Aikataulu – Palvelinten hallinta ict4tn022 3004-ti ja 3002-to – loppukevät 2018 5p

My student Jussi controls 2071 computers.


Just write what you want (idempotency). Control almost everything with one system (single source of truth). In plain text (infrastructure as code, versionable).
Control 10 computers. Or 100. Or 1000. Or control 2071 computers, like Jussi did on a previous course. Or handle 7 different operating systems and OS versions with a single master, like Matias. Course is in Finnish.
My current research area is configuration management systems: I gave an invited speech in IEEE ICIM Chengdu and a plenary speech in IEEE ICIM Oxford (read the paper); I’ve also been teaching these modern methods to companies. This autumn course feedback average for my courses has been excellent 4.9 / 5.0, and the previous feedback for this course was excellent 4.6 / 5.0.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hallita palvelimia kuvailemalla tavoitetilan (idempotenssi)
 • Osaa tehdä asetukset pelkkänä tekstinä ja versioitavasti (infrastruktuuri koodina)
 • Pystyy tekemään tavalliset ylläpitotoimet valitulla työkalulla Saltilla (yksi totuus)

Esitiedot

Esitiedot (kertaa nämä): Linuxin komennot, apt, demonien hallinta (esim Apache), tiedostojärjestelmän rakenne (etc, var…).

Alustava aikataulu

Toteutus 3004-ti 12:00 ja 3002-to 08:00. Kaikki opetus labrassa 5004. Kurssi kestää 8 viikkoa, 2018 loppukevään.
Tämä alustava aikataulu elää kurssin aikana.
1. Hello Salt! Master-slave, pull -arkkitehtuuri. Komentojen etäsuoritus (cmd.run, pkg.install). Tietojen kerääminen orjista (grains.items). Idempotentti konfiguraatio (foo.sls, top.sls). Esimerkkejä tiloista (file.managed, pkg.installed). Miten tavoittaa orja muuttuvasta, tuntemattomasta osoitteesta, NAT:n ja tulimuurin takaa? w43
Luettavaa: Karvinen 2018: Salt Quickstart – Salt Stack Master and Slave on Ubuntu Linux, Salt States – I Want My Computers Like This, Run Salt SLS File Locally, Quick Fix for Useless Salt Warning. Salt official documentation: Salt Getting Started Guide-kirjasta luvut Understanding SaltStack ja SaltStack Fundamentals ja SaltStack Configuration Management: Functions.
2. Package-file-server. How to install and configure daemons, such as Apache web server or MySQL database management system. pkg.installed, file.managed, service.running, watch. ‘find /etc/ -printf ‘%T+ %p\n’|sort’ w44
Luettavaa: Karvinen 2018: Pkg-File-Service – Control Daemons with Salt – Change SSH Server Port, Apache User Homepages Automatically – Salt Package-File-Service Example. [Official] Salt Tutorials: How Do I Use Salt States?, States tutorial, part 1 – Basic Usage, Salt Best Practices.
3. Versionhallinta. (+ torstaina Package-File-Service). Git. git init hellotero; git clone; git add .; git commit; git pull; git push; git log. GitHub. Forking. Fork: terokarvinen/sirotin. Publish Your Project with GitHub w47
4. Muotit. Tiedoston tekeminen orjalle muotista. SLS-tilan tekeminen muotista. Jinja. for-in-endfor. {% for terosVariable in [‘foo’, ‘bar’] %}. {{ terosVariable }}. Apache Name Based Virtual Hosting. w45
5. Pilarit. Kertaus. Salaisuudet /srv/pillar/. Kaikki orjat näkevät /srv/salt/. SLS-tilan generointi jinjalla vs orjan tiedoston tekeminen muotista. ‘sudo salt-call –local sys.state_doc’ ‘sudo salt state.show_sls hellotero –out yaml’. ‘sudo salt ‘*’ pillar.items’. {{ pillar.get(‘port’, 22) }}. w46
Karvinen 2018: Secrets in Salt Pillars. Official Salt Get Started: SaltStack Configuration Management: Pillar. Official Salt Documentation: Pillar Walkthrough
6. Kertaus, omien modulien aloitus. Vierailija: Puolustusvoimien Kyberosasto. w48
7. Modulien rakentamista, läksyn kuulustelu, modulien esittämistä. w49

8. Omien modulien esittely w50

Karvinen 2016: Publish Your Project with GitHub
Luettavaa: Karvinen 2018: SaltStack Get Started [official tutorial]: SaltStack Configuration Management: Jinja. Manage files.   Make a Million of Those – Jinja Templating Salt States.  Karvinen 2018: Name Based Virtual Hosts on Apache – Multiple Websites to Single IP Address.
(Luettavaa jollekin myöhemälle tapaamiskerralle: Karvinen 2015: Preseed MySQL Server Password with Salt Stack. Salt module reference: salt.states.debconfmod.)

Arviointi

Osien ohjeelliset painoarvot ovat
– Kotitehtävät
– Oma moduli
– Koe
Arvosana perustuu kokonaisarvioon suorituksista.

Salt Docs Offline

Official Salt Documentation is available on GitHub. Download salt documentation as zip, docs are in doc/. For example: How Do I Use Salt States?
Salt documentation is also available in package management. This version is older than the one on GitHub and SaltStack homepage, because it’s the same version as salt in the default package repository. ‘sudo apt-get -y install salt-doc; firefox /usr/share/doc/salt/html/index.html’.

Linkit

Moodle 3004-ti ja 3002-to (edellyttää kirjautumista)

Läksyt

Läksyt tehdään ja raportoidaan kunkin tunnin jälkeen. Tehtävät saa julkaista missä haluaa ja palauttaa linkin Moodleen.
Kotitehtäväraportin tulee olla suoraan selaimella katseltavassa muodossa, tavallisena HTML-weppisivuna. Ei odt, ei odp, ei ppt, ei docx, ei doc, ei pdf. Kotitehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse. Linkit palautetaan Moodleen, mutta itse raportteja ei voi palauttaa Moodleen. Maksutonta kotisivutilaa saa esimerkiksi WordPress.com (helppo) ja GitHub.com.
Läksyt käydään läpi seuraavalla tapaamiskerralla, ratkotaan yhdessä ongelmia ja annetaan suullista palautetta. Arvosana kotitehtäväpaketista tulee vasta kurssin lopuksi, mutta tehtävät tulee silti palauttaa aina vuorokautta ennen seuraavia tunteja. Kurssilta poistetaan ne, jotka eivät ala suorittaa kurssia palauttamalla tehtäviä.
Julkaiseminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Jos et jostain syystä uskalla tai muuten halua julkaista, voit laittaa työn weppisivulle salasanan taakse (kaikille kotitehtäville sama salasana) ja jakaa tämän salasanan kurssilaisten kanssa.
Kaikkien ajan säästämiseksi poistan kurssilta ne, jotka eivät ala suorittaa kurssia palauttamalla kotitehtäviä.
Jos tuntien yhteydessä järjestetään testejä läksyjen aiheista, niiden pisteet sisältyvät arvostelun kohtaan läksyt (50%).

Alustavat tehtävänannot

Tehtävät ovat virallisia vasta, kun ne on annettu tunnilla. Tehtävänannot muuttuvat vielä, koska tuntien aiheetkin voivat muuttua, ja lopullisessa arvioinnissa tehtävät arvioidaan niiden annettujen, virallisten tehtävien mukaan.

h1

a) Lue virallisesta Salt Getting Started Guide -kirjasta luvut Understanding SaltStack (noin 8 alasivua) ja SaltStack Fundamentals (6 alasivua, ei tarvitse asentaa demoympäristöä) ja SaltStack Configuration Management: Functions (1 alasivu). (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida).
b) Silmäile Laineen 2017 varastossa olevia salt -asetuksia. (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida).
c) Asenna Salt Master ja Slave pull-arkkitehtuurilla (eli master on server). Voit laittaa herran ja orjan myös samalle koneelle. Kokeile suorittamalla salt:illa komentoja etänä.
d) Kokeile jotain Laineen esimerkistä lainattua tilaa tai tee jostain tilasta oma muunnelma. Muista testata lopputuloksen toimivuus. Huomaa, että varastossa on myös keskeneräisiä esimerkkejä, kuten Battlenet-asennus Windowsille.
e) Kerää laitetietoja koneilta saltin grains-mekanismilla.
f) Oikeaa elämää. Säädä Saltilla jotain pientä, mutta oikeaa esimerkiksi omalta koneeltasi tai omalta virtuaalipalvelimelta. (Kannattaa kokeilla Saltia oikeassa elämässä, mutta jos se ei onnistu, rakenna jotain oikeaa konettasi vastaava virtuaaliympäristö ja tee asetus siinä).
g) Vapaaehtoinen: asenna ja konfiugroi jokin palvelin Saltilla. (package-file-server)

h2

Tehtävät tästä eteenpäin (h2, h3…) tulee ratkaista tekemällä Saltin tila (state), ellei tehtävänannosta muuta ilmene. Tee ensin käsin, automatisoi vasta sitten. Muista testata lopputulos.

h2 torstain ryhmä

Merkitse tehtävän alkuun, kumman ryhmän (tiistai vai torstai) h2-tehtävän olet tehnyt.
a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida). Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla, esimerkiksi nyt “2. Package-file-server. […] Luettavaa: Karvinen 2018: Pkg-File-Service – Control Daemons with Salt..”
b) Asenna SSH eri porttiin Package-File-Service rakenteella. Käytä service:watch -tekniikkaa niin, että demoni käynnistyy uudelleen, kun asetustiedosto muuttuu. (Vinkki: Pkg-File-Service – Control Daemons with Salt)
c) Asenna Apache käsin niin, että käyttäjien kotisivut näkyvät. Etsi muutetut tiedostot komennolla ‘find /etc/ -printf ‘%T+ %p\n’|sort’. (Muista korjata lainausmerkit oikeiksi, automaattimuotoilu usein sotkee ne). Yritä nyt tehdä tila, joka asettaa nuo tiedostot (file.symlink) paikoilleen. (Katso tarvittaessa: Apache User Homepages Automatically)
d) Eri package-file-service. Tee package-file-service tilalla jokin eri asetus tai asennus kuin tunnilla ja tehtävän muissa kohdissa.

h2 tiistain ryhmä

Merkitse tehtävän alkuun, kumman ryhmän (tiistai vai torstai) h2-tehtävän olet tehnyt.
a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida). Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla, esimerkiksi nyt “2. Package-file-server. […] Luettavaa: Karvinen 2018: Pkg-File-Service – Control Daemons with Salt..”
b) Laita käyttäjien kotisivut toimimaan Apachella.
c) Laita PHP toimimaan käyttäjien kotisivuilla. (Huomaa, että PHP toimii oletuksena kaikkialla muualla kuin käyttäjien public_html-kotisivuilla.)
d) Rakenna tila (state), joka tekee Apachelle uuden nimipohjaisen virtuaalipalvelimen (name based virtual hosting). Voit simuloida nimipalvelun toimintaa hosts-tiedoston avulla. Jos et ole koskaan tehnyt nimipohjaisia virtuaalipalvelimia Apachelle, katso ohje (Name Based Virtual Hosts on Apache) tee tehtävä niin pitkälle kuin osaat.
e) Tee tila, joka laittaa esimerkkikotisivun uusille käyttäjille. Voit laittaa esimerkkikotisivu /etc/skel/:iin, niin se tulee automaattisesti ‘adduser tero’ komennolla käyttäjiä luodessa.
f) Eri asetukset. Tee Package-File-Service tilalla eri asetuksia kuin ne, mitä tehtiin tunnilla; ja eri kuin mitä teit/teet h2 muissa kohdissa. Voit muuttaa jotain toista asetusta samoista demoneista tai valita kokonaan eri demonit.

h3

a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. Noissa artikkeleissa opetetaan ne asiat, joilla läksyt saa tehtyä. Tätä a-kohdan lukutehtävää ei tarvitse raportoida. Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla.

b) MarkDown. Tee tämän tehtävän raportti MarkDownina. Helpointa on tehdä raportti samaan GitHub-varastoon kuin Salt-modulit. Tiedostoon .md-pääte. Tyhjä rivi tekee kappalejaon, risuaita ‘#’ tekee otsikon, sisennys merkitsee koodinpätkän.
c) Laita /srv/salt/ gittiin. Tee uusi moduli. Kloonaa varastosi toiselle koneelle (tai poista /srv/salt ja palauta se kloonaamalla) ja jatka sillä.
d) Näytä omalla salt-varastollasi esimerkit komennoista ‘git log’, ‘git diff’ ja ‘git blame’. Selitä tulokset.
e) Tee tyhmä muutos gittiin, älä tee commit:tia. Tuhoa huonot muutokset ‘git reset –hard’. Huomaa, että tässä toiminnossa ei ole peruutusnappia.
f) Tee uusi salt-moduli. Voit asentaa ja konfiguroida minkä vain uuden ohjelman: demonin, työpöytäohjelman tai komentokehotteesta toimivan ohjelman. Käytä tarvittaessa ‘find -printf “%T+ %p\n”|sort’ löytääksesi uudet asetustiedostot.

h4

Tämän tehtävän saa poikkeuksellisesti palauttaa tunnin alkuun mennessä, eli ei tarvitse olla vuorokautta ennen.
a) Tee skripti, joka tekee koneestasi salt-orjan.
Tee joko b tai c:
b) Lokianalytiikka. Kokeile viimeisintä versiota Jussin, Einon ja Sakun lokien analytiikasta. Täytä tai kommentoi GitHub-sivulla jotain bugia tai kehitysehdotusta. (Jos teit tätä tunnilla, tee uusi bugiraportti/kommentti uusimmasta versiosta) https://github.com/jisosomppi/log-analysis/tree/master/salt
c) Vagrant. Asenna Vagrant. Kokeile jotain uutta kuvaa Atlaksesta. Huomaa, että kuvat ovat vieraita binäärejä, ja virtuaalikoneista on mahdollista murtautua ulos. Jokohan Ubuntun virallinen  Suodatin: VirtualBox, järjestys: Most downloads. https://app.vagrantup.com/boxes/search?provider=virtualbox
d) Ota tunnille mukaan ylimääräinen muistitikku. Jos osaat ja sinulla on Windowsin lisenssejä, tee siitä Windows 10 asennustikku. Levykuvia saa Microsoftin kotisivulta “download windows iso” ja koulun palveluista. Tikkua käytetään joko ensi tunnilla tai sitä seuraavalla.
ps.
Jos sinulla on miniprojektin aihe mietittynä, sen saa varata kurssisivun perään.
Vapaaehtoinen kilpa: Kuka hallitsee isointa määrää orjia? Kuka ohjaa suurinta määrää eri käyttöjärjestelmiä ja arkkitehtuureja? Voittajan palkintona huima arvosanabonus.

h5

Tämän tehtävän saa palauttaa tunnin alkuun mennessä, eli ei tarvitse olla vuorokautta ennen.
a) Säädä Windowsia Saltilla siten, että Windows on orja ja Linux on herra.
b) Säädä Windowsia Saltilla ilman herra-orja rakennetta (salt-call –local)
c) Muuta jonkin Windows-ohjelman asetuksia Saltilla. Monia ohjelmia voi säätää laittamalla asetustiedoston paikalleen, aivan kuten Linuxissa.
d) Valitse aihe omaksi kurssityöksi ja varaa se kommenttina aikataulusivun perään.
e) Vapaaehtoinen: tee omaan käytössä olevaan (Windows, jos käytät Windowsia) koneeseesi Saltilla jokin säätö, josta on sinulle hyötyä jokapäiväisessä elämässä.
Muista vapaaehtoinen kilpa: Kuka hallitsee isointa määrää orjia? Kuka ohjaa suurinta määrää eri käyttöjärjestelmiä ja arkkitehtuureja? Voittajan palkintona huima arvosanabonus.

h6

Asenna LAMP Saltilla.

hx

a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. Noissa artikkeleissa opetetaan ne asiat, joilla läksyt saa tehtyä. Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida. Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla.
b) Tiedosto muotista: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka laittaa muuttujan tiedostoon. Käytä jinjan kontekstimuuttujaa (template: jinja, context: …).
c) SLS tilaa Jinjalla: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka käyttää for-in -silmukaa. Voit esimerkiksi tehdä kolme tiedostoa silmukalla. (Tässä tehtävässä siis käytetään jinjaa vain SLS-tiedoston sisällä, älä sotke samaan esimerkkiin tekstitiedostojen sisällön muuttamista.)
d) SSH-demonin portti: tee tila, joka asentaa SSH-demonin valittuun porttiin. Käytä portin valintaan Jinjaa, siten että sshd_config:issa “Port:”-kohdan arvo tulee Jinjan muuttujasta.
e) Kokeile jonkun toisen opiskelijan tekemää Salt-tilaa. Kokeiltava tila voi olla mistä vain harjoituksesta. Opiskelijoiden raportteja ja koodeja löydät tämän sivun perästä kommenteista.
f) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa orjat saavat eri muuttujan pilarista. Tarkista ‘pillars.items’, että kummalekin orjalle mene eri tieto. Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.
g) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa toinen orja saa muuttujan pilarista ja toinen käyttää oletusarvoa (pillar.get). Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.

hx

Poikkeuksellisesti pidempi palautusaika w18 perjantaina 2018-05-04 12:00 asti. Vappupäivänä ei ole opetusta. Hauskaa Wappua!
a) Valitse aihe omaksi kurssityöksi ja varaa se kommenttina aikataulusivun perään.
b) Julkaise raportti MarkDownilla. Jos käytät GitHub:ia, se tekee muotoilun automaattisesti “.md”-päätteisiin dokumentteihin.
c) Aja oma Salt-tila suoraa git-varastosta. Voit joko tehdä tilan alusta lähtien itse tai forkata sirottimen.

hx

Tämän tehtävän määräaika on jo w19 perjantaina 2018-05-11, koska tämä tehtävä korvaa viikon lähiopetustunnit.
a) Kultainen polku. Tee ensimmäinen versio modulistasi, joka toimii ainakin optimiolosuhteissa. Jos jokin säätö on poikkeuksellisen hankala, voit tehdä sen tässä versiossa käsin, ja dokumentoida ajamasi käskyt. (Valmis moduli tarvitaan vasta esitykseen ensi viikolla).
b) Kokeile moduliasi tyhjässä koneessa. Voit käyttää virtualboxia, vagranttia tai livetikkua.
c) Käyttäjätarina (user story): ketkä ovat modulisi käyttäjät? Mitä he haluavat saada aikaan modulillasi? Missä tilanteessa he sitä käyttävät? Mitkä ovat tärkeimmät parannukset käyttäjän kannalta, joita moduliin pitäisi vielä tehdä? Tähän c-kohtaan vain sanallinen vastaus, tämä kohta ei poikkeuksellisesti edellytä testejä tietokoneella.
d) Kertaa materiaali ja valmistaudu kokeeseen. Tätä d-kohtaa ei tarvitse raportoida.

Kaikki tehtävät arvioitavaksi

Palauta yksi linkki, josta löytyvät kaikki kurssipalautukset, eli läksyt ja miniprojekti. Moodlessa kohta “Kaikki tehtävät arvioitavaksi”.
Jos haluat näkyvyyttä ja viittauksia sivullesi, kannattaa laittaa linkki myös tämän sivun kommentiksi.
Karvinen 2016: Publish Your Project with GitHub
Luettavaa: Karvinen 2018: SaltStack Get Started [official tutorial]: SaltStack Configuration Management: Jinja. Manage files.   Make a Million of Those – Jinja Templating Salt States.  Karvinen 2018: Name Based Virtual Hosts on Apache – Multiple Websites to Single IP Address.
(Luettavaa jollekin myöhemälle tapaamiskerralle: Karvinen 2015: Preseed MySQL Server Password with Salt Stack. Salt module reference: salt.states.debconfmod.)

Anna palautetta

Palautteesi on ratkaisevan tärkeää. Kehitän kaikki toteutukset edellisen palautteen perusteella. Jos tulet muille kursseilleni, saatat nähdä palautteesi vaikutukset käytännössä saman tien. Palautetta kerätään kahteen paikkaan
1) Vapaamuotoinen palaute kommenttina kurssisivun perään.
Vapaamuotoiseen palautteeseen saa kirjoittaa mitä vain, eikä kysymyksiä tarvitse toistaa. Mutta tässä vinkiksi:

 • Opitko jotakin – eli osaatko nyt sellaista, mitä et osannut ennen kurssia?
 • Oliko opittu hyödyllistä? Luuletko, että sille on käyttöä esim tulevaisuudessa töissä tai kotona?
 • Mikä oli parasta, mikä huonointa?
 • Miten voisin parantaa kurssia?
 • Missä aiot hyödyntää taitoja kurssin ulkopuolella? Töissä, harrastuksissa, muualla?
 • Viihdyitkö kurssilla?
 • Suosittelisitko kurssia? Kenelle? Koulutoverille tai kollegalle?

2) Numeerinen palaute Haaga-Helian e-lomakkeelle

 • Vertailukohtana Haaga-Helian tyypillinen kurssi

Salt Docs Offline

Official Salt Documentation is available on GitHub. Download salt documentation as zip, docs are in doc/. For example: How Do I Use Salt States?
Salt documentation is also available in package management. This version is older than the one on GitHub and SaltStack homepage, because it’s the same version as salt in the default package repository. ‘sudo apt-get -y install salt-doc; firefox /usr/share/doc/salt/html/index.html’.

Tämä sivu päivittyy koko kurssin ajan.
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 125 Comments

125 Responses to Aikataulu – Palvelinten hallinta ict4tn022 3004-ti ja 3002-to – loppukevät 2018 5p

 1. Pekka Seppänen says:

  Tervehdys,
  Linkistä 1. viikon tehtäviin
  https://pseppanen296518693.wordpress.com/

 2. Oma virtuaalipalvelin.
  Rekisteröidy ensin GitHubiin @haaga-helia.fi -tunnuksella ja vahvista se klikkaamalla sähköpostin linkkiä.
  Sitten hae “GitHub Education”
  http://terokarvinen.com/2017/first-steps-on-a-new-virtual-private-server-an-example-on-digitalocean

 3. Kysymyksiä package-file-server -tunnilta
  – hyvät salasanat
  – käyttäjätunnus yksilöi ihmisen terote01 “Tero Karvinen test user”
  – git?
  – loopback, network interface
  – peruskomentojen harjoittelu
  – asetustiedostojen löytäminen;
  – cd /etc/teroTAB; ls
  – dpkg –listfile terod
  – systemd voitti, sudo systemctl restart terod
  – adduser tero
  – ensin käsin, sitten vasta automaattisesti
  – systemctl restart ssh vai sshd
  – miksi lukita, miten lukita, passwd, mitä hyökkääjä tekee
  – echo -e ‘foo\nbar’|sudo tee /tmp/overwritten
  – mitä komento (esim a2enmod) tekee? find, stat; salainen kastike; file vs exec
  – public_html, milloin voi päällekirjoittaa kotihakemistoja; mitä jos käyttäjällä on jotain tärkeää? /etc/skel; tekn. käyttäjä
  – .bashrc vs /etc/bash.bashrc
  – apt cdrom error / warning
  – oma virtuaalipalvelin. Github rek @haaga-helia.fi ja vahvista sähköposti. “Github Education”. Digitalocean.

 4. find -printf ‘%T+ %p\n’|sort

 5. GitHub.com Education https://education.github.com/, ensin GitHub vahvistettu @haaga-helia.fi sähköpostiosoite

 6. Lokit yhteen monelta koneelta ja nätille dashboardille. Beta.
  https://github.com/jisosomppi/log-analysis/tree/master/salt
  Jussi Isosomppi, Eino Kupias, Saku Kähäri

 7. Vagrant-vieraan weppipalvelin näkyviin isännän selaimessa:
  config.vm.forward_port 80, 8080
  http://terokarvinen.com/2012/apache-web-server-vagrant-ubuntu-forward-port

 8. MarkDownilla tehty opinnäyte, Kim Salmen vanhusten kaatumisen tunnistaminen
  https://github.com/infr/falldetector-public/blob/master/thesis.md

 9. Juha Immonen says:

  Varailen mikroprojektin aiheeksi Python Flask pinon tekemisen.
  Se on jo aika pitkällä, aloitin tekemisen H3 yhteydessä.
  Flask pino Saltilla

 10. Roope Pohjanheimo says:

  Varaan projektin aiheeksi LAMP stackin tekemisen saltilla.

 11. Projekti – saltstack, joka asentaa omat ohjelmistokehitys työkaluni + djangoserver + apache2 conf
  Beta valmis:
  (bash shell script puuttuu…)
  https://github.com/Risto12/sce/

 12. Varaan projektin aiheeksi tehdä koodin joka konfiguroi linuxin valmiiksi distrohoppereita varten.
  Pääpiirteittäin:
  Firefox samoissa asetuksissa
  vlc asennettuna
  palomuuri
  hotkeyt konffattuna (jos mahdollista)
  hostfile
  ynnä muuta sälää

 13. Alustavasti teen kurssityöksi moduulin, joka asentaa erilaisia ohjelmia Windowsille sekä Linuxille. Asennuksen lisäksi tulen tekemään joillekin ohjelmille konfiguraatioita. Tarkennan työtä myöhemmin.

 14. Varaan projektin aiheeksi LAMP-stackin asennuksen automatisoinnin ja konfiguroinnin saltilla.

 15. Pekka Seppänen says:

  Varaan omaksi aiheeksi uuden pilvipalvelussa olevan koneen asetusten tekeminen(palomuurikäytännöt, uusi käyttäjä yms.)
  Apachen asentaminen ja kotisivun tekeminen luodulle käyttäjälle jne.

 16. Elisa Parolo says:

  Varaan omaksi aiheeksi simuloidun yrityksen kaikkien laitteiden konfigurointi Saltilla. Sisältää eri “osastojen” erilaiset ohjelmistojen asennusta, erilaisten käyttöjärjestelmien konfigurointi, palvelimien käyttöönottoa jne. Toteutan todennäköisesti Vagrantin avulla.

 17. Jarno Wermundsen says:

  Valitsen kurssityön aiheeksi peruskoneen sukulaisille.
  Firefox tai chrome + addblocker
  Päivitykset asentuu
  Git + linuxille komento gitin ylläpitoon.

 18. Juska Forelius says:

  Varaan alustavasti projektiksi setuppaa windows koneen käyttöä varten.
  Paketteina ainakin steam, 7zip, teamspeak 3, mumble, firefox ym.
  Jos aika riittää niin saatan ottaa yksittäisten pelien config filuja, joilla korvaan default asetukset omiin keybindeihini/grafiikka-asetuksiin. C asemalle .txt filu joka kertoo mitä asensin.

 19. Varaan aiheeksi livetikulta bootatun Linuxin konfiguroinnin käyttökuntoon saltilla.
  Tarkoitus vaihtaa käyttäjän taustakuva ja muuttaa paria muuta asetusta, asentaa muutamia perusohjelmia ja vaihtaa myös firefoxin oletussivu, laittaa ssh toimimaan uudessa portissa, laittaa käyttäjän kotisivut toimimaan.
  Lisäksi ajattelin myös laittaa MariaDB:n toimintaan.

 20. Topi Manninen says:

  Varaan projektin aiheeksi Windows(ja linux)-ympäristön konfiguroimisen itselleni käyttövalmiiksi.
  Mahdollisia esimerkkejä
  – valmistelee O&O ShutUp10 oikealla konfiguraatiolla valmiiksi ajaa
  – suosituimmat ohjelmani esiladattuina
  – pudottaa tärkeitä skriptejä/ohjelmia/ajureita
  – kansiorakenteet
  – mahdolliset Linux / Xubuntu / muu käyttöjärjestelmäsopivuudet ja eroavaisuudet.

 21. Otso Rauta says:

  Varailisin moduulin aiheeksi lamp stack asennuksen nginxillä, onks se sitten lEMP.. johon lisäilisin päälle jotain pientä käyttöliittymän säätöä.

 22. Hyvä, että olet jo miettinyt miniprojektia. Koska kaikki palautukset asentavat ja konfiguroivat ohjelmia Windowsille, Linuxille tai molemmille, tätä ei kuitenkaan voi pitää varsinaisena varauksena. Varsinaisen aihevarauksen tulisi olla täsmällinen.


 23. $ cat /srv/salt/mariadb/init.sls
  mariadb-server:
  pkg.installed
  mariadb-client:
  pkg.installed
  /tmp/createuser.sql:
  file.managed:
  - mode: 600
  - source: salt://mariadb/createuser.sql
  'cat /tmp/createuser.sql|mariadb -u root':
  cmd.run:
  - unless: "echo 'show databases'|sudo mariadb -u root|grep '^houses$'"

 24. Roope Pohjanheimo says:

  Ajattelin että tuo LAMP ei kelpaa aiheeksi kun ei meinannut mennä kommentit läpi, joten vaihdoin aihetta. Otan nyt kuitenkin lopulliseksi aiheeksi tämän viimeisimmän kommentin eli tuon livetikun konfiguroinnin käyttökuntoon.

 25. Varaan aiheekseni moduulin joka asentaa:
  Windows käyttöympäristöön yleisimmät käyttämistäni ohjelmista, sekä muokkaa niihin liittyviä asetuksia.
  Linux ympäristöön käyttövalmis työympäristö, palomuurin sääntölista, sekä ssh etäkäyttömahdollisuus josta portti vaihdettu pois vakiosta 22.

 26. Emin says:

  Miniprojektina luon siskolleni yksinkertaisen kuvanmuokkaus ympäristön. Ympäristö tulee sisältää:
  Firefox+ublock
  kuvan -ja videonmuokkausohjelma
  ja mahdollisesti muita ympäristöön sopivia ohjelmia

 27. Niko Kulmanen says:

  Varaan projektin aiheeksi Linux ympäristön konfiguroimisen itselleni.
  Eli ainakin seuraavat:
  Firefox, Apache, PostgreSQL, pgAdmin3 ja Git

 28. Varaan miniprojektin aiheeksi moduulin, joka asentaa kotipalvelimeksi tulevaan koneeseen yleisimmin käyttämäni ohjelmistot ja laittaa samalla ohjelmien asetukset kohdalleen valmiiksi.
  Palvelimelle tulee ainakin:
  – Apache2
  – PHP
  – Samba
  – OpenSSH
  yms.

 29. Samuli Salonen says:

  Varaan projektiksi Squid proxyn palomuuri säännöillä ja ACL:llä.

 30. Hannu Kankkunen says:

  Varaan projektin aiheeksi Linux+apache, jonka yhteydessä asennetaan SSH, fail2ban ja muutama muu ohjelma. Näiden tarkoitus on parantaa palvelimen tietoturvaa.

 31. Oscar Isomäki says:

  Varaan aiheeksi oman koodausympäristöni asennuksen ja conffauksen(Atom, pip, git ja virtualenv nyt ainakin).

 32. Pavel says:

  Teen moduulin joka asentaa windows koneelle ohjelmat mitä käytän päivittäin.
  -Firefox
  -Vlc
  -Libre office (writer ja calc)
  -Git
  -7zip
  Tämän jälkeen moduli vaihtaa firefoxin kotisivua minun omiin wordpress sivuihin, asentaa adblockin, kloonaa gitistä scripti kansion ja lataa video kansion dropboxista.

 33. Matias Vanonen says:

  Projektin aihe: LAMP asennus ja konfigurointi salt moduulilla

 34. Otso Rauta says:

  ‘Varailisin moduulin aiheeksi lamp stack asennuksen nginxillä, onks se sitten LEMP.. johon lisäilisin päälle jotain pientä käyttöliittymän säätöä.’
  -> eli aiheena on Linuxissa LEMP + fontin vaihto suuremmaksi terminaalissa ja vlc:n asennus, johon on tarkoitus asentaa uusi skin.

 35. Otso Rauta says:

  ‘Varailisin moduulin aiheeksi lamp stack asennuksen nginxillä, onks se sitten lEMP.. johon lisäilisin päälle jotain pientä käyttöliittymän säätöä.’
  –> Eli asentaisin LEMPin linuxiin + terminaalin fontin muuttaminen suuremmaksi sekä vlc asennus ja siihen uuden skinin asennus

 36. Otso Rauta says:

  Mulle siis LEMP asennus ja terminaalin fontin suurennus sekä vlc:n asennus ja siihen uusi skin

 37. Otso Rauta says:

  miniprojektiksi LEMP linuxiin + terminaalin fontin suurentaminen + vlc asennus johon uusi skin

 38. Varaan projektikseni tehdä Linux-pohjaisen (Ubuntu) VirtualBox -palvelimen, jota voi käyttää selaimen kautta (phpVirtualBox).

 39. Varaan projektin aiheeksi moduulin joka:
  > Asentaa kaikki yleisesti käyttämäni ohjelmat.
  > Python kehitysympäristön ja C++ kääntäjän.
  > Kloonaa Gitistä muutaman kansion
  > Tekee pieniä säätöjä käyttöliittymän asetuksiin.

 40. Niko Hakala says:

  Täältä on näköjään hävinnyt kommentteja. Mutta varasin viimeviikolla aiheekseni LAMP, ufw ja ssh asennuksen/konffauksen linuxille ja windowsille ohjelmia mitä käytän melkein päivittäin kuten winscp, steam, discord, firefox + varmaan jotain peli installereita.

 41. Varailisin itselleni aiheeksi koodausympäristön asentamisen windowsille käyttäen salttia.

 42. Joonas says:

  Varaisin myöhäisenä vielä miniprojektin aiheeksi muutaman eri käyttöjärjestelmän konfiguroinnin saltilla Tarkoituksena olisi tehdä tilasta automaattisesti uuden minionin käyttöjärjestelmän tunnistava tila, joka asentaa eri ohjelmistot eri käyttöjärjestelmille. Tarkoituksena konfiguroida ainakin
  – Xubuntu 18.04 LTS
  – Windows 10
  – MAC OS X Lion
  – ubuntu 16.04
  – Kali Linux
  – Red Hat enterprise linux 7
  Mahdollisesti myös muutama lisää.

 43. Teen moduulin, joka asentaa LAMP:n, SSH, configuroi ja ottaa kayttöön UFW ja lisäksi lataa pari BASH skriptiä, jotka auttavat päivittäisessä työskentelyssä.

 44. Linkki kaikkiin tehtäviin ja omaan moduliin

 45. Unohdin täysin lisätä projektin aiheeni tänne.
  Valitsin projektikseni Joomlan asennuksen käyttäen saltia, elikkä asennukseen kuuluisi luonnostaan myös LAMP-stackin asennus. En nähnyt kyseistä varausta täällä kommenteissa, joten olettaisin sen olevan vieläkin vapaana.

 46. Juha Immonen says:

  Miniprojekti:
  Flask Saltilla
  Testiohjelma:
  Python Flask testiohjelma

 47. Joonas says:

  Kurssi oli loistava ja varmasti todella todella hyödyllinen työelämän kannalta. Parasta kurssilla oli ehdottomasti opetuksen taso, laboratorion käyttö, sekä opettajan oma elävä esitystapa sekä oma kiinnostus aiheeseen ja muuhunkin aiheen ympäriltä. Tunneille oli aina miellyttävä tulla ja varsinkin oman vapaavalintaisen aiheen työstäminen oli todella mukavaa. Kurssilla oli myös loistavasti ja paljon materiaalia luettavaksi
  Kehitysehdotuksena mielestäni jinjaa ja pilareita olisi voinut käsitellä huomattavasti enemmän. Koen ne saltin keskeiseksi asiaksi.
  Käytän saltia jo oman virtuaalipalvelimen konfigurointiin jatkuvasti. Suosittelisin ehdottomasti kurssi kaikille ICT-infrastruktuurista kiinnostuneille ja ICT-ympäristöjen keskitetystä hallinnasta kiinnostuneille. Kurssi antaa avaimet myös muiden keskitetyn hallinnan järjestelmien käyttöön.

 48. Niko Hakala says:

  Kurssi palaute:
  Opin käyttämään salttia jota en ollut ikinä ennen käyttänyt.
  Saltin käyttö ja idempotenttisuuden hyödyllisyys ovat ilmeisiä ja myös selvästikkin hyödyllisiä tulevaisuudessa koska käytän salttia nyt kotona.
  Parasta kurssilla oli opetus tapa ja se että ei tarvinnut käyttää esim omalla läppärillä virtuaalikoneita , muilla kursseilla sitä on tullut vastaan ja se on tuskallisen hidasta.
  Huonointa oli ehkä se että emme käyneet enemmän läpi Pilareita se olisi ollut kiinnostava aihe.
  Lisäisin ehkä pilareiden läpikäynnin kurssiin jos jotain pitäisi lisätä.
  Aijoin hyödyntää salttia kotona kuten aijemmin sanoin ja jos mahdollista niin töissä.
  Kurssi oli viihtyisä ja Tero on hyvä opettamaan aihetta.
  Suosittelin jo kurssia ja aijempaa kurssia veljelleni.

 49. Juska says:

  Mielestäni kurssi oli hyvin toteutettu. Opin paljon uusia asioita tällä kurssilla, joita tulen todennäköisesti käyttämään/testaamaan vapaa-ajalla. Suosittelisin tätä kurssia ehdottomasti.

 50. Opin kurssilla paljon uutta asiaa, ja Palvelinten hallinta -kurssi oli todella hyvä jatkumo Linux palvelimet -kurssille. Kurssin tavoitteet olivat selkeät, ja tavoitteet olivat helposti hoidettavissa kun vain seurasi tunnilla. Opituille asioille on varmasti käyttöä tulevaisuudessa, jos päätyy työskentelemään palvelinten kanssa. Opitut asiat myös mahdollistavat omian palvelinten hallinnan, jos niitä on käytössä. Kurssilla opetuksen taso oli parasta, asiat selitetään selkeästi ja näytetään esimerkkien kautta. Myös kurssin materiaalit olivat hyvät. Kurssia voisi ehkä parantaa niin, että tunneilla olisi vähän enemmän aikaa itsenäiseen työskentelyyn, mutta tämä voi olla haastavaa aikarajan puitteissa. Aion todennäköisesti hyödyntää kurssilla opittua asioita oman palvelimen hallinnassa. Viihdyin kurssilla todella hyvin, ja suosittelen kurssia kaikille linuxista tai palvelimista kiinnostuneille.

 51. Roope says:

  Kurssi oli mielestäni todella opettavainen ja vahvasti työelämään liittyvä, mutta samaan aikaan se oli rankka, sillä tehtäviä ja uutta opittavaa oli todella paljon.
  Varmastikin hyödyllisin kurssi tähän mennessä käymistäni kursseista.

 52. Otso Rauta says:

  Opitko jotakin – eli osaatko nyt sellaista, mitä et osannut ennen kurssia?
  -Opin paljon linuxista ja saltstackin hallinnasta. On pakko sanoa, että kun ei ollut Tero Karvisen Linux-peruskurssilla, vaan toisen opettajan kurssilla, niin lähtö tähän kurssiin oli haastava.
  Oliko opittu hyödyllistä? Luuletko, että sille on käyttöä esim tulevaisuudessa töissä tai kotona?
  -Kyllä opin paljon, ainakin Linuxin perusteellisempi syventyminen tulee hyödyntämään itseäni tulevaisuudessa sekä saadut taidot/tiedot keskitetystä palvelinten hallinnasta ovat varmasti käytännöllisiä ja arvokkaita.
  Mikä oli parasta, mikä huonointa?
  -Asioiden oikea tekeminen ja opettajan tietotaito.
  -Miinusta ehkäpä opettajan tietotaito, siinä mielessä, että näin oppilaana on aika lähtöasetelmissa eli välillä meni aika yli hilseen joku komento tai logiikka niiden takana..
  Miten voisin parantaa kurssia?
  -Enemmän konkreettisiä esimerkkejä esille materiaaliin, aihe on kuitenkin suhteellisen haastava. Esimerkiksi tunnilla tehdyt tiedostot/komennot voisi aina laittaa sivuille tunnin jälkeen. Niissä usein oli kuitenkin välillä eri asioita kuin kurssisivuilla.. Itse opin ainakin hyvin selkeistä esimerkeistä.
  Missä aiot hyödyntää taitoja kurssin ulkopuolella? Töissä, harrastukseissa, muualla?
  – Voin hyvin kuvitella tarvitsevani näitä taitoja töissä, itse asiassa serkkuni on töissä DNA:lla ja heillä on otettu käyttöön ansible..
  Viihdyitkö kurssilla?
  -Viihdyin, mutta pakko tässä sanoa, että oli kyllä suhteellisen jyrkkä oppimiskäyrä ainakin omalle tasolle kurssin alusta loppuun. No ainakin oli haastetta ja käytiin paljon asiaa.
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle? Koulutoverille tai kollegalle?
  -Suosittelisin hyvät Linuxin perustaidot omaavalle, infraan hakeutuvalle henkilölle paikasta riippumatta.
  -4.25/5 annan kurssille arvostusta.

 53. Pekka Seppänen says:

  Haastava kurssi. En käytä Linuxia normaalisti ja tämä kurssi kannattaa käydä heti Linux-palvelimet kurssin jälkeen. Minulla oli vuosi välissä ja ehdin unohtaa perusasioita, joten jouduin kertaamaan niitä. Jos olisin suorittanut kurssin heti putkeen, niin olisin varmasti kehittynyt myös Linuxin käyttäjänä.
  Tunnilla vauhti oli välillä aika kova ja aiheet oli Terolle niin tuttuja, että välillä joku oleellinen perusasia unohtui kertoa tai ei tullut edes mieleen. Tunnilla tehdyt esimerkit löytyy suurimmaksi osaksi jo Teron kotisivuilta, mutta osa läpikäydyistä esimerkeistä tehtiin lennosta, joten olisi kiva jos ne kerättäisiin johonkin yhteiseen paikkaan. Muutamassa tapauksessa kommenttikenttä oli hyvä ja nopea ratkaisu. Kun yritti kotona miettiä miten joku kohta tehtiin ja muisti vain hämärästi sen, niin oli välillä aika hukassa aiheen kanssa. Tehtävien tekeminen vei usein niin mukanaan, ettei huomannut ajan kulumista.
  Hengissä selvittiin kaikki ja jos minäkin selvisin, niin uskon ettei tämä ole ylitsepääsemätön kurssi kellekkään. Suosittelen.

 54. Juha Immonen says:

  Opitko jotakin – eli osaatko nyt sellaista, mitä et osannut ennen kurssia?
  – Kurssilla opin käyttämään Saltia, jota en osannut aiemmin käyttää. Kurssi on minulle tulevaisuudessa varmasti hyvin arvokas kurssi.
  – Automatisointi ja keskitetty hallinta on tulevaisuuden taito
  Mikä oli parasta, mikä huonointa?
  – Parasta oli se, että uutta asiaa tuli paljon ja oppi paljon konfiguraationhallinnasta.
  – Toisaalta kurssi on myös työläs, joten kurssin on hyvä varata aikaa. Pelkkä paikalla istuminen ei riitä, vaan omaa tekemistä tarvitaan.
  Miten voisin parantaa kurssia?
  – Vaikea keksiä parannettavaa, tietysti jos olisi enemmän aikaa, voisi syventyä vielä uusiin aihealueisiin.
  Missä aiot hyödyntää taitoja kurssin ulkopuolella? Töissä, harrastuksissa, muualla?
  – Kurssilla opittuja taitojen tulen hyödyntämään työelämässä, ja omissa projekteissani
  Viihdyitkö kurssilla?
  – Kurssi oli erittäin antoisa, ja varmasti yksi Haaga-Helia parhaista kursseista
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle? Koulutoverille tai kollegalle?
  – Kurssia voin suositella kollegoille töissä

 55. Oscar Isomäki says:

  Opin joka tunnilla jotain uutta ja hyödyllistä. Olen myös varma, että opituista taidoista on hyötyä työelämässä. Parasta kurssilla oli erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen sisältö sekä opetuksen taso. Tunneilla oli ehkä vähän liikaa taukoja omaan makuun.
  Aion toivottavasti hyödyntää kurssilla opittuja taitoja työelämässä. Kurssi on helposti yksi Haaga-Helian parhaista ja suosittelisin sitä kaikille, jotka aikovat työskennellä IT-alalla.

 56. Topi Manninen says:

  Opin kurssilla Saltstacksin käytön täysin uutena, ikinä aikaisemmin edes kuullut kyseisestä ohjelmasta.
  Uskon vahvasti että voisin hyödyntää osaamistani yrityksen infrastruktuurin hallinnassa, käytän salttia kotona läppärini (tulevaisuudessa myös työasemassani) ja virtuaalipalvelimeni hallinnassa.
  Parasta kursseilla oli kätevä aika kurssille ja mukaansatempaava opetus, 12-18 oli sopiva aika henkilökohtaisesti itselleni käydä tunneilla ja jaksaa keskittyä opetukseen ilman väsymistä / ajatusten harhailua.
  Kurssissa oli todella paljon käytävää ja opittavaa, uskon että kurssiin saisi vielä paljon lisää asiaa / uusia opettavia asioita kurssin aikana kehittyneiden taitojen karttuessa. Kurssin kestollinen pidentäminen tai kurssin järjestäminen useampana päivänä viikossa esimerkiksi suuremmilla opintopisteillä voisi toimia mielestäni.
  Suosittelin jo ystävälleni Salttia hänen työympäristöönsä ja ehdottomasti suosittelisin kurssia kaikille kiinnostuneille, joilla on aikaa ja mielenkiintoa oppia uutta ja kokeilla, aihe ja opetus vie nopeasti mukaansa ja miniprojektiin innostuin rakentelemaan ja kokeilemaan puhtaasta kurssin synnyttämästä mielenkiinnosta, ei pakosta suorittaa tehtävä.

 57. Ennen kurssin alkua olin kokeillut jo hieman SaltStack:ia, mutta ei sen kummemmin ollut hajua sen käytöstä. Nyt kurssin lopussa voin sanoa, että olen oppinut kaiken olennaisen keskitetystähallinnasta. Olen ottanut Salt:in käyttöön kotona, ei voi muuta sanoa kuin että elämä helpottui kerta heitolla!
  Kurssilla oppi myös käyttämään mm. Git:iä, Vagrant:ia jne. Molemmat aivan loistavia! Parasta oli omien moduulien tekeminen, sillä siinä pääsi vapaasti soveltamaan opittuja taitoja.
  Kurssi oli todella laadukas. Opetus oli laadukasta, käsiteltävät aiheet olennaisia keskitetynhallinnan kannalta. Suosittelen kaikille Linuxin perustaidot omaaville henkilöille!

 58. Olen oppinut käyttää versionhallinta työkalua GIT, sekä oppinut asentaa moduleita Saltilla Linuxille ja Windowsille.
  Aion opiskella saltin käyttöö vapaa ajalla ja yritän hyödynnä tulevassa työpaikassa.
  Kehitettävä kurssilla ei ole.
  Kiitos mahtavasta kurssista!

 59. RIsto Vesanto says:

  Loistava kurssi. Loistavat opetusmenetelmät.
  Aihe on mielenkiintoinen ja Linuxin kanssa tulee varmasti tutuksi. Kurssilla tulee myös paljon aiheeseen liittymätöntä Linux tietoa mistä voisi/pitäisi tehdä jo oma kurssi.
  Ainoat miinukset on Windows ja lamp :'(, koska lamp tulee jo korvista ulos lopuksi…

 60. Elisa Parolo says:

  Opitko jotakin – eli osaatko nyt sellaista, mitä et osannut ennen kurssia?
  Ehdottomasti! Saltin lisäksi kurssilla oppi monta hyvää työtapaa, joita systemaattisesti hyödyntäen pääsee hyvään lopputulokseen.
  Oliko opittu hyödyllistä? Luuletko, että sille on käyttöä esim tulevaisuudessa töissä tai kotona?
  Kyllä, olen jo konfiguroinut kotikoneeni Saltilla ja ehdottomasti haluan pitää taitoja yllä juuri vahvan työelämäyhteyden takia.
  Mikä oli parasta, mikä huonointa?
  Vaativa kurssi on vastaukseni molempiin kysymyksiin. Kotitehtävät veivät hyvin paljon aikaa, mutta se taas mahdollisti sen että oppi kurssilla näinkin paljon. Hyvin rakennettu aikataulu, hyvät materiaalit, hyvä ohjaaja.
  Miten voisin parantaa kurssia?
  Itselläni oli ainakin usein ongelmana kotitehtäviä tehdessä, että en oikein keksinyt mitä demoneita voisin konfiguroita tai mitä paketteja olisi järkevää lataa. LAMPin lisäksi tunnilla voisi käydä vähän lisää erilaisia konfigurointeja, joita on mahdollista toteuttaa Linuxilla.
  Missä aiot hyödyntää taitoja kurssin ulkopuolella? Töissä, harrastuksissa, muualla?
  Kotona aion ylläpitää taitoja, mahdollisesti tulevaisuudessa työelämässä pääsen hyödyntämään niitä.
  Viihdyitkö kurssilla?
  Kyllä!
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle? Koulutoverille tai kollegalle?
  Kyllä suosittelisin, kaikille jotka ovat kiinnostuneet Linuxista ja keskitetystä hallinnasta.

 61. Kotipalvelimen säätäminen saltilla – miniprojektin raportointi.
  https://github.com/a1704565/salt/blob/master/raportti-om.md

 62. My module that installs and configures LAMP stack and Joomla.
  https://github.com/AlfieLinux/saltyjoomla

 63. Opitko jotakin – eli osaatko nyt sellaista, mitä et osannut ennen kurssia?
  Keskitetyn hallinnan menetelmät eivät olleet itselleni tuttuja ennen kurssia. Nyt tunnen osaavani keskistetyn hallinnan perusperiaatteet, sekä toiminnan.
  Oliko opittu hyödyllistä? Luuletko, että sille on käyttöä esim tulevaisuudessa töissä tai kotona?
  Opituilla asioilla oli todellisia yhteyksiä työelämään, uskon käyttäväni näitä menetelmiä tulevaisuudessa työelämässä, sekä omissa harrasteprojekteissani.
  Mikä oli parasta, mikä huonointa?
  Git:in oppiminen, sekä saltin käyttö hallinnassa.
  Huonoa oli ainastaan se että valitettavasti meiltä jäi 2 opetuskertaa välistä opettajasta riippumattomista syistä.
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle? Koulutoverille tai kollegalle?
  Suosittelisin kaikille jotka ovat kiinnostuneita oppimaan keskitetystä hallinnasta, sekä versionhallintaa.

 64. Opin kurssilla uusia työkaluja Linuxille sekä Windowsille. Käytän tunnilla opittuja tekniikoita kotona, kun käytän Linuxia livetikulta. Uskon, että tulen tarvitsemaan oppimiani taitoja työelämässä. Kurssi on hyvin toteutettu ja tavoitteet ovat selvät. Kurssi oli viihtyisä ja suosittelisin kurssia koulukavereille.

 65. Petri Leinonen says:

  Kurssi oli erittäin laaja ja monipuolinen. Näen tässä selkeän yhteyden työelämään ja näen itseni käyttämässä salttia tai mahdollisesti jotain muutakin kurssin jälkeen ja toivottavasti työelämässä. Opin myös paljon enemmän taas linuxin käytöstä kurssin ja opettajan ansiosta.
  Parasta kurssissa oli opetuksen taso ja tekemisen paljous. Ainut ikävä asia oli, että meiltä meni pari opetuskertaa ohitse, joten itselle opeteltavaa hieman enemmän.
  Viihdyin kurssilla hyvin ja vaikka olikin aamutunti niin oli aina mukava tulla tunnille. Suosittelisin kurssia kaikille ja vaikka ei kurssia haluaisikaan itse käydä niin Teron sivulla on paljon eri linkkejä ja ihmisten tekeleitä mistä voi olla hyötyä melkein kenelle tahansa.

 66. Hannu Kankkunen says:

  Kurssi oli erittäin mielenkiintoinen ja siinä opittiin tehokkaasti käyttämään Salt&git ympäristöjä. Kurssin käyminen suoraan Linux palvelimet kurssin jälkeen on suositeltavaa. Tehtävien julkaiseminen on hyvä tapa saada huomiota omalle materiaalille ja oppia myös toisten vastaavista. Aion jatkossakin hyödyntää kurssilla hankitun osaamisen ja varsinkin virtuaalipalvelimen käyttöä.

 67. Jarno Wermundsen says:

  Opin perusteet modernista keskitetystä hallinnasta, josta ei aiemmin ollut edes hajua.
  Opitusta on varmasti hyötyä, sekä työ- että kotioloissa.
  Parasta on, että opettaja haastaa oppimaan ja tekemään.
  Huonointa, että kolme opetuskertaa jäi välistä (hakupäivä, itsenäisyyspäivä ja puolustusvoimien vierailu.)
  Suosittelen Teron pitämää kurssia ehdottomasti kaikille infraan suuntautuneille opiskelijoille.

 68. Kurssi oli todella mielenkiintoinen sekä opettavainen, sillä “keskitetty hallinta” ei ollut ennen kurssia edes konseptin tasolla tuttu.
  Olen käyttänyt Salttia aktiivisesti myös kurssin ulkopuolella, esimerkiksi omien Linux- ja Windows asennusten konfiguroimiseen. Aion jatkaa omien moduulieni kehittämistä tulevaisuudessa.
  Kurssilla parasta oli tuntiopetus, joka oli asiantuntevaa ja oikeasti hyödyllistä. (Verraten esimerkiksi monilla muilla kursseilla tapahtuvaan epämääräiseen powerpoint-kalvojen pyörittelyyn)
  Viihdyin kurssilla hyvin, ja suosittelisin sitä kaikille keskitetystä hallinnasta kiinnostuneille.

 69. Emin says:

  Kurssi on ollut erittäin hyödyllinen, olen oppinut paljon uusia asioita. Kurssin rakenne on hyvä, sillä kurssilla pääsee toteuttamaan käytännössä kaikkia opittuja aiheita. Muilla kursseilla on tottunut siihen että teoriassa ymmärtää asiat mutta käytännön hajoituksia ei tehdä ollenkaa, joten oppiminen on hyvin vähäistä.

 70. Martti Tuominen says:

  Opin linuxista paljon uutta ja saltstackin opettelun aloitin nollasta. Kaikki opittu tuntui olevan hyödyllistä ja mielenkiintoista. Käyttöä opitulle löytyy myös kotona, kun linuxin käyttö on lisääntynyt myös kotikoneella ja voin veikata, että tarvitsisin töissä kyseisiä taitoja.
  Kursseissa parasta on haastavuus ja nopea tahti. Hidasteena oli tälläkertaa oma mielikuvituksen puute projektin teossa. Kurssilla viihtyi hyvin.

 71. Samuli Salonen says:

  Oppiminen oli tehokasta ja olennaista työelämän kannalta.
  Itse opin keskitettyä järjestelmähallintaa.
  Ehdottomasti lisää tälläisiä kursseja!

 72. Niko Kulmanen says:

  Kurssi oli kokonaisuudessaan hyvä jatke “Linux palvelimet” kurssille. Opetuksen tahti tuntui sopivan hitaalta, jotta opetettaviin asioihin ehti kunnolla perehtyä. Opetettavat konseptit tuntuivat monimuotoisilta ja loogisilta kokonaisuuksilta. Haastavuuden teema oli tälläkin kurssilla vahvasti läsnä, mikä on mielestäni virkistävä elementti useimpiin muihin koulun kursseihin verrattuna. Kokonaisuudessaan kattava ja nautinnollinen kurssi!

 73. Opin kurssilla saltin käyttöä, jolla pystyin asentamaan aiemman kurssin (linux palvelimet) kokonaisuuden minuuteissa. Saltiin perehtyminen oli hauskaa ja mielenkiintoista, vaikkakin joskus vähän haasteellista. Uskoisin että kurssilta oppimani tiedot ja taidot tulevat hyötykäyttöön niin kotikäytössä, kuin toivottavasti työelämässäkin.
  Parasta kurssilla oli erilaisten tilojen luonti, modulin työstäminen ja onnistuneen tuloksen näkeminen. Hyvänä esimerkkinä esim. LAMP stackin asentaminen muutamassa minuutissa, kun aiemmalla kurssilla manuaalisessa asennuksessa meni ensimmäisillä kerroilla muutamia tunteja.
  Huonointa kurssissa oli ehkä saada windows tottelemaan ja että jouduimme jättämään yhden lähitunnin väliin itsenäisyyspäivän vuoksi. (Olisi ollut kiva perehtyä Pillareihin tarkemmin)
  Luultavasti jatkossa tulen konffaamaan joitain asioita windowsissani ja luoda salt tilan livetikun konffaamiseen. Miniprojektien yhteydessä tulen myös käyttämään luultavasti saltia, vähintään gittiä (joka on nyt jo suuressa käytössä).
  Suosittelen kurssia lämpimästi kaikille, joita kiinnostaa jatkaa ensimmäisen kurssin merkeissä.
  7/5

 74. Opin kurssilla paljon todella hyödyllisiä taitoja ja uusia asioita, joita voin soveltaa nyt ja tulevaisuudessakin. Parasta kurssissa oli opetuksen taso ja tyyli. Yhteenvetona sanottakoon, että tämä oli rehellisesti paras kurssi Haaga-Heliassa tähän mennessä.