Aikataulu – Innovointiprojekti bus4tn004-7 – alkusyksy 2016

Ideoi, toteuta ja julkaise oma projekti ryhmäsi kanssa.
Viimeinen toteutus alkaa w34 maanantaina 2016-08-22 kello 12:00 luokassa 3007. Uusi opetussuunnitelma tuo uudet kurssit.

Ryhmien tukena Tero Karvinen ja Ari Alamäki.
Opintojaksokuvaus opinto-oppaassa

Esitykset

Opiskelijoiden projekteja

Aiempien kurssien opiskelijat ovat tehneet melkoisia projekteja.
Project PortfolioApp – Investment Portfolio Risk/Reward Comparison
Room Status Remotely with OfficeIOT – Haaga-Helia Student Project with Martela
Saatanan poika, autoja siirelemässä ja lyyristä taistelua – Innovointiprojekti bus4tn004-3 syksyllä 2013
Esineiden internetistä projektien seurantaan – Innovointiprojekti bus4tn004-6 syksyllä 2015

Palautetta

Palautteesi on todella arvokasta – se on tärkein tapa kehittää kurssia. Jotta saamme palautteellesi suurimman mahdollisen yleisön, palautetta kerätään kahteen paikkaan
1) Numeerinen palaute Haaga-Helian e-lomakkeelle
2) Vapaamuotoinen palaute tämän kurssisivun perään kommenttina
Mitä vain saa kirjoittaa, eikä kysymyksiä tarvitse toistaa. Tässä muutama idea, mihin kaipaisimme kommentteja

 • Opitko kurssilla jotakin? Eli osaatko nyt jotain, mitä et osannut ennen kurssia?
 • Onko kurssin sisältö hyödyllinen sinulle?
 • Missä aiot hyödyntää kurssilla opittuja taitoja?
 • Mikä oli parasta kurssilla?
 • Mitä voisi vielä kehittää?
 • Mitä mieltä oli esityspäivästä?
 • Suosittelisitko kurssia? Kenelle (kollegoille, opiskelutovereille…)?

Kollegani Ari Alamäki tekee eräistä tämän kurssin aiheista tieteellisen artikkelin. Ari kertoo omasta kyselystään itse.
Kiitos!

Moodle

Moodle (edellyttää kirjautumista)
Tätä sivua on päivitetty, monta kertaa.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 14 Comments

14 Responses to Aikataulu – Innovointiprojekti bus4tn004-7 – alkusyksy 2016

 1. Kiitokset kurssista,
  Jari Kuivaniemi

 2. Opitko kurssilla jotakin? Eli osaatko nyt jotain, mitä et osannut ennen kurssia?
  Opin kurssilla ohjelmistokehitystaitoja ja projektityötaitoja. Parasta kurssissa oli se että pääsi kehittämään melko vapaasti omaa ohjelmistotuotetta valmiiksi speksatun softanrakennuksen sijaan, ja se että kurssilla kehitetty työ oli mahdollista julkaista avoimella lähdekoodilla jotta sitä voi hyödyntää työnhaussa. Suosittelen kurssia kaikille jotka haluavat opetella tuotekehitystä, erityisesti ohjelmistotuotekehitystä.

 3. Koin kurssin kokonaisuutena erittäin hyödylliseksi. Näen kurssit joissa toteutetaan jotain konkreettista paremmiksi kuin pelkän suunnitelman luominen. Django tuli omassa projektissa uutena tekniikkana. Koodaaminen ja projektit jatkuvat kurssin jälkeenkin. Parasta oli vapaus projektien valinnassa. Vaikkei oma ryhmämme tai mikään muukaan jäänyt jälkeen, olisi kurssiporukka voinut esimerkiksi yhdessä kokoontua parin viikon välein heittelemään ideoita yms. Esitykset olivat kiinnostavia, mutta osittain toistoa väliesittelystä. Suosittelisin kurssia hiukan vaativampaa projektia haluaville opiskelutovereille.

 4. Ilari says:

  Kurssilla sain hyvää lisäkokemusta ryhmätyöskentelystä sekä projektityössä työmäärien jakamisesta. Tutuksi tulivat myös Facebookin tarjoamat työkalut kehittäjille sekä ensimmäiset kokemukset pythonista.
  Koin kurssin hyödyllisenä, vaikka sisältönä olikin samoja elementtejä kuin aiemmilla kursseilla, kuten innovointi tai mobiilituotekehitys.
  Kurssilla opitut uudet taidot sekä kokemukset tulevat varmasti hyötykäyttöön työelämässä, suoraan konkreettista käyttökohdetta ei ainakaan juuri nyt tule mieleen, kun ei ole tarkoituksena lähteä kehittämään Facebookkiin uutta chattibottia!
  Kurssilla oli parasta suhteellisen vapaamuotoinen projektityöskentely. Mielestäni liiallinen työnohjaus ilman sen pyytämistä on jo amk-tasolla turhaa. Tästä kurssille ja opettajille pisteet, turhaa ohajusta ei tullut mutta apua sai kun sitä pyysi.
  Esityspäivä oli hyvä ja oli mielenkiintoista nähdä muiden tekemiä töitä. Annetut palautteet päivän aikana oli hyviä ja auttaa kehittämään työskentelyä.
  Kurssia voisi suositella kaikille ketkä on jonkin sovellusken kehittämisestä kiinnostuineita. Mielestäni olisi hyvä olla valmiina jonkinlainen projekti-idea kurssille tultaessa.

 5. Onni Opiskelija says:

  Pidin siitä, että kurssilla oli tapaamisia opettajan kanssa. Tuli sellainen oikean projektin tuntu.
  Ohjausta olisin ehkä kaivannut enemmän.
  En ole suuntautumassa ohjelmistokehittäjäksi, joten tästä ei välttämättä ollut hyötyä työelämässä sillä tavoin, mutta projektityöskentelystä muuten kyllä.

 6. Rakennushankkeen työtyytyväisyyssovellus
  Arvi Manninen ja Ilkka Alakarhu
  https://github.com/arvimanninen/Proko

 7. Otso says:

  Kurssi oli jees, mutta etenkin pienellä ryhmällä työläs. Tulevaisuudessa olisi mukava jos kurssille olisi varattu luokka jossa opet voisivat auttaa ongelmissa 🙂

 8. Fecheu says:

  Hyödyllinen kurssi, jossa pääsee ideoimaan, kehittämään ja kokeilemaan erilaisia teknologioita. Nämä ovat hyödyllisiä työelämässä. Saa itsenäisesti työstää projektiryhmäläisten kanssa silloin kun haluaa.
  Oikean asiakkaan löytäminen on haasteellista,mutta ei ole este.
  Suosittelen projektitoiminnasta ja piensovellusen tekemisestä kiinnostuneille.

 9. Kiitos kommenteistasi. Tärkein avun tarjoaja on oma ohjaava opettaja, joka toimii projektissa ohjausryhmänä. Neuvonnassa pääpaino on suuntaviivoilla, tekniikassa arkkitehtuurilla ja työkaluilla kädestä pitäen koodaamisen sijaan. Esimerkiksi omille ryhmilleni pidin ohjauskokouksia viikottain.
  Päivitys: toisenkin open ryhmillä oli ohjauskokoukset noin kerran viikossa.

 10. Juuso Heikkinen says:

  Opin kurssilla uusia menetelmiä ja käyttämään uusia työkaluja (esim. Angular JS ja Java Spring Framework) ja opin uutta myös jo minulle tutuista työkaluista (esim. MySQL ja Java). Opin kurssilla myös lisää projektityöskentelystä ja kurssilla opittuja taitoja pystyy hyvin hyödyntämään työelämässä, koska projektityöskentely tulee melko varmasti olemaan tärkeä osa työskentelyä.
  Parasta kurssilla oli ehdottomasti kurssin joustavuus ja vapaus: aiheen sai valita itse ja työskentelytavoista ja aikatauluista pystyi oman ryhmän kesken vapaasti sopimaan.
  Kehittämisehdotus: Kurssilaisille voisi ilmoittaa muutama viikko ennen kurssin alkua, että heillä on mahdollisuus jo alkaa miettimään aiheita kurssille. Näin kurssin alkaessa, ryhmillä ei enää välttämättä menisi niin kauan aiheen keksimisessä, kun heillä olisi valmiita ideoita jo mielessä ja he pääsisivät heti aloittamaan varsinaisen työskentelyn.
  Esityspäivä meni hyvin ja sillä saatiin hyvin saatettua kurssi päätökseen, kun ryhmät pääsivät esittelemään lopullisia aikaansaannoksiaan ja saivat palautetta sekä muilta opiskelijoilta että opettajilta.
  Suosittellisin kurssia kaikille, joilla on mielenkiintoa ottaa haaste vastaan ja lähteä kokeilemaansovelluksen/tuotteen kehittämistä alusta loppuun itse ja joita kiinnostavat tiivis projekti- ja ryhmätyöskentely.

 11. Kurssilla on tullut opittua hyvin miten projekti kulkee ideasta valmiiksi julkaisuksi, sekä kaikki sen välissä vaadittavat vaiheet ja vastaan tulevat ongelmat. Olen myös oppinut uusia tapoja ratkaista ongelmia ohjelmiston kehityksessä.
  Kurssin sisältö oli mielestäni hyödyllinen sillä kehitysprojekteja tai muita kehtystä vaativia tilanteita tulee varmasti usein eteen työelämässä.
  Kurssilla oppimiani taitoja hyödynnän varmasti vielä muilla kursseilla koulussa, sekä työelämässä.
  Parasta kurssilla oli vapaus kehittää omanlaine ohjelma ideasta lopputuotteeksi. Kehityksenä seuraaville kursseille voisi olla ideoiden kehttämiseen varatun ajan pidentäminen ja se voisi alkaa jo enne varsinaisen kurssin alkua.
  Esityspäivät olivat mielestäni hyviä, sillä ne antavat muiden opiskelijoiden ja opettajien näkökulmaa omaan projektiin.
  Suosittelisin kurssia erityisesti ihmisille jotka haluavat kehittää omia ideoitaan ja näkisin sen olevan jopa antoisampi kuin kurssit joissa lopputuote on tarkasti määritelty asiakkaiden toimesta.

 12. Donna Ekblad says:

  Kurssi oli sisällöltään mielenkiintoinen ja toteutukseltaankin suurimmalta osin onnistunut. Olin tyytyväinen ohjauksen määrään. Opin paljon konkreettisesti ohjelmistokehityksestä ja tekniikoista ja aion totta kai käyttää oppimiani tekniikoita vastaisuudessa mahdollisissa työ- ja vapaa-ajan projekteissa.
  Parasta kurssissa oli sen vapaamuotoisuus – projektin sai käytännössä toteuttaa mistä aiheesta ja millä tekniikalla tahansa.
  Pidin siitä, että kehitimme valmiin prototyypin, mutta mielestäni lopputuloksen vaatimuksissa olisi pitänyt noudattaa yhteneväisempää linjaa. (Eli joko kaikkien ryhmien olisi pitänyt tuottaa valmis prototyyppi tai sitten luonnosmaisempi lopputulos, ei joko/tai -välimuotoa.) Kahden eri ohjaajan prioriteeteissä oli selkeästi eroavaisuuksia ja tämä vähän häiritsi ainakin minua, koska koin että 15 opintopisteen määrä on kuitenkin niin suuri opintopistemäärä, että sen suorittamiseen pitäisi olla selkeämpi yhteneväinen linja. Tällaisessa muodossaan kurssin arvostelukin vaikeutunee ja ehkä eriarvoistaa opiskelijoita.
  Kannatan kuitenkin valmiin prototyypin työstämistä, se tuntui mielekkäämmältä työnteolta kuin jos tuotteen olisi jättänyt luonnosvaiheeseen.
  Esityspäivä oli ok.
  Suosittelisin kurssia edistyneille opiskelijoille, jotka jo osaavat joitain ohjelmointikieliä ja ryhmätyöskentelytekniikoita. Pohjatietoa edellytettiin runsaasti.

 13. Ilkka Alakarhu says:

  Opin kurssin aikana lisää ainakin seuraavista: HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery, AngularJS, Visual Studio ja Git. Opin lisää myös ryhmätyöskentelystä, etäryhmätyöskentelystä, ohjelmiston suunnittelusta ja projektin hallinnasta.
  Hienointa kussissa oli, että pystyi rauhassa kehittää ohjelmistoa ryhmäläisen kanssa, tehdä virheitä, ja oppia niistä; eli ideoida ja toteuttaa ideoita ja kehittää ohjelmistoa iteroimalla. Projektissamme oli myös hienoa se, että ohjelmistoa suunniteltiin työelämälähtöisesti toimeksiantajalle. Suosittelen kurssi ohjelmistokehityksen eri osa-alueista kiinnostuneille!
  Panostaisin kurssin alussa enemmän ryhmien muodostukseen siten, että jokaiseen ryhmään tulisi varmuudella erityyppisiä osaajia, ja ettei niiden välttämättä tarvitsisi muodostua ns. kaveripohjalta.