ja virtuaalikoneista on mahdollista murtautua ulos. Jokohan Ubuntun virallinen  Suodatin: VirtualBox, järjestys: Most downloads. https://app.vagrantup.com/boxes/search?provider=virtualbox
d) Ota tunnille mukaan ylimääräinen muistitikku. Jos osaat ja sinulla on Windowsin lisenssejä, tee siitä Windows 10 asennustikku. Levykuvia saa Microsoftin kotisivulta “download windows iso” ja koulun palveluista. Tikkua käytetään joko ensi tunnilla tai sitä seuraavalla.
ps.
Jos sinulla on miniprojektin aihe mietittynä, sen saa varata kurssisivun perään.
Vapaaehtoinen kilpa: Kuka hallitsee isointa määrää orjia? Kuka ohjaa suurinta määrää eri käyttöjärjestelmiä ja arkkitehtuureja? Voittajan palkintona huima arvosanabonus.

h5

Tämän tehtävän saa palauttaa tunnin alkuun mennessä, eli ei tarvitse olla vuorokautta ennen.
a) Säädä Windowsia Saltilla siten, että Windows on orja ja Linux on herra.
b) Säädä Windowsia Saltilla ilman herra-orja rakennetta (salt-call –local)
c) Muuta jonkin Windows-ohjelman asetuksia Saltilla. Monia ohjelmia voi säätää laittamalla asetustiedoston paikalleen, aivan kuten Linuxissa.
d) Valitse aihe omaksi kurssityöksi ja varaa se kommenttina aikataulusivun perään.
e) Vapaaehtoinen: tee omaan käytössä olevaan (Windows, jos käytät Windowsia) koneeseesi Saltilla jokin säätö, josta on sinulle hyötyä jokapäiväisessä elämässä.
Muista vapaaehtoinen kilpa: Kuka hallitsee isointa määrää orjia? Kuka ohjaa suurinta määrää eri käyttöjärjestelmiä ja arkkitehtuureja? Voittajan palkintona huima arvosanabonus.

h6

Asenna LAMP Saltilla.

hx

a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. Noissa artikkeleissa opetetaan ne asiat, joilla läksyt saa tehtyä. Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida. Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla.
b) Tiedosto muotista: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka laittaa muuttujan tiedostoon. Käytä jinjan kontekstimuuttujaa (template: jinja, context: …).
c) SLS tilaa Jinjalla: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka käyttää for-in -silmukaa. Voit esimerkiksi tehdä kolme tiedostoa silmukalla. (Tässä tehtävässä siis käytetään jinjaa vain SLS-tiedoston sisällä, älä sotke samaan esimerkkiin tekstitiedostojen sisällön muuttamista.)
d) SSH-demonin portti: tee tila, joka asentaa SSH-demonin valittuun porttiin. Käytä portin valintaan Jinjaa, siten että sshd_config:issa “Port:”-kohdan arvo tulee Jinjan muuttujasta.
e) Kokeile jonkun toisen opiskelijan tekemää Salt-tilaa. Kokeiltava tila voi olla mistä vain harjoituksesta. Opiskelijoiden raportteja ja koodeja löydät tämän sivun perästä kommenteista.
f) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa orjat saavat eri muuttujan pilarista. Tarkista ‘pillars.items’, että kummalekin orjalle mene eri tieto. Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.
g) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa toinen orja saa muuttujan pilarista ja toinen käyttää oletusarvoa (pillar.get). Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.

hx

Poikkeuksellisesti pidempi palautusaika w18 perjantaina 2018-05-04 12:00 asti. Vappupäivänä ei ole opetusta. Hauskaa Wappua!
a) Valitse aihe omaksi kurssityöksi ja varaa se kommenttina aikataulusivun perään.
b) Julkaise raportti MarkDownilla. Jos käytät GitHub:ia, se tekee muotoilun automaattisesti “.md”-päätteisiin dokumentteihin.
c) Aja oma Salt-tila suoraa git-varastosta. Voit joko tehdä tilan alusta lähtien itse tai forkata sirottimen.

hx

Tämän tehtävän määräaika on jo w19 perjantaina 2018-05-11, koska tämä tehtävä korvaa viikon lähiopetustunnit.
a) Kultainen polku. Tee ensimmäinen versio modulistasi, joka toimii ainakin optimiolosuhteissa. Jos jokin säätö on poikkeuksellisen hankala, voit tehdä sen tässä versiossa käsin, ja dokumentoida ajamasi käskyt. (Valmis moduli tarvitaan vasta esitykseen ensi viikolla).
b) Kokeile moduliasi tyhjässä koneessa. Voit käyttää virtualboxia, vagranttia tai livetikkua.
c) Käyttäjätarina (user story): ketkä ovat modulisi käyttäjät? Mitä he haluavat saada aikaan modulillasi? Missä tilanteessa he sitä käyttävät? Mitkä ovat tärkeimmät parannukset käyttäjän kannalta, joita moduliin pitäisi vielä tehdä? Tähän c-kohtaan vain sanallinen vastaus, tämä kohta ei poikkeuksellisesti edellytä testejä tietokoneella.
d) Kertaa materiaali ja valmistaudu kokeeseen. Tätä d-kohtaa ei tarvitse raportoida.

Kaikki tehtävät arvioitavaksi

Palauta yksi linkki, josta löytyvät kaikki kurssipalautukset, eli läksyt ja miniprojekti. Moodlessa kohta “Kaikki tehtävät arvioitavaksi”.
Jos haluat näkyvyyttä ja viittauksia sivullesi, kannattaa laittaa linkki myös tämän sivun kommentiksi.
Karvinen 2016: Publish Your Project with GitHub
Luettavaa: Karvinen 2018: SaltStack Get Started [official tutorial]: SaltStack Configuration Management: Jinja. Manage files.   Make a Million of Those – Jinja Templating Salt States.  Karvinen 2018: Name Based Virtual Hosts on Apache – Multiple Websites to Single IP Address.
(Luettavaa jollekin myöhemälle tapaamiskerralle: Karvinen 2015: Preseed MySQL Server Password with Salt Stack. Salt module reference: salt.states.debconfmod.)

Salt Docs Offline

Official Salt Documentation is available on GitHub. Download salt documentation as zip, docs are in doc/. For example: How Do I Use Salt States?
Salt documentation is also available in package management. This version is older than the one on GitHub and SaltStack homepage, because it’s the same version as salt in the default package repository. ‘sudo apt-get -y install salt-doc; firefox /usr/share/doc/salt/html/index.html’.

Tämä sivu päivittyy koko kurssin ajan. Päivitin palautteeseen viimeisimmän toteutuksen tiedon.

Palautetta

Anna palaute vasta viimeisellä opetuskerralla, koska esittäminen ja esitysten kommentointi on olennainen osa kurssia.
Palaute on todella tärkeä tapa kehittää kurssia – kiitos kommenteista jo etukäteen.
1) Vapaamuotoinen palaute kommenttina kurssisivun perään.
Vapaamuotoiseen palautteeseen saa kirjoittaa mitä vain, eikä kysymyksiä tarvitse toistaa. Mutta tässä vinkiksi:

 • Opitko jotakin – eli osaatko nyt palvelinten hallinnasta sellaista, mitä et osannut ennen kurssia?
 • Oliko opittu hyödyllistä? Luuletko, että sille on käyttöä esim tulevaisuudessa töissä tai kotona?
 • Miten voisin parantaa kurssia?
 • Missä aiot hyödyntää taitoja kurssin ulkopuolella? Töissä, harrastuksissa, muualla?
 • Mitä pidit vierailijasta?
 • Viihdyitkö kurssilla?
 • Suosittelisitko kurssia? Kenelle? Koulutoverille tai kollegalle?
 • => vapaamuotoinen palaute kommenttina kurssisivun perään

2) Numeerinen palaute Haaga-Helian e-lomakkeelle

 • Numeerisen palautteen avulla verrataan Haaga-Helian kursseja
 • On tärkeää saada jokaiselta palaute
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 51 Comments

51 Responses to Aikataulu – Palvelinten hallinta ict4tn022 3003-ti ja 3001-to – loppukevät 2019

 1. Toni Seppä says:

  Salt:in asennus, joka jumittui c) kohtaan
  https://salthomework.wordpress.com/h1/

 2. Joakim Saras says:

  https://sarasj.home.blog/viikko1h1/
  Viikko 1 tehtävät. Master/slave asennusta ja testaamista.

 3. Arttu Talvio says:

  Salt master-slave arkkitehtuuri ja pakettien asentelua.
  https://wordpress.com/view/tuslinux.art.blog

 4. Digital ocean droplettissa oleva slave ei saanut yhteyttä omalla koneella olleeseen masteriin. (vika tehtävä)
  https://sites.google.com/view/ensimmisen-viikon-tehtvt/home

 5. Joni Hakala says:

  Salt Master ja Minion alku konfigurointi, asetuksien vaihto ja ohjelmistojen asennuksia. Masterina toimii DigitalOceanin virtuaali palvelin Minionina paikkalinen pöytäkone.
  https://jonihakala208450670.wordpress.com/2019/03/26/linux-palvelinten-hallinta-h1/

 6. Problemaattinen asennus kun tikku failaa

 7. Tuomo Kuure says:

  Projektini on tehdä omat Arch Linux ram-boottaavat usb-tikut (master+minion), ja ajaa minioneiden sisällä virtuaalikoneita. Minulla on toimiva Linux From Scratch -alusta ja skriptit sen rakentamiseen. Yritän saada saltstackin rakentumaan tällä LFS-alustalla, virtualisoida kyseinen alustan (qemu/kvm kiinnostaa tutkia), ja tehdä oma virtuaalinen terrakotta-armeija.
  Projekti gitissä: https://github.com/tqre/archlive

 8. Joni Hakala says:

  Kurssityön aiheena mahdollisimman erilaisille käyttöjärjestelmille Salt-State tiloja, esimerkiksi. Salt-Masterina toimii Digital Oceanin Ubuntu, jonka kautta teen erilaisia sls tiloja kuten: LAMP asennus Xubuntulle, Ohjelmisto asennuksia Windowsille… Suurimman osan orja palvelimista tulen asentamaan johonkin tyypin-1 virtualisointi ohjelmaan.
  Wordpress sivulla: https://jonihakala208450670.wordpress.com/2019/04/28/kurssityo/
  Github sivulla: https://github.com/Dunttus/SaltProject

 9. Projektin tavoitteena on luoda salt moduuli Dockerille. Tarkoituksena on asentaa Docker minionille ja pyrkiä luomaan kontti minionille Dockerfilesta.
  Projekti löytyy Githubista:
  https://github.com/niinavi/salt

 10. Projektina on Saltin avulla automatisoida Wireguardia käyttävän VPN:n luominen ja käyttöönotto.

 11. Toni Seppä says:

  Projektityössäni, luon salt moduulin, joka asentaisi työaseman ohjelmat, konfiguroi ohjelmien oletus asetukset määrittämilläni asetuksilla sekä luon virtuaalisia minion orjia vagrantilla useita kappaleita. Käytän h1 tehtävässä luotua DigitalOcean palvelintani joka toimii salt-masterina. Salt-masterilla suoritan moduulini, joka asentaa Windows sekä Xubuntu käyttöjärjestelmille työaseman tarvittavat ohjelmat, eli tekstinkäsittely ohjelman LibreOffice, sähköpostiohjelman Thunderbird, kuvankäsittelyohjelman GIMP, Firefox www-selain ohjelman sekä muitakin työaseman yleisiä ohjelmia, mitä työpaikoilla tai oppilaitoksissa käytetään. Tämän lisäksi luon vagrant virtualisointi ohjelmalla Xubuntu tietokoneelle useita virtuaalisia orjia. Tavoitteena olisi, että moduulillani, kuka tahansa voi asentaa useille työasema tietokoneille oletus ohjelmat, ohjelmien asetukset olisi ennalta määritetty sekä kaikki työasemat olisivat valmiina käytössä.

 12. Toni Seppä says:

  Projektityössäni, luon salt moduulin, joka asentaisi työaseman ohjelmat, konfiguroi ohjelmien oletus asetukset määrittämilläni asetuksilla sekä luon virtuaalisia minion orjia vagrantilla useita kappaleita. Käytän h1 tehtävässä luotua DigitalOcean palvelintani joka toimii salt-masterina. Salt-masterilla suoritan moduulini, joka asentaa Windows sekä Xubuntu käyttöjärjestelmille työaseman tarvittavat ohjelmat, eli tekstinkäsittely ohjelman LibreOffice, sähköpostiohjelman Thunderbird, kuvankäsittelyohjelman GIMP, Firefox www-selain ohjelman sekä muitakin työaseman yleisiä ohjelmia, mitä työpaikoilla tai oppilaitoksissa käytetään. Tämän lisäksi luon vagrant virtualisointi ohjelmalla Xubuntu tietokoneelle useita virtuaalisia orjia. Tavoitteena olisi, että moduulillani, kuka tahansa voi asentaa useille työasema tietokoneille oletus ohjelmat, ohjelmien asetukset olisi ennalta määritetty sekä kaikki työasemat olisivat valmiina käytössä.
  Wordpress sivu: https://salthomework.wordpress.com/projektityo/
  Git Hub sivu: https://github.com/tontsa00/projectwork

 13. Toni Seppä says:

  Projektityössäni, luon salt moduulin, joka asentaisi työaseman ohjelmat, konfiguroi ohjelmien oletus asetukset määrittämilläni asetuksilla sekä luon virtuaalisia minion orjia vagrantilla useita kappaleita.
  Tavoitteena olisi, että moduulillani, kuka tahansa voi asentaa useille työasema tietokoneille oletus ohjelmat, ohjelmien asetukset olisi ennalta määritetty sekä kaikki työasemat olisivat valmiina käytössä.
  Wordpress sivu: https://salthomework.wordpress.com/projektityo/
  Git Hub sivu: https://github.com/tontsa00/projectwork

 14. Toni Seppä says:

  Projektityössäni, luon salt moduulin, joka asentaisi työaseman ohjelmat, konfiguroi ohjelmien oletus asetukset määrittämilläni asetuksilla sekä luon virtuaalisia minion orjia vagrantilla useita kappaleita. Tavoitteena olisi, että kuka tahansa voi asentaa orja tietokoneille työaseman oletus ohjelmat sekä määritellä valmiit asetukset ohjelmille.
  Wordpress sivu: https://salthomework.wordpress.com/projektityo/
  Git Hub sivu: https://github.com/tontsa00/projectwork

 15. Toni Seppä says:

  WordPress sivu: https://salthomework.wordpress.com/projektityo/
  Git Hub sivu: https://github.com/tontsa00/projectwork
  Tavoitteena olisi, että moduulillani, kuka tahansa voi asentaa useille työasema tietokoneille oletus ohjelmat sekä ohjelmien asetukset olisivat ennalta määritetty.

 16. Opin kurssilla paljon uutta, sujuvampaa Linuxin käyttöä sekä keskitettyä hallintaa SaltStackin avulla.
  Kurssilla opitut asiat ovat yhteydessä työelämään. Taitoja on myös hyvä hyödyntää kotona ja kurssilla saatuja taitoja tulen ehdottomasti kehittämään vielä lisää.Tulen tutustumaan jatkossa lisää Linuxiin ja onkin suunnitteilla asentaa Linux omalle läppärilleni. Tähän tietenkin Saltin hyödyntäminen jatkossa sopiikin mainiosti.
  Vierailuluento oli mielenkiintoinen ja mielestäni on tärkeätä saada jotakin tuntumaa ja näkymää työelämään vierailijoiden kautta. Viihdyin kurssilla hyvin ja opin paljon. Tunnit olivat innostavia ja tarjosivat sopivasti haastetta. Suosittelen kurssia kaikille, erityisesti koulutovereilleni. Suosittelen myös sitten itsenäistä tutustumista keskitettyyn hallintaan.
  Kiitos paljon kurssista!

 17. Salt-projektini aiheena on hallinnoida mahdollisimman montaa eri käyttöjärjestelmää Saltilla. Jos aikaa jää niin haluaisin myös tehdä top/highstaten, joka asentaa ja konfiguroi kaikille orjille jotain ohjelmia.
  Projetki löytyy blogista:
  https://irenekunnari.wordpress.com/salt-mini-project/

 18. https://laurijoensalmi.home.blog/h7/
  Asentaa PHP-pearlin, mysql-serverin, vlc ja firefoxin

 19. Joakim Saras says:

  MiniProjekti | GitHub, DropBox, installaatio tiedostot
  Linuxin valmistelu skripteillä, GitHubin sekä DropBoxin käyttöönotto.
  https://sarasj.home.blog/2019/05/14/oma-projekti-github-dropbox-installaatio-tiedostot/

 20. Dan Käyhkö says:

  Projektinani oli tehdä moduuli, joka asentaa minioneille GIMP-ohjelman, luo uuden hakemiston ja pistää sen sisälle edellä mainitulla ohjelmalla tehdyn testitiedoston.
  https://pakollinenlinuxblogi.wordpress.com/2019/05/15/moduuliprojekti/

 21. Tuomo Kuure says:

  Arch Linux -livetikut, salt-master+minion
  QEMU/KVM virtuaalikoneiden verkottaminen
  https://github.com/tqre/archlive
  master-config:
  https://github.com/tqre/archlive-saltmaster
  kurssiblogi:
  https://tqre.wordpress.com/

 22. Salt-projektini, jossa hallitsen DigitalOceanissa olevalla masterilla 7 eri käyttöjärjestelmää.
  Blogista löytyy Salt-minioneiden asennusohjeet kaikille käyttiksille ja yksinkertainen top file jossa jokaiselle jotakin. Sivulta löytyy myös video-demoja! https://irenekunnari.wordpress.com/salt-mini-project/
  Käyttöjärjestelmät, jotka toimivat Salt-minioneina:
  MacOS
  Windows 7 (32-bit) ja Windows 10
  ElementaryOS
  CentOS
  Fedora (32-bit)
  Ubuntu

 23. Arttu Talvio says:

  Here is link to my graylog project. In this project I am installing log management software Graylog using Salt Stack. Project is accomplished in safe test environment (LAN) with several virtual machines. It is still possible to follow the steps in project to configure Graylog in production environment.
  https://tuslinux.art.blog/2019/05/13/project-graylog/

 24. Linux käyttövalmiiksi + Masteriksi GitHubista
  https://wilkmanv.wordpress.com/miniprojekti/

 25. Joni Hakala says:

  Kurssityö projektin aiheena laitoin omat koti palvelimien palvelut kuntoon esim. Asensin koti-palvelimelleni Proxmox tyypin-1 virtualisointi ohjelmiston, johon asensin Debianin, Xubuntun, Mx Linuxin ja Windows server 2016. DigitalOcean Ubuntu Salt Masterin kautta asensin ja konfiguroin: Debianille – Pi-holen, ssh ja palomuurin, Xubuntulle – LAMP:in ja palomuurin, Mx Linuxille – vaihdoin työpöydän taustakuvan ja terminaali teeman, Windows Server 2016 tein ohjelmisto asennuksia.
  Wordpress sivulla: https://jonihakala208450670.wordpress.com/2019/04/28/kurssityo/
  Github sivulla: https://github.com/Dunttus/SaltProject

 26. pentti korpela says:

  Tiedoston(scriptin) lähettäminen slavelle ja siellä ajaminen.
  Lopuksi haetaan tulokset masterille.
  Git oma moduuli.
  https://github.com/CodeProEnterpriseEdition/omamoduuli/tree/master

 27. Joni Hakala says:

  Todella hyvä kurssi, opin juurikin sen mitä mainostettiin Salt Master-Slave arkkitehtuurista eli “Control 10 computers. Or 100. Or 1000, with a single master”, “idenpotenssi”, “infrastruktuuria koodina” ja “yksi totuus”. Kursilla opituissa aiheissa vahva yhteydessa työelmämään ja tulen varmasti hyödyntämään oppimiani taitoja myös koulun ulkopuolella. Suosittelisin kurssia kaikkille, jotka osaa Linuxin alkeet.

 28. Kurssi oli yksi parhaista koululla, vaikka se tuntui hankalalta alussa johtuen siitä, että edellinen Linux Palvelimet-toteutus, jolla olin, opetti vähemmän kun toivoin. Positiivinen yllätys huomata, että tästä epäkohdasta huolimatta omat taidot ovat kehittyneet kurssin aikana ja kurssilta jäi uusia asioita mieleen.
  Vaikka välillä kurssin aiheet voivat tuntua siltä että ne menevät yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos eikä pysy millään perässä, kannattaa silti tulla tunneille, sillä sieltä kuitenkin oppii aina jotakin.

 29. Toni Seppä says:

  Pidin itse kurssista valtavasti.
  Opin paljon uutta kurssilla, josta uskon olevani apua työelämässä.
  Kurssia voisi parantaa, muuttamaalaa kurssin pituutta puolen vuoden pituiseksi.
  Aioin hyödyntää kurssilta opittuja taitoja jatkossa kotonakin ja ehkäpä tulevassa työssä.
  Vierailija kurssilla oli hyvä, mutta olisin toivonut ainakin yhden toisenkin vierailijan, esim. jonkun joka olisia saanut kurssin ansiosta työpaikan.
  Viihdyin kurssilla hyvin, vaikka aamut usein pitivät väsyneenä koulu päivän jälkeen.
  Suosittelisin kurssia opiskelija kaverilleni, joka aikaa vaihtaa ohjelmoinnin opinnoista infran puolelle.

 30. pentti korpela says:

  Kurssilla on paljon tekemistä. Mutta kaikki on kuitenkin opittavissa. Suosittelen kurssia. Teron opetustyyli on varsin intensiivistä ja tehokasta.
  Itse tein kurssin tehtävät digital oceanin palvelimilla ja tätä voin suositella muillekkin, siis soveltaa kurssin oppeja oikeilla koneilla pilvessä.
  Parannnettavaa:
  Kurssin tehtävät elävät kurssin aikana, joten mikäli olisin halunnut tehdä asioita etukäteen niin se ei olisi onnistunut, koska Tero siis päivitti tehtävät sillä viikolla kuin piti luennon. Toki tehtävät olivat aina kytköksissä luennoilla käytyihin aiheisiin.

 31. Joakim Kristoffer Saras says:

  En ollut Linuxia käyttänyt kuin yhdessä aikaisemmassa kurssissa, jossa ei opput kovin hyvin. Tällä kurssilla sen sijaan sai oikeaa opetusta joten oppi paljon 3 kuukaudessa.
  Oppi tuli tarpeeseen ja oli hyödyllistä. Uskon että yleisesti ottaen kurssista oli paljon hyötyä esim. Kotikäyttöön.
  Mielestäni alustaksi voisi tulevaisuudessa ottaa esim. Azuren, jossa opiskelija saa runsaasti krediittejä käyttöön, usb tikkujen sijaan.
  Vierailija (Arttu Uskali) osasi kertoa hienosti omasta työstään ja oli mielenkiintoinen kuunneltava.
  Kurssin joutuu Infapuolen opiskelijat käydä läpi, mutta Linuxia jo käyttäneet voisivat hyötyä tästä.

 32. Dan Käyhkö says:

  Kurssin aikana opin paljon Saltista, joka ei ollut ennestään tuttu ollenkaan. Myös Linuxin muita osia tuli hieman kerrattua, mistä oli paljon hyötyä. En tiedä miten ja missä tulen näitä uusia taitoja tulen käyttämään, mutta uskon että tulen ainakin jossain muodossa niitä vielä tarvitsemaan.
  Vierailija oli mielestäni ehkä mielenkiintoisin osa kurssia. On mukavaa kuulla kokemuksia ihmisiltä, jotka työskentelevät IT-alalla.
  Kurssilla viihdyin mielestäni ihan kohtuullisesti, vaikka päivät olivatkin välillä pitkiä ja uuvuttavia.Taukoja oli kuitenkin runsaasti, mikä helpotti asiaa.
  Kurssissa oli hyvää myös se, että oppimistavoitteet olivat hyvin selkeät. Joka viikko oli selkeää, mitä silloin käsiteltäisiin ja mitä siitä oli tarkoitus jäädä päähän.

 33. Arttu Talvio says:

  En ollut kuullut termistä keskitetty hallinta ennen tätä kurssia, joten open siis täysin uuden asian. Mielestäni opitut asiat ja tekniikat palvelinten hallinnasta ja muutenkin Linuxista olivat hyödyllisiä ja tarpeellisia myös työelämässä.
  Aion hyödyntää opittuja taitoja tulevaisuudessa ainakin harrastusten parissa ja parhaimmassa tapauksessa töissä.
  Vierailijaluento oli todella mielenkiintoinen. Vierailijan työpaikka ja työtehtävät herättivät mielenkiintoni. Mielestäni luento oli myös täysin täysin relevantti kurssilla opiskellun aiheen kanssa, ja siitä sai erilaisia näkökulmia palvelinten hallintaan.
  Viihdyin kurssilla, tänne oli mukava tulla, ja aina oli varma että oppii jotain uutta. Suosittelen kurssia myös muille opiskelukavereilleni.

 34. Ville Wilkman says:

  Osallistuin kurssille ja lähtökohta tälle kurssille oli lähes olematon kokemus Linux -käyttöjärjestelmistä. Kurssi oli sisällöltään varsin kehittävä ja opettava sekä sopii myös henkilöille, joilla ei ole juurikaan kokemusta esim. Linuxista yleisesti. Tosin aloittaminen melkeimpä nollista ja kurssin töiden suorittaminen vaatii todella motivaatiota, kiinnostusta sekä yrittämistä, mutta se on mahdollista. Jälkeenpäin käteen jäi asioita ja kokemuksia, joita pystyy hyödyntämään myös opiskelujenkin ulkopuolella.

 35. Lauri Joensalmi says:

  Ilmottauduin kurssille, vaikka en ollut ennen käyttänyt Linuxia. Palvelinten hallinta oli ylivoimaisesti vaikeinta mitä olen tehnyt tietokoneella. Loppujen lopuksi opin käyttämään linuxia tyydyttävästi. Kurssilla on vahva yhteys työelämään, joten ehdottomasti jatkan opiskelua kotona. Viihdyin myös kurssilla ja sain apua jos sitä tarvitsin. Suosittelen kaikille.

 36. Silmäni ovat auki. Will proceed to centrally manage all the things.
  Kolme parannusehdotusta:
  1. Gitin opetteluun ei tällä kurssilla pitäisi käyttää aikaa. Sen pitää olla hallussa jo kurssille tullessa. Gitiin käytetty aika on pois varsinaisesta aiheesta.
  2. Luennoilla voisi olla enemmän työskentelyä paikan päällä, esim. 45-60 min joka kerralla.
  3. Olisin kuullut mielelläni enemmän vaihtoehtoisista CMS-ratkaisuista. Kuten viimeisellä luennolla tuli ilmi, Salt on melko raskas. Käyttäisin omassa elämässäni mieluusti jotain minimaalisempaa.

 37. Kurssipalautetta:
  Opin täysin nollasta Saltin käytön. Opin myös konfiguroimaan salt-minioneita useille eri käyttöjärjestelmille ja hallinnoimaan niitä yhdellä masterilla joka sijaitsi DigitalOceanissa. Uskon, että näistä taidoista on hyötyä tulevaisuudessa työelämässä ja nyt jo kotikäytössä. Esimerkiksi uuden koneen konfigurointi (joka mahdollisesti pian edessä) olisi todella kätevää saltin kautta.
  Parannusehdotuksena: Omaa lopputyötä, eli salt-moduulia varten olisi mielenkiintoista saada jotain esimerkkejä opettajan näkökulmasta – mikä olisi hyödyllinen jne. Jos vasta kurssilla aloittanut Saltin käytön, niin voi lyödä vähän tyhjää jos kuitenkin haluaisi tehdä jotain hyödyllistä. Vapaamuotoinen kilpailu on motivoiva – kaikki mistä voi saada plussaa niin on! Esimerkiksi voisi myös selkeämmin antaa vapaaehtoisia haastavampia tehtäviä. Kannustaa enemmän myös koko kurssin aikana miettimään lopputyötä siinä ohessa, pääsee ajatukset muhimaan enemmän mielenkiintoisesta omasta moduulista.
  Viihdyin kurssilla todella hyvin, ja oli aina kiva tulla torstai-aamulla! Kurssin ajankohta myös täydellinen jaksamisen kannalta – klo 8-14. Suosittelen kurssia kyllä ihan kaikille joita aihe edes vähän kiinnostaa, ja joilla on motivaatiota oppia ja jatkaa oppimista myös lähiopetusten ulkopuolella.

 38. Tuomo Kuure says:

  Erittäin hyvä ja hyödyllinen kurssi. Suosittelen kaikille, joilla Linuxin
  perusteet ovat hallussa.
  Opin paljon uutta palvelinten hallinnasta ja muustakin. Tero Karvisen
  suuri tietomäärä ja kannustava asenne tekivät kurssista viikon kohokohdan.
  Vaikka välillä eksyttiin hieman aiheesta, pidin sivuraiteista ja
  satunnaisista tiedonmuruista/ad-hoc miniluennoista hyvinkin paljon.
  Vierailuluento oli mielenkiintoinen sekä antoi selkeän työelämänäkökulman.
  Erityisesti kurssilla käytetyt työskentelytavat saavat erityismaininnan.
  En ollut aikaisemmin julkaissut mitään internetissä, ja blogin pitäminen
  sekä järjestelmällinen tehtävien dokumentointi sinne edistivät oppimistani
  merkittävästi. Myös gitin käytön opettelusta tulee varmasti jatkossa olemaan
  hyötyä.
  Suurkiitokset!
  Kurssilla tehty blogi:
  https://tqre.wordpress.com/

 39. Jimi Pönniö says:

  Kurssi oli toistaiseksi paras, joka on tullut vastaan. Ainoita miinuksia ovat kurssin aikataulusivun (tämän) ajoittainen puutteellisuus (hitaat päivitykset, deadline puuttui tehtävistä) ja opettajan tyyli innostua aiheesta intohimoisesti kuin välimereläinen rakastaja miss Porvoosta, jolloin tauot jäivät puutteellisiksi. Ehkä opettaja unohti, että itse liikkuessaan pysyy paremmin virkeänä, eikä näin ollen tarvitse taukoja niin usein.
  Alkupään tunneilla opettaja näytti lyhyesti komentohistorian erääseen tehtävään, josta olisi ollut enemmän hyötä, jos sama olisi ollut saatavilla tällä sivulla, tai vaikka moodlessa. Vaikka opettaja sanoo olevansa komentojen apinointia vastaan, mielestäni on hyvä kuitenkin olla ratkaisu valmiina, jotta eri osia voi harjoitella ja oppia sorkkimalla systeemiä. Itse turhaudun helposti, jos minulle annetaan tehtävä ilman tarkempia ohjeita tai sitä tukevia apukeinoja. Tuntuu, että opettaja ei ota huomioon kaikkia oppimistyylejä, vaan vain sen, jolla hän itse oppii parhaiten.
  Toivoisin, että opettaja antaisi toimivan järjestelmän tuhottavaksi, jotta jokaisen osatekijän ymmärtää, kun katkaisee johtoja ja katsoo, mitä tapahtuu. Esimerkiksi githubissa jokin repo?
  Kotitehtävien palautteen puute kurssin edetessä on myös hankaloittanut oppimista – itse jäin jumiin muutamassa kohdassa internetin antoisista tiedon rinnoista huolimatta, enkä täten tiedä, missä ja miten meni niin sanotusti perseelleen, jolloin asian korjaaminen ja tehtävän loppuun suorittaminen jää väliin. Tällöin jää myös osa opittavasta materiaalista väliin.
  Tästä huolimatta suosittelen kurssia kaikille vähänkään aiheesta kiinnostuneille. Opettajan palava intohimo vie mukaansa kuin makkara lattialta koirataloudessa, joka kannustaa oppimista ja yleistä, positiivista ilmapiiriä.

 40. Olin poissa viimeiseltä kerralta ja kirjoitin kommentteja muutamasta miniprojektista. Kommentit löytyvät täältä:
  https://saltniina.wordpress.com/2019/05/19/kommentteja/