Aikataulu – Palvelinten hallinta ict4tn022 4-ti 5-ke 5 – loppukevät 2018 5p

Control 10 computers. Or 100. Or 1000. Just write what you want (idempotency). Control almost everything with one system (single source of truth). In plain text (infrastructure as code, versionable).
My current research area is configuration management systems: I gave an invited speech in IEEE ICIM, I’ve recently published a conference paper and gave some tailored teaching on this.
Course is finished, thank you all. Next configuration course is in the autumn 2018. And Penetration Testing course, too.


Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hallita palvelimia kuvailemalla tavoitetilan (idempotenssi)
 • Osaa tehdä asetukset pelkkänä tekstinä ja versioitavasti (infrastruktuuri koodina)
 • Pystyy tekemään tavalliset ylläpitotoimet valitulla työkalulla Saltilla (yksi totuus)

Esitiedot

Esitiedot (kertaa nämä): Linuxin komennot, apt, demonien hallinta (esim Apache), tiedostojärjestelmän rakenne (etc, var…).

Alustava aikataulu

Toteutus 4-tiistai 11:00 ja 5-keskiviikko 08:00. Kaikki opetus labrassa 5004. Kurssi kestää 8 viikkoa, 2018 loppukevään eli 5. periodin.
Tämä alustava aikataulu elää kurssin aikana.
1. Hello Salt! Master-slave, pull -arkkitehtuuri. Komentojen etäsuoritus (cmd.run, pkg.install). Tietojen kerääminen orjista (grains.items). Idempotentti konfiguraatio (foo.sls, top.sls). Esimerkkejä tiloista (file.managed, pkg.installed).  w13
Luettavaa: Karvinen 2018: Salt Quickstart – Salt Stack Master and Slave on Ubuntu Linux, Salt States – I Want My Computers Like This, Run Salt SLS File Locally, Quick Fix for Useless Salt Warning. Salt official documentation: Salt Getting Started Guide-kirjasta luvut Understanding SaltStack ja SaltStack Fundamentals ja SaltStack Configuration Management: Functions.
2. Package-file-server. How to install and configure daemons, such as Apache web server or MySQL database management system. pkg.installed, file.managed, service.running, watch.

Luettavaa: Karvinen 2018: Pkg-File-Service – Control Daemons with Salt – Change SSH Server Port, Apache User Homepages Automatically – Salt Package-File-Service Example. [Official] Salt Tutorials: How Do I Use Salt States?, States tutorial, part 1 – Basic Usage, Salt Best Practices.

3. Muotit. Tiedoston tekeminen orjalle muotista. SLS-tilan tekeminen muotista. Jinja. for-in-endfor. {% for terosVariable in [‘foo’, ‘bar’] %}. {{ terosVariable }}. Apache Name Based Virtual Hosting.

4. Pilarit. Kertaus. Salaisuudet /srv/pillar/. Kaikki orjat näkevät /srv/salt/. SLS-tilan generointi jinjalla vs orjan tiedoston tekeminen muotista. ‘sudo salt-call –local sys.state_doc’ ‘sudo salt state.show_sls hellotero –out yaml’. ‘sudo salt ‘*’ pillar.items’. {{ pillar.get(‘port’, 22) }}.

Karvinen 2018: Secrets in Salt Pillars. Official Salt Get Started: SaltStack Configuration Management: Pillar. Official Salt Documentation: Pillar Walkthrough

5. Versionhallinta. Git. git init hellotero; git clone; git add .; git commit; git pull; git push; GitHub. Forking. Fork: terokarvinen/sirotin.

Karvinen 2016: Publish Your Project with GitHub

Luettavaa: Karvinen 2018: SaltStack Get Started [official tutorial]: SaltStack Configuration Management: Jinja. Manage files.   Make a Million of Those – Jinja Templating Salt States.  Karvinen 2018: Name Based Virtual Hosts on Apache – Multiple Websites to Single IP Address.

(Luettavaa jollekin myöhemälle tapaamiskerralle: Karvinen 2015: Preseed MySQL Server Password with Salt Stack. Salt module reference: salt.states.debconfmod.)

Salt Docs Offline

Official Salt Documentation is available on GitHub. Download salt documentation as zip, docs are in doc/. For example: How Do I Use Salt States?
Salt documentation is also available in package management. This version is older than the one on GitHub and SaltStack homepage, because it’s the same version as salt in the default package repository. ‘sudo apt-get -y install salt-doc; firefox /usr/share/doc/salt/html/index.html’.

Linkit

4-tiistai Moodle (edellyttää kirjautumista)
5-keskiviikon Moodle (edellyttää kirjautumista)

Läksyt

Läksyt tehdään ja raportoidaan kunkin tunnin jälkeen. Tehtävät saa julkaista missä haluaa ja palauttaa linkin Moodleen.
Kotitehtäväraportin tulee olla suoraan selaimella katseltavassa muodossa, tavallisena HTML-weppisivuna. Ei odt, ei odp, ei ppt, ei docx, ei doc, ei pdf. Kotitehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse. Linkit palautetaan Moodleen, mutta itse raportteja ei voi palauttaa Moodleen. Maksutonta kotisivutilaa saa esimerkiksi WordPress.com (helppo) ja GitHub.com.
Läksyt käydään läpi seuraavalla tapaamiskerralla, ratkotaan yhdessä ongelmia ja annetaan suullista palautetta. Arvosana kotitehtäväpaketista tulee vasta kurssin lopuksi, mutta tehtävät tulee silti palauttaa aina vuorokautta ennen seuraavia tunteja. Kurssilta poistetaan ne, jotka eivät ala suorittaa kurssia palauttamalla tehtäviä.
Julkaiseminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Jos et jostain syystä uskalla tai muuten halua julkaista, voit laittaa työn weppisivulle salasanan taakse (kaikille kotitehtäville sama salasana) ja jakaa tämän salasanan kurssilaisten kanssa.
Kaikkien ajan säästämiseksi poistan kurssilta ne, jotka eivät ala suorittaa kurssia palauttamalla kotitehtäviä.
Jos tuntien yhteydessä järjestetään testejä läksyjen aiheista, niiden pisteet sisältyvät arvostelun kohtaan läksyt (50%).

Alustavat tehtävänannot

Tehtävät ovat virallisia vasta, kun ne on annettu tunnilla. Tehtävänannot muuttuvat vielä, koska tuntien aiheetkin voivat muuttua, ja lopullisessa arvioinnissa tehtävät arvioidaan niiden annettujen, virallisten tehtävien mukaan.

h1

a) Lue virallisesta Salt Getting Started Guide -kirjasta luvut Understanding SaltStack (noin 8 alasivua) ja SaltStack Fundamentals (6 alasivua, ei tarvitse asentaa demoympäristöä) ja SaltStack Configuration Management: Functions (1 alasivu). (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida).
b) Silmäile Laineen 2017 varastossa olevia salt -asetuksia. (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida).
c) Asenna Salt Master ja Slave pull-arkkitehtuurilla (eli master on server). Voit laittaa herran ja orjan myös samalle koneelle. Kokeile suorittamalla salt:illa komentoja etänä.
d) Kokeile jotain Laineen esimerkistä lainattua tilaa tai tee jostain tilasta oma muunnelma. Muista testata lopputuloksen toimivuus. Huomaa, että varastossa on myös keskeneräisiä esimerkkejä, kuten Battlenet-asennus Windowsille.
e) Kerää laitetietoja koneilta saltin grains-mekanismilla.
f) Oikeaa elämää. Säädä Saltilla jotain pientä, mutta oikeaa esimerkiksi omalta koneeltasi tai omalta virtuaalipalvelimelta. (Kannattaa kokeilla Saltia oikeassa elämässä, mutta jos se ei onnistu, rakenna jotain oikeaa konettasi vastaava virtuaaliympäristö ja tee asetus siinä).
g) Vapaaehtoinen: asenna ja konfiugroi jokin palvelin Saltilla. (package-file-server)

h2

Tehtävät tästä eteenpäin (h2, h3…) tulee ratkaista tekemällä Saltin tila (state), ellei tehtävänannosta muuta ilmene. Tee ensin käsin, automatisoi vasta sitten. Muista testata lopputulos.
a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida). Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla, esimerkiksi nyt “2. Package-file-server. […] Luettavaa: Karvinen 2018: Pkg-File-Service – Control Daemons with Salt..”
b) Laita käyttäjien kotisivut toimimaan Apachella.
c) Laita PHP toimimaan käyttäjien kotisivuilla. (Huomaa, että PHP toimii oletuksena kaikkialla muualla kuin käyttäjien public_html-kotisivuilla.)
d) Rakenna tila (state), joka tekee Apachelle uuden nimipohjaisen virtuaalipalvelimen (name based virtual hosting). Voit simuloida nimipalvelun toimintaa hosts-tiedoston avulla.
e) Tee tila, joka laittaa esimerkkikotisivun uusille käyttäjille. Voit laittaa esimerkkikotisivu /etc/skel/:iin, niin se tulee automaattisesti ‘adduser tero’ komennolla käyttäjiä luodessa.
f) Eri asetukset. Tee Package-File-Service tilalla eri asetuksia kuin ne, mitä tehtiin tunnilla; ja eri kuin mitä teit/teet h2 muissa kohdissa. Voit muuttaa jotain toista asetusta samoista demoneista tai valita kokonaan eri demonit.

h3

a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. Noissa artikkeleissa opetetaan ne asiat, joilla läksyt saa tehtyä. Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida. Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla.
b) Tiedosto muotista: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka laittaa muuttujan tiedostoon. Käytä jinjan kontekstimuuttujaa (template: jinja, context: …).
c) SLS tilaa Jinjalla: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka käyttää for-in -silmukaa. Voit esimerkiksi tehdä kolme tiedostoa silmukalla. (Tässä tehtävässä siis käytetään jinjaa vain SLS-tiedoston sisällä, älä sotke samaan esimerkkiin tekstitiedostojen sisällön muuttamista.)
d) SSH-demonin portti: tee tila, joka asentaa SSH-demonin valittuun porttiin. Käytä portin valintaan Jinjaa, siten että sshd_config:issa “Port:”-kohdan arvo tulee Jinjan muuttujasta.
e) Kokeile jonkun toisen opiskelijan tekemää Salt-tilaa. Kokeiltava tila voi olla mistä vain harjoituksesta. Opiskelijoiden raportteja ja koodeja löydät tämän sivun perästä kommenteista.

h4

a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. Noissa artikkeleissa opetetaan ne asiat, joilla läksyt saa tehtyä. Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida. Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla.
b) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa orjat saavat eri muuttujan pilarista. Tarkista ‘pillars.items’, että kummalekin orjalle mene eri tieto. Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.
c) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa toinen orja saa muuttujan pilarista ja toinen käyttää oletusarvoa (pillar.get). Tee jokin muu kuin tunnilla tehty sshd-esimerkki.

h5

Poikkeuksellisesti pidempi palautusaika w18 perjantaina 2018-05-04 12:00 asti. Vappupäivänä ei ole opetusta. Hauskaa Wappua!
a) Valitse aihe omaksi kurssityöksi ja varaa se kommenttina aikataulusivun perään.
b) Julkaise raportti MarkDownilla. Jos käytät GitHub:ia, se tekee muotoilun automaattisesti “.md”-päätteisiin dokumentteihin.
c) Aja oma Salt-tila suoraa git-varastosta. Voit joko tehdä tilan alusta lähtien itse tai forkata sirottimen.

h6 – DL perjantaina

Tämän tehtävän määräaika on jo w19 perjantaina 2018-05-11, koska tämä tehtävä korvaa viikon lähiopetustunnit.
a) Kultainen polku. Tee ensimmäinen versio modulistasi, joka toimii ainakin optimiolosuhteissa. Jos jokin säätö on poikkeuksellisen hankala, voit tehdä sen tässä versiossa käsin, ja dokumentoida ajamasi käskyt. (Valmis moduli tarvitaan vasta esitykseen ensi viikolla).
b) Kokeile moduliasi tyhjässä koneessa. Voit käyttää virtualboxia, vagranttia tai livetikkua.
c) Käyttäjätarina (user story): ketkä ovat modulisi käyttäjät? Mitä he haluavat saada aikaan modulillasi? Missä tilanteessa he sitä käyttävät? Mitkä ovat tärkeimmät parannukset käyttäjän kannalta, joita moduliin pitäisi vielä tehdä? Tähän c-kohtaan vain sanallinen vastaus, tämä kohta ei poikkeuksellisesti edellytä testejä tietokoneella.
d) Kertaa materiaali ja valmistaudu kokeeseen. Tätä d-kohtaa ei tarvitse raportoida.

Kaikki tehtävät arvioitavaksi

Palauta yksi linkki, josta löytyvät kaikki kurssipalautukset, eli läksyt ja miniprojekti. Moodlessa kohta “Kaikki tehtävät arvioitavaksi”.
Jos haluat näkyvyyttä ja viittauksia sivullesi, kannattaa laittaa linkki myös tämän sivun kommentiksi.

Palautetta

1) Vapaamuotoinen palaute kommenttina kurssisivun perään.
Vapaamuotoiseen palautteeseen saa kirjoittaa mitä vain, eikä kysymyksiä tarvitse toistaa. Mutta tässä vinkiksi:

 • Opitko jotakin – eli osaatko nyt palvelinten hallinnasta sellaista, mitä et osannut ennen kurssia?
 • Oliko opittu hyödyllistä? Luuletko, että sille on käyttöä esim tulevaisuudessa töissä tai kotona?
 • Miten voisin parantaa kurssia?
 • Missä aiot hyödyntää taitoja kurssin ulkopuolella? Töissä, harrastuksissa, muualla?
 • Viihdyitkö kurssilla?
 • Suosittelisitko kurssia? Kenelle? Koulutoverille tai kollegalle?

2) Numeerinen palaute Haaga-Helian e-lomakkeelle

 • Numeerisen palautteen avulla verrataan Haaga-Helian kursseja
 • Voit kopioida vapaiden tekstikenttien palautteen äsken kirjoittamastasi tekstistä
 • On tärkeää saada jokaiselta palaute

Tämä sivu päivittyy koko kurssin ajan.

https://docs.saltstack.com/en/latest/topics/tutorials/starting_states.html
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 212 Comments

212 Responses to Aikataulu – Palvelinten hallinta ict4tn022 4-ti 5-ke 5 – loppukevät 2018 5p

 1. Kurssin tehtävät tullaan postaamaan omalle kotisivulleni:
  https://www.topikettunen.com/

 2. Toni Hukka says:

  Kotitehtävät löytyvätpi täältä:
  https://suolatoni.wordpress.com/

 3. Asenna SSHd porttiin 8888 – käyttäen omaa salt-tilaa (state).
  Kokeile ensin käsin. Sitten poista demoni asetuksineen.
  Asenna tässä master ja slave samalle koneelle (tai
  voit käyttää omaa palvelintasi esim VPS).
  Automatisoi SSHd:n asennus ja portin vaihto pkg-file-service.

 4. Aleksandr Harjumaki says:

  kishin684536525.wordpress.com/2018/04/09/palvelinten-hallinta-pt-2/

 5. Iina Savela says:

  Kotitehtävien palautukset: http://www.liinuksi.wordpress.com

 6. Riku Vaurio says:

  rikuvaurio.wordpress.com/2018/04/16/harjoitus-3/

 7. Oliver Sirén says:

  Salli Salt grainsin nuuskia GPU-tietoja.
  https://docs.saltstack.com/en/2015.8/ref/configuration/master.html#enable-gpu-grains
  /etc/salt/master
  enable_gpu_grains: True

 8. Varaan NextCloudin asennuksen

 9. Moduulin aihe, TS3 Palvelimen asennus ja konfigurointi preseedeillä.

 10. Oliver Siren says:

  Varaan alustavasti Battle.netin asennuksen Saltilla.

 11. Kuulostaa kiinnostavalta. Mikä on TS3?

 12. https://ilmotta.fi/2018/04/15/palvelinten-hallinta-h3/
  Artikkelissa olevaa videota jota hyödynsin työhaastattelussa.
  Käytin raspberry pi 3+ jossa oli sense-hat led matrix.
  Hallinnoin led matrix saltstack hyödyntäen.
  Ohjelman jolla hallinnoidaan sense-hat lisälevy ajan raspberry pi staten kautta jossa teen pienen python3 ohjelman jolla voidaan parametrina kirjotettava teksti joka tulosttuu led valoissa.
  Sitten vain ajoin cmd komentoa käyttäen vaan käskemällä käynnistämään tehdyn ohjelmaa ja antamalla sille oman parametri tekstinä.

  Hyödynnä kaikki mitä teet ja tee projektit sillä tavalla mielellään että voit julkaistakin niitä. helpottaa työn saamisessa huomattavasti, kun pystyy muutaman sekunnin videolla saada haastattelijan huomion. Loppu tulos jos näyttää joltain niin siitä sitten kiinnostutaan hetkessä.

 13. Varaan kurssin loppumoduulin aiheeksi Docker-klusterin ja Kubernetes-orkestrointijärjestelmän asennuksen Saltilla.
  Itse klusterin aihe on vielä hakusessa, mutta todennäköisesti se tulee liittymään johonkin perushyödylliseen palveluun, kuten jonkin stackin asennukseen (esim. Python, Django, Apache, MySQL).

 14. Mainio idea.
  Python Django on houkutteleva pino. Sen kanssa kannattaa käyttää PostgreSQL:ää. Apache ja Python 3 mod_wsgi on hyvä alusta Djangolle.

 15. Pahoittelut,
  Teamspeak 3 VoIP palvelin, saa nähdä onko liian haastava pala…
  https://www.teamspeak.com/en/teamspeak3

 16. Kurssilla esiteltävän moduulin aiheena voisin virittää Salt:n asentamaan Softether/Openvpn sisäverkon, niin että Saltilla voisi ohjata uudet palvelimet yhdistämään heti jo luotuun verkkoon. Yritän lisäksi saada Baculan konfiguroitua niin, että se alkaa automaattisesti tekemään varmuuskopioita näistä palvelimista.

 17. Varaan alustavasti loppumoduulin aiheeksi:
  Video & Audio recording/editing -työaseman asennus saltilla
  En vielä alustavasti tiedä mitä ohjelmia tulen asentamaan, koska ilmaisia vaihtoehtoja on niin monta.

 18. Robert Ridal says:

  Lopputyö
  En ole kovin kummoinen keksimään asioita mutta valitsen looputyökseen koodareille valmiin työpöydän. En ole ihan varma että mitä ohjelmia asennan. Kysyn tutuilta että mitä ohjelmia he toivoisivat valmiissa koodarin ympäristössä tulisi olla.

 19. Aleksandr Harjumaki says:

  Otin hieman erilaisen lähestymistavan lopputehtävää varten ja kyselin töistä millaista moduulia olisi suotavaa duunata. Raportoin tarkemmin miltä homma näyttää, saattaa olla että sieltä tuleekin joitakin tosi spesifisiä ohjelmakohtaisia juttuja tai sitten annetaan suuntaa johonkin yleisempään settiin.

 20. Alustava modulivaraus: Samba-tiedostopalvelimen asennus ja käyttöönotto

 21. Marcus Kivi says:

  Haluaisin lopputyökseni tehdä moduulin joka asentaisi mobiiliohjelmointiin tarvittavat työkalut: react native, android sdk, android virtual device, jokin hyvä tekstieditori.

 22. Axel Rusanen says:

  Alustava aihe: grafanan asennus dockerin avulla ja konfigurointi

 23. Niko Luomala says:

  Lopputyö
  Ajattelin kaverin ehdotuksen mukaan mennä ja tehdä gitlabin asennuksen ja conffauksen lopputyöksi

 24. Vili Viita says:

  Alustava moduuliaihe virtuaalipalvelimen käyttöönotto tila. Ajattelin asentaa ja konfiguraoida eirlaisia hyödyllisiä ohjelmia, esim. git, salt, apache2 etc. KAtsoo mitä kaikkea tulee asennettua

 25. Lopputyöksi asennan ja ylläpidän pelipalvelinta SteamCMD:llä (Steam Console Client).

 26. Juuso Haapaniemi says:

  Lopputehtävän aihe: Ventrilo palvelimen asennus & conffaus

 27. Juuso Haapaniemi says:

  Korjaus: aihe Mumble palvelin

 28. Joni Mattsson says:

  Lopputyö:
  Kokeillaan Nginx (en ole ennen käyttänyt) asennus & konffaus + jotain muuta mukavaa menestyksen mukaan

 29. Iina Savela says:

  Teen kurssityönä Linuxin asetukset säätävän tilan, joka asentaa pari yleisintä ohjelmaa ja tekee niihin mahdolliset konfiguraatiot.

 30. Varaan moduulin aiheeksi Windows-tietokoneen käyttöönoton pelaamista varten.

 31. Heikki Ma says:

  Kurssin lopputyöaihe:
  Tavoitteena saada toimiva loadbalancer ympäristö, johon voidaan lisätä webpalvelimia SaltStackin avulla nopeasti.

 32. Roope Hytönen says:

  Varaan kurssityön aiheeksi virtuaalivahvistimen guitarix, pluginien ja muun tarvittavan asennuksen ja konffauksen.

 33. Alustava varaus: LEMP stackin asennus ja käyttöönotto

 34. Roope Varttila says:

  Varaan modulin aiheeksi WordPressin ja siihen tarvittavien demonien asennuksen ja conffaamisen.

 35. Lopputyön aihe:
  Zabbixin asennus ja conffaus

 36. Irssin asennus ja konffaus

 37. Valtteri Partanen says:

  Alustava varaus: Uusien koneiden automatisoitu DNS rekisteröinti ja hallinta. Jos itselläni taidot riittävät voisin tälläisen tehdä, tutulla olisi tarve tälläiselle joten koen hyödylliseksi?

 38. Valtteri Partanen says:

  Saltilla.

 39. Silja Gupta says:

  Moduulin aihe: Blenderin ja mahdollisesti muutaman lisäosan asennus ja konfigurointi.

 40. Roope Varttila says:

  Linkki vielä raporttiin
  https://github.com/roopelinux/harjoitus5

 41. Katri Laulajainen says:

  Alustava varaus:
  firefoxin conf.: oletukotisivun vaihdos, oletushakukone , adblock lisäosa etc.
  ssh asennus ja conf.
  palomuurin conf.
  Katsoo keksinkö vielä muuta matkan varrella.

 42. Jaana Putro says:

  Valitsen aiheeksi MERNin asennuksen ja käyttöönoton (MongoDB, Express, React, Nodejs).

 43. Toni Hukka says:

  Alustava varaus Fail2Ban-ohjelman asennus ja conffaus saltilla (+ koko höskä githubiin). Jos menee sormi suuhun niin pitää toteuttaa tästä vähän yksinkertaisempi versio.

 44. Leo Kainulainen says:

  Wembinin asentaminen ja käyttöönotto salttia käyttäen.
  https://www.youtube.com/watch?v=yglXL6IHoJs Jotain tämänkaltaista

 45. Aleksandr Harjumaki says:

  Töistä saatu ohjeistus jäi hieman vaisuksi, joten heitän hieman hatusta näyttelydemo-koneiden konffauksia. Eli tämä olisi enimmäkseen asetusten säätöä, mutta koitan säätää myös lisäkilkkeitä mukaan, esim. jonkinlaisen “planssiohjelman” (esim Kiosk pro)
  Ohessa h5:
  https://kishin684536525.wordpress.com/2018/05/02/palvelinten-hallinta-pt-5/

 46. Aleksandr Harjumaki says:

  TLDR; tavoitteena olisi saada “näyttelyvalmis” – kone konfiguraatiosetti aikaiseksi, tuli mieleen että samalla voisi vähän monipuolistaa ja laittaa sekaan PoKeys ja muita juttuja.

 47. Harjoitus 5:
  https://github.com/Fincer-altego/central-management-of-multiple-servers/blob/master/h5.md
  ————————–
  Moduuliaihe:
  Moduuliaiheena toteutan jonkintyyppiseen paikkatieto-orientoituneen järjestelmäratkaisun Salt:lla (softat, konfiguraatiot, lisäpalikat ym). Lisään tähän mahdollisesti Vagrantin, konttiratkaisuja tai useamman käyttöjärjestelmän kohdeympäristöt, mutta tarkka moduulikuvaus sekä sisältö täsmentyy vasta työstäessäni moduulia eteenpäin. Aihevalinta tukee omaa ammattillista historiaani.

 48. Laura Rajala says:

  Alustava varaus owncloud:n asennus + conf, jos jää aikaa niin keksitään jotain lisää (mahdollinen SaltCloud:n käyttö?)

 49. Ville Touronen says:

  Alustava aihe moduulille: Logstashin asennus ja konfigurointi.

 50. Johannes Laatu says:

  Voisin kokeilla wargamingin WoT:in asennusta linuxille, mutta jos menee liian vaikekasi, keksin jotain muuta.

 51. Riku Vaurio says:

  Varaan lopputyön aiheeksi asiakaskoneen yhdistämisen samba palvelimeen.

 52. Ville Touronen says:

  Unohdin lisätä linkin raporttiin:
  https://github.com/villetouronen/Harjoitus5

 53. Oliver Sirén says:

  Battle.netin asennus, käyttäjän kirjautuminen, pelin asennus ja ajo. Windows, macOS jos mahdollista.
  https://github.com/Oliver-Siren/palvelinten-hallinta-ict4tn022-4/blob/master/assignments/h5.md

 54. Oliver Lahti says:

  Alustava aihevaraus:
  Teen kokonaisuuden, jolla konffata tulevaisuudessa omia uusia linux-koneitani.
  Asennettavat paketit:
  -Apache
  -SSH
  -SSHGUARD
  -VLC
  -Thunderbird
  -LibreOffice
  -HTOP
  Konffaukset:
  -Apache (PHP ja userdir enabloitu, public_html skel)
  -SSH (portinvaihto)
  -SSHGUARD (whitelistaus)
  Tuohon tulee varmastikin vielä enemmän tai vähemmän lisäyksiä. Yritän myös huomioida Windowsin.

 55. Alustava moduulinaihe – Bitcoin mineri, automaattinen asennus ja conffaus.
  Asetuksiin vaihtoehto / rivi tekstiä mikä pitää vaihtaa, että saa oman bitcoin walletin laitettua.

 56. Matias Richterich says:

  Loppuprojektin aiheena on kone, joka olisi sopiva nettisivuja luovalle ihmiselle

 57. Vili Viita says:

  https://github.com/Vipa94/Module Tässä vielä linkki 6. harjoitukseen

 58. Lisäksi etätyöskentelyä varten etätyöpöytäyhteys, ssh ja palomuurikonfiguraatiot

 59. Ville Touronen says:

  Joudun valitettavasti luopumaan alustavasta aiheestani, koska se on liian haasteellinen minulle. Teen lopputyökseni moduulin, joka tulee omaan käyttöön. Se asentaa minulle tarpeellisia ohjelmia, kuten esimerkiksi Vlc, Blender ja Shutter. Lisäksi se asentaa Apachen ja siihen tarvittavan php-kirjaston ja muokkaa ssh:n portin oletusportista toiseksi.

 60. Kaikki kurssin tehtävät löytyvät sivulta https://www.topikettunen.com/.

 61. Jere Leppänen says:

  Moduliin python3-ase Atomic Simulation Environment kylkiäisinä git sekä ssh

 62. Ville Touronen says:

  Tässä vielä linkki kaikkiin raportteihini ja moduuliin.
  https://villetouronen.wordpress.com/blogi/

 63. Katri Laulajainen says:

  Miniprojektini:
  – Firefoxin asennus ja oletuskotisivun vaihto, ssh asennus ja portin vaihto, ufw palomuuriporttien avaus ja palomuuri päälle.
  https://katrilaulajainen.wordpress.com/2018/05/10/palvelinten-hallinta-h6-8-5-2018-oma-miniprojekti-saltilla/
  https://github.com/KatriL/tulikettu

 64. Axel Rusanen says:

  Grafanan asennus dockerin ja docker-composen avulla käyttäen grafanan containeria
  https://github.com/Julmajamal/grafanadocker

 65. https://github.com/jaketin/windowsgames Linkki tekemääni moduuliin.
  Windowsgames-moduulini tarkoituksena on yksinkertaistaa Windows-tietokoneen käyttöönottoa pelaamista varten. Ohjeet sekä dokumentaatio käyttöä varten löytyvät Github-varastosta.

 66. Vili Viita says:

  Täältä löytyy virtuaalipalvelimen käyttöönottomoduuli: https://github.com/Vipa94/Module

 67. Tämä tila luo xubuntu-livetikulla Teamspeak 3 Palvelimen. Toimii tällä hetkellä vain xubuntu-livetikulla, xubuntu käyttäjänimellä.
  Tavoitteena muuttaa tila kokonaan idempotenssiin Teron ohjeita/ehdotuksia käyttämällä, jotta esimerkiksi ei tulisi häslinkiä käyttäjänimien kanssa.

 68. LEMP moduuli, joka asentaa, nginx yhdellä virtualhostilla, php, mysql ja ssh. https://github.com/lauripmattila/LEMP

 69. Otin saltilla samanaikaisesti hallintaan 2071 minionia. Vagrant-koneet perustuivat itse kustomoituun käyttöjärjestelmään, jonka oli tarkoitus vähentää resurssien käyttöä ja nopeuttaa virtuaalikoneiden luontia.
  Raportti ja käytetyt skriptit löytyvät Githubista: https://github.com/jisosomppi/manymachines

 70. Roope Varttila says:

  https://github.com/roopelinux/saltpress
  Mun moduli saltpress joka asentaa WordPressin alle minuutissa tyhjälle koneelle.

 71. Kaikki tehtävät – https://jernvall.com/
  Bitcoin louhinta on viikko 6 alla.
  https://github.com/JamiJ/aarrekaivos suoralinkki, helppo muokata.

 72. Vili Viita says:

  Kurssi oli erittäin mielenkiintoinen. Salt oli työkaluna mielenkiintoinen oppia, ja koska aikaisempaa osaamista keskitetystä paketinhallinasta ei ollut, upposi aihe todella nopeasti. Koin kurssin sisällön olevan erittäin hyödyllistä etenkin työelämän kannalta ja suosittelisin kurssia kaikille Haaga-elian opiskelijoille joilla on kiinnostusta paketin hallintaan. Kokonaisuutena pidin kurssista todella paljon ja opin paljon uutta asiaa myös jo tutuista aiheista.

 73. Heikki Ma says:

  Ennen kurssia en osannut mitään SaltStackistä, heti ensimmäisen tunnin jälkeen aihe vaikutti hyvin mielenkiintoiselta.
  Mikäli tulevaisuudessa on mahdollista käyttää jotain CCM ohjelmaa niin pyrin käyttämään Saltia.
  Olisin toivonut oman moduulin tekemiseen enemmän aikaa ja ehkä jopa mahdollista kysyä tunnilla apua opettajalta.
  Kurssi oli kiinostava ja hyödyllinen, ilmapiiri pysyi hyvänä ja oppilaat vaikuttivat hyvin kiinostuneilta.
  Suosittelen kurssia kaikille IT alan opiskelijoille ja muille joita kiinostaa SaltStack.

 74. Opin kurssilla käyttämään saltia tietokoneiden etähallintaan. Nyt osaisin pitää yllä kymmeniä tai satoja tietokoneita. Opin myös käyttämään git:iä.
  Saltin käytöstä on varmasti suoraa hyötyä työelämässä ja myös vapaa-ajalla (omia palvelimia). Myös git tulee olemaan hyödyllinen työssä sekä vapaa-ajalla versiointiin ja ryhmätyöskentelyyn.
  En osaa sanoa miten parantaisin kurssia.
  Hyödynnän taitoja varmasti nörtteilyharrastuksessani sekä työelämässä. Pyrin ottamaan kotisivujani pyörittävään virtuaalipalvelimeen saltin käyttöön.
  Viihdyin kurssilla hyvin, ilmapiiri oli hyvä oppimiseen ja tunnit tuntuivat hyödyllisiltä (erityisesti se “kertaus”tunti)
  Suosittelen kurssia kaikille, jotka osaavat käyttää/hallita Linuxia jossain määrin ja haluavat oppia lisää käytöstä.

 75. Juuso Haapaniemi says:

  Kiitoksia hienosta kurssista! Opetus on innostavaa ja mielenkiintoista. Suosittelen muille ehdottomasti.

 76. Ville Touronen says:

  En osannut lainkaan palvelinten hallintaa Linuxilla ja Saltilla ennen tätä kurssia. Opin ainakin hallitsemaan useampaa konetta yhtäaikaa. Kaikki oppimani asiat ovat hyödyllisiä tulevaisuudessa ainakin töissä ja ehkä myös jopa kotona. En parantaisi kurssia tällä hetkellä mitenkään, koska käytännönläheinen opettaminen toimii omassa tapauksessani hyvin. Aion todella hyödyntää oppimaani töissä ja kotona.
  Viihdyin kurssilla todella hyvin, vaikka opiskelutahti on nopea. Suosittelen kurssia myös kaikille muille, kuin pelkästä infrastruktuurista kiinnostuneille.

 77. Jere Leppänen says:

  Aiemmin minulla oli vähän tietoa keskitetystä hallinnasta yleisesti. Kurssi toi erittäin paljon lisää tietoa ja taitoa, joilla näen vahvan yhteyden työelämään. Esimerkiksi gitistä oli aiemmin vain erittäin vähän tietoa ja aion jatkossa käyttää sitä työskennellessäni enemmän. Kurssia suosittelen ehdottomasti, rankkaa työtä mutta niin palkitsevaa!

 78. Johannes Laatu says:

  Opitko jotakin – eli osaatko nyt palvelinten hallinnasta sellaista, mitä et osannut ennen
  kurssia?
  -Opin paljon uutta. Koko salt arkkitehtuuri ja idempotenssi-arkkitehtuuri oli minulle uutta.
  Oliko opittu hyödyllistä? Luuletko, että sille on käyttöä esim tulevaisuudessa töissä
  tai kotona?
  – Todella toivon, että windowsin hallinnoimassa maailmassa tästä olisi minulle vielä
  hyötyä. Itse pidän keskitetyn hallinnan ajatuksesta.
  Miten voisin parantaa kurssia?
  – Itse tykkään aloittaa uusien asioiden parissa niin, että aloitetaan käytännössä ihan
  nollasta, ja pikkuhiljaa lisätään vaikeusastetta.
  Missä aiot hyödyntää taitoja kurssin ulkopuolella? Töissä, harrastuksissa, muualla?
  – Aloitan kotona, ja katsotaan, jos saisin vietyä ajatusta tästä töihinkin.
  Viihdyitkö kurssilla?
  – Oli hyvin työteliäs kurssi, ja ajoin stressaavakin, mutta nyt kurssin suorittaneena,
  olo on huojentunut ja olen varmempi omista taidoistani.
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle? Koulutoverille tai kollegalle?
  – Voin suositella varauksetta kenelle tahansa jota tämä aihepiiri vähänkään kiinnostaa.

 79. Kurssi oli hyvin informatiivinen, sopivan haastava ja etenkin kannustava oppimaan uutta. Opin kurssilla keskitetystä hallinnasta ja aionkin jatkaa Saltin käyttöä kurssin jälkeen.

 80. Opin käyttämään tällä kurssilla Saltia, Gittiä sekä vagranttia melko varmoin elkein. Näistä mitään en ollut aikaisemmin käyttänyt enkä osannut.
  Kaikki opittu on omasta mielestä ollut todella hyödyllistä ja varmasti tulee käytettyä tulevissa töissä. Varsinkin Git on aivan loistava työkalu.
  Kurssi oli hyvin selkeä ja omasta mielestä ei juuri löytynyt parannettavaa.
  Huvikseen tullut jo käytettyä omalla palvelimella Salttia kannettavan conffaamisessa.
  Ilmapiiri oli 5/5 ja aina innolla odotin seuraavaa tuntia ja seuraavia kotitehtäviä.
  Suosittelen kurssia kaikille jotka ovat Linux Palvelimet kurssin käyneet sillä tämä täydentää osaamistasi vielä enemmän.
  Kiitos kurssista Tero! Toivottavasti nähdään Pentesting Kurssilla!

 81. Kurssi oli erittäin hyödyllinen. Taitoa kerääntyy asioista jotka ovat hyödyllisiä työelämässä kuten henkilökohtaisessa käytössä. Välillä tahti oli itselleni liian nopeaa, mutta ainakin asiota oppi.
  Suosittelen kurssia linux-käyttöjärjestelmästä kiinnostuville.

 82. Joni Mattsson says:

  Kurssi oli jälleen haastava ja työläs. Mielestäni opin todella paljon. Lähes kaikki kurssilla opetetut asiat olivat minulle aivan uusia ja siihen nähden menestyin mielestäni suhteellisen hyvin. Luulen että kurssista oli minulle todella paljon hyötyä tulevaisuutta ajatellen.

 83. Toni Hukka says:

  Mielestäni kurssi oli mainio lisä aiemmin pidetyn Linux-kurssin kaveriksi. Opin kurssin aikana erittäin paljon ja koin, että kaikella oppimallani oli jokin yhteys työelämään.

 84. Niko Luomala says:

  Kurssilla tulee pakosti oppimaan jotain uutta palvelinten hallinnasta.
  Aihe on hyvin työelämän läheinen. Uskoisin näistä taidoista olevan työmaailmassa paljon hyötyä.
  Uskoisin taidoista olevan hyötyä muillakin kursseilla varsinkin githubin käytöstä!
  Kurssia suosittelen linuxista kiinnostuneille tyypeille jotka haluavat kattavaa opetusta aiheesta.

 85. Kurssi jatkoi kivasti siitä mihin Linux palvelimet kurssi loppui. En ollut aikaisemmin käyttänyt tällä kurssilla käytettyjä asioita. Työtahti oli jälleen melko kova, ja töitä sai tehdä paljon. Keskitetty hallinta ja versionhallinta ovat sellaisia asioita joita ehdottomasti tulen jatkossa käyttämään, ja toivon että voisin työelämässä hyödyntää näitä. Työmäärästä huolimatta viihdyin kurssilla hyvin ja koin oppineeni runsaasti uutta.
  Suosittelen kurssia kaikille Linuxista ja palvelinten hallinnasta kiinnostuneille!

 86. Axel Rusanen says:

  En ollut käyttänyt master-slave arkkitehtuuria tai salttia ennen, mutta nyt kurssin jälkeen osaan käyttää niitä ihan hyvin. Uskon että kaikesta mitä olen oppinut kurssin aikana on minulle hyötyä tulevaisuudessa.
  Ainoa parannus mitä keksisin kurssiin olisi paremmin kysytyt lukemistehtävät. Tuntui aina kurssin aikana ihan heprealta kun kysyttiin ääneen jotain ihan simppeleitä aiheita, mutta loppukokeessa tämäkin oli parantunut todella paljon. Kaikki kysymykset loppukokeessa oli helposti ymmärrettäviä.
  Aion hyödyntää salttia ainakin omien koneiden hallinnassa.
  Suosittelen kurssia kaikille opiskelijoille. Varmasti yksi parhaimmista kursseista Haaga-Heliassa.

 87. Oliver Siren says:

  En tekisi massiivisia paradigmin murtavia muutoksia kurssiin, nykymuodossaan se toimii suht hyvin.

 88. Kurssi oli todella mielenkiintoinen. Sain enemmän varmuutta Linux -kurssilla opittuihin asioihin ja opin paljon uutta myös. En ollut aiemmin käyttänyt salttia enkä gittiä ja nyt on mielessä useampi projekti jossa voin hyödyntää kumpaakin.

 89. – Voin kurssin jälkeen väittää osaavani hallita vaikka tuhatta konetta Saltilla, eli todellakin opin. Keskitetty hallinta ja versionhallinta on erittäin kiinnostavaa ja tehokasta touhua.
  – Olen oppinut runsaansti taitoja joista on ehdottomasti hyötyä työelämässä ja gitin käytöstä jopa kouluhommissa.
  – Jos mahdollista, olisi myös kiva oppia edes perushommat Puppetista, Chefistä ja Ansiblesta
  – Tulen satavarmasti tarvitsemaan opittuja taitoja töissä. Ryhmätöissä tulen myös toivottavasti käyttämään gittiä ja githubia, kun se on niin kätevä.
  – Viihdyin kurssilla!
  – Suosittelen kurssia vaikka kaikille jos aika riittää.

 90. En ollut käyttänyt salttia ennen tätä kurssia, mutta nyt kurssin loputtua olen varma että pystyisin käyttämään salttia työelämässä. Mielestäni saltin käytön oppiminen oli todella hyödyllistä, koska automatisaatio infrastruktuurialalla on todella tärkeää.
  Suosittelen kurssia muille infrastruktuurialan opiskelijoille sekä koodareille, koska aina tarvitaan lisää automatisaatiota IT-alalla.

 91. Todella hyvä kurssi, hyvä jatkokurssi linux palvelimille. Hyvin tuli opeteltua miten palvelimet konffataan. Luulin ennen kurssin alkua, että monen palvelimen konffaus on ihan hirveä työmää, mutta se olikin helpompaa kuin luulin SALT työkalun avulla.
  Käytän kurssin taitoja ihan omiin harrastuksiin, sekä myöhemmin saattaa tulla tarvetta myös työelämässä.
  Suosittelisin tätä kurssia kaikille palvelimista kiinnostuneille ehdottomasti.

 92. Oliver Lahti says:

  This course offered a great look at SaltStack and gave me a deeper understanding of Linux. I’m happy about the amount of things I learned on this course, even though the amount of work was quite frustrating at times. The homework was challenging at times just like with the previous course (Linux Basics), but I learned a lot through doing the tasks. I hope I get to use SaltStack at work one day!
  I recommend this course to all ICT-students but only if you already handle the Linux basics.

 93. Katri Laulajainen says:

  Palvelinten hallinta oli täysin uutta minulle, en ole aikaisemmin käyttänyt Saltia tai Gittiä. Palvelinten hallinnassa oppi nopeuttamaan monia eri toimintoja, joihin on aikaisemmin mennyt paljon aikaa, esim. samojen komentojen ajo eri koneille. Gitin osaaminen oli myös suuri plussa, koska sitä tulen varmasti hyödyntämään vielä muilla kursseilla ja miksei työelämässäkin. Parannusehdotuksenani kurssiin olisi se, että ohjeistusta loppuprojektin tekoon olisi voinut olla enemmän. Tällä kertaa palautetta tai ohjeita ei hirveän paljon saanut projektia tehdessä. Olisi ollut mukava saada apua ja kommenttia omasta työstään, ennen kuin sitä meni esittelemään luokan eteen viimeisellä kerralla. Myös viimeisten kahden viikon aikana kurssin läksyt tulivat melko erilaisilla palautusmääräajoilla, mitä kurssin alussa oli kerrottu. Ymmärrettävästi meillä ei ollut kahta opetuskertaa pyhäpäivien ja opettajan aikataulujen takia ja tämä saattoi vaikuttaa läksyjen palautukseen sekä projektin tekoon.
  Kurssi oli raskas, mutta opetti paljon! Suosittelen ehdottomasti ottamaan Teron molemmat kurssit Linux-palvelimet ja Palvelinten hallinta, koska näillä kursseilla on vahva yhteys työelämään ja niistä opituista taidoista on paljon hyötyä opiskelussa.

 94. Ja kurssin lopputehtävänä luotu Samban asennusmoduli löytyy täältä:
  https://github.com/jisosomppi/mgmt/blob/master/README.md#moduli

 95. Aleksandr Harjumaki says:

  https://github.com/AlexiH4r/koulujuttuja/tree/master/srv/salt/moduuli ns. varanäyttelykone-tila töitä varten

 96. Robert Ridal says:

  Nopean työpäydän luominen, jotta voi alkaa tekemään koodia. Tämä on vielä kesken ja lisää ohjelmia rupee vielä tulemaan, jotta tästä tulisi ultimaattinen työpöydä lvetikulla
  https://github.com/robado/live-usb-configuration

 97. Silja Gupta says:

  Nopeatempoinen ja intensiivinen kurssi, erittäin hyödyllinen ja hyvä täydennys Linux palvelimet -kurssille. Kaikki kurssilla esitetty asia ja termistö oli ihan uutta, mutta tietoa ja taitoa karttui hyvin vuorovaikutteisella opetustyylillä ja kertauksella kotitehtävien avulla. Salt Stack tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet keskitettyyn hallintaan ja varmasti sen toiminnan opettelulla on kytkökset työelämään ja sitä olisi hienoa päästä hyödyntämään. Suosittelisin tätä kurssia kenelle tahansa, joka haluaa tutustua keskitettyyn hallintaan lyhyessä ajassa. Opetus ja opettajan asiantuntevuus on omaa luokkaansa. Työtavat ovat myös erittäin toimivat enkä muuttaisi mitään.

 98. “Palvelinten hallinta” -kurssi oli hyvää jatkokurssi saman kurssiopettajan Linux-palvelimet -kurssille.
  Kurssilla opitaan useamman tietokoneen hallintaa erilaisissa verkkoympäristöissä SaltStack-tekniikkaa käyttäen. Vaihtoehtoiset Puppet, Ansible ja Chef jäi vähempään rooliin, mikä on hyvin ymmärrettävää aikataulun puitteissa. Kurssi opettaa silti hyvää peruslogiikkaa, jota voi hyödyntää varmasti jossain määrin myös näihin tekniikoihin perehdyttäessä sekä SaltStackin laajempiin aihepiireihin syventyessä.
  Kurssilla oli selkeä ja käytännönläheinen opetustyyli. Kurssitehtävien vapaamuotoisuus antoi opiskelijoille mahdollisuuksia toteuttaa SaltStack-ratkaisuja omien tarpeiden ja osaamistason mukaan joustavien vaatimusten puitteissa. Tämä toi hyvää vaihtelevuutta tehtävien teknisiin toteutuksiin ja ratkaisuihin eri käyttöympäristöjen mukaan opiskelijasta riippuen.
  Opiskelijoiden vaihtelevat toteutustyylit antoivat hyvää ja arvokasta, vaihtelevaa vertaistietoa myös muille opiskelijoille erilaisista olemassaolevista tekniikoista (myös kurssin aihepiirin ulkopuolelta!), joita voi hyödyntää omiin tarpeisiin kurssin aihepiirin ulkopuoleltakin. Vaihtoehtoisesti tunteja voi tuhlata myös Googlen äärellä… (“let me google that for you”)
  SaltStack on moderni ja edelleen kehittyvä tekniikka, jota on varmasti syytä opetella, mikäli tarkoitus on hallita monen tietokoneen toimintoja mahdollisimman vaivattomasti ja aika- sekä resurssitehokkaasti – niin paikallisverkoissa kuin laajemmissakin verkkoympäristöissä.

 99. Riku Vaurio says:

  Pidin kurssista paljon. Kurssilla oppittuja taitoja voi helposti lähteä kehittämään. Vaikka en ole aamuihmisiä, tunnit sujuivat osaltani hyvin. Se aktivoi kivasti, kun ensin pääsee itse tekemään asioita ja teoriat tulevat hyvissä väleissä. Tauot olivat sopivan mittaisia. Tero on yksi parhaista opettajista, mitä minulla on ollut. Suosittelisin tätä kurssia muillekin.

 100. Aleksandr Harjumaki says:

  Tahti on kova, kahdeksan viikkoa täyttä tykitystä ja homma on ajoittain todella vaativaa. Ehdottomasti yksi vaativimpia kursseja, mutta se on omiaan sillä kurssi valmistaa työelämään samalla, joten sen hyödyllisyys kasvaa. Itse lähdin nollasta mitä Saltiin ja keskitettyyn hallintaan tulee, ja kyllähän tässä tuli opittua temppuja jos jonkinlaisia ja osa melko näyttäviäkin!
  Vaikea sanoa, vaikuttiko lähiopetuskertojen väliin jääminen kuinka paljon loppujen lopuksi, sillä kurssin rakenne on sellainen että pienimmätkin säröt aikatauluihin tuntuvat syövän paljon opetuksesta. Tästä aasinsiltana lienee mainitsemisen arvoista, että olisi ehkä ollut suotavaa käydä hieman läpi muitakin keskitetyn hallinan ohjelmia/toteutustapoja, joskin kerta Tero on Saltin erikseen valinnut niin siinä on kyllä meriittiä Saltin puolesta riittävästi.
  Työskentelytavat lähiopetuskerroilla ovat mielestäni erittäin sidoksissa työelämään, ja pienemmässä ryhmässä se tuntui korostuvan entisestään kun sai enemmän ohjausta.
  Ainoa pieni kritiikki on lähinnä tuo lopputyö/projekti/moduuli, se vaikuttaa todella abstraktilta sen ~6 viikon jälkeen ja olisi ehkä vaatinut hieman enemmän aikaa juuri työstämisvaiheessa kommentointiin ja palautteeseen.
  Vaikka alussa kurssi vaikuttaa suoraan sanottuna pelottavalta (hirveästi uutta asiaa ja tekniikoita ja ties mitä), niin sitä ei voi suositella tarpeeksi, varsinkin Linux-kurssin perään. Jo kurssiympäristö itsessään riittää suositeltavaksi, joten Salt it up!

 101. Marcus Kivi says:

  Opin käyttämään SaltStackiä aika hyvin, en ollut kuullut siitä ennen kurssia, enkä käyttänyt mitää muutakaan hallintaohjelmaa. Opittu oli aika hyödyllistä, voin konfiguroida nopeasti esimerkiksi koulun koneen haluamaani tilaan, mikä on kiva, koska windows voi olla rasittava. Opitulle on hyötyä tulevaisuudessa myös töissä.
  En tiedä miten kurssia voisi parantaa, tykkäsin tosi paljon kurssin rakenteesta ja tahdista. Opituille taidoille löytyy varmasti käyttöä kurssin ulkopuolella, esimerkiksi kun tarvitsee konfiguroida enempää kuin yhtä konetta. Kurssi oli tosi viihtyisä, ja tekemistä oli mielestäni juuri sopiva määrä. Suosittelen kaikille.

 102. SaltStack oli uutta asiaa minulle, mutta kurssin aikana asia tuli suhteellisen tutuksi. Uskon myös, että tästä taidosta on hyötyä niin vapaa-ajalla kuin työelämässä.
  Itse en kokenut kurssin tahtia liian nopeaksi tai kurssin työmäärää liian työlääksi. Itse pidin ainakin enemmän tällaisesta konkreettisesta lähestymisestä.
  Kurssin sisältö oli myös hyvä, sillä se keskittyi oleellisiin sekä eniten käytettyihin asioihin SaltStackin maailmassa.

 103. Leo Kainulainen says:

  Sudoedit kurssipalaute
  Saltin oppiminen oli antoisaaa ja myös kivaa. Uskon käyttäväni Salttia tulevaisuudessa. Palvelinten hallinta -kurssi oli hyvä jatko Linux palvelinten kurssille. Tunneilla oli hyvä ilmapiiri ja neuvoa sai aina. Kotitehtäviä tuli mielestäni sopivasti.
  Kurssilla oli kova tahti ja tästä annan vähän miinusta. Olisi ollut hyvä jos esimerkiksi oman moduulin työstöön oltaisiin käytetty yksi lähiopetustunti. Tällä tavoin oppilaat olisivat saanneet enemmän ohjeita ja opastusta jos omassa moduulissa.
  Moodletentistä plussaa. Moodletentti oli paljon helpompi tehdä ja siinä ei loppunut keltään aika kesken.
  Suosittelen kurssia kaikille joita linux tai palvelimet kiinnostaa. Opin kurssilla paljon.

 104. Kaikki harjoitukset löytyvät uudesta osoitteesta -> https://kristiansyrjanen.com/ ja vähän muutakin.