Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021-3003 – to 8-14 – alkusyksy 2018p1 – 5 op

English: Learn to manage your own Linux server – in 8 weeks. Beginners welcome. Student feedback excellent 4.8 out of 5. Course is in Finnish.
Aloita nollasta. Opiskele 8 viikkoa ja hallitset omaa Linux-palvelinta.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa hallita Linuxia palvelimena
 • Osaa tehdä tärkeimmät asetukset tärkeimmille palvelimille (Apache, OpenSSH)
 • Osaa asentaa www-ohjelmointiin sopivan alustan
 • Osaa tehdä itselleen uusia asetuksia palvelinohjelmistoihin ohjeiden avulla
 • Tietää esimerkkejä palvelintilan tarjoajista ja hinnoista sekä fyysisten palvelinten vastaavista ominaisuuksista

Aikataulu 2018

Kurssi kestää 1. periodin eli 2018 alkusyksyn (w34-w41), yhteensä 8 viikkoa. Kaikki tunnit ovat labrassa 5004. Tero opettaa torstain toteutusta 3003, Jaana opettaa muita toteutuksia.
Peruskäyttö
1. Asennus, työpöytä ja lisenssit w34 FSF Free Software Definition, Rise of Open Source: Chapter 5. Raportin kirjoittaminen.
2. Komentokehote, ylläpito ja paketinhallinta w35 Command Line Basics, Commands for Admin.
Demonit
3. Apache-weppipalvelin ja LAMP kehitysalusta w36
Install Apache Web Server on Ubuntu, MySQL Install and One Table Database, Change MySQL Password on Ubuntu, Dealing with Forms, PHP Database Connection with PHP-PDO, Instant Firewall – sudo ufw enable.

4. Syventävä aihe weppipalvelimista w37, jokin näistä: Virtuaalipalveliten vuokraaminen/Sisällönhallintajärjestelmä/TLS/palvelimen suorituskyky/Tietokannat.
Apachen oletussivu, Monta nimeä samaan IP-osoitteeseen. Virtuaalipalvelimia vuokrataan: Linode (associate link), Digitalocean, Amazon (monet Amazonin palvelut skaalautuvat automaattisesti, maksimihinnan rajoittaminen voi olla tarpeen). Julkisia nimiä vuokrataan: NameCheap, Gandi. Harjoittelua varten voit kokeilla myös http://www.dot.tk/ (ei tärkeille nimille). WordPressin asennus. First Steps on a New Virtual Private Server – an Example.
5. OpenSSH-etähallinta. Tulimuuri. w38. Mahdollinen lisäaihe, jos aikaa jää: Järjestelmän tilan seuraaminen ja prosessinhallinta / Tiedostojärjestelmän hierarkia / Rosvoja ja kunnon kansalaisia.

Automatisointi
6. Automaatio ja ohjelmointiympäristöt w39, bash-skriptaus
Shell Scripting, aboutusers.sh, Over the Wire: bandit
Loppuhuipennus
7. Kertaus w40

8. Arvosteltava labraharjoitus (50% arvosanasta) w41

Linkkejä

Moodle-sivu Linux palvelimet 3003 torstaiaamu
Kurssilla käytetään Xubuntu 18.04.1 amd64 Linuxia. Kannattaa pitää sitä aina mukana USB-tikulla. UnetBootin. Xubuntu.org. Labrassa on erikoiset BIOS/UEFI -asetukset, joten kaikissa muissa koneissa toimiva tikku ei silti välttämättä toimi labrassa. Labraan sopivan tikun tekeminen. Uusin 64-bittinen Xubuntu LTS version iso-kuva xubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso.
Vanhoilta kotisivuilta löytyy opiskelijoiden kommentteja ja esimerkkiratkaisuja:
Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021 8-ma, 7-ti ja 6-to – alkukevät 2018 – 5 op, Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021 4-ti ja 5-to – alkusyksy 2017 – 5 op, Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021 2-ti ja 3-ke – Alkukevät 2017 – 5 op, Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021-1 – 5 op – alkusyksy 2016.
Vanhoja arvioitavia laboratorioharjoituksia:
Arvioitava laboratorioharjoitus – Linux palvelimet ict4tn021-8 maanantai – alkukevät 2018 – 5 op, Arvioitava laboratorioharjoitus – Linux palvelimet ict4tn021-7 tiistai – alkukevät 2018 – 5 op, Arvioitava laboratorioharjoitus – Linux palvelimet ict4tn021-6 torstai – alkukevät 2018 – 5 op, Final lab test for group 4-Tuesday. Final lab test for group 5-Thursday. Arvioitava laboratorioharjoitus – Linux palvelimet ict4tn021-2 (uusi OPS) alkukeväällä 2017 p1, Arvioitava laboratorioharjoitus – Linux palvelimet ict4tn021-3 (uusi OPS) alkukeväällä 2017 p1

Arviointi

Arvosteltava labraharjoitus 50%
Läksyt 50%
Kummastakin osuudesta on saatava hyväksyttävä suoritus. Lopullinen arvosana perustuu kokonaisharkintaan kaikista kurssisuorituksista.

Läksyt

Läksyt tehdään ja raportoidaan kunkin tunnin jälkeen. Tehtävät saa julkaista missä haluaa ja palauttaa linkin Moodleen.
Kotitehtäväraportin tulee olla suoraan selaimella katseltavassa muodossa, tavallisena HTML-weppisivuna. Ei odt, ei odp, ei ppt, ei docx, ei doc, ei pdf. Kotitehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse. Linkit palautetaan Moodleen, mutta itse raportteja ei voi palauttaa Moodleen. Maksutonta kotisivutilaa saa esimerkiksi WordPress.com (helppo) ja GitHub.com.
Läksyt käydään läpi seuraavalla tapaamiskerralla, ratkotaan yhdessä ongelmia ja annetaan suullista palautetta. Arvosana kotitehtäväpaketista tulee vasta kurssin lopuksi, mutta tehtävät tulee silti palauttaa aina vuorokautta ennen seuraavia tunteja. Kurssilta poistetaan ne, jotka eivät ala suorittaa kurssia palauttamalla tehtäviä.
Julkaiseminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Jos et jostain syystä uskalla tai muuten halua julkaista, voit laittaa työn weppisivulle salasanan taakse (kaikille kotitehtäville sama salasana) ja jakaa tämän salasanan kurssilaisten kanssa.
Jos tuntien yhteydessä järjestetään testejä läksyjen aiheista, niiden pisteet sisältyvät arvostelun kohtaan läksyt (50%).

Alustavat tehtävänannot

Tehtävät ovat virallisia vasta, kun ne on annettu tunnilla. Tehtävänannot muuttuvat vielä, koska tuntien aiheetkin voivat muuttua, ja lopullisessa arvioinnissa tehtävät arvioidaan niiden annettujen, virallisten tehtävien mukaan.

h1

a) Tee oma Linux-livetikku. Kokeile sitä jossain muussa kuin koulun koneessa. Tämä kohta ei edellytä asentamista – jos kuitenkin asennat, ota ensin varmuuskopiot.

b) Listaa testaamasi koneen rauta (‘sudo lshw -short -sanitize’).
c) Asenna kolme itsellesi uutta ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.
d) Mitä lisenssiä kukin näistä ohjelmista käyttää? Selitä lyhyesti, mitä oikeuksia ja velvolisuuksia tuosta lisenssistä seuraa.
e) Listaa käyttämäsi ohjelmat (esim. MS Word), kunkin ohjelman käyttötarkoitus (esim. Tekstinkäsittely) ja vastaava vapaa Linux-ohjelma (esim. LibreOffice Writer). Jos johonkin tarkoitukseen ei löydy vapaata Linux-ohjelmaa, listaa sekin. (Päivitetty: korjasin tämän kohdan tunnuskirjaimen d->e)
f) Vapaaehtoinen lisätehtävä: varmuuskopioi tiedostosi (voit käyttää esimerkiksi ulkoista USB-levyä)

h2

a) Aiheuta lokiin kaksi eri tapahtumaa: yksi esimerkki onnistuneesta ja yksi esimerkki epäonnistuneesta tai kielletystä toimenpiteestä. Analysoi rivit yksityiskohtaisesti.
b) Vapaaehtoinen kohta, ei ole opetettu vielä: Asenna SSH-demoni. Kokeile omalla ssh-palvelimellasi jotain seuraavista: ssh-copy-id, sshfs, scp tai git. (Helpoin lienee scp: ‘scp foo.txt tero@example.com:’)
c) Tee unelmien apt-get -komento: yksi komentorivi, joka asentaa suosikkiohjelmasi.
d) Asenna komentokehotteen paketinhallinnasta kolme itsellesi uutta komentorivillä toimivaa ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.
e) Opettele ulkoa ja harjoittele tärkeimmät komennot (tätä “opettele ulkoa” alakohtaa ei tarvitse raportoida):
http://terokarvinen.com/2009/command-line-basics-4
http://terokarvinen.com/2008/commands-for-admin-4

h3

Tee viisi vapaavalintaista kohtaa. Säädä vaikeustaso oikeaksi: jos olet ihan alussa ja tämä on haastavaa, tee helpoimmat a b c d i. Jos osaat jo perusteet, tee useampia tai vaikeampia kohtia. Tarkoitus on, että tehtävät tehtyäsi osaat enemmän kuin osasit ennen.
a) Asenna Apache, laita käyttäjien kotisivut (http://example.com/~tero) toimimaan. Testaa esimerkkikotisivulla.
b) Surffaa oman palvelimesi weppisivuja. Etsi Apachen lokista esimerkki onnistuneesta (200 ok) sivulatauksesta ja epäonnistuneesta (esim 404 not found) sivulatauksesta. Analysoi rivit.Tee jokin seuraavista (yksi riittää, useampi vapaaehtoisena lisätehtävänä):
c) Tee virhe weppipalvelimella ajettavaan koodiin (esim PHP tai Python), etsi se lokista ja analysoi tuo lokirivi
d) Tee virhe johonkin Apachen asetustiedostoon, etsi ja analysoi tuo rivi. Etsimiseen sopivat esimerkiksi Apachen omat lokit, syslog sekä ‘apache2ctl configtest’.
e) Asenna ja kokeile PhpMyAdmin:a tai jotain muuta valmista weppiliittymää tietokantojen hallinnointiin.
f) Tee palvelimella ajettava weppiohjelma, joka tekee käyttäjälle jonkin yksinkertaisen laskun (esim. painoindeksi BMI)
g) Tee palvelimella ajettava weppiohjelma, joka käyttää tietokantaa. Voit tehdä jonkin yksinkertaisen CRUD-ohjelman, esimerkiksi TODO-listan
h) Tee Apachelle uusi sivu, joka näkyy suoraan palvelimen pääsivulla, mutta jonka sivuja voi muokata normaalin käyttäjän oikeuksilla (name based virtual host, DocumentRoot käyttäjän kotihakemistoon).
i) Kuinka monta eri HTTP Status:ta (200, 404, 500…) saat aiheutettua lokeihin? Selitä, miten aiheutit tilanteet ja analysoi yksi rivi kustakin statuksesta.
j) Asenna LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Testaa kunkin komponentin toiminta. Testaa lopuksi kokonaisuus. (Voit aloittaa tilanteesta, jossa Linux-käyttöjärjestelmä on jo asennettu, mutta ei muita (AMP) osia.
k) Kokeile jotain Flaskin uutta ominaisuutta flask-testipalvelimessa. Voit kokeilla esim. muotteja (templates), tietokantaa tai syötteiden ottamista lomakkeilta (forms).
l) Asenna Python Flask + PostgreSQL + Apache mod WSGI. Testaa kunkin komponentin toiminta. Testaa lopuksi kokonaisuus. (vaikea)

h4

Kuten tunnilla puhuttiin, muutin tätä tehtävää vastaamaan opeteltuja asioita.
Käytä aina hyviä salasanoja.

Tee nämä tehtävät alusta ja dokumentoi samalla. Tunnilla tehdyn virtuaalipalvelimen voit poistaa ja asentaa uudelleen, jotta voit dokumentoida samalla kun teet.
a) Vuokraa virtuaalipalvelin ja tee sille alkutoimet (ssh, tulimuuri, normaali sudo-käyttäjä, root lukkoon, päivitys).
b) Asenna Apache ja laita käyttäjän kotisivut näkyviin
c) Vuokraa (tai lainaa) domain-nimi osoittamaan pavelimeesi
d) Laita käyttäjän kotihakemistossa olevat sivut näkymään palvelimen etusivulla. (name based virtual hosting, default website)
e) Etsi palvelimen lokeista esimerkkejä murtautumisyrityksistä. Mistä maista ja miltä operaattoreilta murtautujat tulevat (host, geoiplookup, whois)
Voit tehdä kaikki nämä tehtävät myös nginx:llä, jos osaat sitä valmiiksi.
Vapaaehtoisia lisätehtäviä:

i) (vapaaehtoinen) Laita monta DNS-nimeä samaan IP-osoitteeseen.
k) (vapaaehtoinen) Asenna WordPress ja kokeile sitä
l) (vapaaehtoinen) Asenna Drupal ja kokeile sitä
m) (vapaaehtoinen) Asenna Joomla ja kokeile sitä
n) (vapaaehtoinen) Hanki virallinen, selainten hyväksymä TLS-sertifikaatti Let’s Encryptistä
o) (vapaaehtoinen) Vaikea: Tee esimerkkisivu Python Flaskilla
p) (vapaaehtoinen) Vaikea: Tee esimerkkisivu Ruby on Rails (tuotantotyyppinen, ei pelkkä yhden käyttäjän testipalvelin)
q) (vapaaehtoinen) Vaikea: Tee esimerkkisivu Python Django:lla (tuotantotyyppinen, ei pelkkä yhden käyttäjän testipalvelin)

h5

a) Asenna LAMP (M=MariaDB).
b) Tee PHP-ohjelma, joka lukee tietueita MariaDB-tietokannasta.
c) Lisää PHP-ohjelmaasi mahdollisuus lisätä tietueita tietokantaan.
d) Pelaa SQLzoo:ta (tätä d-kohtaa ei tarvitse raportoida)
e) Vapaaehtoinen: Laajenna PHP-ohjelmasi kokonaiseksi CRUD-ohjelmaksi. CRUD-tarkoittaa, että voit luoda (create), lukea (read), päivittää (update) ja poistaa (delete) tietueita.
f) Vapaaehtoinen vaikea: asenna Python 3 Django käyttäen Apachen mod_wsgi -modulia (libapache2-mod-wsgi-py3)
g) Vapaaehtoinen vaikea: tee TODO-lista Djangolla.
e) Vapaaehtoinen vaikea: laita Django käyttämään PostgreSQL-tietokantaa.

h6

a) Kirjoita ja suorita “Hei maailma” kolmella kielellä. Asenna tarvittavat ympäristöt. (Uusin versio: Programming Languages on Ubuntu 18.04. Vinkkejä: vanhat kotitehtäväraportit, Hei maailmojen lista, Hello Go, osin hieman vanha Programming Languages on Linux).
b) (vapaaehtoinen) Kirjoita kullakin kielellä yksinkertainen ohjelma, jolla on jokin käyttötarkoitus. Ideoita: hyödynnä kielen vahvuuksia. Ota käyttäjältä syöte, tee jokin lasku ja tulosta vastaus (input-processing-output).

h7

a) Ratkaise valitsemasi vanha arvioitava laboratorioharjoitus tältä kurssilta. (Löytyy DuckDuckGolla tai Googlella sekä linkeistä tältä sivulta).
b) Kaikki tehtävät arvioitavaksi. Palauta linkki sivuun, josta löytyvät kaikki kotitehtäväraporttisi. Arviointi tehdään ensisijaisesti tästä linkistä. Linkki voi olla esimerkiksi blogin etusivu (jos blogissa on vain kotitehtävät) tai sivuun, jossa on linkki kuhunkin tehtävään. Kaikki tehtävät -linkin palautus Moodlessa kohtaan “Kaikki tehtävät arvioitavaksi”.
c) (vapaaehtoinen) Käytä Linuxia kurssin ulkopuolella.
d) (vapaaehtoinen) Varaa kalenteristasi viikon välein aikoja Linux-harjoitteluun kurssin jälkeen.

Suhde muihin kursseihin

Tämä kurssi (Linux palvelimet ict4tn021) on esitietovaatimuksena monille kursseille, esimerkiksi

 • Palvelinten hallinta
 • Monialaprojekti
 • Linuxin keskitetty hallinta
 • Tunkeutumistestaus

Tämä kurssi (Linux palvelimet ict4tn021) on uuden opetussuunnitelman 5 op kurssi, jossa opetus alkaa Linuxin alkeista. Eri kurssi kuin osittain päällekkäinen vanhan opetussuunnitelman jo lopetettu kurssi “Linux palvelimena” ict4tn003 (3 op).
Adminstrivia: tämä sivu päivittyy kurssin edetessä.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 41 Comments

41 Responses to Aikataulu – Linux palvelimet ict4tn021-3003 – to 8-14 – alkusyksy 2018p1 – 5 op

 1. php.net: Documentation: English: Introduction: Dealing with Forms
  http://php.net/manual/en/tutorial.forms.php

 2. Log system load over time
  Easy tools include munin or systat. For systat

  $ sudo apt-get -y install sysstat
  $ sudoedit /etc/default/sysstat
  $ cat /etc/default/sysstat
  ENABLED="true"
  $ sar

  Now system load is logged even when you’re away.

 3. It takes a while for sar to collect some data. After some waiting, here is sample output:

  $ sar
  Linux 4.15.0-29-generic (xubuntu) 10/04/18 _x86_64_ (4 CPU)
  09:49:59 LINUX RESTART (4 CPU)
  09:55:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
  10:05:01 all 0.63 0.00 0.24 0.02 0.00 99.11
  Average: all 0.63 0.00 0.24 0.02 0.00 99.11

 4. Omar says:

  Opin lisää apache:sta
  Näistä taidosta on kyllä hyötyä töissä
  Aion Hyödyntää näitä taitoja töissä
  Viihdyin tällä kursille koska oli tosi kiva ympäristö

 5. Juska says:

  Kurssi on ollut pääpiirteiltäin erittäin hyvä. Olen oppinut hyvin paljon linuxin käytöstä, jota todennäköisesti tulee tarvitsemaan paljon työelämässä. Suosittelisin tätä kurssia kaikille haaga-helian tiko-opiskelijoille.

 6. Jouni Marttila says:

  Opin kurssilla paljon. Linux-käyttikset olivat minulle hitusen tuttuja ennestään, mutta vain hyvin vähän.
  Kurssin rakenne ja eteneminen oli hyvin jämäkkää, ja kurssi tarjosi paljon tekemistä. Itselleni kurssi oli kohtalaisen työläs, mutta samalla opettavainen. Ohjaamisen taso kurssilla oli hyvä, apua sai ongelmiin.
  Linux-käyttisten ymmärtämisestä ja osaamisesta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa.

 7. Osaamiseni linuxista 8 viikkoa sitten oli vielä olematonta, olin kerran aikaisemmin kokeillut linuxin käyttöä tunnin verran. Linuxin peruskäyttö ja hallinta näin kurssin päätteeksi tuntuu jo luontevalta. Uskon että kurssilla oppimiani taitoja pystyn käyttämään työelämässä, sekä harrstuksissa tietokoneiden parissa. Jokainen opetuskerta oli mielenkiintoinen ja informatiivinen, sekä kurssin tunneille tuli mielellään.
  Tahti oli suhteellisen nopea, mutta 8 viikon kurssissa ei hirveästi voi jäädäkkään junnaamaan opetuksessa samaan asiaan kovin pitkäksi aikaa.
  Parhaita ellei jopa paras kurssi jolla olen Haaga-Heliassa ollut.

 8. Juha Immonen says:

  Linuxista opin erittäin paljon, lähtötaso oli se, että en tiennyt Linuxista juuri mitään.
  Kurssin jälkeen olen oppinut asentamaan Linuxin, asentamaan LAMP ympäritsön sekä koodaamaan PHPllä. Myös oman virtuaalipalvelimen ja domain nimen hakeminen oli uutta.
  Kurssilla tulleet asiat ovat olleet kaikki erittäin hyödyllisiä, tekniset taidot, mutta myös työtavat. Hyvien työtapojen oppiminen on tärkää, kuten raporttien kirjoittaminen. Samoin asioiden tekminen pienissä paloissa ja pienissä paloissa testaten.
  Kurssin parantaminen on vähän hankalaa, mutta enemmän aikaa ja lisää asiaa.. mielestäni opin kurssilla niin paljon, että ruokahalu kasvoi.
  Kurssin antia tulen hyödyntämään töissä, sekä vapaa-ajalla. Oman palvelimen tekeminen nettiin mahdollistaa esim. blogin pitämisen ja pienten ohjelmointiprojektien tekemisen.
  Kurssilla oli hauskaa, ja uuden asian oppiminen on kannustavaa.
  Kurssia voisin suositella oikeastaan kikille tietotekniikkaa Haaga-Heliassa opiskeleville.

 9. Opin kursilla valtavasti. Olen paljon varmempi linuxin käyttäjä nyt kuin ennen kurssia.
  Kaikki oppimani linux perusteet tulevat täyteen tarpeeseen sillä omana projektinani on heittää windows lopullisesti mäkeen lisäksi pyöritän omaa Nextcloud serveriä kotonja joka toimii linuxin ja LAMP päällä. Töissäkin taidot varmasti tulevat tarpeeseen.
  Kursista on vaikea löytää parannettavaa. Ehkä tunnit voisivat olla vielä pidempiä ja enemmän keskustelua läksyistä.
  Viihdyin mainiosti kurssilla. Myös Teron filosofiset ja politiikan puheet ovat mielenkiintoista kuultavaa siitäkin pitäisi olla kurssi.
  Kuulin paljon hyvää ihmisiltä ennen kurssille tuloani. Monet sanoivat että ylivoimaisesti koulun hyödyllisin kurssi ja itse olen nyt myös samaa mieltä jos joku kysyy.

 10. Martti Tuominen says:

  Tiivis ja työläs kurssi, mutta samalla tuli opittua paljon. En ollut linuxia juurikaan käyttänyt, joten kaikki oli uutta. Kurssi on todella vahvasti sidoksissa työelämään, joka teki siitä mielenkiintoisen. Aion jatkaa linuxin harjoittelua vapaa-ajalla.

 11. Samu Ojala says:

  Tero yllätti minut kurssin laadulla, kurssi oli tähän mennessä käydyistäni varmastikkin vaativin ja opettavaisin. Ennenkuin aloitin kurssin, en ollut käyttänyt linuxia itse ollenkaan. Kurssi sopii siis aivan mainiosti myös henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin olleet linuxin parissa. Sisältö pysyi kokoajan mielenkiintoisena, sekä opetuksen laatu erittäin hyvänä. Kurssille ennakkoon asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin.

 12. Jarno Wermundsen says:

  Lähes kaikki Linuxista opittu on opittu tällä kurssilla. Opittu on oletettavasti hyödyllistä jatkossa, niin kotona kuin töissäkin. Koulukursseilla opittua on jo voinut hyödyntää.
  Kiinnostaisi vielä tietää miten tiedostopalvelin toimii.
  Suosittelisin kurssia mikäli ala kiinnostaa.

 13. Niko Hakala says:

  Kurssi oli oikein mukava ja Tero selvästi tykkää opettaa tätä aihetta.
  Opin uudelleen asentamaan LAMP ympäristön, viimekerrasta on jo aika kauan joten asiat ovat muuttuneet. Uskoisin että ainakin 95% kurssin sisällöstä on hyödyllistä tulevaisuudessa. Opin myös miten ja mistä saan vuokrattua virtuaali palvelimen joka on mielestäni hyödyllinen asia tietää. Sanoisin että kokonais arvosana kurssista 1-5 asteikolla olisi ehkä 4,5 luokkaa.
  Kiitos kurssista!

 14. Pavel says:

  • Opin Linuxista ja Linux palvelimista todella paljon, esimerkiksi oman pilvi palvelimen luominen.
  • Uskon että tulen tarvitsemaan näitä taitoja työelämässä.
  • Ajankohta voisi olla kahtena kertana viikossa yhden sijasta.
  • Todennäköisesti aijon hyödyntää taitoja työelämässä.
  • Viihdyin kurssilla.
  • Voisin suositella kurssia koulutovereille ja Linuxista kiinnostuneille.

 15. Tämä oli mielestäni loistava kurssi. En ollut ennen käyttänyt Linuxia juuri ollenkaan, joten kurssi tarjosi minulle paljon uutta ja hyödyllistä tietoa.
  Aion jatkaa Linuxin käyttöä aktiivisesti, ja olen jo esimerkiksi laittanut oman webserverin pyörimään kotisivujani varten.
  Kurssin rakenne ja kulku oli mielestäni hyvä, enkä oikeastaan keksi yhtäkään merkittävää parannusehdotusta.

 16. Pauliina Ruusu says:

  Opin todella paljon, ja nimenomaan käytännön taitoja, joista on hyötyä ainakin harrastuksissa ja toivottavasti myös työelämässä. Alkuvaiheessa vauhti oli aika kova ja epämukavuusalue tuli tutuksi. Olen suositellut kurssia opiskelukavereille.

 17. Topi Manninen says:

  Opin paljon uutta Linuxin peruskäytöstä, mutta sen lisäksi esimerkiksi PHP:sta ja MariaDB:stä täysin uutena asiana minulle.
  Koen että oppimani asiani ovat hyödyllisiä perustaitoja Linux-ympäristössä ja niillä on vahva rooli hyvinä perusteina uusien Linux-asioiden omaksumisessa.
  Palautteena toivoisin että kurssi alkaisi aikaisintaan kello yhdeksän aikaan aamusta, niin tunneille ei olisi niin kiire julkisten yms. myöhästelyiden vuoksi.
  Viihdyin kursseilla ja pidin rytmitetystä opetuksesta, joskus ehkä itsenäiseen tutustumiseen olisin toivonut lisää aikaa alkukurssista.
  Suosittelen kurssia henkilöille, joilla on aikaa ja motivaatiota opiskella kurssin aikana. Kurssi oli tehtäviltään ja niiden perustellisen raportoinnin vuoksi todella rankka, jos tekee tehtävät huolella ja tarkoituksenmukaisesti, mahdollisesti lisätehtäviä miettien voi kuluttaa helposti tunnin jos toisen haastavan pulman kanssa samalla raportoiden edistymistään.

 18. Opitko jotakin – eli osaatko nyt Linuxista sellaista, mitä et osannut ennen kurssia?
  Opin linuxin perusteet, en ollut aikaisemmin ollut kuin asentanut linuxin, mutta en ikinä ollut käyttänyt sitä. Nyt osaan asentaa LAMP:n vaivattomasti.
  Oliko opittu hyödyllistä? Luuletko, että sille on käyttöä esim tulevaisuudessa töissä tai kotona?
  Kaikki opittu on hyvästä, ja toivottavasti työllistyn opintojeni perusteella.
  Miten voisin parantaa kurssia?
  Mielestäni kurssi on ollut aivan eri luokkaa kuin muut Haaga-Helian kurssit, en keksi parannettavaa.
  Missä aiot hyödyntää taitoja kurssin ulkopuolella? Töissä, harrastuksissa, muualla?
  Viihdyitkö kurssilla?
  Töissä ja myös uuden oppimiseen varten kotona.
  Suosittelisitko kurssia? Kenelle? Koulutoverille tai kollegalle?
  Suosittelsin kurssia jokaiselle, joita palvelimet kiinnostavat.

 19. Opin paljon uutta linuxin käytöstä, kansioiden luomisesta > weppistackin pystyttämiseen. En ole aiemmin innostunut linuxista, mutta Tero sai pitämillään lähioppitunneilla tuotua esiin linuxin hyviä puolia, sen monipuolisuuden ja osoitettua kuinka hauskaa linuxilla näprääminen on.
  Uskoisin tulevan hyödyntämään kurssilla opittuja asioita virtuaalipalvelimen käytössä, myöhemmin toivottavasti töissäkin.
  Suosittelisin lämpimästi kurssia kaikille, joilla on/on ollut kiinnostusta linuxia kohtaan.

 20. Tommi Tampio says:

  Kurssilla opin käyttämään Linuxia ilman aikaisempaa kokemusta ennen kurssia. Opetus oli todella laadukasta. Kurssilla opitut asiat ovat varmasti hyödyllysiä työelämässä ja aionkin ylläpitää niitä vapaa-ajalla.
  Suosittelen Linux palvelimet kurssia kaikille edes hieman Linuxista kiinnostuneille koska tällä kurssilla varmasti oppii jos vain haluaa.

 21. Niko Kulmanen says:

  Vaativa aloittelijakurssiksi, mutta opittua tuli paljon. Perusteellinen ja kattava kurssi kokonaisuudessaan.

 22. Sampo Hautala says:

  Olin kurssille tullessa täysin noviisi Linuxin käytössä. Kurssi on tarjonnut todella laajan kokonaisuuden alkeista lähtien. Vaikka kurssin materiaalit ovat olleet hyvinkin laajat, jokainen asia on käyty todella selkeästi läpi. Opittuja asioita pääsee varmasti hyödyntämään työelämässä, jos päätyy tekemään esimerkiksi palvelinten ylläpitoa. En lähtisi muuttamaan kurssia. Kurssin sisältö käydään läpi niin hyvin, että noviisikin osaa kurssilla opetetut asiat sen päättyessä. Myös asioiden kertaaminen kurssin edetessä on hyvää, asiat jäävät mieleen hyvin kertauksen takia. Itse aion hyöyntää kurssilla opittuja asioita ainakin oman virtuaalipalvelimen ylläpidossa. Viihdyin kurssilla erinomaisesti, ja suosittelisin sitä kaikille linuxista tai palvelimista kiinnostuneille.